Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении задач, ключевых показателей результативности, эффективности и качества служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности государственных секретарей министерств, на 2019 год

КМ Украины
Распоряжение КМ от 18.12.2018 № 1031-р
действует с 18.12.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 грудня 2018 р. N 1031-р

Київ

Про затвердження завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2019 рік

1. Відповідно до пункту 15 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. N 640 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 70, ст. 2124; 2018 р., N 26, ст. 937), затвердити завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2019 рік, що додаються.

2. Міністерствам забезпечити:

ознайомлення із завданнями, затвердженими пунктом 1 цього розпорядження, державних секретарів міністерств;

зберігання зазначених завдань у службах управління персоналом.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 81

 

ЗАВДАННЯ,
ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2019 рік

Завдання:

х


первинне

 


переглянуто за результатами

 


I кварталу

 


II кварталу

 


III кварталу

Порядковий номер

Найменування завдання

Ключові показники результативності, ефективності та якості

Строк виконання

1.

Ефективне планування роботи міністерства із забезпечення виконання стратегічних завдань

1) підготовлено та надано на затвердження міністру до 1 лютого 2019 р. проект плану діяльності міністерства, в якому передбачено відповідні заходи для досягнення цільових показників, визначених у:
середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року;
плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік;
плані заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки;
плані заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
2) запроваджено у двомісячний строк після затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік механізм проведення щоквартального моніторингу стану виконання плану діяльності міністерства; щоквартальні звіти подано на розгляд міністру

протягом звітного періоду

2.

Організація ефективної роботи апарату міністерства

1) проведено відповідно до Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади аналіз здійснення міністерством невластивих функцій (зокрема, щодо управління об'єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг), результати якого подано на розгляд міністру
2) забезпечено розроблення проектів нормативно-правових актів для внесення необхідних змін щодо позбавлення невластивих функцій; розроблені проекти нормативно-правових актів подано на розгляд міністру
3) проведено попереднє обстеження системи управління якістю в міністерстві, за результатами якого затверджено план дій з удосконалення системи управління якістю

протягом звітного періоду

3.

Забезпечення управління персоналом

1) конкурси на зайняття посад державної служби проведено з дотриманням вимог законодавства
2) забезпечено узагальнення потреб професійного розвитку державних службовців відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності, складених за результатами оцінювання службової діяльності, та затверджено план професійного навчання державних службовців міністерства
3) забезпечено підвищення рівня професійної компетентності щонайменше 30 відсотків державних службовців міністерства відповідно до визначених потреб за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів
4) впроваджено систему моніторингу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорій "Б" і "В" у міністерстві

- " -

4.

Забезпечення розвитку інформаційної інфраструктури та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

1) забезпечено інтеграцію державних електронних інформаційних ресурсів міністерства до інтегрованої системи електронної ідентифікації
2) забезпечено реєстрацію відомчих електронних інформаційних ресурсів (державних електронних реєстрів, кадастрів, державних та інших обов'язкових класифікаторів, а також інформаційних систем, які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з них) в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів
3) забезпечено інтеграцію державних електронних інформаційних ресурсів міністерства до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта"
4) проведено обстеження IT-систем міністерства

протягом звітного періоду

____________

Опрос