Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно привлечения международной технической помощи и использования других форм международного сотрудничества для подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций

КМ Украины
Распоряжение КМ от 03.04.1996 № 252-р
редакция действует с 21.12.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 квітня 1996 р. N 252-р

Київ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 серпня 2005 року N 665
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 21 грудня 2011 року N 1292-р

(У тексті розпорядження і додатка до нього слова "державної виконавчої влади" та "Агентство координації міжнародної технічної допомоги" в усіх відмінках замінено відповідно словами "виконавчої влади" та "Мінекономіки" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року N 665)

(У тексті розпорядження слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словами "Національне агентство з питань державної служби" у відповідному відмінку, а слово "Мінекономіки" - словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року N 1292-р)

З метою упорядкування й активізації роботи, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги та використанням інших форм міжнародного співробітництва для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. N 901 "Про затвердження Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги":

1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

абзац другий пункту 1 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.2005 р. N 665)

подавати щорічно до 1 червня Національному агентству з питань державної служби інформацію про потребу і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва за формою згідно з додатком і пояснювальну записку з обгрунтуванням.

Національному агентству з питань державної служби узагальнювати зазначену інформацію та після погодження в Кабінеті Міністрів України до 1 серпня подавати її Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі в межах своїх повноважень укладати з іноземними партнерами договори про підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій з урахуванням визначених потреб і пріоритетів.

3. Керівникам органів виконавчої влади, державних підприємств, установ й організацій забезпечити погодження з Національним агентством з питань державної служби проектів договорів залучення міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій та державну реєстрацію укладених договорів в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, якщо вони не відносяться до міжнародних договорів України.

Укладені раніше договори підлягають державній реєстрації в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, керівникам державних підприємств, установ й організацій раз на півроку до 10 січня та 10 липня подавати Національному агентству з питань державної служби інформацію про використання міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій для узагальнення і подання Кабінетові Міністрів України.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. N 665)

 

 

Прем'єр-міністр України

Є.МАРЧУК

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1996 р. N 252-р

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про потребу і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва

******************************************************************
       (назва органу виконавчої влади)
 
***************************************************************************
Пріоритетний напрям *Кількість фахівців, яку *Найменування *Стан
підготовки, перепід- *пропонується направити на*країни, в якій*фінансування
готовки і підвищення *навчання протягом п'яти *передбачається*питання про
кваліфікації (навча- *років починаючи з 2006  *здійснювати  *навчання
ння)         *     року *навчання   *
           ***************************       *
***************************************************************************
 
***********
Примітка. В останній графі зазначається: якщо укладений договір -
     назва договору, дата і номер реєстрації в       
 Мінекономрозвитку;  якщо
     ведуться переговори, підготовлено  проект  програми,
     договір тощо - відомості про них; якщо питання не
     вирішене - потреба в допомозі Мінекономрозвитку.    
 **************************
(посада керівника органу,
 
*************************  ***********  **********************
що направляє на навчання)  (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
   " "__________ 199 р.
 
   МП

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. N 665
,
 розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1292-р)

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 
 
 

Опрос