Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 24.04.2013 № 444-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 квітня 2013 р. N 444-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 жовтня 2013 року N 793

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2015 року N 442)

1. Схвалити Концепцію Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, що додається.

2. Визначити Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів державним замовником Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

3. Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади за участю Федерації баскетболу України розробити і подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

В Україні протягом останніх 15 років спостерігається занепад баскетболу та істотне послаблення його соціальних функцій, зокрема протягом 2000 - 2012 років кількість тих, хто займається баскетболом, зменшилася на 25 тис. осіб, або 45 відсотків.

Більшість сучасних спортивних споруд є недоступною для осіб з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Нерозв'язання проблем розвитку баскетболу в Україні призвело до того, що національні збірні команди України не можуть виступати на Олімпійських іграх.

Проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу (далі - чемпіонат) сприятиме удосконаленню спортивної і транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення, розвитку багатьох видів спорту.

Тому, проблеми розвитку баскетболу та створення інфраструктури для проведення чемпіонату, в тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, відповідно до міжнародних стандартів потребують розв'язання.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Основними причинами виникнення проблеми є:

невідповідність наявної інфраструктури для занять баскетболом міжнародним стандартам;

недосконалість системи централізованої підготовки національних збірних команд, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення, що потребує значних витрат на їх функціонування і розвиток;

неефективна робота із залучення коштів, незначний обсяг інвестицій;

низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту;

низький рівень залучення населення, у тому числі осіб з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, до занять баскетболом.

Комплексне розв'язання проблеми сприятиме розвитку баскетболу, пропагуванню серед широких верств населення здорового способу життя, збільшенню кількості вітчизняних та зарубіжних уболівальників та туристів, покращенню іміджу України як європейської держави, організації та проведенню в Україні чемпіонату.

Мета Програми

Метою Програми є розвиток спортивної і транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення для забезпечення проведення чемпіонату та розвитку баскетболу.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

перший - збереження існуючих підходів до розвитку баскетболу та інфраструктури для проведення чемпіонату, яка не відповідає міжнародним стандартам, що не дасть змоги отримати позитивний результат, проводити змагання з баскетболу різного рівня і призведе до погіршення стану матеріально-технічної бази для занять баскетболом та вітчизняного спорту в цілому;

другий, оптимальний - створення інфраструктури для проведення чемпіонату відповідно до міжнародних стандартів шляхом реконструкції, капітального ремонту, будівництва об'єктів спортивної і транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, забезпечення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, приватних організацій, інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом:

удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку спортивної і транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

створення у мм. Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові (далі - приймаючі міста) та на території відповідних областей сучасних багатофункціональних спортивних арен для проведення чемпіонату із забезпеченням розвитку спортивної і транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення;

залучення інвесторів до реалізації проектів, спрямованих на розвиток спортивної і транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення;

модернізації та створення в приймаючих містах об'єктів інфраструктури для занять баскетболом та проведення змагань з баскетболу різного рівня відповідно до міжнародних стандартів;

удосконалення транспортної інфраструктури (аеропорти, автомобільні дороги);

забезпечення безпеки, охорони громадського порядку в приймаючих містах;

створення системи надання допомоги спортсменам та туристам у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечення надання спортсменам та туристам необхідних медичних послуг;

забезпечення проведення чемпіонату.

Програму передбачається виконати протягом 2013 - 2015 років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:

створити протягом 2013 - 2015 років інфраструктуру для занять баскетболом;

забезпечити проведення чемпіонату відповідно до вимог Європейської федерації баскетболу, що сприятиме покращенню іміджу України як європейської держави;

реконструювати, провести капітальний ремонт, збудувати спортивні об'єкти, зокрема побудувати в приймаючих містах сім сучасних багатофункціональних спортивних арен, реконструювати та капітально відремонтувати два палаци спорту у мм. Києві та Дніпропетровську відповідно до вимог Європейської федерації баскетболу, що сприятиме проведенню змагань різного рівня, збільшенню кількості вітчизняних та зарубіжних уболівальників і туристів;

(абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. N 793)

створити три сучасні універсальні центри олімпійської підготовки з баскетболу, що сприятиме проведенню тренувань, навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських змагань з баскетболу;

забезпечити покращення матеріально-технічної бази для занять баскетболом шляхом будівництва шести сучасних тренувальних баз;

забезпечити розвиток транспортної інфраструктури приймаючих міст та відповідних областей, у тому числі аеропортів у мм. Одесі та Дніпропетровську;

збільшити на 10 відсотків чисельність осіб, у тому числі з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, які займаються баскетболом, з метою зміцнення здоров'я та організації активного дозвілля, що сприятиме покращенню якості їх життя, інтеграції в суспільство, зниженню рівня злочинності, алкоголізму та тютюнокуріння;

створити в результаті реконструкції, капітального ремонту, будівництва об'єктів спортивної і транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення близько 10000 нових робочих місць;

проводити в Україні починаючи з 2015 року міжнародні змагання з баскетболу різного рівня;

створити умови для стимулювання інвестиційної діяльності, розвитку сфери туризму та покращення іміджу України як європейської держави.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми визначаються на підставі затверджених в установленому порядку проектної документації та титулів будов і уточнюються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік у межах видатків, передбачених для головних розпорядників бюджетних коштів.

____________

Опрос