Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы приватизации объектов государственной собственности

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 17.06.2015 № 626-р
действует с 17.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 червня 2015 р. N 626-р

Київ

Деякі питання приватизації об'єктів державної власності

1. Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що приватизація публічного акціонерного товариства "Центренерго" здійснюється із залученням радника в установленому законодавством порядку.

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству інфраструктури забезпечити передачу в десятиденний строк Фондові державного майна державних пакетів акцій публічних акціонерних товариств "Центренерго", "Миколаївська ТЕЦ", приватного акціонерного товариства "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

 

ЗМІНИ,
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України

1. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2013 р. N 96 "Про приватизацію об'єктів паливно-енергетичного комплексу":

1) назву та пункт 1 розпорядження після слів "паливно-енергетичного комплексу" доповнити словами "та групи Г";

2) у додатку до розпорядження:

назву додатка після слів "паливно-енергетичного комплексу" доповнити словами "та групи Г";

доповнити додаток такими позиціями:

"30083966

ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"

250052800

100

62513200

00131713

ПАТ "Одесаобленерго"

152123891

25 плюс одна акція

38030973

13655435

ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"

78251200

100

19562800".

2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. N 204 "Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. N 23 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 10, ст. 327) і від 12 лютого 2014 р. N 47 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 18, ст. 539), розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1071, 1080, 1089 та 1132:

1) у тексті розпорядження цифри "19" замінити цифрами "21";

2) у додатках 1, 3, 4 і 6 до розпорядження:

у назві додатків слова "(підприємство групи В)" замінити словами "(підприємство групи Г)";

у підграфі "закінчення" графи "Строк розміщення" цифри і слова "31 грудня 2014 р." замінити цифрами і словами "31 грудня 2015 р.";

додаток 2 викласти в такій редакції:

ПЛАН
розміщення акцій ВАТ "Запоріжжяобленерго" (підприємство групи Г)

ВАТ "Запоріжжяобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Виробниче енергетичне об'єднання "Запоріжжяобленерго"

Код згідно з ЄДРПОУ 00130926

Загальна кількість акцій - 179360000 штук

Статутний капітал - 44840000 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

Спосіб розміщення

Строк розміщення

Акції

Частка у статутному капіталі, відсотків

Не реалізовано

початок

закінчення

кількість, штук

вартість, тис. гривень

кількість, штук

частка у статутному капіталі, відсотків

Пільговий продаж акцій

реалізовано

 

30809040

7702,26

17,177

 

 

працівникам підприємства, майно якого приватизується

- " -

 

9821720

2455,43

5,476

 

 

за приватизаційні майнові сертифікати

- " -

 

5145480

1286,37

2,869

 

 

за кошти та компенсаційні сертифікати

- " -

 

4676240

1169,06

2,607

 

 

іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій

- " -

 

3051320

762,83

1,701

 

 

за приватизаційні майнові сертифікати

реалізовано

 

1256000

314

0,7

 

 

за кошти та компенсаційні сертифікати

- " -

 

1795320

448,83

1,001

 

 

керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій

- " -

 

8968000

2242

5

 

 

керівникам підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки

- " -

 

8968000

2242

5

 

 

Продаж на аукціонах

- " -

 

35241344

8810,336

19,648

 

 

на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати

- " -

 

35241344

8810,336

19,648

 

 

Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами

- " -

 

5249614

1312,4035

2,927

 

 

на фондових біржах

- " -

 

5249614

1312,4035

2,927

 

 

Продаж акцій на фондових біржах

- " -

 

8968000

2242

5

8968000

5

на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

30 червня 2015 р.

30 вересня 2015 р.

8968000

2242

5

8968000

5

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

30 червня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

99092002

24773,0005

55,248

99092002

55,248

Усього

 

 

179360000

44840

100

108060002

60,248

";

у додатку 5 у підграфі "закінчення" графи "Строк розміщення" цифри і слова "31 грудня 2014 р." замінити цифрами і словами "31 грудня 2015 р.";

у додатку 7 у підграфі "закінчення" графи "Строк розміщення" цифри і слова "30 червня 2015 р." замінити цифрами і словами "31 грудня 2015 р.";

у додатках 8, 9, 11 і 14 у підграфі "закінчення" графи "Строк розміщення" цифри і слова "31 липня 2015 р." замінити цифрами і словами "31 грудня 2015 р.";

у додатку 17:

у назві додатка слова "(підприємство групи В)" замінити словами "(підприємство групи Г)";

у підграфі "закінчення" графи "Строк розміщення" цифри і слова "31 січня 2015 р." та "31 березня 2015 р." замінити відповідно цифрами і словами "30 вересня 2015 р." та "31 грудня 2015 р.";

у додатках 18 і 19 у підграфі "закінчення" графи "Строк розміщення" цифри і слова "31 травня 2015 р." та "30 червня 2015 р." замінити відповідно цифрами і словами "30 вересня 2015 р." та "31 грудня 2015 р.";

доповнити розпорядження додатками 20 і 21 такого змісту:

ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Одесаобленерго" (підприємство групи В)

ПАТ "Одесаобленерго" засноване шляхом перетворення виробничого енергетичного об'єднання "Одесаенерго"

Код згідно з ЄДРПОУ 00131713

Загальна кількість акцій - 608495560 штук

Статутний капітал - 152123890 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

Спосіб розміщення

Строк розміщення

Акції

Частка у статутному капіталі, відсотків

Не реалізовано

початок

закінчення

кількість, штук

вартість, тис. гривень

кількість, штук

частка у статутному капіталі, відсотків

Пільговий продаж акцій

реалізовано

 

36506400

9126,6

5,999

 

 

працівникам підприємства, майно якого приватизується

- " -

 

15726400

3931,6

2,584

 

 

за приватизаційні майнові сертифікати

- " -

 

7652000

1913

1,258

 

 

за кошти та компенсаційні сертифікати

- " -

 

8074400

2018,6

1,327

 

 

керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій

- " -

 

10374000

2593,5

1,705

 

 

керівникам підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки

реалізовано

 

10406000

2601,5

1,710

 

 

Продаж на аукціонах

- " -

 

11280775

2820,19375

1,854

 

 

на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати

- " -

 

11280775

2820,19375

1,854

 

 

Продаж пакетів акцій за конкурсом

- " -

 

72973440

18243,36

11,992

 

 

Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами

- " -

 

35597734

8899,4335

5,850

 

 

на фондових біржах

- " -

 

35597734

8899,4335

5,850

 

 

пакет N 1

- " -

 

20858520

5214,63

3,428

 

 

пакет N 2

- " -

 

14739214

3684,8035

2,422

 

 

Продаж акцій на фондових біржах

 

 

152123891

38030,97275

25

152123891

25

на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни*

30 червня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

152123891

 

38030,97275

25

152123891

25

Додаткова емісія акцій**

реалізовано

 

300013320

75003,33

49,304

 

 

Усього

 

 

608495560

152123,89

100

152123891

25

____________
* 25 відсотків плюс одна акція.

** Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 25 квітня 2013 року.

ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (підприємство групи В)

ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" утворено в процесі корпоратизації та є правонаступником державного підприємства "Миколаївська ТЕЦ"

Код за ЄДРПОУ 30083966

Загальна кількість акцій - 250052800 штук

Статутний капітал - 62513200 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

Спосіб розміщення

Строк розміщення

Акції

Частка в статутному капіталі, відсотків

початок

закінчення

кількість, штук

вартість, тис. гривень

Пільговий продаж акцій

протягом трьох місяців з дня затвердження наказу про пільговий продаж акцій

2068560

517,140

0,83

працівникам підприємства, майно якого приватизується

протягом трьох місяців з дня затвердження наказу про пільговий продаж акцій

1597320

399,330

0,64

іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій

- " -

471240

117,810

0,19

Продаж акцій на фондових біржах

 

 

12502640

3125,660

5

на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

30 червня 2015 р.

30 вересня 2015 р.

12502640

3125,660

5

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

30 червня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

235481600

58868,680

94,17

Усього

 

 

250052800

62513,200

100

".

3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. N 861 "Деякі питання приватизації" - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1088:

1) у тексті розпорядження цифру "3" замінити цифрою "5";

2) у додатках до розпорядження:

у додатку 1 у підграфі "закінчення" графи "Строк розміщення" цифри і слова "31 травня 2015 р." та "30 вересня 2015 р." замінити відповідно цифрами і словами "30 вересня 2015 р." і "31 грудня 2015 р.";

додатки 2 і 3 виключити;

доповнити розпорядження додатками 4 і 5 такого змісту:

ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Сумихімпром" (підприємство групи Г)

ПАТ "Сумихімпром" засноване шляхом перетворення державного підприємства Сумське виробниче об'єднання "Хімпром"

Код згідно з ЄДРПОУ 05766356

Загальна кількість акцій - 1738747866 штук

Статутний капітал - 43468696650 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

Спосіб розміщення

Строк розміщення

Акції

Частка у статутному капіталі, відсотків

Не реалізовано

початок

закінчення

кількість, штук

вартість, тис. гривень

кількість, штук

частка у статутному капіталі, відсотків

Пільговий продаж акцій

реалізовано

 

82620

20,655

0,005

 

 

працівникам підприємства, майно якого приватизується

- " -

 

61200

15,3

0,004

 

 

за власні кошти

- " -

 

61200

15,3

0,004

 

 

іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій

реалізовано

 

21420

5,355

0,001

 

 

за власні кошти

- " -

 

21420

5,355

0,001

 

 

Продаж акцій на фондових біржах

 

 

86937393

21734,34825

5

86937393

5

на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

31 травня 2015 р.

30 вересня 2015 р.

86937393

21734,34825

5

86937393

5

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

30 червня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

1651727853

412931,96325

94,995

1651727853

94,995

Усього

 

 

1738747866

434686,9665

100

1738665246

99,995

 

ПЛАН
розміщення акцій ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" (підприємство групи Г)

ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" створено в процесі корпоратизації та є правонаступником державного підприємства "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"

Код за ЄДРПОУ 30083966

Загальна кількість акцій - 78251200 штук

Статутний капітал - 19562800 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривень

Спосіб розміщення

Строк розміщення

Акції

Частка в статутному капіталі, відсотків

початок

закінчення

кількість, штук

вартість, тис. гривень

Пільговий продаж акцій

протягом трьох місяців з дня затвердження наказу про пільговий продаж акцій

1820700

455,175

2,33

працівникам підприємства, майно якого приватизується

- " -

1083240

270,810

1,39

іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій

- " -

737 460

184,365

0,94

Продаж акцій на фондових біржах

 

 

3912560

978,140

5

на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

30 червня 2015 р.

30 вересня 2015 р.

3912560

978,140

5

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

30 червня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

72517940

18129,485

92,67

Усього

 

 

78251200

19562,800

100

".

____________

Опрос