Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по имплементации Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/28/ЕС

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 03.09.2014 № 791-р
действует с 03.09.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 вересня 2014 р. N 791-р

Київ

Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС

1. Затвердити план заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС, що додається.

2. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати у передбачені зазначеним планом строки та щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження інформацію про хід його виконання для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства про стан імплементації Директиви, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ПЛАН
заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС

1. Забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про можливості застосування між Україною та державами - членами Енергетичного Співтовариства статистичних трансфертів енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

2. Забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про загальні обсяги електричної енергії, теплової енергії та енергії на охолодження, виробленої протягом року з відновлюваних джерел енергії, в тому числі про пропорції та обсяги електричної, теплової енергії та енергії на охолодження, виробленої з відновлюваних джерел енергії в рамках реалізації спільних проектів з державами - членами Енергетичного Співтовариства або третіми державами.

3. Висвітлювати на офіційному веб-сайті інформацію про загальні обсяги електричної, теплової енергії та енергії на охолодження, виробленої протягом року з відновлюваних джерел енергії, в тому числі пропорції або обсяги електричної, теплової енергії та енергії на охолодження, що вироблена з відновлюваних джерел енергії в рамках реалізації спільних проектів з державами - членами Енергетичного Співтовариства або третіми державами.

4. Висвітлювати на офіційних веб-сайтах Держенергоефективності, Міненерговугілля, Мінпромполітики, Мінрегіону, Мінагрополітики та надавати на звернення споживачів, підприємств, державних органів інформацію про:

надання підтримки впровадження заходів щодо виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;

переваги, вартість та енергоефективність обладнання і систем, які працюють з використанням відновлюваних джерел енергії, для виробництва електричної, теплової енергії та енергії на охолодження.

5. Розробити і затвердити Порядок підвищення кваліфікації фахівців з установки енергетичного обладнання, яке працює на біопаливі, систем отримання сонячної фотогальванічної або сонячної термічної енергії та теплових насосів малої потужності.

6. Висвітлювати на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля і МОН інформацію про Порядок підвищення кваліфікації фахівців з установки енергетичного обладнання, яке працює на біопаливі, систем отримання сонячної фотогальванічної або сонячної термічної енергії та теплових насосів малої потужності.

7. Розробити рекомендації щодо оптимального поєднання високотехнологічного обладнання, у тому числі у частині використання відновлюваних джерел енергії, систем централізованого опалення та систем охолодження у процесі розвитку, планування, забудови та іншого використання територій населених пунктів.

8. Висвітлювати на офіційних веб-сайтах Держенергоефективності, Мінрегіону, Міненерговугілля та Національної академії наук рекомендації щодо оптимального поєднання високотехнологічного обладнання, у тому числі у частині використання відновлюваних джерел енергії, систем централізованого опалення та систем охолодження у процесі розвитку, планування, забудови та іншого використання територій населених пунктів.

9. Забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про можливості та необхідність розвитку наявної інфраструктури газової мережі для полегшення заповнення її газом, отриманим з відновлюваних джерел енергії, а також про внесення змін до нормативно-правових актів з питань доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України з метою забезпечення недискримінаційного інтегрування до неї виробників газу, отриманого з відновлюваних джерел енергії.

10. Розробити і забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах Мінприроди, Держекоінвестагентства та Держенергоефективності методики проведення розрахунку показників скорочення обсягів викидів парникових газів для біопалив та біорідин.

11. Розробити технічні вимоги до виробництва і використання біопалив та біорідин із скороченням обсягів викидів парникових газів починаючи з 1 січня 2017 р. не менш як на 50 відсотків, а з 1 січня 2018 р. - не менш як на 60 відсотків для біопалив та біорідин, вироблених на установках, введених в експлуатацію після 1 січня 2017 року.

12. Розробити критерії сталості для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з біомаси та використовується на транспорті, а також для рідкого палива, що виробляється з біомаси та призначається для енергетичного використання, іншого ніж транспорт, враховуючи виробництво електричної, теплової енергії та енергії на охолодження.

13. Забезпечувати підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про дотримання критеріїв сталості для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з біомаси та використовується на транспорті, а також для рідкого палива, що виробляється з біомаси та призначається для енергетичного використання, іншого ніж транспорт, враховуючи виробництво електричної, теплової енергії та енергії на охолодження.

14. Підготувати і подати Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства перелік зон території країни, що класифікуються за другим або більш детальним рівнем Номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS), визначеної відповідно до Регламенту N 1059/2003 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. щодо встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для цілей статистики.

15. Забезпечувати висвітлення на офіційних веб-сайтах Держенергоефективності, Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінагрополітики, Міненерговугілля достовірної інформації про можливості та доступність використання відновлюваних джерел енергії, в тому числі альтернативних і нетрадиційних видів моторного палива для транспорту, та особливості їх використання з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

16. Вживати заходів до забезпечення:

нанесення у доступних для споживача місцях пунктів роздрібної реалізації палива, у тому числі на паливорозподільному обладнанні, позначення палива, що складається з його назви, марки нафтопродукту, екологічного класу і вмісту біокомпонентів та внесення таких даних до розрахункових документів;

надання продавцями палива на вимогу споживача (покупця) копій документа про його якість (паспорт якості) та декларації про відповідність.

17. Забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіту про результати стимулювання та використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

____________

Опрос