Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по реализации Концепции борьбы с терроризмом

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 11.07.2013 № 547-р
редакция действует с 08.02.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 липня 2013 р. N 547-р

Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 року N 92-р

1. На виконання статті 2 Указу Президента України від 25 квітня 2013 р. N 230 "Про Концепцію боротьби з тероризмом" затвердити план заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом (далі - план заходів), що додається.

2. Установити, що фінансування заходів, передбачених планом заходів, здійснюється за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених органам виконавчої влади, іншим державним органам у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також за рахунок інших не заборонених законом джерел.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Національній академії наук і Національній академії правових наук надсилати щороку до 5 грудня Службі безпеки інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 лютого Президентові України та Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом

1. Проводити аналіз тенденцій поширення тероризму в Україні та за її межами, причин і умов, що впливають на його поширення, забезпечувати постійний своєчасний обмін інформацією про реальні і потенційні терористичні загрози в Україні, у тому числі про фінансування тероризму, та за результатами вносити в установленому порядку до органів державної влади пропозиції для вжиття відповідних заходів боротьби з тероризмом.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 92-р)

2. Забезпечувати проведення серед населення інформаційно-роз'яснювальної та профілактичної роботи, спрямованої на неприйнятність тероризму та відмову від ідей використання терористичних методів для досягнення мети.

3. Систематично інформувати громадськість про результати антитерористичної діяльності, розміщувати в засобах масової інформації матеріали з актуальних питань боротьби з тероризмом.

4. Сприяти підвищенню рівня поінформованості суспільства про небезпеку, масштаби та неприйнятність тероризму через державні аудіовізуальні засоби масової інформації.

5. Провести аналіз законодавства у сфері боротьби з тероризмом, за результатами якого подати у разі потреби в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення.

6. Забезпечити:

під час впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, призначених для поліпшення стану інформаційного забезпечення боротьби з тероризмом, виконання заходів з криптографічного та технічного захисту інформації.

проведення профілактичної роботи з особами, поведінка яких свідчить про їх наміри проводити терористичну діяльність.

7. Розробити та затвердити:

критерії віднесення об'єктів незалежно від форми власності до переліку об'єктів можливих терористичних посягань.

методику ідентифікації об'єктів можливих терористичних посягань.

8. Визначити за затвердженими критеріями віднесення об'єктів незалежно від форми власності до переліку об'єктів можливих терористичних посягань та державною методикою ідентифікації об'єктів можливих терористичних посягань об'єкти можливих терористичних посягань.

9. Створити державний реєстр об'єктів можливих терористичних посягань.

10. Розробити та впровадити стандарти, правила, технічні умови антитерористичної захищеності об'єктів можливих терористичних посягань, зокрема особливі правила антитерористичної безпеки.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 92-р)

11. Вжити заходів щодо:

приведення у відповідність з вимогами стандартів, правил і технічних умов антитерористичної захищеності об'єктів можливих терористичних посягань систем та режимів об'єктів можливих терористичних посягань, у тому числі об'єктів підвищеної небезпеки і спеціальних транспортних засобів, задіяних у перевезенні радіоактивних та інших небезпечних речовин.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 92-р)

удосконалення вимог поводження із зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, які можуть бути використані у терористичних цілях.

12. Вжити заходів щодо забезпечення:

захисту даних, що містяться та обробляються в автоматизованих системах керування технологічними процесами на об'єктах підвищеної небезпеки незалежно від форми власності, від несанкціонованих дій.

проведення скоординованої роботи суб'єктів боротьби з тероризмом з організаціями і громадськими об'єднаннями у сфері захисту населення та об'єктів підвищеної небезпеки від терористичних посягань.

налагодження взаємодії суб'єктів боротьби з тероризмом з недержавними суб'єктами охоронної діяльності з питань запобігання та недопущення терористичних проявів, забезпечення безпеки об'єктів можливих терористичних посягань.

готовності сил і засобів суб'єктів боротьби з тероризмом до припинення терористичних актів, у тому числі проведення на об'єктах можливих терористичних посягань командно-штабних, тактико-спеціальних навчань і тренувань з антитерористичної тематики із залученням сил і засобів суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом;

своєчасної підготовки, організації і здійснення комплексних скоординованих заходів боротьби з тероризмом у разі вчинення або загрози вчинення терористичного акту;

організації і проведення антитерористичних операцій.

(абзац сьомий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 92-р)

13. Розробити та запровадити механізм стимулювання фізичних і юридичних осіб до співпраці із суб'єктами боротьби з тероризмом.

14. Проводити додаткові організаційні заходи із забезпечення:

здійснення належного контролю за обліком вибухових речовин, у тому числі тих, що зберігаються та використовуються на промислових підприємствах.

здійснення ефективного прикордонного контролю, контролю за видачею документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з метою запобігання їх підробленню або незаконному використанню.

посилення державного контролю за ввезенням на територію України товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть бути використані у терористичних цілях.

посилення демократичного цивільного контролю за діяльністю суб'єктів боротьби з тероризмом.

15. Забезпечити здійснення заходів з виявлення:

терористичних організацій, викриття їх структури, механізму та обсягів злочинної діяльності з метою їх ліквідації;

окремих осіб, груп і організацій, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення терористичного акту, а також припинення їх протиправної діяльності;

спроб використання міжнародними терористичними організаціями каналів нелегальної міграції для проникнення членів таких організацій в Україну або їх транзитного переміщення територією України та перекриття таких каналів.

фінансових операцій, стосовно яких є вмотивована підозра, що вони пов'язані з фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовано міжнародні санкції.

16. Вжити заходів до забезпечення відповідності національної системи протидії фінансуванню тероризму стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки та інших міжнародних організацій.

17. Забезпечити здійснення досудового розслідування злочинів, пов'язаних з терористичною діяльністю, з урахуванням напрацьованих методичних рекомендацій.

18. Забезпечити соціальну реабілітацію постраждалих від терористичних актів, у тому числі надання психологічної допомоги та здійснення їх психологічної реабілітації.

19. Провести наукові дослідження, спрямовані на розроблення сучасних заходів біологічної безпеки

20. Сприяти впровадженню результатів наукових досліджень у сфері боротьби з тероризмом.

21. Вжити заходів до оптимізації структури та штатної чисельності відповідних підрозділів суб'єктів боротьби з тероризмом.

22. Забезпечити навчання, підготовку та перепідготовку співробітників суб'єктів боротьби з тероризмом.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 92-р)

23. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази суб'єктів боротьби з тероризмом, зокрема:

оснащення підрозділів суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, та Антитерористичного центру при СБУ сучасними системами і засобами зв'язку, озброєнням, спеціальними технічними засобами, обчислювальною технікою, автотранспортними засобами тощо.

встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на терористичні посягання.

24. Внести пропозиції щодо поліпшення правового і соціального захисту осіб, які беруть участь у боротьбі з тероризмом.

25. Продовжити відповідно до компетенції співпрацю у сфері боротьби з тероризмом з ООН, іншими міжнародними організаціями, членом яких є Україна.

26. Забезпечити координацію, удосконалення та активізацію взаємодії суб'єктів боротьби з тероризмом з правоохоронними органами, спеціальними службами іноземних держав, антитерористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, СНД, іншими міжнародними організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом, на підставі міжнародних договорів.

27. Забезпечити укладення міжнародних договорів про співробітництво у боротьбі з тероризмом між суб'єктами боротьби з тероризмом та відповідними органами іноземних держав.

28. Взяти участь у спільних заходах (у тому числі семінарах, конференціях) з представниками компетентних органів іноземних держав з метою обміну досвідом щодо боротьби з тероризмом, стажування та навчання вітчизняних фахівців у рамках міжнародного співробітництва.

____________

Опрос