Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по реализации Национальной стратегии по оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025 года "Двигательная активность - здоровый образ жизни - здоровая нация" на 2020 год

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 21.08.2019 № 666-р
действует с 21.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 серпня 2019 р. N 666-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2020 рік

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2020 рік, що додається.

2. Обласним, Київській міській держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування:

забезпечити розроблення та затвердження в місячний строк регіональних планів заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2020 рік;

забезпечити підготовку та оприлюднення до 15 січня 2021 р. звіту про виконання відповідних регіональних планів заходів за попередній рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

подати до 15 січня 2021 р. Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого 2021 р. Кабінетові Міністрів України звіту про його виконання.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПЛАН
заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2020 рік

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Забезпечення координації дій усіх заінтересованих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

1) проведення засідань Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

протягом року

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади

2) проведення засідань координаційних рад при місцевих держадміністраціях

- " -

обласні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

2. Формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров'я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності

1) створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді

- " -

Мінмолодьспорт
Міноборони
обласні та Київська міська держадміністрації

2) проведення заходів з популяризації здорового способу життя та культури здоров'я серед молоді

- " -

Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації

3) участь дітей з інвалідністю з усіх регіонів України у відбіркових та фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе"

протягом року

Мінмолодьспорт
Національний комітет спорту інвалідів (за згодою)

4) залучення до просвітницької роботи з ведення здорового способу життя видатних спортсменів та тренерів, зокрема шляхом проведення майстер-класів, відкритих тренувань

- " -

МОН
Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою), Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації

3. Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі закладів загальної середньої освіти, до яких повинні мати вільний доступ різні верстви населення, насамперед малозабезпечені особи

інформування населення про наявність спортивних споруд за місцем проживання та у місцях масового відпочинку та можливість їх використання шляхом формування інформаційно-довідкових матеріалів з подальшим оприлюдненням на офіційних веб-сайтах заінтересованих сторін

- " -

Мінмолодьспорт
органи місцевого самоврядування (за згодою)

4. Упорядкування мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та удосконалення нормативно-правової бази в частині діяльності таких центрів

1) опрацювання пропозицій обласних держадміністрацій щодо упорядкування мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

протягом року

Мінмолодьспорт
Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації

2) вивчення ситуації щодо наявності центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" в об'єднаних територіальних громадах

- " -

Мінмолодьспорт
Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад (за згодою)

5. Удосконалення законодавства щодо підтримки та стимулювання суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, діяльність яких спрямована на заохочення людей до оздоровчої рухової активності

розроблення нормативно-правових актів щодо впорядкування діяльності суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, які надають послуги населенню з оздоровчої рухової активності

- " -

Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації
Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою)

6. Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах

1) проведення загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах, на пляжах тощо)

- " -

обласні та Київська міська держадміністрації

2) організація безпечних пішохідних та велотуристичних маршрутів, відповідно до Типового положення про організацію безпечних пішохідних і велотуристичних маршрутів історичними та визначними місцями, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 26 червня 2018 р. N 2997

до 1 грудня

обласні та Київська міська держадміністрації

3) організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літніх школах плавання відповідно до Типового положення про літні школи плавання на відкритих водоймах, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 22 січня 2018 р. N 314

протягом року

обласні та Київська міська держадміністрації
Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою)

7. Залучення інститутів громадянського суспільства, в тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення

сприяння здійсненню громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, ветеранськими, молодіжними та дитячими громадськими організаціями заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я

- " -

Мінмолодьспорт
Мінветеранів
обласні та Київська міська держадміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою) молодіжні та дитячі громадські організації (за згодою)
Асоціація ветеранів спорту України (за згодою)

8. Модернізація в закладах освіти системи фізичного виховання, яке повинне бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя; посилення відповідальності керівників закладів освіти за забезпечення, розвиток і модернізацію фізичного виховання та належний рівень рухової активності; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у закладах освіти

1) проведення у закладах загальної середньої освіти фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, забезпечення належного медико-педагогічного контролю з метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей з інвалідністю, до активних занять спортом

протягом року

МОН
Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

2) проведення загальнодоступних спортивних заходів серед студентів закладів вищої освіти

- " -

МОН
Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

9. Створення роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (зокрема фізкультурно-спортивними товариствами) на робочих місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності

1) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для залучення трудових колективів до рухової активності

- " -

Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації фізкультурно-спортивні товариства (за згодою)

2) сприяння облаштуванню місць для занять руховою активністю на підприємствах, в установах, організаціях

протягом року

обласні та Київська міська держадміністрації фізкультурно-спортивні товариства (за згодою)

3) проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

- " -

Мінмолодьспорт
фізкультурно-спортивне товариство "Спартак" (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації

4) проведення спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

- " -

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади

5) проведення Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад

- " -

Мінмолодьспорт
фізкультурно-спортивне товариство "Спартак" (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

6) проведення Всеукраїнської міжгалузевої спартакіади трудящих промислової сфери та транспорту

- " -

Мінмолодьспорт
громадська організація "ВФСТ "Україна" (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації

10. Запровадження оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що надаються відповідними суб'єктами господарювання

розроблення механізму оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що надаються відповідними суб'єктами господарювання, з урахуванням пропозицій, наданих обласними та Київською міською держадміністраціями

до 31 грудня

Мінмолодьспорт
МОЗ

11. Сприяння поширенню у засобах масової інформації, насамперед на телебаченні, соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження рівня ризику неінфекційних захворювань, а також пізнавальних програм для осіб різного віку щодо використання рухової активності в процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров'я та здоров'я нації

сприяння поширенню в засобах масової інформації соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою утвердження національної ідеї соціальної активності, фізично здорової та духовно багатої особистості, збільшення кількості спортивних програм та поліпшення їх якості

протягом року

МІП
Держкомтелерадіо
обласні та Київська міська держадміністрації

12. Запровадження системи моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників

розроблення та затвердження Мінмолодьспортом положення про проведення моніторингу основних показників рухової активності різних вікових груп та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих факторів

до 31 грудня

Мінмолодьспорт
Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою)

13. Врегулювання питання щодо покладення на вчителів фізичної культури та відповідних науково-педагогічних працівників закладів освіти функцій з надання учням та студентам консультацій з питань здорового способу життя

сприяння проведенню курсів / лекцій / тренінгів для вчителів на тему "Здоровий спосіб життя" з метою подальшого проведення консультативних заходів для учнів та студентів

протягом року

МОН
МОЗ

14. Розроблення комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров'я різних груп населення

подання Мінмолодьспорту пропозицій щодо розроблення комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров'я населення

- " -

Мінмолодьспорт
МОЗ
Національний університет фізичного виховання та спорту (за згодою)

15. Сприяння створенню Всеукраїнського фонду розвитку рухової активності та здорового способу життя "Активна Україна - здорова нація" з метою залучення позабюджетних коштів для розвитку матеріально-технічної бази масового спорту та заохочення осіб, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя і мають низький рівень ризику неінфекційних захворювань, належним чином дбають про збереження здоров'я своїх дітей

визначення чіткої мети, особливостей умов діяльності та функціонування фонду розвитку рухової активності та здорового способу життя, розроблення проекту статуту, проведення аналізу законодавства, що регулює діяльність благодійних організацій

- " -

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади

____________

Опрос