Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер на 2019 - 2022 годы по реализации Концепции поддержки и содействия развитию детского общественного движения в Украине

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 20.03.2019 № 171-р
действует с 20.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 березня 2019 р. N 171-р

Київ

Про затвердження плану заходів на 2019 - 2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні

1. Затвердити план заходів на 2019 - 2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити подання щороку до 15 січня Міністерству молоді та спорту інформації про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України звіту про виконання плану заходів.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2019 - 2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Створення нормативно-правової бази для забезпечення розвитку дитячого громадського руху та ефективного функціонування дитячих громадських організацій

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" в частині визначення поняття "дитячий громадський рух"

2021 рік

Мінмолодьспорт
МОН
інші заінтересовані органи

2. Забезпечення розвитку системи науково-методичного супроводу діяльності дитячих громадських організацій, популяризація досвіду їх роботи

1) вивчення світового та вітчизняного досвіду становлення, етапів розвитку та підтримки дитячого громадського руху

постійно

Мінмолодьспорт
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2) проведення аналізу, оцінки та моніторингу діяльності, досвіду роботи дитячих громадських організацій щодо реалізації відповідних проектів, прогнозування тенденцій розвитку дитячого громадського руху в Україні

- " -

Мінмолодьспорт
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

3) сприяння проведенню наукових досліджень з питань розвитку дитячого громадського руху в Україні, публічному оприлюдненню результатів досліджень

- " -

Мінмолодьспорт
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

4) розроблення Положення про Школу дитячого лідерства, затвердження його спільним наказом Мінмолодьспорту та МОН

2022 рік

Мінмолодьспорт
МОН

3. Удосконалення системи підготовки фахівців для забезпечення діяльності дитячих громадських організацій

1) проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом тощо) для членів дитячих громадських організацій з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом

постійно

Мінмолодьспорт
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)
обласні інститути післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

2) забезпечення внесення до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти тематичних лекцій про дитячий громадський рух в Україні та діяльність дитячих громадських організацій

- " -

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
обласні інститути післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

3) внесення до навчальних програм закладів вищої освіти, що готують фахівців соціально-педагогічного спрямування для роботи з дітьми, навчального курсу "Дитячий громадський рух" з проходженням педагогічної навчальної практики на базі дитячих громадських організацій

- " -

МОН
заклади вищої освіти (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
обласні інститути післядипломної педагогічної освіти (за згодою) дитячі громадські організації (за згодою)
обласні інститути післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

4. Сприяння ефективному функціонуванню дитячих громадських організацій

1) забезпечення надання на конкурсних засадах фінансової підтримки дитячим громадським організаціям для реалізації розроблених ними проектів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2917)

постійно

Мінмолодьспорт
Мінкультури

2) сприяння налагодженню зв'язків між дитячими громадськими організаціями шляхом проведення спільних відкритих заходів (майстер-класів, презентацій діяльності, зустрічей, форумів, конференцій, онлайн-конференцій, фестивалів тощо)

- " -

Мінмолодьспорт
МОН
Мінсоцполітики
Мінкультури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)

3) залучення представників дитячих громадських організацій до відзначення державних свят і пам'ятних дат, зокрема до участі у заходах з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня молодіжних та дитячих громадських організацій

- " -

Мінмолодьспорт
МОН
Мінсоцполітики
Мінкультури
МЗС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)

4) залучення представників дитячих громадських організацій до участі у діяльності громадських рад, консультативно-дорадчих органів

постійно

Мінмолодьспорт
МОН
Мінсоцполітики
Мінкультури
МІП
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)

5. Посилення виховного потенціалу дитячих громадських організацій, зокрема шляхом залучення дітей до участі у реалізації соціально значущих програм і проектів

1) проведення заходів, спрямованих на залучення дітей до участі у житті суспільства, реалізація проектів національно-патріотичного виховання

- " -

МОН
Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
Мінкультури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)

2) сприяння розширенню міжнародних зв'язків дитячих громадських організацій, у тому числі щодо реалізації спільних проектів та участі у заходах міжнародного рівня

- " -

Мінмолодьспорт
МОН
Мінсоцполітики
Мінкультури
МЗС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)

3) реалізація соціально значущих програм і проектів, проведення заходів, спрямованих на формування у дітей культури безпеки життєдіяльності

постійно

Мінмолодьспорт
ДСНС
дитячі громадські організації (за згодою)

6. Підвищення рівня співпраці дитячих громадських організацій з органами державної влади

1) здійснення міжвідомчої координації органів виконавчої влади з надання державної підтримки дитячим громадським організаціям в Україні

- " -

Мінмолодьспорт
МОН
Мінсоцполітики
Мінкультури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)

2) проведення зустрічей представників органів виконавчої влади з керівниками та членами дитячих громадських організацій

- " -

Мінмолодьспорт
МОН
Мінсоцполітики
Мінкультури
МІП
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)

7. Сприяння розвитку системи міжгалузевої та міжвідомчої взаємодії державних, громадських, наукових установ та організацій, бізнес-інституцій в інтересах дитячого громадського руху, розширення соціального партнерства

1) налагодження співпраці між органами виконавчої влади, установами, організаціями з питань розвитку дитячого громадського руху в Україні

постійно

Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
МОН
Мінкультури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)

2) створення умов для успішної взаємодії закладів освіти, закладів культури з дитячими громадськими організаціями, формування нового типу партнерства

- " -

Мінмолодьспорт
МОН
Мінкультури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
заклади освіти (за згодою)
заклади культури (за згодою)
дитячі громадські організації (за згодою)

8. Формування позитивного ставлення до дитячого громадського руху в Україні

1) надання дитячим громадським організаціям інформаційно-методологічної допомоги у проведенні оглядів дитячої преси, конкурсів, прес-конференцій; випуску дайджестів, інформаційних бюлетенів, друкованих видань; створенні веб-порталів тощо

- " -

Мінмолодьспорт
МІП
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
дитячі громадські організації (за згодою)

2) проведення інформаційної кампанії шляхом поширення соціальної реклами щодо розвитку дитячого громадського руху в Україні

постійно

МІП
Мінмолодьспорт
дитячі громадські організації (за згодою)

____________

Опрос