Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Национальной части комплекса мероприятий на 2013 - 2014 годы относительно реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

КМ Украины
Распоряжение КМ от 18.12.2013 № 1014-р
действует с 18.12.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 грудня 2013 р. N 1014-р

Київ

Про затвердження Національної частини комплексу заходів на 2013 - 2014 роки щодо реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року

1. Затвердити Національну частину комплексу заходів на 2013 - 2014 роки щодо реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року, прийнятої 18 жовтня 2011 р. на засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (м. Санкт-Петербург) (далі - заходи), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади за участю Національної академії наук:

забезпечити виконання заходів за рахунок і в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідні роки, та інших джерел, не заборонених законодавством;

подавати щопівроку до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації інформацію про стан виконання заходів для її узагальнення і подання кожного півріччя до 25 числа зазначеного місяця Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

НАЦІОНАЛЬНА ЧАСТИНА
комплексу заходів на 2013 - 2014 роки щодо реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року

Найменування заходів

Виконавці

Строк виконання

I. Нормативно-правове забезпечення

1. Підготовка та подання Фонду розвитку Центру розробки та комерціалізації нових технологій (Російська Федерація) - Оператору Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року (далі - Програма) пропозицій щодо документів, які регламентують порядок створення та функціонування структур і механізмів реалізації Програми, в тому числі до:

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
Мінфін
МЗС
Мін'юст
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

 

Положення про Конкурсну комісію з відбору проектів, що реалізуються в рамках Програми

 

грудень 2013 року

Типової форми висновку щодо інноваційного проекту, що реалізується в рамках Програми

 

- " -

Порядку акредитації та умов участі у Програмі юридичних та фізичних осіб

 

- " -

Положення про формування позабюджетних джерел фінансування Програми

 

- " -

2. Підготовка та подання Міждержавній раді держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав із співробітництва в науково-технічній та інноваційній сферах (далі - Наглядова рада Програми) пропозицій щодо:

 

 

регламенту взаємодії учасників Програми

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
Міндоходів
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

грудень 2013 року

умов отримання статусу "Територія інноваційного розвитку - партнер Програми"

Мінекономрозвитку
Держінформнауки
МОН
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації

2013 - 2014 роки

3. Подання Державному університету "Вища школа економіки" (Російська Федерація) - головному розробнику Програми пропозицій до плану дій з гармонізації національного законодавства і формування правової основи міждержавного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері:

МОН
Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін'юст
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

 

обміну науково-технічною інформацією

 

грудень 2013 року

спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, технологічних та інституційних інновацій, а також інноваційних ринків і систем

 

- " -

трансферу технологій

 

- " -

набуття, охорони та захисту прав учасників на результати спільної інтелектуальної діяльності, що провадиться у рамках Програми

 

протягом строку дії Програми

державно-приватного партнерства в організації та фінансуванні інноваційного співробітництва

 

грудень 2013 року

стандартизації та сертифікації

 

- " -

4. Опрацювання та подання Федеральному агентству у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Російська Федерація) - замовнику-координатору Програми пропозицій до пакета модельних законів з питань інноваційної діяльності в Співдружності Незалежних Держав

МОН
Мінекономрозвитку
Держінформнауки
МЗС
Мін'юст
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

- " -

5. Подання Наглядовій раді Програми пропозицій щодо актуалізації положень Програми та переліку організаційно-методичних документів, необхідних для забезпечення реалізації заходів Програми

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

щороку (грудень)

II. Система фінансування програмних заходів та інноваційних проектів

6. Розроблення та подання Наглядовій раді Програми пропозицій щодо:

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
Мінфін
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

 

розвитку іпотечної системи мікрокредитування інновацій

- " -

грудень 2013 року

розвитку системи підтримки комерціалізації інновацій на початкових стадіях

- " -

- " -

розвитку механізму фінансування міждержавних інноваційних проектів і заходів

- " -

- " -

утворення Міжнародної корпорації інноваційного розвитку як механізму консолідації ресурсних можливостей державних, приватних та громадських фінансово-сервісних інститутів і організацій в інноваційній сфері

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
МЗС
Мін'юст
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

- " -

7. Надання допомоги учасникам Програми в пошуку держав-партнерів серед держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав і країн далекого зарубіжжя та розміщення на сайтах посольств інформації про українських учасників Програми

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

на запит учасників Програми протягом 30 днів

8. Розроблення пропозицій щодо механізму надання гарантій і страхування інвестицій інвесторами в інноваційній сфері та подання їх Фонду розвитку Центру розробки та комерціалізації нових технологій (Російська Федерація) - Оператору Програми

МОН
Мінекономрозвитку
Держінформнауки
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

грудень 2013 року

9. Підготовка та подання Державному університету "Вища школа економіки" (Російська Федерація) - головному розробнику Програми пропозицій щодо механізму та інструментів консолідації ресурсів, коштів, активів для сприяння реалізації інноваційних проектів Програми

- " -

- " -

III. Організаційно-технічне забезпечення

10. Розроблення та подання Наглядовій раді Програми пропозицій щодо формування міждержавної багаторівневої інформаційно-комунікаційної платформи і загального інноваційного простору за допомогою:

 

 

створення і розвитку систем інформування учасників інноваційного співробітництва про умови участі в Програмі

Національна академія наук
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)
Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
МЗС

створення - грудень 2013 р., розвиток - протягом строку дії Програми

формування банку даних учасників Програми

Національна академія наук
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)
Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
МЗС

щороку (грудень) 2013 - 2014 роки

створення банку даних виробничо-технологічних можливостей учасників Програми

Національна академія наук
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)
Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
Мінфін
МЗС

- " -

11. Створення і розвиток міждержавної системи комерціалізації інновацій:

 

 

підготовка та подання заявок на отримання статусу учасника Програми державними науковими установами, вищими навчальними закладами та іншими організаціями, вченими, дослідниками і розробниками (далі - національні заявники)

Держінформнауки
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)
національні заявники (за згодою)

протягом строку дії Програми

підготовка та подання заявок на проходження експертизи та відбір представлених заявок на відповідність принципам формування спільних інноваційних проектів, визначених Програмою

Держінформнауки
Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)
національні заявники (за згодою)

2013 - 2014 роки

підготовка проекту Угоди про створення міжурядової організації міжнародного інноваційного розвитку

Держінформнауки
МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
Міндоходів
МЗС

грудень 2013 року

12. Проведення організаційно-методичної роботи:

 

 

подання пропозицій Наглядовій раді Програми щодо оптимізації періодичності проведення національними інститутами інноваційного розвитку засідань, нарад, конференцій, семінарів, сесій

Мінекономрозвитку
Держінформнауки
МОН
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

- " -

забезпечення участі представників національних інститутів інноваційного розвитку в проектних сесіях Фонду розвитку Центру розробки та комерціалізації нових технологій - Оператора Програми

Мінекономрозвитку
Держінформнауки
МОН
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

протягом строку дії Програми

підготовка пропозицій для Наглядової ради Програми щодо формування інструментів підтримки інноваційних проектів на початкових стадіях їх розвитку

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
Мінфін
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

- " -

розроблення та подання Федеральному агентству у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці - замовнику-координатору Програми пропозицій щодо проекту Положення про добровільну атестацію малих інноваційних підприємств, що претендують на отримання статусу учасника інноваційного проекту або Програми

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
МЗС
Мін'юст
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

грудень 2013 року

підготовка та подання Наглядовій раді Програми переліку українських пілотних проектів для формування інноваційно орієнтованих зон та індустріальних парків на коопераційній основі

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)
національні заявники (за згодою)

грудень 2013 року

розроблення пілотних проектів транскордонних індустріальних, агроекобіотехнологічних і транспортно-логістичних інноваційних структур на двосторонній основі (Росія, Україна) на територіях Бєлгородської і Харківської областей, а також тристоронній основі (Росія, Україна, Білорусь) - на територіях Брянської, Чернігівської та Гомельської областей, зокрема узгодження технічного завдання, концептуальне та інституційне проектування

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)
Харківська облдержадміністрація
Чернігівська облдержадміністрація

- " -

IV. Інформаційне та кадрове забезпечення

13. Формування та подання Наглядовій раді Програми переліку вищих навчальних закладів, які забезпечуватимуть підготовку фахівців і менеджерів в інноваційній сфері

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

перше півріччя 2014 року

14. Подання Наглядовій раді Програми переліку вищих навчальних закладів, які забезпечуватимуть навчання з питань проектування та реалізації транснаціональних ланцюжків продукції з високою доданою вартістю на кооперативній основі

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
МЗС
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

перше півріччя 2014 року

15. Забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті Держінформнауки інформації про національні та міждержавні ресурсні можливості, в тому числі про:

 

 

корпоративні структури фінансово-інвестиційної підтримки та розвитку інноваційних ідей, проектів і високотехнологічних підприємств

- " -

грудень 2013 року

неурядові фінансово-сервісні інститути і організації

- " -

- " -

інноваційно-консалтингові, проектні, інжинірингові та навчально-тренінгові центри, компанії та організації

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

- " -

висококваліфікованих фахівців і менеджерів інноваційних проектів і високотехнологічні підприємства

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
МОН
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

грудень 2013 року

фахівців і менеджерів, компетентних і досвідчених у сфері планування, будівництва та управління інноваційними інфраструктурними об'єктами, зонами, територіями та муніципальними утвореннями

- " -

- " -

сутність та маркетинговий потенціал інноваційних проектів Програми

- " -

2013 - 2014 роки

____________

Опрос