Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по реализации Национальной стратегии по оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025 года "Двигательная активность - здоровый образ жизни - здоровая нация" на 2019 год

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 26.07.2018 № 541-р
действует с 01.01.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 липня 2018 р. N 541-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2019 рік

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2019 рік, що додається.

2. Обласним, Київській міській держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування:

забезпечити розроблення та затвердження в місячний строк регіональних планів заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2019 рік;

забезпечити підготовку та оприлюднення до 15 січня 2020 р. звіту про виконання відповідних регіональних планів заходів за попередній рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям, іншим виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням:

забезпечити виконання плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

подати до 15 січня 2020 р. Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого 2020 р. Кабінетові Міністрів України звіту про виконання плану заходів за 2019 рік.

4. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПЛАН
заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2019 рік

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Забезпечення координації дій усіх заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування
 

1) проведення засідань Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

протягом року

Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади

2) проведення засідань координаційних рад при місцевих держадміністраціях

- " -

обласні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

2. Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі закладів загальної середньої освіти, що повинні бути легкодоступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених осіб
 

1) проведення моніторингу стану забезпечення населення об'єднаних територіальних громад спортивними майданчиками щодо їх відповідності ДБН В.2.2-13-2003

до 15 червня

обласні держадміністрації

2) розроблення та подання пропозицій Мінмолодьспорту щодо ефективного використання спортивних споруд, що розміщуються на територіях об'єднаних територіальних громад незалежно від форми власності та підпорядкування

до 1 вересня

МОН, обласні держадміністрації

3. Формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров'я, поліпшення стану фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності
 
 
 
 

1) створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді

протягом року

Мінмолодьспорт, Міноборони, обласні та Київська міська держадміністрації

2) проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції "Відповідальність починається з мене", спрямованої, зокрема, на популяризацію здорового способу життя

протягом року

Мінмолодьспорт, обласні та Київська міська держадміністрації

3) участь дітей з інвалідністю з усіх регіонів у відбіркових та фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе"

- " -

Мінмолодьспорт, Національний комітет спорту інвалідів (за згодою)

4) збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для студентів закладів вищої освіти

- " -

МОН

5) залучення до просвітницької роботи з ведення здорового способу життя видатних спортсменів та тренерів, у тому числі шляхом проведення ними майстер-класів, відкритих тренувань

- " -

МОН, Мінмолодьспорт, Національний олімпійський комітет (за згодою), Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації

4. Упорядкування мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та удосконалення нормативно-правової бази діяльності таких центрів

проведення аналізу стану забезпечення населення центрами фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та приведення нормативно-правової бази у відповідність із законодавством

протягом року

Мінмолодьспорт, Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації

5. Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку населення

проведення загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах, на пляжах тощо)

- " -

обласні та Київська міська держадміністрації

6. Залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення
 

1) сприяння здійсненню громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, ветеранськими, молодіжними та дитячими громадськими організаціями заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я

- " -

Мінмолодьспорт, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжні та дитячі громадські організації (за згодою)

2) залучення інститутів громадянського суспільства до фізкультурно-оздоровчих заходів у стаціонарних інтернатних установах та закладах системи соціального захисту населення, а також волонтерів із числа тренерів із спортивних занять

- " -

обласні та Київська міська держадміністрації, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою)

7. Модернізація в закладах освіти системи фізичного виховання, органічно поєднаної з іншими компонентами здорового способу життя; посилення відповідальності керівників закладів освіти, забезпечення, розвиток і модернізація фізичного виховання та належний рівень рухової активності; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у закладах загальної середньої освіти
 

1) проведення у закладах освіти фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, забезпечення належного медико-педагогічного контролю з метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей з інвалідністю, до активних занять спортом

протягом року

МОН, Мінмолодьспорт, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

2) проведення загальнодоступних спортивних заходів для студентів закладів вищої освіти

- " -

МОН, обласні та Київська міська держадміністрації

8. Сприяння впровадженню всеукраїнськими спортивними федераціями у навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти та закладах вищої освіти популярних серед дітей та молоді видів спорту (розроблення методичних рекомендацій, поліпшення матеріально-технічного забезпечення тощо)

сприяння впровадженню всеукраїнськими спортивними федераціями у навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання у закладах загальної середньої освіти та закладах вищої освіти популярних серед дітей та молоді видів спорту шляхом створення та організації функціонування не менше двох спортивних гуртків у кожному закладі загальної середньої освіти

- " -

МОН, Мінмолодьспорт, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

9. Створення роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (зокрема фізкультурно-спортивними товариствами) на робочих місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності
 
 
 
 

1) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для залучення трудових колективів до рухової активності

протягом року

Мінмолодьспорт, обласні та Київська міська держадміністрації, фізкультурно-спортивні товариства (за згодою)

2) сприяння облаштуванню місць для занять руховою активністю на підприємствах, в установах, організаціях

- " -

обласні та Київська міська держадміністрації, фізкультурно-спортивні товариства (за згодою)

3) проведення Всеукраїнської спартакіади серед державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

- " -

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Спартак" (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації

4) проведення спартакіади серед міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

- " -

Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади

5) проведення всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів Верховної Ради України, депутатів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного підпорядкування) сільських та селищних рад

- " -

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Спартак" (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації

10. Запровадження оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що надаються відповідними суб'єктами господарювання

подання пропозицій Мінмолодьспорту щодо розроблення механізму оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що надаються відповідними суб'єктами господарювання

до 1 жовтня

обласні та Київська міська держадміністрації

11. Сприяння впровадженню у засобах масової інформації, насамперед на телебаченні, соціальної реклами щодо переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику неінфекційних захворювань, а також пізнавальних програм для осіб різного віку з питань використання рухової активності у процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров'я та здоров'я нації

сприяння впровадженню в засобах масової інформації соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою утвердження національної ідеї соціальної активності, фізично здорової та духовно багатої особистості, збільшення кількості спортивних передач та поліпшення їх якості

- " -

Мінмолодьспорт, МІП, Держкомтелерадіо, обласні та Київська міська держадміністрації

12. Запровадження системи моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих факторів

продовження проведення моніторингу основних показників рухової активності різних вікових груп та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих факторів

- " -

Мінмолодьспорт, Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою)

13. Розроблення комплексу показників оцінки рівня фізичного здоров'я різних груп населення

проведення оцінювання рівня фізичної підготовленості населення з метою розроблення комплексу зазначених показників

- " -

Мінмолодьспорт, обласні та Київська міська держадміністрації

____________

Опрос