Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по медицинской, психологической, профессиональной реабилитации и социальной адаптации участников антитеррористической операции

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 31.03.2015 № 359-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 березня 2015 р. N 359-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 3 квітня 2019 року N 212-р)

1. Затвердити план заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щомісяця до 10 числа Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 25 числа Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Відновлення здоров'я учасників антитерористичної операції

1. Забезпечення проведення обов'язкового медичного огляду військовослужбовців, звільнених у запас (демобілізованих), які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період (далі - демобілізовані військовослужбовці), та направлення демобілізованих військовослужбовців, у яких виявлені порушення у стані здоров'я, на стаціонарне обстеження у заклади охорони здоров'я

постійно

МОЗ
Міноборони
МВС
СБУ
Адміністрація Держприкордонслужби
обласні, Київська міська держадміністрації

2. Вирішення питання щодо постановки військовими комісаріатами на облік демобілізованих військовослужбовців виключно після проходження медичного огляду

квітень 2015 року

Міноборони

3. Організація медичного супроводження демобілізованих військовослужбовців шляхом проведення періодичних медичних оглядів, надання всебічної допомоги таким категоріям осіб у проходженні медико-соціальних експертних комісій

постійно

МОЗ
Міноборони
МВС
СБУ
обласні, Київська міська держадміністрації

4. Забезпечення організації надання санаторно-курортних послуг учасникам бойових дій та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції у санаторіях, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, або за рахунок коштів бюджетної програми "Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням"

2015 - 2017 роки

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
СБУ
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
інші центральні органи виконавчої влади

5. Опрацювання питання щодо організації відпочинку (з наданням оздоровчих або санаторно-курортних послуг) демобілізованих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та працівників, які брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей (дружини, чоловіка та неповнолітніх дітей) за рахунок коштів місцевих бюджетів

2015 рік

обласні, Київська міська держадміністрації

6. Опрацювання питання щодо передачі із сфери управління Державного управління справами до сфери управління Мінсоцполітики державного підприємства "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна" для забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням і створення на його базі центру психологічної реабілітації та подання відповідних пропозицій

липень 2015 року

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку

7. Опрацювання питання щодо створення відділень для надання послуг з санаторно-курортного лікування інвалідам із травмами спинного мозку з числа учасників антитерористичної операції на базі спеціалізованого Одеського санаторію "Салют" і Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики

2015 - 2016 роки

Мінсоцполітики
Мінфін

8. Забезпечення створення та розвитку транспортних служб із перевезення осіб з інвалідністю для транспортування учасників антитерористичної операції, які мають поранення, до закладів охорони здоров'я, протезно-ортопедичних підприємств та установ, що надають послуги з реабілітації, лікування та адаптації

2015 рік

обласні, Київська міська держадміністрації

9. Забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування щодо розроблення та затвердження порядку транспортного обслуговування та графіка транспортування у містах, селищах та селах учасників антитерористичної операції, які мають поранення, до закладів охорони здоров'я, протезно-ортопедичних підприємств та установ, в яких вони отримують послуги згідно з медичними показаннями, транспортом державних і комунальних підприємств, установ та організацій регіону, пристосованим для перевезення лежачих хворих та осіб, які пересуваються на кріслах колісних

травень 2015 року

- " -

10. Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо збільшення в госпіталях для ветеранів війни норм грошових витрат на харчування та медикаменти у розрахунку на одного хворого на добу

липень 2015 року

МОЗ
Мінфін

Проведення психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців, створення в Україні системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції з урахуванням зарубіжного досвіду функціонування таких систем у постконфліктних ситуаціях

11. Здійснення із залученням командирів військових частин, медичних фахівців, психологів організаційних заходів щодо створення та запровадження системи психологічної реабілітації військовослужбовця, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період не пізніше ніж за тиждень до його звільнення з військової служби

постійно

Міноборони
МВС
СБУ
МОЗ
МОН

12. Забезпечення проведення у військових частинах (підрозділах) медичного огляду та індивідуальних бесід психологів з метою виявлення військовослужбовців, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливій період і потребують психологічної, фізичної та соціальної реабілітації

постійно

Міноборони
МВС
СБУ
МОЗ
МОН

13. Координація дій військових частин та військових комісаріатів щодо подальшої роботи з демобілізованими військовослужбовцями, яким рекомендується проведення реабілітаційних заходів

- " -

Міноборони

14. Проведення у військових комісаріатах роз'яснювальної роботи щодо механізму отримання психологічної реабілітації та соціальної допомоги після звільнення з військової служби демобілізованими військовослужбовцями та членами їх сімей протягом тижня до звільнення з військової служби (демобілізації)

- " -

- " -

15. Створення Міжвідомчої координаційної ради з питань психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції

1 травня 2015 року

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

16. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо надання психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, їх родинам, а також членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та працівників, які брали участь в антитерористичній операції. Доведення зазначених методичних рекомендацій до відома суб'єктів, що надають психологічну допомогу

травень 2015 року

МОЗ
Міноборони
Мінсоцполітики
МВС

17. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення індивідуальної програми реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ, зокрема, в частині надання психологічної допомоги, психологічної та професійної реабілітації демобілізованих військовослужбовців, яким встановлено інвалідність

- " -

МОЗ
Мінсоцполітики

18. Забезпечення надання психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям у закладах охорони здоров'я

постійно

МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації

19. Залучення фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу в госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров'я, що здійснюють реабілітацію демобілізованих військовослужбовців

- " -

МОЗ
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

20. Приведення штатних нормативів психологів закладів охорони здоров'я, в яких здійснюватиметься реабілітація демобілізованих військовослужбовців, у відповідність з потребами таких закладів

2015 рік

МОЗ
Міноборони
МВС
обласні, Київська міська держадміністрації

21. Вжиття заходів до створення регіональних центрів психологічної реабілітації і лікування, служб соціально-психологічного відновлення учасників антитерористичної операції на базі діючих установ і закладів охорони здоров'я та соціального захисту із залученням до їх роботи висококваліфікованих спеціалістів, волонтерів, запровадження в таких центрах сучасних апробованих методик відновлення здоров'я та позбавлення демобілізованих військовослужбовців посттравматичного синдрому

2015 - 2016 роки

Мінсоцполітики
МОЗ
Мінфін
МОН
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
обласні, Київська міська держадміністрації

22. Сприяння волонтерській діяльності щодо проведення заходів з реабілітації та соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців

постійно

обласні, Київська міська держадміністрації
МОЗ
Міноборони
Мінсоцполітики

23. Розроблення та затвердження уніфікованої навчальної програми підготовки спеціалістів з питань первинної психосоціальної реабілітації та надання спеціалізованої психологічної і психіатричної допомоги ветеранам війни.
Проведення відкритого громадського обговорення зазначеної програми, рецензування її на кафедрах закладів та установ, що вивчають питання охорони психічного здоров'я, європейськими експертами, профільними професійними асоціаціями та громадськими об'єднаннями

червень 2015 року

МОЗ
МОН
Міноборони
Мінсоцполітики

24. Приведення системи підготовки фахівців у закладах вищої освіти МОН за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", закладах вищої медичної освіти і післядипломної освіти МОЗ за спеціальністю "Медична психологія" у відповідність із Законом України "Про вищу освіту" та європейськими стандартами підготовки таких фахівців

липень 2015 року

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики

25. Створення на базі Харківської державної академії фізичної культури Міжрегіонального навчального центру масажних технологій з метою оперативної та кваліфікованої підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації реабілітологів-масажистів лікувальних та оздоровчих закладів різних регіонів країни, що здійснюють реабілітацію поранених та інвалідів з числа учасників антитерористичної операції

травень

МОН

26. Залучення до реабілітаційного процесу демобілізованих військовослужбовців випускників вищих навчальних закладів та фахівців, зокрема, шляхом забезпечення проходження ними практики та стажування в госпіталях та закладах охорони здоров'я, що здійснюють реабілітацію таких військовослужбовців

постійно

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики

Забезпечення соціальної підтримки та адаптації учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

27. Розроблення та поширення серед ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції пам'ятки щодо їх соціального захисту

травень 2015 року

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОЗ
Пенсійний фонд України
обласні, Київська міська держадміністрації

28. Розроблення дорожньої карти для демобілізованих військовослужбовців та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, що містить:
інформацію про установи соціального захисту та охорони здоров'я із зазначенням номерів контактних телефонів, телефонів "гарячих ліній", а також громадських та благодійних організацій
перелік документів, необхідних для вирішення питань залежно від характеру
витяги з актів законодавства, зокрема Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", актів Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції

- " -

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОН
МОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
обласні, Київська міська держадміністрації

29. Розроблення проекту акта щодо визначення повноважень центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в частині організації надання допомоги сім'ям учасників антитерористичної операції, зокрема, шляхом проведення соціального інспектування таких сімей з метою вивчення їх потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують, здійснення психолого-педагогічного супроводження дітей шкільного віку із зазначених сімей

червень 2015 року

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін

30. Вивчення питання щодо необхідності у соціальній підтримці сімей учасників антитерористичної операції та забезпечення організації надання їм такої допомоги

постійно

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
об'єднання громадян

31. Забезпечення супроводження з вирішення соціальних питань учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні та реабілітації у військових госпіталях та інших закладах охорони здоров'я, та соціального супроводу осіб з інвалідністю за місцем проживання, а також інформування щотижня Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про проведену роботу

- " -

обласні, Київська міська держадміністрації
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОЗ

32. Виконання програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей відповідно до законодавства

- " -

Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
Мінфін
Міноборони
МОЗ
МВС
СБУ
обласні, Київська міська держадміністрації

33. Забезпечення оздоровлення та відпочинку на території України та за кордоном дітей, один з батьків яких загинув, постраждав або бере безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції

постійно

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації

34. Сприяння залученню учасників антитерористичної операції до проведення у навчальних закладах заходів з військово-патріотичного виховання, організації зустрічей з трудовими колективами підприємств, установ та організацій

- " -

обласні, Київська міська держадміністрації
МОН
Міноборони

Професійна реабілітація та працевлаштування демобілізованих військовослужбовців

35. Співпраця військових частин та військкоматів і державної служби зайнятості щодо проведення подальшої роботи з демобілізованими військовослужбовцями, які потребують сприяння у працевлаштуванні

постійно

Міноборони
Мінсоцполітики

36. Визначення процедури прийняття на державну службу демобілізованих військовослужбовців та в разі необхідності подання Кабінетові Міністрів України відповідних пропозицій

червень 2015 рік

Нацдержслужба Мінсоцполітики

Міноборони

37. Спрощення процедури прийняття у першочерговому порядку на роботу до органів МВС, Міноборони, ДСНС, Держприкордонслужби демобілізованих військовослужбовців

- " -

Міноборони
МВС
ДСНС
Адміністрація Держприкордонслужби

38. Здійснення контролю за дотриманням роботодавцями соціальних гарантій військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та у разі виявлення порушень вжиття відповідних заходів

постійно

Мінсоцполітики
Держпраці
обласні, Київська міська держадміністрації

39. Забезпечення організації та проведення для демобілізованих військовослужбовців спеціальних семінарів та тренінгів, що мотивують до вибору цивільної професії

постійно

Мінсоцполітики

40. Розміщення у приміщеннях військкоматів інформаційних матеріалів та нормативно-правових актів з питань зайнятості та соціального захисту на випадок безробіття, їх постійна актуалізація

перше півріччя 2015 року

Міноборони
Мінсоцполітики

41. Забезпечення працевлаштування демобілізованих військовослужбовців на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою в установленому порядку компенсації єдиного внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України "Про зайнятість населення"

постійно

Мінсоцполітики

42. Сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразово допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

- " -

- " -

43. Підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців на ринку праці шляхом видачі ваучерів на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації

- " -

- " -

Створення організаційної системи управління та інформування громадян у сфері соціального захисту та психологічної реабілітації учасників антитерористичної організації

44. Розроблення за участю органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань регіональних програм медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної організації

перше півріччя 2015 року

обласні, Київська міська держадміністрації
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

45. Опрацювання питання щодо створення при місцевих держадміністраціях координаційних центрів з соціальних питань громадян, звільнених з військової служби, ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових комісаріатів та громадських об'єднань

перше півріччя 2015 року

обласні, Київська міська держадміністрації
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

46. Запровадження з урахуванням досвіду Житомирської області надання учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей відповідних послуг за принципом "єдиного вікна", а також соціальних та медичних послуг з виїздом у місця проживання військовослужбовців - учасників антитерористичної операції

- " -

обласні, Київська міська держадміністрації

47. Запровадження регіональних телефонних "гарячих ліній" для надання консультаційної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей

2015 рік

обласні, Київська міська держадміністрації

48. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо створення територіальних органів Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

перше півріччя 2015 року

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

49. Опрацювання питання щодо створення інформаційної системи про соціальний захист та реабілітацію учасників антитерористичної операції, у якій зазначаються місце проживання, статус, професія, потреба у наданні послуг з реабілітації, лікування та адаптації, а також обсяг наданих послуг

2015 - 2016 роки

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

50. Забезпечення науково-методичного супроводження закладів та установ соціального захисту та центрів психологічної реабілітації і лікування учасників антитерористичної операції

2015 рік

МОЗ
Мінсоцполітики

51. Розроблення та подання в разі необхідності Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо спрощення процедури придбання товарів та послуг, необхідних для реабілітації, соціальної та професійної адаптації, лікування, протезування, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, житлом учасників антитерористичної операції

протягом року

Мінсоцполітики
МОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

52. Забезпечення висвітлення на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, МОЗ та Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції інформації про використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на реабілітацію, лікування та адаптацію учасників антитерористичної операції

постійно

Мінсоцполітики
МОЗ
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Залучення міжнародної допомоги щодо створення системи реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції

53. Проведення роботи з пошуку додаткових джерел для зміцнення матеріально-технічної бази центрів, закладів та установ, що надають учасникам антитерористичної операції послуги з реабілітації, лікування та адаптації, зокрема, із залученням міжнародної допомоги для створення загальнодержавної системи реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції

травень 2015 року

Мінсоцполітики
МОЗ
Міноборони
МВС
ДСНС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

54. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями стосовно реалізації наявних та запровадження нових проектів технічної та фінансової допомоги, спрямованих на реабілітацію та реінтеграцію учасників антитерористичної операції, запровадження успішних моделей реабілітації та реінтеграції демобілізованих військовослужбовців

постійно

Мінсоцполітики
МОЗ
Міноборони
МВС
ДСНС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

55. Проведення міжнародної конференції з питань надання медичної та соціальної допомоги учасникам антитерористичної операції за участю представників ООН, НАТО, ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста, організацій українців за кордоном та інших міжнародних організацій

червень 2015 року

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
Мінсоцполітики
МЗС
Міноборони
МВС
МОЗ
Мінфін

____________

Опрос