Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по внедрению документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, в которые имплантирован бесконтактный электронный носитель, и созданию национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства на 2014 - 2017 годы

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 20.08.2014 № 780-р
редакция действует с 24.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 серпня 2014 р. N 780-р

Київ

Про затвердження плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014 - 2017 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 24 червня 2015 року N 636-р

1. Затвердити план заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014 - 2017 роки, що додається.

2. Установити, що виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Міністерству інфраструктури, Державній міграційній службі, Державній авіаційній службі та іншим уповноваженим суб'єктам ведення Єдиного державного демографічного реєстру, визначеним Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", у Державному бюджеті України на відповідний рік.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014 - 2017 роки

1. Провести із залученням наукових (науково-дослідних) установ комплексну оцінку функціональності Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування і за її результатами розробити техніко-економічне обґрунтування складових частин, які потрібно модернізувати для забезпечення функціонування Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр), національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства (далі - національна система), відповідних відомчих інформаційних систем.

2. Підготувати технічні вимоги щодо розроблення технічних завдань на розбудову інфраструктури Реєстру та створення національної системи, а також удосконалення та/або створення складових частин відповідних відомчих інформаційних систем.

3. Розробити та погодити технічні завдання на розбудову інфраструктури Реєстру та створення національної системи, а також удосконалення та/або створення складових частин відповідних відомчих інформаційних систем.

4. Забезпечити:

виготовлення та персоналізацію бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, в які імплантовано безконтактний електронний носій, на базі державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів".

взаємодію національного сегмента інфраструктури відкритих ключів з Директорією відкритих ключів Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO).

5. Розробити:

архітектуру та складові частини інфраструктури відкритих ключів у Реєстрі, розробити регламенти взаємодії інфраструктури відкритих ключів та погодити їх з Мін'юстом та органами Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO).

техноробочі проекти щодо розбудови інфраструктури Реєстру та створення національної системи, а також удосконалення та/або створення складових частин відповідних відомчих інформаційних систем.

типову специфікацію програмно-технічних засобів Реєстру та національної системи.

типову специфікацію вузлів уповноважених суб'єктів ведення Реєстру, визначених Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - уповноважені суб'єкти).

6. Визначити відповідно до законодавства виконавців робіт з розбудови інфраструктури Реєстру та створення національної системи, будівництва спеціалізованих приміщень обчислювальних центрів, постачальників програмно-технічних засобів, обладнання, витратних матеріалів, інших товарів.

7. Затвердити довідники (класифікатори), які використовуються в Реєстрі, та забезпечити їх підтримку в актуальному стані.

8. Створити:

Реєстр та національну систему.

комплексну систему захисту інформації в Реєстрі та національній системі.

9. Упровадити елементи та механізми захисту інформації в складових частинах Реєстру та національної системи.

10. Розглянути питання щодо утворення центру навчання та підвищення кваліфікації працівників уповноважених суб'єктів.

11. Провести:

попередні випробування і дослідну експлуатацію Реєстру та національної системи.

державну експертизу елементів та механізмів захисту інформації в складових частинах Реєстру та національної системи.

державну експертизу комплексної системи захисту інформації в Реєстрі та національній системі на відповідність вимогам законодавства.

випробування Реєстру та національної системи та увести їх в експлуатацію.

12. Вжити заходів до:

удосконалення Реєстру та національної системи за результатами дослідної експлуатації (у разі потреби).

роз'яснення порядків, правил, методичних та технічних рекомендацій стосовно практичного використання електронних документів, що виготовляються із застосуванням засобів Реєстру.

13. Забезпечити:

1) із застосуванням засобів Реєстру оформлення, видачу, обмін, переоформлення, продовження строку дії, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, після впровадження технічних складових частин відомчих інформаційних систем та Реєстру, а саме:

паспорта громадянина України.

(підпункт 1 пункту 13 доповнено новим абзацом другим згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 р. N 636-р,
у зв'язку з цим абзаци другий - восьмий
 вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим)

паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

дипломатичного паспорта України.

службового паспорта України.

посвідчення особи моряка.

посвідчення члена екіпажу.

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

проїзного документа біженця.

2) ведення реєстраційного обліку місця проживання/перебування фізичних осіб.

____________

Опрос