Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по обеспечению исполнения положений Европейской социальной хартии (пересмотренной) на 2015 - 2019 годы

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 14.05.2015 № 450-р
действует с 14.05.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 травня 2015 р. N 450-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015 - 2019 роки

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015 - 2019 роки, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щороку до 1 листопада Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 грудня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 

ПЛАН
заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015 - 2019 роки

Щорічні національні доповіді та заключні висновки Європейського комітету із соціальних прав Ради Європи за результатами розгляду таких доповідей

1. Забезпечити підготовку чергових щорічних національних доповідей Уряду України відповідно до тематичних груп, за якими умовно розподілена Європейська соціальна хартія (переглянута):

восьма національна доповідь Уряду України за тематичною групою "Зайнятість, професійне навчання та рівні можливості" (статті 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24).

дев'ята національна доповідь Уряду України за тематичною групою "Охорона здоров'я, соціальне забезпечення та соціальний захист" (статті 3, 11, 14, 23, 30).

десята національна доповідь Уряду України за тематичною групою "Трудові права" (статті 2, 4 - 6, 21, 22, 26, 28, 29).

одинадцята національна доповідь Уряду України за тематичною групою "Діти, сім'я, мігранти" (статті 7, 8, 16, 17, 27, 31).

дванадцята національна доповідь Уряду України за тематичною групою "Зайнятість, професійне навчання та рівні можливості" (статті 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24).

2. Забезпечити опрацювання заключних висновків Європейського комітету із соціальних прав Ради Європи за результатами розгляду щорічних національних доповідей Уряду України та розроблення дорожньої карти з приведення законодавства та практики його застосування у відповідність з положеннями Європейської соціальної хартії (переглянутої):

заключні висновки 2013 року за результатами розгляду п'ятої національної доповіді Уряду України за тематичною групою "Охорона здоров'я, соціальне забезпечення та соціальний захист".

заключні висновки 2014 року за результатами розгляду шостої національної доповіді Уряду України за тематичною групою "Трудові права".

заключні висновки 2015 року за результатами розгляду сьомої національної доповіді Уряду України за тематичною групою "Діти, сім'я, мігранти".

заключні висновки 2016 року за результатами розгляду восьмої національної доповіді Уряду України за тематичною групою "Зайнятість, професійне навчання та рівні можливості".

заключні висновки 2017 року за результатами розгляду дев'ятої національної доповіді Уряду України за тематичною групою "Охорона здоров'я, соціальне забезпечення та соціальний захист".

заключні висновки 2018 року за результатами розгляду десятої національної доповіді Уряду України за тематичною групою "Трудові права".

Тематична група "Діти, сім'я, мігранти"

3. Вивчити питання щодо:

визначення на законодавчому рівні терміна "легка робота" та переліку видів легкої роботи дітей.

імплементації Директиви Ради 2003/86/ЄС від 22 вересня 2003 р. про право на воз'єднання сім'ї.

можливості ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці N 97 про працівників-мігрантів (переглянутої, 1949 рік).

4. Підготувати законопроекти:

про внесення змін до деяких законів України щодо протидії дитячій проституції та порнографії з метою захисту дітей від сексуальної експлуатації.

про запобігання та протидію домашньому насильству.

про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

5. Опрацювати рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам-членам:

Рекомендацію N R (91) 11 про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, а також торгівлю дітьми та підлітками, прийняту 9 вересня 1991 р., та у разі потреби внести пропозиції щодо її імплементації.

Рекомендацію N R (85) 4 про насильство в сім'ї, прийняту 26 березня 1985 р., та у разі потреби внести пропозиції щодо її імплементації.

Рекомендацію N R (91) 9 про невідкладні заходи у справах сім'ї, прийняту 9 вересня 1991 р., та у разі потреби внести пропозиції щодо її імплементації.

6. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про зовнішню трудову міграцію".

7. Провести порівняльний аналіз відповідності законодавства та практики його застосування:

положенням статті 19 "Право трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу" Європейської соціальної хартії (переглянутої) та внести пропозиції щодо приєднання до неї.

положенням пункту 3 щодо встановлення на житло цін, доступних для малозабезпечених осіб, статті 31 "Право на житло" Європейської соціальної хартії (переглянутої) та внести пропозиції щодо приєднання до нього.

Тематична група "Зайнятість, професійне навчання та рівні можливості"

8. Підготувати пропозиції щодо ратифікації:

Конвенції Міжнародної організації праці N 88 про організацію служби зайнятості.

Конвенції Міжнародної організації праці N 168 про сприяння зайнятості та захисту від безробіття.

Конвенції Міжнародної організації праці N 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця (розділ III "Захист вимог працівників установою-гарантом. Загальні положення").

Конвенції Міжнародної організації праці N 181 про приватні агентства зайнятості.

Конвенції Міжнародної організації праці N 189 про гідну працю домашніх працівників.

9. Внести пропозиції щодо імплементації:

Директиви Ради 2006/54/ЄС від 5 липня 2006 р. щодо застосування принципу рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості.

Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС від 30 червня 1993 р. щодо доступу до тривалого професійного навчання.

10. Провести порівняльний аналіз відповідності законодавства та практики його застосування положенням статті 25 "Право працівників та захист їхніх прав у разі банкрутства їхнього роботодавця" Європейської соціальної хартії (переглянутої) та внести пропозиції щодо приєднання до неї.

Тематична група "Охорона здоров'я, соціальне забезпечення та соціальний захист"

11. Підготувати пропозиції щодо загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

12. Вивчити питання та внести пропозиції щодо впровадження систем запобігання виникненню нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві з урахуванням ризикоорієнтованого підходу (виявлення, проведення оцінки та мінімізація причин виникнення ризиків і можливих наслідків для життя та здоров'я працюючих осіб).

13. Внести пропозиції щодо:

1) підписання Європейського кодексу соціального забезпечення.

2) ратифікації:

Конвенції Міжнародної організації праці N 102 про мінімальні норми соціального забезпечення.

Конвенції Міжнародної організації праці N 157 про установлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення.

3) імплементації Рекомендації Міжнародної організації праці N 202 щодо національних мінімальних рівнів соціального захисту (2012 рік).

14. Опрацювати Рекомендацію Ради ЄС 92/441/ЄЕС від 24 червня 1992 р. про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системі соціального захисту та внести пропозиції щодо її імплементації.

15. Провести порівняльний аналіз відповідності законодавства та практики його застосування положенням:

статті 12 "Право на соціальне забезпечення" Європейської соціальної хартії (переглянутої) та внести пропозиції щодо приєднання до неї.

статті 13 "Право на соціальну та медичну допомогу" Європейської соціальної хартії (переглянутої) та внести пропозиції щодо приєднання до неї.

Тематична група "Трудові права"

16. Підготувати пропозиції щодо:

ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці N 171 про нічну працю.

визначення розумного строку попередження про звільнення з роботи працівників, які мають стаж роботи 10 або більше років, з урахуванням заключного висновку Європейського комітету із соціальних прав (2010 рік) щодо невідповідності законодавства та практики його застосування пункту 4 статті 4 "Право на справедливу винагороду" Європейської соціальної хартії (переглянутої).

17. Підготувати пропозиції щодо розроблення плану заходів з удосконалення трудового законодавства відповідно до Європейської соціальної хартії (переглянутої).

18. Вивчити питання щодо можливості скасування обмежень права на страйк, передбачених законодавством.

19. Опрацювати:

Резолюцію Ради ЄС від 29 травня 1990 р. щодо захисту гідності жінок та чоловіків на роботі та у разі потреби внести пропозиції щодо її імплементації.

Рекомендації 1907 (2010) Парламентської асамблеї Ради Європи щодо розриву у заробітній платі жінок та чоловіків та у разі потреби внести пропозиції щодо їх імплементації.

Декларацію Ради ЄС від 19 грудня 1991 р. щодо імплементації Рекомендацій Комісії щодо захисту гідності жінок та чоловіків на роботі, у тому числі кодексу поведінки з метою боротьби проти сексуальних домагань.

20. Внести пропозиції щодо імплементації:

Директиви Ради 93/104/ЄС від 23 листопада 1993 р. стосовно певних аспектів організації робочого часу.

Директиви Ради 75/117/ЄЕС від 10 лютого 1975 р. щодо наближення законів держав-членів стосовно застосування принципу рівної оплати праці для чоловіків та жінок.

21. Провести порівняльний аналіз відповідності законодавства та практики його застосування:

пункту 3 щодо встановлення щорічної оплачуваної відпустки тривалістю не менше чотирьох тижнів статті 2 "Право на справедливі умови праці" Європейської соціальної хартії (переглянутої) та внести пропозиції щодо приєднання до нього.

пункту 1 щодо винагороди, яка забезпечує працівникам та їх сім'ям достатній життєвий рівень, статті 4 "Право на справедливу винагороду" Європейської соціальної хартії (переглянутої) та внести пропозиції щодо приєднання до нього.

Заходи загального характеру

22. Опрацювати питання щодо приєднання до Додаткового протоколу до Європейської соціальної хартії (переглянутої), який передбачає колективне оскарження.

23. Сприяти вивченню міжнародного досвіду з питань виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої).

24. Проводити під час погодження проектів нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, експертизу щодо їх відповідності положенням Європейської соціальної хартії (переглянутої) із залученням представників сторін соціального діалогу на національному рівні.

25. Сприяти проведенню тематичних заходів (семінарів, засідань за круглим столом тощо) для широкого кола заінтересованих сторін, у тому числі представників судових органів, Національної асоціації адвокатів, органів місцевого самоврядування.

26. Забезпечити систематичне висвітлення на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, у фахових виданнях, зокрема журналах "Соціальний захист", "Україна: аспекти праці", інформації про забезпечення реалізації соціальних прав, передбачених Європейською соціальною хартією (переглянутою).

____________

Опрос