Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции внедрения информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах и утверждении плана мер по ее реализации

КМ Украины
План, Распоряжение КМ, Концепция от 01.12.2017 № 844-р
действует с 01.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 грудня 2017 р. N 844-р

Київ

Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації

1. Схвалити Концепцію впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах, що додається.

3. Визначити Національне агентство з питань державної служби відповідальним за реалізацію Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах, схваленої цим розпорядженням, та виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 40

 

КОНЦЕПЦІЯ
впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах

Проблема, яка потребує розв'язання

З розвитком інформаційного суспільства виникає необхідність формування інноваційної моделі управління людськими ресурсами в державних органах.

Інформаційна система управління людськими ресурсами в державних органах (далі - інформаційна система) є одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для здійснення відкритого, прозорого та ефективного державного управління із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування нового типу держави, політика якої орієнтована на задоволення потреб громадян.

На сьогодні інформаційно-аналітичне забезпечення державних органів у сфері управління людськими ресурсами не відповідає потребам держави у проведенні реформи державного управління, її європейському вибору, європейським стандартам належного управління державою, а також сучасному рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

За світовим індексом розвитку електронного уряду ООН (E-Government Development Index), який міститься в дослідженнях E-Government Survey, у 2016 році Україна зайняла 62 позицію із 193. Рейтинг рівня розвитку країн розподіляється на основі отриманого ними загального індексу, який складається з трьох підіндексів, що характеризують стан веб-присутності державних органів; телекомунікаційної інфраструктури; людського капіталу.

З огляду на викладене необхідно розробити єдину, цілісну державну політику, спрямовану на розв'язання таких першочергових проблем:

недосконалість нормативно-правової бази, що регулює сферу впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах;

відсутність єдиної бази даних державних службовців та інших працівників державних органів;

відсутність автоматизації процесів управління людськими ресурсами в більшості державних органів;

недостатність функцій моніторингу результативності діяльності державних органів;

відсутність відкритості та прозорості інформації про людські ресурси в державних органах;

відсутність достатньої електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів і недостатній рівень розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;

відсутність єдиних стандартів ідентифікації користувачів інформаційної системи;

відсутність автоматизації процесів управління людськими ресурсами внаслідок недостатньо розвинутої інфраструктури та недосконалого апаратного забезпечення залежно від географічного положення та типів населених пунктів;

низький рівень готовності державних службовців та інших працівників державних органів до впровадження інформаційної системи;

недостатній рівень знань і навичок у державних службовців та інших працівників державних органів щодо використання інформаційної системи;

низький рівень організації навчання державних службовців, інших працівників державних органів з питань використання інформаційної системи.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є визначення напрямів, механізму і строків впровадження ефективної інформаційної системи з метою створення умов для здійснення відкритого, прозорого та ефективного державного управління із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційна система - це сукупність організаційних і технічних засобів, які забезпечують формування інформаційного ресурсу щодо управління персоналом в державних органах, включаючи інформацію про структуру та штатний розпис державних органів, посади державної служби, особові справи державних службовців відповідно до частини першої статті 37 Закону України "Про державну службу", нарахування і оплату праці, заохочення, відпустки, службову кар'єру, службову дисципліну, професійну компетентність та професійне навчання.

Для досягнення мети Концепції необхідно:

урахування досвіду використання найбільш потужних і ефективних світових практик впровадження інформаційних систем з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення підвищення рівня довіри громадян, державних службовців та інших працівників державних органів до інформаційної системи;

гарантування простоти, дієвості та зручності в роботі для користувача інформаційної системи і формування максимально зручного інтерфейсу для полегшення процесу освоєння інструментів самообслуговування;

сприяння розвитку ініціатив державних службовців та інших працівників державних органів з впровадження та вдосконалення інформаційної системи;

забезпечення процесів управління людськими ресурсами в державних органах;

забезпечення доступу громадян до інформації про людські ресурси та фонд оплати праці в державних органах відповідно до законодавства;

забезпечення високого рівня безпеки інформаційної системи та виконання вимог щодо сертифікації інформаційної системи для забезпечення її безпеки;

забезпечення захисту інформації, включаючи персональні дані, в інформаційній системі згідно із законодавством;

використання кращого світового досвіду з управління людськими ресурсами для забезпечення дебюрократизації та адміністративного спрощення;

впровадження інформаційної системи в трьох ключових вимірах: функціональному (організаційні структури, функції та процеси управління людськими ресурсами); інституціональному (перелік посад в державних органах); технічному (вимоги функціонування інформаційної системи в зазначених функціональному та інституціональному вимірах та вимоги щодо захисту інформації);

забезпечення організації для користувачів багаторівневого доступу до інформаційної системи;

гарантування можливості розширення обчислювальної потужності інформаційної системи шляхом придбання додаткового обладнання без зміни програмного коду;

забезпечення організації перенесення нерелевантних даних з управління людськими ресурсами до архіву даних;

сприяння сталому розвитку інформаційної системи.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року та здійснюється трьома етапами.

На першому етапі (2017 рік - I квартал 2018 р.) передбачається:

розроблення технічної документації;

розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі.

На другому етапі (II квартал 2018 р. - I квартал 2019 р.) передбачається:

впровадження інформаційної системи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади;

формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечуватиме безперебійну роботу інформаційної системи;

врегулювання на законодавчому рівні застосування альтернативних електронному цифровому підпису схем електронної ідентифікації із встановленням рівня довіри до них (низького, середнього, високого);

удосконалення механізму публікації наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимог до формату і структури таких наборів даних;

формування нормативно-правового забезпечення щодо впровадження інформаційної системи для прозорого та ефективного державного управління згідно з національними та міжнародними нормами і стандартами.

На третьому етапі (II квартал 2019 р. - I квартал 2020 р.) передбачається впровадження інформаційної системи в територіальних підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, обласних, Київській міській, районних держадміністраціях.

Реалізація Концепції здійснюється відповідно до плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження інформаційної системи управління людським ресурсами в державних органах, який щороку уточнюється у разі потреби із зазначенням державних органів, відповідальних за виконання заходів, і строків їх виконання.

Шляхи і способи розв'язання проблем

Для досягнення мети Концепції слід забезпечити здійснення комплексних заходів за такими напрямами:

визначення та планування стадій підготовки та впровадження інформаційної системи;

ресурсне забезпечення впровадження інформаційної системи;

формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечить безперебійну роботу інформаційної системи;

створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній системі та забезпечення підтвердження її відповідності у сфері технічного захисту інформації;

організація навчання з метою підвищення готовності користувачів інформаційної системи до її використання;

забезпечення доступності інформаційної системи;

нормативно-правове забезпечення впровадження інформаційної системи.

Забезпечення координації та контролю за реалізацією Концепції, виконання плану заходів, моніторингу стану його виконання здійснюється НАДС разом з усіма заінтересованими сторонами.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу, зокрема:

забезпечити електронний обмін інформацією між державними органами;

покращити показники результативності та ефективності діяльності державних органів;

підвищити прозорість і відкритість інформації про людські ресурси в державних органах;

для керівників державних органів:

- узагальнити інформацію про людські ресурси, що сприяє ефективному обміну інформацією між усіма державними органами;

- підвищити продуктивність робочого процесу за рахунок швидкої обробки даних, поліпшити робоче середовище, зменшити рівень дублювання робіт і автоматизації процедур;

- поліпшити процес прийняття рішень за результатами аналітичної звітності інформаційної системи;

для фахівців служб управління персоналом:

- шляхом інтеграції загальних функцій управління людськими ресурсами забезпечити отримання інтегрованої, точної інформації про державних службовців та інших працівників державних органів;

- підвищити продуктивність за рахунок підвищення рівня автоматизації певних процесів і процедур в галузі управління людськими ресурсами в державних органах;

- удосконалити робочі процеси і процедури, що дасть змогу більше часу займатися стратегічними завданнями аналізу і планування;

- підвищити ефективність та зменшити час обробки, виконання особливо оперативних функцій за рахунок використання сучасних інформаційних технологій;

- підвищити рівень централізованого збору інформації, що сприятиме аналізу та формуванню статистичних звітів, що стосуються управління людськими ресурсами;

для державних службовців та інших працівників державних органів:

- сприяти обміну інформацією між державними органами;

- забезпечити самостійну перевірку статусу кожної виконаної операції та самостійне формування необхідних звітів;

- підвищити мотивацію та продуктивність;

- використовувати зручну і гнучку в роботі інформаційну систему;

для громадськості:

- забезпечити прозорість і доступність інформації про людські ресурси та фонд оплати праці в державних органах;

- проводити моніторинг та контроль результативності діяльності державних службовців.

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції

Заходи з реалізації Концепції будуть здійснюватися протягом 2017 - 2020 років за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, у тому числі міжнародної фінансової допомоги.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Визначення, планування стадій підготовки та впровадження інформаційної системи

1. Розроблення технічної документації з вимогами до інформаційної системи

IV квартал 2017 р.

НАДС
Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації

2. Розроблення тендерної документації щодо закупівлі інформаційної системи

IV квартал 2017 р.

НАДС

3. Проведення процедури закупівлі

I квартал 2018 р.

НАДС

4. Впровадження в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади інформаційної системи

II квартал 2018 р. -
I квартал 2019 р.

НАДС
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

5. Впровадження інформаційної системи в територіальних підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, обласних, Київській міській, районних держадміністраціях

II квартал 2019 р. -
I квартал 2020 р.

НАДС
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
та їх територіальні підрозділи, обласні, Київська міська, районні держадміністрації

Ресурсне забезпечення впровадження інформаційної системи

6. Формування широкої мережі заінтересованих сторін щодо впровадження інформаційної системи

IV квартал 2017 р.

НАДС
інші державні органи

7. Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження інформаційної системи

IV квартал 2017 р.

НАДС
Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації
Державне агентство з питань електронного урядування

8. Розроблення стандартів та порядок формування впровадження інформаційної системи

IV квартал 2017 р.

НАДС
Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації
Державне агентство з питань електронного урядування

9. Розвиток електронної ідентифікації користувачів інформаційної системи

III квартал 2018 р.

НАДС
Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації
Державне агентство з питань електронного урядування

10. Підготовка пропозицій щодо підтримки впровадження та розвитку інформаційної системи

IV квартал 2017 р.

НАДС

Формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення безперебійної роботи інформаційної системи

11. Формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення безперебійної роботи інформаційної системи

IV квартал 2018 р.

НАДС
Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації

12. Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній системі

I квартал 2019 р.

НАДС
Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації

Підвищення готовності користувачів до використання інформаційної системи

13. Популяризація інформаційної системи, формування знань і навичок користування інформаційною системою, розроблення навчальних програм та їх розповсюдження

2018 - 2019 роки

НАДС

Забезпечення доступності інформаційної системи

14. Проведення дослідження та підготовка звіту про стан розвитку автоматизації державних органів щодо управління людськими ресурсами

I квартал 2019 р.

НАДС

Нормативно-правове забезпечення впровадження інформаційної системи

15. Запровадження механізму формування нових інструментів інформаційної системи для створення умов відкритого, прозорого та ефективного державного управління. Внесення у разі потреби відповідних пропозицій щодо змін до законодавства

II квартал 2018 р.

НАДС

16. Удосконалення механізму публікації наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимог до формату і структури таких наборів даних. Внесення у разі потреби відповідних пропозицій щодо змін до законодавства

IV квартал 2018 р.

НАДС

____________

Опрос