Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по реализации Концепции реформирования государственной политики в инновационной сфере на 2015 - 2019 годы

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 04.06.2015 № 575-р
действует с 04.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 червня 2015 р. N 575-р

Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015 - 2019 роки

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015 - 2019 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, національним галузевим академіям наук щороку до 15 лютого інформувати Міністерство освіти і науки про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів за формою, встановленою Міністерством, для подання до 1 травня Кабінетові Міністрів України узагальненої інформації.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015 - 2019 роки

Зміст завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Реформування системи державного замовлення на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

1) врахування під час розроблення порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами наукового та науково-технічного спрямування вимоги щодо першочергового спрямування таких коштів на проведення досліджень і впровадження розробок, що мають високий ступінь готовності та забезпечують практичні результати у галузі економіки

постійно

центральні органи виконавчої влади

2) залучення інвестицій підприємств та організацій державного і недержавного секторів національної економіки для організації виробництва продукції шляхом впровадження науково-технічних розробок та технологій за державним замовленням

- " -

центральні та місцеві органи виконавчої влади

3) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" в частині розширення переліку платних послуг

2015 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Мін'юст
Національна академія наук (за згодою)

2. Створення сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності, впровадження інновацій, функціонування інноваційної інфраструктури

1) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" стосовно визначення механізму венчурного фінансування інноваційної діяльності, нових типів інноваційних структур

2015 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Мін'юст
Національна академія наук (за згодою)

2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів щодо визначення засад створення та функціонування технологічних платформ і кластерів

у тримісячний строк після прийняття Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність"

- " -

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій)"

2015 рік

- " -

4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів, що визначають механізми реалізації положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій)" стосовно стимулювання суб'єктів господарювання до комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій)"

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Мін'юст
ДСІВ
Національна академія наук (за згодою)

5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (щодо стимулювання інноваційної діяльності)

2016 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
Національна академія наук (за згодою)

6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо державної підтримки розвитку високотехнологічних виробництв

- " -

- " -

7) розроблення та затвердження в установленому порядку програми співпраці науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, підприємств та інших суб'єктів науково-технічної діяльності, що передбачає спільне фінансування діяльності з розроблення та виробництва інноваційного продукту, продукції для задоволення нагальних потреб агропромислового комплексу

- " -

Мінагрополітики
МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
Національна академія аграрних наук (за згодою)

8) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо забезпечення державної підтримки патентування вітчизняних винаходів за кордоном

2016 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Мін'юст
Національна академія правових наук (за згодою)

9) розроблення проекту змін до державного стандарту "Патентні дослідження" (ДСТУ 3575-97) у частині проведення патентно-кон'юнктурних досліджень

2018 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мін'юст
Національна академія наук (за згодою)

10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо державної підтримки системи науково-технічної інформації, зокрема підключення її до європейських мереж інформації з питань кон'юнктури ринку

- " -

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
Національна академія наук (за згодою)

11) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури до 2020 року

2016 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Мінінфраструктури
Мін'юст
Національна академія наук (за згодою)

12) створення на основі сучасних інформаційних технологій інформаційно-аналітичної сервісної інфраструктури та бази даних конкурентоспроможних інноваційних проектів, технологічних та організаційних інновацій, матеріальних та нематеріальних активів суб'єктів господарювання

2018 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
національні галузеві академії наук (за згодою)

13) розроблення методики прогнозування обсягу ринкової потреби у кінцевій інноваційній продукції

2015 рік

МОН
Мінекономрозвитку
національні галузеві академії наук (за згодою)

14) внесення змін до національних стандартів проведення оцінки стану провадження інноваційної діяльності, ведення бухгалтерського обліку інноваційної діяльності та продукції з метою їх гармонізації з міжнародними стандартами

2018 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
національні галузеві академії наук (за згодою)

15) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України уточненого переліку середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня

2016 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
національні галузеві академії наук (за згодою)

3. Впровадження результатів наукових досліджень, винаходів та технологій, забезпечення реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення та запровадження неподаткового механізму стимулювання суб'єктів господарювання до впровадження винаходів та технологій

2017 рік

Мінфін
МОН
Мінекономрозвитку
Мін'юст
національні галузеві академії наук (за згодою)

2) підготовка пропозиції щодо удосконалення системи економічного (податкового, кредитного, страхового) стимулювання суб'єктів господарювання до комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності та формування ринку таких об'єктів

2016 рік

МОН
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів щодо визначення та впровадження іншого ніж податковий механізму стимулювання вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ до провадження комерційної діяльності, забезпечення реалізації наукового результату через національну мережу трансферу технологій, спрямування частини власних коштів на модернізацію наукових лабораторій, придбання нового наукового обладнання та утворення малих інноваційних підприємств

- " -

Мінфін
Мінекономрозвитку
МОН

4. Формування інноваційної культури

1) впровадження навчальної системи для розвитку інноваційних навичок, необхідних для ефективного управління інноваційними процесами та проектами, започаткування програми підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ та організацій з питань формування та реалізації державної інноваційної політики

2017 рік

МОН
Мінекономрозвитку
ДСІВ
інші центральні органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія правових наук (за згодою)

2) проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій з метою розширення доступу до інформації про результати наукової, винахідницької та інноваційної діяльності у медичній галузі для активізації впровадження інновацій шляхом налагодження взаємодії науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров'я різних форм власності, громадських недержавних організацій, професійних асоціацій, фармацевтичних і промислових підприємств, що спеціалізуються на виробництві засобів медичного призначення, за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших не заборонених законодавством джерел

постійно

Національна академія медичних наук (за згодою)
МОЗ

3) забезпечення включення до професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування модуля з питань інноваційного розвитку

2016 рік

МОН
Нацдержслужба
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

____________

Опрос