Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по разработке, внедрению и функционированию систем управления качеством, экологического управления и других систем управления

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 19.06.2013 № 492-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 червня 2013 р. N 492-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 13 лютого 2019 року N 69-р)

1. Затвердити план заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити подання щороку до 15 січня Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформації про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 200 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління

Нормативно-правове забезпечення

1. Подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення Концепції державної політики у сфері управління якістю (продукції (товарів, робіт, послуг), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 447.

2. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта, спрямованого на заохочення вітчизняних підприємств, установ і організацій до впровадження систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління відповідно до ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та інших національних (міжнародних) стандартів.

3. Забезпечити прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, з питань розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.

4. Забезпечити розроблення настанов, методичних рекомендацій, пов'язаних з розробленням, впровадженням і функціонуванням систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.

5. Розробити і затвердити:

трирічні галузеві плани заходів щодо впровадження і функціонування систем управління якістю на вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях відповідно до національних (міжнародних) стандартів, забезпечити їх виконання та щороку інформувати Мінекономрозвитку про стан виконання.

трирічні регіональні плани заходів щодо впровадження, сертифікації та функціонування систем управління якістю на вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях відповідно до національних (міжнародних) стандартів, забезпечити їх виконання та щороку інформувати Мінекономрозвитку про досягнуті результати.

Організаційні заходи

6. Проводити щорічний моніторинг впровадження систем управління якістю на вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях відповідно до національних (міжнародних) стандартів та за його результатами в разі потреби розробити відповідний план додаткових заходів.

7. Вжити заходів до активізації роботи з міжнародними та регіональними організаціями стандартизації та сертифікації з питань розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.

8. Забезпечити проведення раз на два роки Всеукраїнської конференції у сфері якості.

9. Сприяти застосуванню на підприємствах агропромислового комплексу постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР).

10. Забезпечити державний нагляд за впровадженням НАССР і аналогічних систем забезпечення якості та безпечності, які використовуються виробниками харчових продуктів.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів

11. Розробити і затвердити освітньо-професійні програми підготовки з питань розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.

12. Забезпечити підготовку кадрів з вищою освітою у сфері метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю в обсягах, необхідних для розвитку галузей економіки.

Інформаційна підтримка та пропагування систем управління якістю

13. Забезпечити розміщення та оновлення на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади інформаційних матеріалів з питань розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.

14. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу на підприємствах, в установах і організаціях з питань впровадження систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління (семінари, школи-тренінги, конференції, засідання за круглим столом).

15. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації досвіду вітчизняних підприємств, установ і організацій щодо впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.

____________

Опрос