Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы оздоровления и отдыха детей и развития сети детских заведений оздоровления и отдыха на период до 2017 года

КМ Украины
Перечень, Распоряжение КМ, Концепция от 15.05.2013 № 549-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 травня 2013 р. N 549-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

1. Схвалити Концепцію Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року, що додається.

Визначити Міністерство соціальної політики державним замовником Програми.

2. Міністерству соціальної політики разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування послугами визначені Конвенцією про права дитини, що ратифікована Україною в 1991 році.

Поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема у період канікул.

Проте протягом останніх років зберігається стійка тенденція до погіршення стану здоров'я дітей, обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. За даними Держстату, при щорічному зменшенні кількості дітей віком до 17 років показник їх захворюваності підвищується. Національна академія медичних наук констатує, що 80 відсотків випускників шкіл мають хронічні захворювання.

Також прослідковується негативна тенденція до зменшення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і неналежного їх використання. Зокрема, якщо у 2010 році, за даними місцевих органів виконавчої влади, діяло 815 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у 2011 році - 788, то у 2012 році діяло 784 таких заклади.

Як свідчать результати аналізу проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, незадовільний стан їх матеріально-технічної бази призводить до того, що більшість з них не відповідають сучасним вимогам і не можуть надати дітям високоякісні послуги з оздоровлення, що спричиняє припинення функціонування таких закладів.

Майнові комплекси державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та "Український дитячий центр "Молода гвардія", а також їх інфраструктура потребують реконструкції з оптимізацією обсягів ресурсоспоживання та модернізації відповідно до освітніх, виховних, культурологічних програм і проектів, що виконуються.

На сьогодні практично не здійснюється будівництво дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і відновлення функціонування закладів, що тривалий час не працюють.

Водночас відсутні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей віком від чотирьох до шести років та дітей, які не здатні до самообслуговування, у супроводі батьків або інших законних представників, а також для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення.

Існуючі на сьогодні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку потребують не тільки модернізації їх матеріально-технічного стану, а і удосконалення змісту і структури освітньо-виховної діяльності з урахуванням сучасних вимог.

Відсутній механізм державної підтримки та економічного стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати житлово-комунальних послуг, сплати податків і зборів, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Саме такі фактори зумовлюють високу вартість путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Слід зазначити, що середня вартість путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у деяких регіонах у кілька разів перевищує середньостатистичну вартість путівки по Україні.

Незважаючи на те, що останніми роками підвищено рівень охоплення дітей послугами з оздоровлення та відпочинку, проте його досягнуто насамперед через збільшення надання послуг з відпочинку у таборах з денним перебуванням.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Низький рівень організації оздоровлення та відпочинку дітей зумовлений:

недосконалістю організаційно-правового механізму надання послуг з оздоровлення та відпочинку, зокрема дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітям-інвалідам;

недостатньою кількістю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема тих, що відповідають сучасним вимогам;

низьким рівнем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

недостатнім обсягом бюджетного фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей;

відсутністю сучасних конкурентоспроможних рекреаційних спортивно-оздоровчих, освітньо-розвиваючих комплексів, що не дає можливості реалізувати права кожної дитини на повноцінне оздоровлення, відпочинок і навчання.

Розв'язання зазначеної проблеми окремо центральними та місцевими органами виконавчої влади в межах виконання функцій, визначених власними повноваженнями, та в рамках їх бюджетних програм має обмежені можливості для досягнення кінцевої мети.

Разом з тим забезпечення державної підтримки розв'язання проблеми шляхом затвердження Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року (далі - Програма) забезпечить:

чітку стратегію розвитку системи оздоровлення та відпочинку дітей;

координацію зусиль усіх заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади на виконання заходів Програми;

збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Аналогічні проблеми розв'язуються шляхом розроблення та прийняття відповідних програм, зокрема у Російській Федерації, Республіці Білорусь та Республіці Казахстан, в яких сформована система дитячого оздоровлення та відпочинку.

Зазначене обумовлює доцільність розв'язання викладеної проблеми програмно-цільовим методом шляхом розроблення Програми.

Мета Програми

Метою Програми є удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, модернізація об'єктів їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі три варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення реконструкції та проведення ремонту дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, переведення позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на цілорічний режим роботи, а також на здійснення заходів з організації оздоровлення та відпочинку дітей, а саме:

на повну або часткову компенсацію чи оплату вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

оплату харчування дітей у дитячих закладах з денним перебуванням;

оплату проїзду на міжміському транспорті організованих груп дітей до місця відпочинку та у зворотному напрямку.

Такий досвід розв'язання проблеми досить поширений у Російській Федерації.

Недоліком зазначеного варіанта є те, що його реалізація потребує значних фінансових витрат. При цьому відсутній системний підхід, спрямований на забезпечення розвитку системи оздоровлення та відпочинку дітей.

Другий варіант передбачає спрямування бюджетних коштів лише на придбання послуг (путівок) з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. Реалізація такого варіанта унеможливлює здійснення заходів з реконструкції інженерно-технічних мереж, створення умов для безпечного перебування дітей шляхом реконструкції корпусів, спортивних майданчиків, ландшафтних комплексів та виконання робіт з берегоукріплення, будівництва спортивно-оздоровчих комплексів тощо.

Третій, оптимальний варіант полягає у комплексній реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей шляхом здійснення заходів, спрямованих на:

забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку;

створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, насамперед тих, що потребують особливих умов для оздоровлення;

збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Такий варіант розв'язання проблеми дасть змогу реалізувати основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку, зокрема:

- створення сучасного механізму мотивації та стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- підвищення рівня охоплення дітей послугами з оздоровлення, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку в пришкільних таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, а також таборів праці та відпочинку;

- підтримки інноваційних проектів та нових методик виховної роботи у сфері оздоровлення та відпочинку, формування здорового способу життя;

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки творчого потенціалу дітей під час проведення оздоровчої кампанії;

- впровадження новітніх телекомунікаційних технологій;

створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, насамперед тих, що потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей-інвалідів, зокрема:

- газифікації та забезпечення теплопостачанням об'єктів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- здійснення реконструкції, проведення капітального ремонту та будівництва у разі потреби спортивних об'єктів;

- оновлення електричних мереж, впровадження енергозберігаючих технологій;

- здійснення реконструкції та проведення ремонту приміщень з урахуванням потреб для перебування дітей, що потребують особливих умов для оздоровлення;

- упорядження прилеглих територій із створенням безпечного середовища для дітей з особливими потребами;

- здійснення реконструкції об'єктів інфраструктури дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням обладнання системою протипожежного водопостачання, пожежної автоматики, оповіщення і евакуації дітей, проведення ремонту мереж водопостачання, каналізаційних та очисних споруд;

- проведення у разі необхідності протизсувних заходів;

- створення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку оптимальних умов для відновлення та зміцнення здоров'я дітей, в тому числі тих, що потребують особливих умов для оздоровлення;

збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема:

- будівництва та відкриття нових закладів, у тому числі створення умов для оздоровлення та відпочинку дітей у супроводі батьків або інших законних представників;

- здійснення реконструкції та відновлення роботи закладів, що тривалий час не працювали;

- проведення ремонту діючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Програму передбачається виконати протягом п'яти років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити оздоровленням та відпочинком в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку не менш як 70 відсотків дітей шкільного віку, в тому числі:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 100 відсотків;

- дітей-інвалідів - не менш як 50 відсотків;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей - не менш як 75 відсотків;

- талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд - не менш як 12 відсотків загальної кількості оздоровлених дітей шкільного віку;

забезпечити сучасний розвиток інфраструктури державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та "Український дитячий центр "Молода гвардія", що надасть можливість збільшити кількість дітей, які будуть оздоровлюватися у літній період протягом однієї зміни у Міжнародному дитячому центрі "Артек" до 4000 осіб, в Українському дитячому центрі "Молода гвардія" - 1500 осіб; в осінньо-зимовий період - до 2250 та 800 дітей за одну зміну відповідно;

здійснити реконструкцію, провести капітальний ремонт та забезпечити добудову близько 22 спортивних об'єктів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (стадіони, спортивні майданчики, басейни тощо);

забезпечити оновлення електричних мереж у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку загальною протяжністю понад 1200 пог. метрів;

підвищити рівень забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку телекомунікаційним обладнанням в 2 рази;

здійснити реконструкцію та провести ремонт приміщень дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням потреб для перебування дітей, що потребують особливих умов для оздоровлення, загальною площею понад 15757 кв. метрів;

створити 800 ліжко-місць для перебування дітей, що потребують особливих умов для оздоровлення, що надасть можливість оздоровлювати близько 4000 таких дітей щороку;

упорядкувати 12500 кв. метрів прилеглих до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку територій із створенням безпечного середовища для дітей з особливими потребами;

здійснити реконструкцію близько 17 кілометрів теплових мереж та 42 кілометрів мереж водопостачання у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

облаштувати дренажні системи та підпірні стіни загальною площею 38 гектарів;

обладнати споруди та об'єкти усіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку засобами пожежної безпеки, створити системи охоронно-пожежної сигналізації загальною протяжністю 30 тис. кв. метрів;

створити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку оптимальні умови для відновлення та зміцнення здоров'я дітей, в тому числі тих, що потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей-інвалідів;

створити три цілорічних оздоровчих центри у Львівській, Харківській областях та Автономній Республіці Крим загальною потужністю близько 10 тис. ліжко-місць;

відновити роботу 50 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечити проведення поточного ремонту діючих 784 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

здійснити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази усіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 10612 млн. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету - 2783 млн., місцевих бюджетів - близько 3264 млн., інших джерел - 4565 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів.

 

ПЕРЕЛІК
розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1075 "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 71, ст. 2453).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 р. N 872 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1075" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 71, ст. 2692).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. N 86 "Про внесення зміни до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1075" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 13, ст. 491).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 2056 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 85, ст. 2994).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 845 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 2056" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 69, ст. 2639).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. N 85 "Про внесення зміни до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 2056" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 13, ст. 490).

____________

Опрос