Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О развитии системы управления рисками в сфере таможенного контроля на период до 2022 года

КМ Украины
Распоряжение КМ от 27.12.2017 № 978-р
действует с 27.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2017 р. N 978-р

Київ

Про розвиток системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року

1. Схвалити Стратегію розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, що додається.

2. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, що додається.

3. Міністерству фінансів забезпечити щороку до 30 січня року, що настає за звітним періодом, інформування Кабінету Міністрів України про виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

СТРАТЕГІЯ
розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року

Загальні питання

Система управління ризиками, яка використовується під час митного контролю в Україні, впроваджується у роботі митних органів з 2005 року. З 2006 року в автоматизованій системі митного оформлення застосовується модуль автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, який забезпечує проведення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків у режимі реального часу під час оформлення митних декларацій. Модулі автоматизованої системи аналізу та управління ризиками у наземних пунктах пропуску через державний кордон запроваджено в автоматизованій системі митного оформлення з 2012 - 2013 років.

Застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками як автоматизованої складової частини системи управління ризиками дає змогу здійснювати автоматизований відбір митних декларацій або переміщень товарів, транспортних засобів, осіб через державний кордон, за якими необхідно посилити митний контроль, визначати перелік митних формальностей та фіксувати інформацію, внесену посадовими особами митниць за результатами проведених митних формальностей.

Інтеграція використання митних і податкових баз даних, зокрема для автоматизації оцінки ризиків, дала змогу підвищити ефективність таргетингу (механізму проведення аналізу та оцінки ризиків, відповідно до якого зовнішньоекономічні операції підлягають додатковій оцінці щодо наявності ризиків з використанням доступних джерел інформації) найбільш ризикових зовнішньоекономічних транзакцій під час здійснення митного контролю.

У середньому щомісяця модулі автоматизованої системи аналізу та управління ризиками забезпечують проведення автоматизованої оцінки ризиків близько 200 тис. митних декларацій, 290 тис. переміщень комерційних та 1,26 млн. переміщень пасажирських транспортних засобів у наземних пунктах пропуску через державний кордон.

Основоположні принципи застосування системи управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю закріплено з 2012 року в Митному кодексі України.

Система управління ризиками України створювалася та розвивається з урахуванням міжнародних стандартів та кращого міжнародного досвіду.

Положення Митного кодексу України щодо безпосереднього застосування системи управління ризиками відповідають стандартним правилам 6.3 і 6.4 розділу 6 Загального додатка до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, розділу 4 статті 7 Угоди про спрощення процедур торгівлі СОТ, положенням Митного кодексу Союзу щодо управління ризиками, прийнятого відповідно до Регламенту (ЄС) N 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 року.

З урахуванням Рамкових стандартів забезпечення безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі Всесвітньої митної організації, Компендіуму з управління ризиками Всесвітньої митної організації та кращого міжнародного досвіду з управління митними ризиками у 2015 році удосконалено порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками, передбачений частиною другою статті 363 Митного кодексу України, до якого включено положення про можливість здійснення таргетингу, який на сьогодні є одним з ключових підходів до проведення аналізу та оцінки митних ризиків у багатьох країнах (країнах - членах ЄС, США, Канаді тощо), розподілу ризиків на фіскальні ризики та ризики безпеки, а також пріоритетів митниць щодо їх аналізу, оцінки та відповідно вжиття заходів з реагування.

Мета Стратегії

Метою цієї Стратегії є визначення шляхів розвитку та вдосконалення діючої в Україні системи управління митними ризиками з урахуванням Митного кодексу України, кращої міжнародної практики та законодавства ЄС щодо управління ризиками, Компендіуму з управління ризиками Всесвітньої митної організації, рекомендацій іноземних експертів (зокрема, представників митної місії Міжнародного валютного фонду, проекту Twinning "Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері") для побудови сучасної, гнучкої, багатофункціональної системи управління митними ризиками, яка наповнюватиметься як на центральному, так і на регіональному рівні.

Дорожня карта та напрями реалізації Стратегії

Основними напрямами реалізації цієї Стратегії є:

здійснення інституційних змін, зокрема:

- утворення у структурі ДФС окремого структурного підрозділу з питань управління митними ризиками, штатна чисельність якого повинна бути не менше 70 посадових осіб;

- утворення у структурі підрозділу інформаційних технологій ДФС підрозділу з питань розроблення і супроводження автоматизованої системи аналізу та управління ризиками і проведення аудиту штатною чисельністю не менше п'яти посадових осіб;

- утворення у структурі митниць самостійних підрозділів з питань управління ризиками, штатна чисельність яких повинна бути не менш як п'ять посадових осіб для митниць штатною чисельністю до 500 осіб та не менш як 11 посадових осіб для митниць штатною чисельністю 500 осіб та більше;

проведення аналізу та оцінки ризиків безпеки до прибуття товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, зокрема:

- запровадження механізму надання перевізниками попередньої інформації про товари, транспортні засоби, заплановані до переміщення, в обсязі та з дотриманням часових нормативів, передбачених міжнародними стандартами;

- запровадження відповідальності перевізників за неподання чи несвоєчасне подання або подання попередньої інформації в обсязі та в строки, визначені законодавством, або за подання недостовірної попередньої інформації;

вдосконалення підходів до управління митними ризиками, зокрема:

- забезпечення підтримки в актуальному стані автоматизованої системи аналізу та управління ризиками шляхом наповнення її новими профілями ризику (опису будь-якого набору ризиків, у тому числі визначених комбінацій індикаторів ризику, що є результатом збору, аналізу та систематизації інформації), актуалізації діючих профілів ризику, вдосконалення автоматизованих алгоритмів аналізу та оцінки ризиків;

- посилення ролі митниць у процесах управління ризиками, в тому числі шляхом регіонального профілювання ризиків;

- розширення джерел інформації для проведення аналізу та оцінки ризиків, у тому числі автоматизованого аналізу та оцінки;

- застосування таргетингу під час здійснення митного контролю найбільш ризикових зовнішньоекономічних транзакцій, а також для проведення оцінки ризиків до прибуття товарів, транспортних засобів у пункти пропуску через державний кордон;

- впровадження системи автоматизованого розподілу суб'єктів господарювання залежно від характеристик таких суб'єктів та історії їх діяльності під час проведення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків;

- удосконалення підходів до проведення аналізу та оцінки ризиків під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості шляхом застосування попередніх рішень з питань визначення митної вартості;

- створення комплексної автоматизованої системи моніторингу застосування системи управління ризиками;

- застосування єдиних підходів до роботи з наявним програмним забезпеченням та технічними засобами митного контролю під час проведення аналізу та оцінки ризиків;

- використання додаткових механізмів верифікації результатів митного контролю, в тому числі шляхом застосування засобів фіксації виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування системи управління ризиками;

- створення бази даних ризиків - спеціального програмного забезпечення, яке передбачатиме можливість внесення будь-якою посадовою особою митниці інформації про можливі ризики порушення вимог законодавства та даватиме змогу здійснювати відстеження процесу опрацювання уповноваженими підрозділами наданих пропозицій;

забезпечення розвитку інформаційних технологій, зокрема впровадження програмного забезпечення для автоматизації процесу проведення аналізу та оцінки ризиків під час переміщення (пересилання) міжнародних поштових відправлень та експрес-відправлень, а також у пунктах пропуску через державний кордон, у тому числі для повітряного сполучення;

забезпечення міжвідомчої взаємодії, зокрема:

- поліпшення ефективності взаємодії між органами державної влади шляхом забезпечення обміну інформацією в режимі реального часу, яка може бути використана, зокрема, для проведення аналізу та оцінки ризиків, а також для виявлення та припинення порушень вимог законодавства;

- забезпечення передачі Держприкордонслужбою до ДФС інформації про осіб, які переміщуються через державний кордон, у режимі реального часу з метою проведення аналізу та оцінки ризиків безпеки, а також виявлення, припинення та протидії порушенням вимог законодавства з питань державної митної справи;

забезпечення розвитку людських ресурсів, зокрема:

- удосконалення системи професійної підготовки посадових осіб з питань аналізу та оцінки митних ризиків;

- забезпечення навчання та підготовки осіб, уперше прийнятих на роботу у митницях, з питань управління митними ризиками.

Очікувані результати реалізації Стратегії

Реалізація цієї Стратегії дасть змогу забезпечити використання в Україні сучасної, гнучкої, багатофункціональної системи управління митними ризиками, яка наповнюватиметься як на центральному, так і на регіональному рівні, з використанням різноманітних джерел інформації, основною метою якої є досягнення оптимального балансу між спрощенням процедур міжнародної торгівлі та забезпеченням належного рівня контролю відповідно до компетенції митниць.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Реалізація цієї Стратегії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються на утримання відповідних органів державної влади, а також інших джерел.

 

ПЛАН
заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року

Найменування заходу

Індикатори виконання

Орієнтовні строки виконання

Відповідальні виконавці

1. Упровадження системи автоматизованого розподілу суб'єктів господарювання залежно від характеристик таких суб'єктів та історії їх діяльності для використання під час проведення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків

затвердження Мінфіном порядку застосування системи автоматизованого розподілу суб'єктів господарювання

IV квартал 2018 р.

Мінфін
ДФС

2. Внесення до Митного кодексу України змін щодо запровадження відповідальності перевізника за неподання чи несвоєчасне подання попередньої інформації в обсязі та в строки, визначені законодавством, або за подання недостовірної попередньої інформації

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України

III квартал 2018 р.

- " -

3. Внесення до Митного кодексу України змін щодо можливості прийняття митницями попередніх рішень з питань визначення митної вартості товарів

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України в частині прийняття попередніх рішень з питань визначення митної вартості товарів

- " -

- " -

4. Розроблення та затвердження порядку виконання митних формальностей на автомобільному транспорті

затвердження Мінфіном порядку виконання митних формальностей на автомобільному транспорті

- " -

- " -

5. Розроблення та затвердження порядку виконання митних формальностей на залізничному транспорті

затвердження Мінфіном порядку виконання митних формальностей на залізничному транспорті

2018 - 2019 роки

- " -

6. Утворення окремого структурного підрозділу з питань управління митними ризиками шатною чисельністю не менше 70 посадових осіб із забезпеченням цілодобового режиму функціонування

збільшення граничної чисельності працівників апарату ДФС шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (далі - постанова), а також до організаційної структури та штатного розпису апарату ДФС

III квартал 2018 р.

Мінфін
ДФС

7. Утворення підрозділу з питань розроблення і супроводження автоматизованої системи аналізу та управління ризиками і проведення аудиту у складі департаменту інформаційних технологій ДФС штатною чисельністю не менше п'яти посадових осіб

збільшення граничної чисельності працівників апарату ДФС шляхом внесення змін до постанови, а також до організаційної структури та штатного розпису ДФС

- " -

- " -

8. Забезпечення належного статусу та повноважень структурного підрозділу з питань управління митними ризиками, в тому числі щодо ініціювання відповідно до компетенції здійснення заходів іншими структурними підрозділами, територіальними органами, мобільними групами

збільшення граничної чисельності працівників територіальних органів ДФС шляхом внесення змін до постанови, а також до типових структур митниць ДФС, утворення відповідних підрозділів у митницях ДФС

друге півріччя 2018 р.

ДФС

9. Утворення підрозділів з питань управління митними ризиками у митницях шатною чисельністю не менше п'яти посадових осіб для митниць штатною чисельністю до 500 осіб та не менше 11 посадових осіб для митниць штатною чисельністю 500 осіб і більше

внесення змін до типових структур митниць та утворення відповідних підрозділів у митницях

- " -

- " -

10. Визначення повноважень підрозділів з питань управління митними ризиками у митницях

затвердження положень про відповідні підрозділи

протягом трьох місяців після виконання пункту 8 цього плану

ДФС

11. Проведення конкурсного відбору для доукомплектування підрозділів з питань управління митними ризиками

доукомплектування підрозділів з питань управління митними ризиками

протягом трьох місяців після виконання пунктів 6 і 8 цього плану

- " -

12. Утворення у структурі ДФС окремого структурного підрозділу з питань ведення бази даних цінової інформації, отриманої, зокрема, з комерційних баз даних

збільшення граничної чисельності працівників апарату ДФС шляхом внесення змін до постанови, а також до організаційної структури та штатного розпису ДФС

IV квартал 2018 р.

Мінфін
ДФС

13. Організаційне супроводження процесів управління ризиками

прийняття в установленому порядку документів з питань управління ризиками, їх актуалізація

постійно

ДФС

14. Наповнення автоматизованої системи аналізу та управління ризиками профілями ризику, їх актуалізація, вдосконалення процедури автоматизованого аналізу та оцінки ризиків

внесення в установленому порядку нових профілів ризику до автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, їх актуалізація, вдосконалення процедури автоматизованого аналізу та оцінки ризиків

- " -

- " -

15. Здійснення регіонального профілювання ризиків митницями

внесення з використанням автоматизованої системи митного оформлення митницями в установленому порядку регіональних алгоритмів автоматизованого аналізу та оцінки ризиків за митними деклараціями

- " -

- " -

16. Розширення джерел інформації для проведення аналізу та оцінки ризиків, у тому числі автоматизованого аналізу та оцінки ризиків

забезпечення використання під час проведення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків інформації, отриманої від контролюючих органів у рамках реалізації принципу "єдиного вікна", даних податкового обліку та звітності, даних про наявність у суб'єкта господарювання статусу уповноваженого економічного оператора тощо

- " -

- " -

17. Запровадження таргетингу під час здійснення митного контролю найбільш ризикових зовнішньоекономічних транзакцій

утворення таргетинг-центру ДФС

III квартал 2018 р.

ДФС

18. Створення комплексної автоматизованої системи моніторингу застосування системи управління ризиками

доопрацювання програмно-інформаційних комплексів щодо створення комплексної автоматизованої системи моніторингу застосування системи управління ризиками

перше півріччя 2019 р.

- " -

19. Застосування додаткових механізмів верифікації результатів митного контролю

здійснення у встановленому порядку фото-, відеофіксації процесу виконання окремих митних формальностей, застосування інших механізмів

постійно

- " -

20. Створення бази даних протоколів про порушення митних правил, яка міститиме повну та якісну інформацію про відповідні правопорушення та забезпечуватиме можливість проведення автоматизованого аналізу основних даних протоколів про порушення митних правил, ідентифікації конкретної транзакції, особи та/або суб'єкта господарювання, яких стосуються протоколи

доопрацювання програмно-інформаційних комплексів щодо створення бази даних протоколів про порушення митних правил

2018 - 2019 роки

- " -

21. Поступове створення баз даних з ключовими для проведення оцінки ризиків відомостями з документів, які використовуються та/або готуються в процесі митного контролю, для забезпечення можливості їх використання для проведення аналізу та оцінки ризиків (зокрема, відомостей з документів про проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів; документів, які видаються митницями та стосуються процесів митного контролю (рішення, висновки, акти тощо); заяв декларантів про внесення змін або відкликання митних декларацій; запитів та відповідей, отриманих або надісланих у рамках взаємної адміністративної допомоги з митних питань; документів, складених за результатами документальних перевірок суб'єктів господарювання тощо)

доопрацювання програмно-інформаційних комплексів

2018 - 2022 роки

- " -

22. Створення бази даних ризиків (системи збору інформації про можливі ризики порушення вимог законодавства від посадових осіб митниць)

доопрацювання програмно-інформаційних комплексів щодо створення бази даних ризиків

друге півріччя 2019 р.

ДФС

23. Удосконалення системи обміну інформацією між Держприкордонслужбою та ДФС про осіб, які перетинають державний кордон, з використанням міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, у режимі реального часу

здійснення в режимі реального часу обміну інформацією про осіб, які перетинають державний кордон, між Держприкордонслужбою та ДФС

друге півріччя 2018 р.

Держприкордонслужба
ДФС

24. Створення бази даних цінової інформації, отриманої, зокрема, з комерційних баз даних

створення програмно-інформаційних комплексів щодо створення бази даних цінової інформації та її використання відповідно до компетенції ДФС

2018 - 2020 роки

ДФС

25. Запровадження програмного забезпечення для проведення аналізу та оцінки ризиків з використанням попередньої інформації про товари, які переміщуються у контейнерах, у пунктах пропуску через державний кордон для морського сполучення

впровадження системи таргетингу вантажів Всесвітньої митної організації (WCOCTS) для застосування у морських портах

друге півріччя 2018 р.

- " -

26. Забезпечення розвитку програмного забезпечення для автоматизації процесу аналізу та оцінки ризиків, у тому числі для застосування в пунктах пропуску через державний кордон

запровадження нових модулів автоматизованої системи митного оформлення та/або додаткового програмного забезпечення, яке включатиме можливість проведення аналізу та оцінки ризиків

2018 - 2022 роки

ДФС

27. Посилення спроможностей структурного підрозділу з питань інформаційних технологій, що здійснює створення та удосконалення митних інформаційних систем

збільшення граничної чисельності працівників апарату ДФС шляхом внесення змін до постанови, збільшення штатної чисельності підрозділу з питань інформаційних технологій, що здійснює розроблення та доопрацювання митних інформаційних систем, та укомплектування його спеціалістами з питань інформаційних технологій

друге півріччя 2018 р.

- " -

28. Постійне підвищення кваліфікації посадових осіб структурних підрозділів та органів ДФС, зокрема митниць, з питань управління митними ризиками

проведення тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів з питань управління митними ризиками

постійно

- " -

29. Фінансове забезпечення доступу до цінової інформації, у тому числі з комерційних баз даних

забезпечення фінансування

постійно починаючи з 2019 року

Мінфін
ДФС

____________

Опрос