Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение Конституционного суда Украины по делу о конституционном представлении народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) распоряжений Президента Украины о назначении первых заместителей, заместителей глав областных, Киевской городской государственных администраций, выданных на протяжении июля - декабря 1996 года, января 1997 года (дело относительно назначения заместителей председателей местных государственных администраций)

Конституционный Суд
Решение от 24.12.1997 № 8-зп

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
 КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) розпоряджень Президента України про призначення перших заступників, заступників голів обласних, Київської міської державних адміністрацій, виданих протягом липня - грудня 1996 року, січня 1997 року
(справа щодо призначення заступників голів місцевих державних адміністрацій)

 
м. Київ
24 грудня 1997 року
N 8-зп

 
Справа N 3/690-97

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України:

Тимченка Івана Артемовича - головуючий,

Вознюка Володимира Денисовича,

Євграфова Павла Борисовича,

Козюбри Миколи Івановича,

Корнієнка Миколи Івановича,

Костицького Михайла Васильовича,

Малинникової Людмили Федорівни,

Мартиненка Петра Федоровича,

Мироненка Олександра Миколайовича,

Розенка Віталія Івановича,

Савенка Миколи Дмитровича,

Скоморохи Віктора Єгоровича,

Тихого Володимира Павловича,

Чубар Людмили Пантеліївни,

Шаповала Володимира Миколайовича,

Яценка Станіслава Сергійовича

за участю Брита Віктора Петровича та Донченка Юрія Григоровича, народних депутатів України - представників суб'єкта права на конституційне подання, Стичинського Броніслава Станіславовича - заступника Міністра юстиції України та Хотлубея Юрія Юрійовича - керівника Управління організаційної роботи і кадрової політики Адміністрації Президента України, представників Президента України, а також Селіванова Анатолія Олександровича - завідувача відділу зв'язків з органами правосуддя Секретаріату Верховної Ради України, залученого Конституційним Судом України до участі у справі як представника Верховної Ради України,

керуючись пунктом 1 частини першої статті 150 Конституції України, пунктом 1 статті 13, статтями 61, 63, 65 Закону України "Про Конституційний Суд України", розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням народних депутатів України щодо конституційності розпоряджень Президента України про призначення перших заступників, заступників голів обласних, Київської міської державних адміністрацій, виданих протягом липня - грудня 1996 року, січня 1997 року.

Приводом для розгляду справи згідно із статтями 39, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України" стало конституційне подання народних депутатів України про визнання неконституційними актів Президента України.

Підставою для розгляду справи згідно із статтями 71 та 75 Закону України "Про Конституційний Суд України" є наявність спору щодо конституційності розпоряджень Президента України про призначення перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій, виданих на підставі Указу Президента України "Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію" від 21 серпня 1995 року N 760. Як стверджують народні депутати України, Президент України перевищив свої повноваження, встановлені Конституцією України (абзац четвертий статті 15 Закону України "Про Конституційний Суд України").

Заслухавши суддю-доповідача Малинникову Л.Ф., пояснення представників сторін Брита В.П., Донченка Ю.Г., Стичинського Б.С., Хотлубея Ю.Ю., Селіванова А.О. - представника Верховної Ради України та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України установив:

1. Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що розпорядження Президента України про призначення перших заступників, заступників голів обласних, Київської міської державних адміністрацій, видані протягом липня - грудня 1996 року, січня 1997 року, не відповідають статті 106 Конституції України. Народні депутати посилаються на частину третю статті 118 Конституції України, згідно з якою склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій, у тому числі призначають вказаних посадових осіб. Разом з тим у статті 106 Конституції України серед конкретних повноважень Президента України не визначено повноважень щодо призначення перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій. Посилаючись на пункт 31 цієї ж статті, народні депутати стверджують, що такі повноваження не передбачені і в інших статтях Конституції України. Тому народні депутати України вважають, що оспорені у конституційному поданні акти Президента України видані з перевищенням його конституційних повноважень.

Заперечуючи проти наведених доводів, Президент України зазначає, що відповідно до Указу Президента "Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію" від 21 серпня 1995 року N 760 заступників голів місцевих державних адміністрацій за поданням їх голів призначає на посади і звільняє з посад Президент України (частина перша пункту 11). Крім того, цими ж Положеннями визначено, що голова адміністрації формує державну адміністрацію (пункт 8). Тобто положення, закріплене у частині третій статті 118 чинної Конституції України про те, що склад місцевих державних адміністрацій формують голови цих адміністрацій, існувало і до її прийняття.

Ухвалою Колегії суддів Конституційного Суду України з конституційних подань від 10 липня 1997 року відкрито конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України розпоряджень Президента України про призначення перших заступників, заступників голів обласних, Київської міської державних адміністрацій.

2. Відповідно до статті 46 Конституційного Договору між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" від 8 червня 1995 року правовий статус та обсяг повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій до прийняття нової Конституції України визначались Положенням про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положенням про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію, затверджених Указом Президента України 21 серпня 1995 року N 760.

3гідно з Положенням про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію Президент України призначав головою місцевої державної адміністрації особу, обрану головою відповідної Ради (пункт 7), і за поданням голови державної адміністрації призначав на посаду його першого заступника та заступників (частина перша пункту 11).

Указом Президента України "Про порядок розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади голів, заступників голів обласних, Київської і Севастопольської міських та голів районних державних адміністрацій" від 27 липня 1996 року N 607 повноваження про призначення відповідних посадових осіб не визначені.

3. Відповідно до пункту 10 частини першої статті 106, частини четвертої статті 118 та пункту 7 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України Президент України призначає за поданням Кабінету Міністрів України голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах. Конституція України не відносить до повноважень Президента України призначення перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій.

Частиною третьою статті 118 Конституції України передбачено, що склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Аналіз положень статей Конституції України, в яких вживається термін "формують", зокрема статті 107, а також стенограми засідання Верховної Ради України про прийняття Конституції України (обговорення частини третьої статті 118) дає підстави зробити висновок, що за змістом термін "формують" охоплює такі дії голови місцевої державної адміністрації, як призначення складу місцевих державних адміністрацій.

Оскільки місцеві державні адміністрації входять до системи органів виконавчої влади, то повноваження, організація, порядок діяльності місцевих державних адміністрацій згідно з пунктом 12 частини першої статті 92, а також частиною другою статті 120 Конституції України визначаються виключно Конституцією і законами України.

Проте до цього часу законодавча база відповідно до Конституції України не створена.

4. Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Встановлені Указом Президента "Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію" від 21 серпня 1995 року N 760 повноваження Президента України призначати перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій не входять до переліку повноважень Президента України, визначених у частині першій статті 106 Конституції України.

3гідно із статтею 75 Закону України "Про Конституційний Суд України" та враховуючи наведене вище, можна зробити висновок про те, що положення частини першої пункту 11 Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію, якою визначено повноваження Президента України призначати певних посадових осіб місцевих державних адміністрацій, не відповідає Конституції України.

Частина друга статті 152 Конституції України закріплює принцип, за яким закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. 3а цим принципом закони, інші правові акти мають юридичну силу до визнання їх неконституційними окремим рішенням органу конституційного контролю.

Конституційний Суд України, виходячи із змісту статті 74 Закону України "Про Конституційний Суд України", може не поширювати рішення у даній справі на правовідносини, які виникли внаслідок дії оспорених розпоряджень Президента України, у разі визнання неконституційним положення частини першої пункту 11 Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію.

На основі викладеного та керуючись частиною другою статті 147, статтею 150, частиною другою статті 152 Конституції України, статтями 51, 61, 63, 73, 74, 75, 77 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини першої пункту 11 Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію, затвердженого Указом Президента України "Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію" від 21 серпня 1995 року N 760 щодо повноважень Президента України про призначення перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій.

2. Положення частини першої пункту 11 Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію щодо повноважень Президента України про призначення перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України даного Рішення про його неконституційність.

3. Це Рішення Конституційного Суду України не поширюється на правовідносини, які виникли внаслідок дії розпоряджень Президента України про призначення перших заступників, заступників голів обласних, Київської міської державних адміністрацій, виданих до визнання Рішенням Конституційного Суду України положення частини першої пункту 11 Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію щодо повноважень Президента України про призначення перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 

Опрос