Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О прекращении конституционного производства по делу по конституционному представлению Президента Украины и 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 157, статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины

Конституционный Суд
Определение от 28.12.2009 № 79-уп/2009

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про припинення конституційного провадження у справі за конституційними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 157, статті 1581 Кримінального кодексу України

м. Київ
28 грудня 2009 року
N 79-уп/2009
 

Справа N 1-56/2009 

Конституційний Суд України у складі суддів:

Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого,

Бауліна Юрія Васильовича,

Бринцева Василя Дмитровича,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Дідківського Анатолія Олександровича,

Домбровського Івана Петровича - доповідача,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича,

Лилака Дмитра Дмитровича,

Мачужак Ярослави Василівни,

Нікітіна Юрія Івановича,

Овчаренка В'ячеслава Андрійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Ткачука Павла Миколайовича,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 157, статті 1581 Кримінального кодексу України зі змінами.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України" стали конституційні подання Президента України та 48 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 82 Закону України "Про Конституційний Суд України" є наявність спірних питань щодо конституційності зазначених положень Кримінального кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача Домбровського І. П. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України установив:

1. Суб'єкт права на конституційне подання - Президент України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати положення частини першої статті 157 Кримінального кодексу України (далі - Кодекс) щодо запровадження кримінальної відповідальності за ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин таким, що не відповідає статтям 1, 8 Конституції України, та частини першої статті 1581 Кодексу таким, що не відповідає статтям 1, 8, частині другій статті 22, статтям 38, 64, 69, 70, 71 Основного Закону України.

Суб'єкт права на конституційне подання - 48 народних депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати положення статті 1581 Кодексу такими, що не відповідають Конституції України, зокрема частині першій статті 24, частині першій статті 71, частині першій статті 103.

2. Ухвалою від 6 жовтня 2009 року Конституційний Суд України конституційні провадження у справах за конституційними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України об'єднав в одне конституційне провадження.

3. Свої позиції щодо поставлених у конституційних поданнях питань висловили Голова Верховної Ради України, Голова Верховного Суду України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Міністр юстиції України, Генеральна прокуратура України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Центр політико-правових реформ, науковці Одеської національної юридичної академії, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені в конституційних поданнях, виходить із такого.

Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" від 21 серпня 2009 року N 1616-VI, яким внесла зміни до ряду законів, зокрема до Кодексу (викладено в новій редакції частину першу статті 157 та статтю 1581).

В конституційному поданні глава держави зазначив, що виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами (пункт 22 частини першої статті 92 Конституції України), а Кодекс має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Для здійснення цього завдання у Кодексі визначено, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили (стаття 1).

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційне подання має містити правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або його окремих положень (пункт 4 частини другої статті 39); предметом розгляду Конституційного Суду України може бути конституційне подання, в якому викладено аргументи про неконституційність акта, який оспорюється (частина перша статті 71).

Проте автори клопотань не навели аргументів, обґрунтовуючи свої твердження щодо неконституційності вказаних норм Кодексу, чим порушили вимоги пункту 4 частини другої статті 39, частини першої статті 71 Закону України "Про Конституційний Суд України", а це є підставою для припинення конституційного провадження у справі відповідно до пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 45, 51, 52 Закону України "Про Конституційний Суд України", пунктом 1 § 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України ухвалив:

1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 157, статті 1581 Кримінального кодексу України зі змінами на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційних подань вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України".

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Опрос