Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О результатах внеплановых проверок банков

Национальный банк
Письмо от 25.03.2009 № 42-111/438-4444

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.03.2009 р. N 42-111/438-4444

Департамент інспектування банків

Начальникам Головного управління Національного банку України в Автономній Республіці Крим, територіальних управлінь Національного банку України
Банкам України

Про результати позапланових перевірок банків

З метою забезпечення контролю за дотриманням вимог банківського законодавства України у період з 16.02.2009 по 20.02.2009 фахівцями Національного банку України були здійснені позапланові перевірки банків та філій банків з питань своєчасності виконання зобов'язань перед вкладниками та клієнтами банку, а також дотримання правил бухгалтерського обліку банківських операцій з точки зору наявності чи відсутності несвоєчасно виконаних платіжних документів без їх відповідного обліку на рахунку 9804 "Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку".

Усього зазначеними перевірками було охоплено 65 банківських установ (27 банків - юридичних осіб та 38 філій банків).

Перевірками виявлені такі порушення законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України:

невиконання розрахункових документів клієнтів у строки, встановлені статтею 8 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні";

заяви клієнтів про повернення вкладів у зв'язку із закінченням терміну дії угоди/на дострокове повернення коштів не обліковуються за позабалансовим рахунком N 9804 "Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку";

порушення п. 2 та п. 2.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22;

порушення п. 2.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, у частині заповнення реквізиту розрахункових документів клієнтів "Проведено банком". Вказані порушення щодо заповнення реквізитів розрахункових доручень клієнтів призвели також до неповідомлення банками платників про невиконання їх доручень на перерахування коштів (відповідно до наданих банками реєстрів надісланих клієнтам повідомлень), що є порушенням вимог п. 1.12 зазначеної вище Інструкції N 22;

неповідомлення у письмовому вигляді клієнта про неможливість виконання розрахункового документа у встановлений законодавством строк із зазначенням причини: "немає/недостатньо коштів на кореспондентському рахунку Банку";

уникнення отримання письмових звернень від клієнтів з вимогами щодо повернення депозитів у зв'язку із закінченням терміну їх дії, та грошових коштів, які переносяться на поточні рахунки фізичних осіб, оскільки за умовами типового депозитного договору передбачено перерахування коштів на поточний рахунок наступного робочого дня після завершення терміну депозитної угоди.

Ці порушення підвищують загальний рівень ризику діяльності банківської системи та впливають на рівень довіри до неї вкладників і клієнтів банків.

За результатами перевірок до 16 банків застосовані заходи впливу, зокрема у вигляді письмових застережень, вимоги щодо розробки програми фінансового оздоровлення та розпорядження про зупинення та обмеження проведення окремих банківських операцій. До ряду керівників банківських установ застосовано санкції у вигляді штрафів за вчинення ними адміністративних правопорушень.

У банках, в яких встановлені факти приховування рахунків та/або документів, а також невиконання протягом п'ятнадцяти робочих днів 20 і більше відсотків своїх прострочених зобов'язань, призначені тимчасові адміністрації.

Наголошуємо, що з метою необхідності установлення суворого контролю за виконанням банками вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України керівники територіальних управлінь Національного банку, у разі виявлення порушень банківського законодавства та вчинення адміністративних правопорушень зобов'язані застосовувати до банків та їх керівників адекватні заходи впливу.

Територіальні управління мають терміново повідомляти про факти недотримання банківськими установами вимог банківського законодавства Національний банк України та службу банківського нагляду за місцем розташування банку - юридичної особи, для вжиття відповідних заходів реагування і аналізу ситуації по банку в цілому.

Дирекція з банківського регулювання та нагляду наполягає на необхідності у подальшій роботі приділяти значну увагу вищевказаним питанням і зобов'язує територіальні управління провести відповідну роботу з банками свого регіону.

Враховуючи вищезазначене, Національний банк України вимагає від банків неухильного виконання вимог законодавства, що регулює своєчасність виконання зобов'язань перед вкладниками та клієнтами банку.

Також зазначаємо, що у разі виявлення порушень вищезазначених вимог законодавства Національним банком України відповідно до статті 73 Закону "Про банки і банківську діяльність" будуть застосовуватися адекватні заходи впливу до банків та їх керівників.

 

Виконавчий директор -
директор Дирекції
з банківського
регулювання та нагляду

 
 
В. В. Пасічник

Опрос