Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования

КМ Украины
План, Распоряжение КМ, Концепция от 31.03.2015 № 432-р
действует с 31.03.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 березня 2015 р. N 432-р

Київ

Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування

1. Внести зміни до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 1096 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 63, ст. 2148; 2011 р., N 59, ст. 2378), виклавши її в редакції, що додається.

2. Внести зміни до плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 739 "Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2378; 2012 р., N 83, ст. 3364), виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

КОНЦЕПЦІЯ
реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування

Проблема, яка потребує розв'язання

Ця Концепція спрямована на визначення основних напрямів реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування (далі - автомобільні дороги) та удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожнього господарства і прозорості прийняття управлінських рішень під час організації нового будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та експлуатаційного утримання таких доріг.

Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг та поліпшення їх транспортно-експлуатаційного стану є необхідною умовою для подальшого соціально-економічного розвитку держави і суспільства.

Протяжність мережі автомобільних доріг, яка становить 169,6 тис. кілометрів, та її щільність (281 кілометр на 1 тис. кв. кілометрів) в основному відповідають темпам розвитку національної економіки. Проте експлуатаційний стан автомобільних доріг потребує значного поліпшення, а дорожнє покриття подекуди вимагає повного оновлення. За даними науковців, щороку держава втрачає близько 30 млрд. гривень валового внутрішнього продукту через незадовільний стан автомобільних доріг.

Географічне розташування України за умови інтеграції вітчизняної транспортної інфраструктури в європейську дасть змогу в майбутньому отримувати щороку від транзитних міжнародних перевезень автомобільним транспортом та туристичних поїздок значні надходження до державного бюджету.

Територією України проходять міжнародні транспортні коридори, зокрема три автомобільні - пан'європейський N 3 Берлін (Дрезден) - Вроцлав - Львів - Київ, пан'європейський N 5 Трієст - Любляна - Будапешт (Братислава) - Львів, пан'європейський N 9 Гельсінки - Санкт-Петербург (Москва) - Київ - Кишинів (Одеса) - Бухарест - Димитровград - Александрополіс. Проте транзитний потенціал країни через незадовільний стан автомобільних доріг у повному обсязі не реалізовується.

Середньорічне підвищення рівня інтенсивності дорожнього руху на основних магістральних автомобільних дорогах останнім часом становить до 20 відсотків. У складі транспортних потоків зростає частка великовагових та великогабаритних транспортних засобів, що призводить до швидкого руйнування автомобільних доріг та мостів, які розраховані на значно менші обсяги навантаження.

Потребують розв'язання проблеми автомобільних доріг місцевого значення. На сьогодні 1087 сільських населених пунктів не охоплені регулярним автобусним сполученням, з них 97 - не мають під'їздів з твердим покриттям, тоді як загальний економічний стан регіонів держави призводить до поступового занепаду деяких сільських населених пунктів і розвитку ділової активності навколо промислових центрів чи інших забезпечених транспортним сполученням осередків, що вимагає відповідного реагування з боку органів управління дорожнім господарством.

Рівень аварійності на автомобільних дорогах залишається високим порівняно з європейськими країнами. Кількість ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод зменшується повільними темпами.

Таким чином, транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг не сприяє створенню необхідних умов для подальшого соціально-економічного розвитку держави, зміцнення її обороноздатності і забезпечення економічної безпеки, а також залишаються незбалансованими повноваження і відповідальність центральних та місцевих органів виконавчої влади за стан автомобільних доріг.

При цьому необхідно також на загальнодержавному рівні визначити пріоритети розвитку відповідних галузей економіки та господарства, від яких будуть залежати відповідні транспортні сполучення, будівництво і реконструкція автомобільних доріг.

Причини виникнення проблеми та необхідність її розв'язання

Рівень фінансування дорожніх робіт за останні 10 років становить 14 - 34 відсотки визначеної науковцями мінімально необхідної потреби на ремонт та утримання мережі автомобільних доріг. Через недостатнє фінансування темпи впровадження нових технологій, машин, механізмів, сучасних матеріалів та конструкцій європейського рівня повільні і не відповідають потребам сьогодення.

За умови обмеженого фінансування особливої актуальності набуває питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами.

Діюча система державного управління передбачає зосередження повноважень щодо формування державної політики у сфері дорожнього господарства у центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, туризму, курортів та інфраструктури.

Органом управління мережею автомобільних доріг на сьогодні є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами. Особливо важливе значення має централізація управління дорожнім господарством під час ліквідації наслідків стихійного лиха або надзвичайних ситуацій.

Водночас централізація управління мережею автомобільних доріг місцевого значення обмежує повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку та утримання зазначеної мережі і, як наслідок, соціально-економічного розвитку регіонів. Таким чином, проблема незбалансованості повноважень і відповідальності центральних та місцевих органів виконавчої влади за стан автомобільних доріг потребує розв'язання.

На сьогодні є необхідність внесення змін до нормативно-правових актів щодо чіткого розмежування повноважень і відповідальності центральних органів виконавчої влади з формування і реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами з метою усунення дублювання, зайвої бюрократизації процесів розроблення, погодження проектів актів, прийняття інших управлінських рішень та затягування їх оперативного виконання і реалізації відповідних проектів.

В основному роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг виконуються насамперед дочірніми підприємствами ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (далі - Компанія). Такі дорожні роботи в перспективі на конкурентній основі та на підставі довгострокових договорів здатні виконувати комерційні підприємства, що провадять діяльність на ринку дорожніх робіт. Проте роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг непривабливі для комерційного сектору через вимоги бюджетного законодавства щодо бюджетного періоду в один календарний рік, але важливі для забезпечення безпеки дорожнього руху. Для таких робіт необхідно поступово вживати заходів для поліпшення економічної привабливості в конкурентному середовищі, зокрема на довготривалий період для належного економічного планування власної діяльності підрядниками.

Важливе значення для поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг має удосконалення та розвиток системи зовнішнього та внутрішнього контролю і технічного аудиту їх якості з урахуванням принципу об'єктивності та незалежності.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є визначення оптимальних шляхів реформування системи державного управління автомобільними дорогами на основі гармонійного поєднання принципів централізованого управління автомобільними дорогами, розширення повноважень і посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади за управління автомобільними дорогами місцевого значення.

Критеріями реформування системи державного управління автомобільними дорогами є збереження та забезпечення ефективного функціонування автомобільних доріг, їх розбудова для забезпечення транзитних перевезень і безпеки дорожнього руху.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2015 - 2017 років.

Шляхи, способи та етапи розв'язання проблеми

Основними шляхами розв'язання проблеми є:

удосконалення систем державного управління та утримання автомобільних доріг з урахуванням їх лінійного та регіонального принципу обслуговування, визначення прозорих критеріїв планування дорожніх робіт на відповідний рік та на довгострокову перспективу;

передача функцій з управління автомобільними дорогами місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій;

створення захищеного державного дорожнього фонду та внесення змін до законодавства щодо оптимального розподілу обсягів фінансування нового будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг державного і місцевого значення;

розроблення та забезпечення здійснення заходів щодо контролю надходжень коштів для потреб дорожнього господарства;

впровадження механізму державно-приватного партнерства, зокрема будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії, впровадження плати за користування автомобільними дорогами та інших інвестиційних проектів із створення об'єктів дорожнього сервісу;

удосконалення механізму співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;

впровадження новітніх систем організації нового будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної конкуренції приватних та державних підрядників, створення ринку відповідних робіт та послуг на умовах довгострокових контрактів, зокрема заснованих на кінцевих показниках виконання робіт;

реформування Компанії, оптимізація структури її дочірніх підприємств з урахуванням вимог законодавства і пропозицій профспілкових органів та передача частини їх майна, прав та обов'язків до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій;

адаптація нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, що регламентують правила виконання дорожньо-будівельних робіт, зокрема правила технічного нагляду, приймання та фінансування таких робіт на умовах контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC);

забезпечення удосконалення нормативно-правової бази, зокрема з питань розподілу функцій з управління дорожнім господарством.

Концепція реалізується у два етапи.

На першому етапі (2015 рік) передбачається:

розподілити повноваження між центральним органом виконавчої влади з питань управління автомобільними дорогами та місцевими органами виконавчої влади щодо дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

здійснити передачу автомобільних доріг місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади;

реформувати Компанію, оптимізувати структуру її дочірніх підприємств з урахуванням вимог законодавства та передати частину їх майна, прав та обов'язків до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій;

створити конкурентно-сприятливе середовище в дорожній галузі для реалізації проектів державно-приватного партнерства шляхом підготовки концесійних та інших проектів за участю недержавного інвестора у сфері дорожнього господарства, у тому числі активна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями.

На другому етапі (2015 - 2017 роки) передбачається:

організувати втілення пілотних концесійних проектів дорожнього господарства, продовжити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями;

створити інформаційно-аналітичну систему управління дорожнім господарством з метою формування єдиного інформаційного простору для учасників дорожнього руху та здійснення взаємодії між органами управління і підприємствами дорожнього господарства на всіх рівнях;

створити захищений державний дорожній фонд і встановити ефективний механізм довгострокового бюджетного планування фінансування дорожньої галузі;

запровадити контракти на експлуатаційне утримання автомобільних доріг тривалого строку дії (п'ять - сім років), забезпечити їх новою системою кількісних показників для оцінки результатів роботи підрядника, що корелює з рівнем безпеки та споживчими якостями автомобільних доріг.

Очікувані результати реалізації Концепції

Реалізація Концепції дасть змогу:

забезпечити належний транспортний зв'язок автомобільними дорогами державного значення між населеними пунктами держави та відповідними промисловими регіонами;

розширити повноваження і підвищити відповідальність місцевих органів виконавчої влади за управління автомобільними дорогами місцевого значення;

здійснювати ефективне управління дорожнім господарством на автомобільних дорогах місцевого значення шляхом оперативного прийняття місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування ефективних рішень і підвищення рівня їх відповідальності за стан зазначених автомобільних доріг;

посилити контроль за ефективним використанням коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, для нового будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;

розширити джерела фінансування дорожнього господарства;

встановити незалежний технічний аудит стану автомобільних доріг та якості виконання дорожніх робіт;

створити конкурентне середовище на ринку робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування (далі - автомобільні дороги)

Мінінфраструктури
Укравтодор

2015 рік

2. Визначення прозорих критеріїв та розроблення порядку планування дорожніх робіт на відповідний рік та на довгострокову перспективу з урахуванням очікуваних планів фінансування галузі

Укравтодор
Мінфін

- " -

3. Розроблення типової структури управління автомобільними дорогами місцевого значення

Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінрегіон

- " -

4. Передача (за умови прийняття закону щодо надання місцевим органам виконавчої влади повноважень на здійснення управління автомобільними дорогами загального користування) автомобільних доріг місцевого значення до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій

Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації

- " -

5. Реформування ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", оптимізація структури її дочірніх підприємств з урахуванням вимог законодавства та передача частини їх майна, прав та обов'язків до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій

Укравтодор
Мінінфраструктури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації
профспілкові організації у сфері дорожнього господарства

2015 - 2016 роки

6. Розроблення законопроекту щодо створення захищеного державного дорожнього фонду

Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінфін
Мінекономрозвитку

2015 - 2016 роки

7. Формування інформаційно-аналітичної системи управління дорожнім господарством

Укравтодор
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації

2016 - 2017 роки

8. Запровадження контрактів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг тривалого строку дії (п'ять - сім років), забезпечення їх новою системою кількісних показників для оцінки результатів роботи підрядника, що корелює з рівнем безпеки та споживчими якостями автомобільних доріг

Укравтодор
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон

- " -

9. Опрацювання питання адаптації нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, що регламентують правила виконання дорожньо-будівельних робіт, у тому числі правила технічного нагляду, приймання та фінансування таких робіт відповідно до Закону України "Про стандартизацію" на умовах контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC), з метою виконання робіт, пов'язаних з будівництвом, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, на умовах контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC)

Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації

- " -

____________

Опрос