Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении ориентировочного плана законопроектних работ на 2017 год

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 09.08.2017 № 534-р
редакция действует с 06.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 серпня 2017 р. N 534-р

Київ

Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2017 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 6 грудня 2017 року N 881-р

Затвердити орієнтовний план законопроектних робіт на 2017 рік, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
законопроектних робіт на 2017 рік

Орієнтовна назва законопроекту

Проблема, яка потребує законодавчого врегулювання

Підстава для розроблення законопроекту

Строк внесення законопроекту до Кабінету Міністрів України

Центральний орган виконавчої влади, що розробляє законопроект

1. Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту"

удосконалення правил і процедур проведення антидемпінгових розслідувань та прийняття рішень в рамках таких розслідувань з урахуванням норм СОТ та кращої світової практики

ініціативна пропозиція

серпень

Мінекономрозвитку

2. Про внесення змін до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"

удосконалення правил і процедур проведення спеціальних розслідувань та прийняття рішень в рамках таких розслідувань з урахуванням норм СОТ та кращої світової практики

- " -

- " -

- " -

3. Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту"

удосконалення правил і процедур проведення антисубсидиційних розслідувань та прийняття рішень в рамках таких розслідувань з урахуванням норм СОТ та кращої світової практики

- " -

- " -

- " -

4. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо забезпечення космічної діяльності під час створення космічної техніки

збереження наданих законодавством податкових преференцій суб'єктам космічної діяльності в частині звільнення від оподаткування ввізним митом

- " -

вересень

ДКА

5. Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні"

необхідність запровадження електронного звітування політичними партіями, їх місцевими організаціями, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, щодо майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру, зменшення розміру внеску громадян, юридичних осіб

ініціативна пропозиція

вересень

Національне агентство з питань запобігання корупції

6. Про внесення змін до статей 21215 та 21221 Кодексу України про адміністративні правопорушення

необхідність збільшення розміру штрафних санкцій за порушення політичними партіями встановленого порядку та строків подання звітності, а також розширення та доповнення складу правопорушень, пов'язаних з фінансуванням політичних партій і передвиборної агітації

- " -

- " -

- " -

7. Про Державний бюджет України на 2018 рік

формування та використання фінансових ресурсів

Бюджетний кодекс України

- " -

Мінфін

8. Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" щодо запровадження тимчасового паспорта громадянина України для виїзду за кордон

необхідність забезпечення права громадян України, які перебувають за кордоном, на оформлення паспортного документа у закордонних дипломатичних установах України у максимально стислі строки

ініціативна пропозиція

- " -

МЗС

9. Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України

підвищення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту

ініціативна пропозиція

вересень

МВС
ДСНС

10. Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок"

гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання поштових послуг, зокрема імплементація положень Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

- " -

- " -

Мінінфраструктури

11. Про внесення змін до статті 45 Кодексу України про надра

необхідність забезпечення належної реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, оптимізації здійснення деяких функцій, що на сьогодні покладено на Держгеонадра

- " -

- " -

Мінприроди
(Держгеонадра)

12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання

необхідність розширення кола суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу з метою забезпечення доступу до такої допомоги найбільш вразливих категорій населення; конкретизація видів правових послуг; спрощення механізму подання документів, що підтверджують належність до суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу

- " -

листопад

Мін'юст

13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року

необхідність законодавчого врегулювання питання щодо ефективного виконання Україною міжнародних зобов'язань, взятих відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року

- " -

- " -

- " -

14. Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

необхідність проведення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання зазначеним Протоколом чинності

Закон України "Про міжнародні договори України"

грудень

Мінфін

15. Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерланди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

необхідність проведення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання зазначеним Протоколом чинності

- " -

- " -

- " -

16. Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення процедури примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

необхідність вдосконалення процедури здійснення виконавчого провадження

ініціативна пропозиція

- " -

Мін'юст

17. Про внесення змін до деяких законів України*

необхідність врегулювання питання видачі ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України та дозволів на реекспорт

ініціативна пропозиція

грудень

Мінекономрозвитку

18. Про державне стратегічне планування

необхідність визначення правових, економічних та організаційних засад формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку держави як складової частини загальної системи державного регулювання економічного і соціального розвитку держави. Необхідність встановлення загального порядку розроблення, затвердження та виконання зазначених прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, а також прав та відповідальності учасників таких процесів

розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. N 142 "Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки"

- " -

- " -

19. Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини"

необхідність визначення переліку документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини, встановлення строку їх дії, а також визначення підстав для відмови у їх видачі, для припинення, анулювання, переоформлення тощо

стаття 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", стаття 5 Закону України "Про адміністративні послуги"

- " -

Мінкультури

20. Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

необхідність забезпечення дотримання конституційних принципів невтручання державних органів у діяльність громадських об'єднань, зокрема спортивних федерацій, що забезпечують розвиток видів спорту, організовують та проводять фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи на території України та інших держав;
приведення нормативно-правових актів у сфері фізичної культури і спорту до стандартів, визначених в Олімпійській хартії, Міжнародній хартії фізичного виховання та спорту, Спортивній хартії Європи

стаття 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", стаття 5 Закону України "Про адміністративні послуги"

грудень

Мінмолодьспорт

21. Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Австрія про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ

необхідність здійснення відповідних внутрішньодержавних процедур для набрання чинності міжурядовою Угодою про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ України та Республіки Австрія

Закон України "Про міжнародні договори України"

- " -

МЗС

22. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про провадження оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ

необхідність здійснення відповідних внутрішньодержавних процедур для набрання чинності міжурядовою Угодою щодо провадження оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ України та Королівства Данія

- " -

- " -

- " -

23. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ

необхідність здійснення відповідних внутрішньодержавних процедур для набрання чинності міжурядовою Угодою про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ України та Федеративної Республіки Німеччина

Закон України "Про міжнародні договори України"

грудень

МЗС

24. Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу часу перебування за кордоном дружин (чоловіків) працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ

необхідність врегулювання питання зарахування до страхового стажу часу перебування за кордоном дружини (чоловіка) працівника дипломатичної служби за місцем проходження дипломатичної служби за межами України

стаття 37 Закону України "Про дипломатичну службу"

- " -

МЗС

25. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ

необхідність здійснення відповідних внутрішньодержавних процедур для набрання чинності міжурядовою Угодою про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ України та Республіки Словенія

Закон України "Про міжнародні договори України"

- " -

- " -

26. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною радою Швейцарської Конфедерації про провадження оплачуваної діяльності членами сімей персоналу дипломатичних місій, консульських установ та постійних представництв

необхідність здійснення відповідних внутрішньодержавних процедур для набрання чинності міжурядовою Угодою про провадження оплачуваної діяльності членами сімей персоналу дипломатичних місій, консульських установ та постійних представництв України та Швейцарської Конфедерації

Закон України "Про міжнародні договори України"

грудень

МЗС

27. Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних правоохоронними органами

впровадження європейських стандартів захисту права фізичних осіб на невтручання в приватне життя під час передачі персональних даних між правоохоронними органами за спрощеною процедурою з дотриманням вимог законодавства щодо збереження високого рівня захисту таких персональних даних

ініціативна пропозиція

- " -

МВС

28. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини у сфері авторського права та суміжних прав

посилення кримінальної відповідальності за злочини у сфері авторського права та суміжних прав з метою підвищення ефективності протидії та профілактики зазначених правопорушень

- " -

- " -

МВС
Національна поліція

29. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності протидії злочинам, пов'язаним з електронними грошима та викраденням банківської інформації

підвищення ефективності протидії злочинам, пов'язаним з електронними грошима та викраденням банківської інформації, та їх розкриття

ініціативна пропозиція

грудень

МВС

30. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності осіб за придбання, завантаження та зберігання дитячої порнографії без мети збуту

необхідність законодавчого врегулювання питання щодо запровадження кримінальної відповідальності осіб за придбання, завантаження, зберігання дитячої порнографії без мети збуту для припинення та запобігання розповсюдженню дитячої порнографії

- " -

- " -

МВС
Національна поліція

31. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

посилення відповідальності за окремі злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку з метою забезпечення невідворотності покарання та запобігання їх вчиненню

- " -

- " -

- " -

32. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності Національної поліції

вдосконалення законодавства з питань діяльності Національної поліції

ініціативна пропозиція

грудень

МВС
Національна поліція

33. Про внесення змін до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

імплементація положень Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами

пункт 1 переліку актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. N 132

- " -

МВС
ДСНС

34. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту

вдосконалення засад державної політики у сфері цивільного захисту та підвищення ефективності функціонування єдиної системи цивільного захисту, забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення та захисту суб'єктів господарювання і територій від загрози виникнення надзвичайних ситуацій

ініціативна пропозиція

- " -

- " -

35. Про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію"

врегулювання питань взаємодії Національної поліції з вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

ініціативна пропозиція

грудень

МВС

36. Про внесення змін до Повітряного кодексу України

приведення положень Кодексу у відповідність з Регламентами ЄС, імплементація яких є обов'язковою відповідно до вимог Угоди про спільний авіаційний простір

- " -

- " -

Мінінфраструктури

37. Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну пасажирів*

необхідність переходу від обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті до страхування автомобільного, міського електричного, залізничного перевізника та перевізника на внутрішніх водних шляхах за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну пасажирів

- " -

- " -

- " -

38. Про мультимодальні перевезення в Україні*

необхідність визначення правових та організаційних засад мультимодальних перевезень

- " -

- " -

- " -

39. Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів*

необхідність приведення національного законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС у сфері перевезення небезпечних вантажів, зокрема Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів та Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ/ADR), укладеної в м. Женеві 30 вересня 1957 р., Регламенту міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницею (РІД/RID), укладеного у м. Вільнюсі 3 червня 1999 р., Європейської Угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ/ADN), укладеної у м. Женеві 26 травня 2000 року

- " -

- " -

- " -

40. Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" щодо деяких питань безпеки автомобільних доріг*

необхідність уточнення поняття "безпека" та термінів "безпека автомобільних доріг" і "безпека дорожнього руху"

ініціативна пропозиція

грудень

Мінінфраструктури

41. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування*

узгодження статті 37 Закону України "Про автомобільні дороги" з вимогами статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

- " -

- " -

- " -

42. Про внесення змін до Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"*

внесення зазначених змін дасть змогу в подальшому імплементувати Директиву 2014/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вибухових матеріалів цивільного призначення та нагляду за ними

пункт 2.25 додатка III до розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
пункт 28 плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016 - 2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. N 217

грудень

Мінсоцполітики
(Держпраці)

43. Про Національний банк даних про дітей та сім'ї з дітьми

вдосконалення системи забезпечення прав дітей в Україні шляхом створення інформаційної бази даних для вдосконалення механізмів та процедур прийняття рішень щодо захисту дитини за місцем її фактичного перебування, розвитку соціальних послуг з підтримки дітей, які потрапили у складні життєві обставини, постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів та мають ризик потрапити в складні життєві обставини

ініціативна пропозиція

грудень

Мінсоцполітики

44. Про внесення зміни до статті 233 Митного кодексу України

закріплення повноважень за призначеним оператором щодо місць міжнародного поштового обміну

- " -

- " -

Мінінфраструктури

45. Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі"

виключення із сфери застосування Закону України "Про публічні закупівлі" послуг з доставки і виплати пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам

- " -

- " -

- " -

46. Про внесення змін до деяких законів України щодо подальшого розвитку галузі поштового зв'язку

закріплення за національним оператором поштового зв'язку права надавати окремі фінансові послуги

- " -

- " -

- " -

47. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення порушень правил безпеки польотів

посилення відповідальності фізичних осіб за вчинені правопорушення в галузі цивільної авіації шляхом збільшення розміру застосованих до порушників фінансових санкцій

резолюція Прем'єр-міністра України від 1 червня 2016 р. N 18879/1/1-16

грудень

Мінінфраструктури

48. Про відходи видобувної (гірничовидобувної) промисловості*

необхідність приведення законодавчої бази України у сфері поводження з відходами видобувної промисловості у відповідність з вимогами Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що стосується як ряду положень, так і деяких принципових підходів

пункт 248 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847

- " -

Мінприроди

49. Про упаковку та відходи упаковки*

необхідність законодавчого врегулювання питань обліку утворення, переробки та утилізації відходів упаковки як вторинної сировини, деталізації положення щодо обігу упаковки, підвищення ступеня відповідності законодавства у зазначеній сфері вимогам Директиви 94/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради

Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"

грудень

Мінприроди

50. Про особливості перетворення підприємств космічної галузі

можливість здійснення перетворення підприємств, які є основою космічної галузі, у публічні акціонерні товариства, створення цілісних майнових комплексів, які здійснюють виробництво космічної техніки, заборонивши відчуження його майна, та реалізація надлишку державного майна у способи, встановлені законодавством, зокрема шляхом приватизації

резолюція Першого віце-прем'єр-міністра України від 29 серпня 2016 р. N 50798/5/1-15

- " -

ДКА

51. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб

необхідність правового врегулювання питань, пов'язаних з правом внутрішньо переміщених осіб на судовий захист

ініціативна пропозиція

- " -

МТОТ

52. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб

необхідність спрощення процедури реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб

- " -

- " -

- " -

53. Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю

реформування державного фінансового контролю шляхом підвищення ефективності контрольних заходів, які проводитиме Держаудитслужба

постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. N 868 "Про утворення Державної аудиторської служби України"

грудень

Держаудитслужба

____________
* Проект регуляторного акта.

(орієнтовний план із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 881-р)

____________

Опрос