Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке отбора аудиторскими фирмами кредитов

Национальный банк
Письмо от 15.01.2010 № 40-512/197-639

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.01.2010 р. N 40-512/197-639

Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду 

Банкам України, Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим, територіальним управлінням Національного банку України, Департаменту безвиїзного банківського нагляду, Департаменту інспектування банків, Управлінню кризового менеджменту 

Про порядок відбору аудиторськими фірмами кредитів

Відповідно до пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 23.12.2009 N 763 "Про порядок здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності банків за 2009 рік" встановлюється наступний порядок відбору аудиторськими фірмами кредитів для перевірки якості активів, достатності резервів і капіталу банків.

Відбір кредитів здійснюється аудитором із реєстру кредитів (далі - Реєстр), який складений банком за станом на 01.01.2010 у розрізі видів позичальників - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у такій послідовності:

1. Визначається питома вага обсягу заборгованості кожної з категорій ("стандартна", "під контролем", "субстандартна" та "сумнівна") кредитів, наданих:

суб'єктам господарювання - в загальному обсязі заборгованості за всіма кредитами, наданими суб'єктам господарювання, які зазначені в Реєстрі;

фізичним особам - у кожному сегменті кредитів, наданих фізичним особам, які зазначені в Реєстрі (іпотечні кредити, кредити на придбання транспортних засобів, інші кредити), до загального обсягу заборгованості за кожним із сегментів.

2. Перелік кредитів, які підлягають перевірці, визначається наступним чином:

а) за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - до вибірки включаються всі кредити поспіль, починаючи з найбільшого, до досягнення 50 % обсягу заборгованості в кожній з категорій кредитів;

б) за кредитами, наданими фізичним особам, - до вибірки включається не менше 100 кредитів кожної з категорій у кожному з сегментів кредитів із дотриманням нижчезазначеного порядку.

У межах кожної з категорій кожного з сегментів до вибірки включаються перші N найбільших кредитів (поспіль), де N дорівнює числовому значенню питомої ваги цієї категорії в обраному сегменті кредитів.

Наприклад, якщо у певному сегменті кредити розподілені за категоріями таким чином: "стандартна" - 20 %; "під контролем" - 30 %; "субстандартна" - 40 %; "сумнівна" - 10 %, тоді значення N для "стандартної" заборгованості дорівнюватиме 20 кредитів, "під контролем" - 30 кредитів, "субстандартної" - 40 кредитів, "сумнівної" - 10 кредитів.

Після відбору N найбільших кредитів необхідно взяти кожний наступний 5-тий кредит із тих, що залишились, у порядку зменшення суми заборгованості до досягнення загальної кількості в 100 кредитів.

У разі якщо в результаті проведеного аудитором відбору не було досягнуто встановленої для перевірки кількості кредитів (100 кредитів), до вибірки має бути включений кожний наступний кредит за попередньо відібраним. Зазначені дії слід виконати таку кількість разів, яка забезпечить досягнення встановленої для перевірки кількості кредитів.

Якщо кількість кредитів за певною категорією є меншою ніж 100, до вибірки включаються всі кредити та екстраполяція для них надалі не застосовується.

3. Додатково до вибірки мають бути включені всі кредити, надані інсайдерам/пов'язаним особам (як суб'єктам господарювання, так і фізичним особам), які не потрапили до вибірки при виконанні вимог пункту 2 цього порядку, та заборгованість за якими дорівнює або перевищує:

250,0 тис. грн. - для банків 1 та 2 груп;

50,0 тис. грн. - для банків 3 та 4 груп.

Якщо аудитор вважає, що вибірка не забезпечує достатній рівень репрезентативності, за необхідності, допускається можливість збільшення кількості кредитів для оцінки.

Зобов'язуємо керівників банків забезпечити доведення змісту даного листа до відома аудиторських фірм, що здійснюють перевірку річної фінансової звітності банку за 2009 рік.

 

Виконавчий директор - директор
Дирекції з банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
О. М. Бережний
 

Опрос