Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Национального плана мер по реализации второго этапа (2012 - 2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества независимых Государств на период до 2020 года

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 13.05.2013 № 294-р
действует с 13.05.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 травня 2013 р. N 294-р

Київ

Про затвердження Національного плану заходів з реалізації другого етапу (2012 - 2015 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року

1. Затвердити Національний план заходів з реалізації другого етапу (2012 - 2015 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими центральними органами виконавчої влади забезпечити виконання Національного плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
заходів з реалізації другого етапу (2012 - 2015 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

I. Системоутворюючі аспекти економічного співробітництва

Розвиток міждержавного інноваційного співробітництва

1. Забезпечення участі у:

 

1) виконанні Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав - учасниць СНД на період до 2020 року, зокрема створення та забезпечення функціонування технологічних платформ і інноваційних проектів

Держінформнауки
Міністерство освіти і науки
Мінекономрозвитку
Мінфін
Національна академія наук

постійно

2) розробленні та здійсненні спільних заходів щодо економічного стимулювання інноваційної діяльності

Держінформнауки
Міністерство освіти і науки
Мінекономрозвитку

- " -

3) створенні та забезпеченні функціонування міждержавної системи науково-технічної інформації в галузі інновацій

- " -

- " -

4) реалізації спільних проектів з розроблення та впровадження інноваційних технологій в галузях національної економіки

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Міністерство освіти і науки
МОЗ
Мінприроди
Міністерство промислової політики
Держспоживінспекція

- " -

5) присвячених інноваціям виставках, що проводяться в державах - учасницях СНД

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Міністерство освіти і науки
МОЗ
Мінприроди
Міністерство промислової політики

- " -

2. Підготовка пропозицій щодо

 

1) стимулювання кооперації в галузі науково-технологічного співробітництва

Держінформнауки
Міністерство освіти і науки
Мінекономрозвитку

постійно

2) удосконалення нормативно-правової бази з питань співробітництва держав - учасниць СНД в галузі науки

Держінформнауки
Міністерство освіти і науки

- " -

3) удосконалення механізму комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності з урахуванням міжнародного досвіду

- " -

2013 рік

3. Удосконалення законодавства у сфері інновацій в частині визначення термінів (понять)

Міністерство освіти і науки
Держінформнауки
Мінекономрозвитку

постійно

4. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері правової охорони і захисту інтелектуальної власності

Державна служба
інтелектуальної власності
Міністерство освіти і науки

2013 - 2015 роки

5. Здійснення заходів з протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності

Державна служба інтелектуальної власності
МВС
Міндоходів

- " -

Розвиток міждержавного торговельно-економічного співробітництва на основі ефективного функціонування зони вільної торгівлі

6. Забезпечення реалізації положень Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року

Мінекономрозвитку
МЗС
Мін'юст
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Мінсоцполітики
Міндоходів
Міністерство освіти і науки
МОЗ
Мінкультури
Міністерство промислової політики
Мінрегіон
Мінприроди
Держстат
Держспоживінспекція
Держінформнауки
Держкомтелерадіо

- " -

7. Підготовка пропозицій щодо стимулювання виробників з метою підвищення якості продукції і послуг

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінприроди
Міністерство промислової політики
Міндоходів
Держстат
Держспоживінспекція
Держінформнауки

2013 рік

8. Підготовка огляду національної торговельної політики

- " -

постійно

9. Забезпечення виконання Угоди про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні і розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки від 21 травня 2010 року

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Міненерговугілля
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Міністерство промислової політики
Держспоживінспекція

- " -

10. Розроблення програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників податкових служб держав - учасниць СНД відповідно до міжнародних вимог

Міндоходів
Мінфін

2013 - 2014 роки

11. Забезпечення виконання Рішення Ради глав урядів СНД від 28 серпня 2012 р. щодо надання Національному університету державної податкової служби статусу базової організації
держав - учасниць СНД з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників податкових служб зазначених держав

Міндоходів
МЗС
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

Ринок послуг. Розширення взаємодії органів управління та обмін інформацією

12. Забезпечення участі:

 

1) у підготовці проекту міжнародної Угоди про вільну торгівлю послугами

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Міністерство освіти і науки
МОЗ
Мінприроди
Міністерство промислової політики
Міндоходів
Держінформнауки
Держспоживінспекція

2013 - 2015 роки

2) у рамках удосконалення митного адміністрування в державах - учасницях СНД:
у розробленні документів, необхідних для створення єдиної міждержавної системи обміну інформацією, забезпечення її збору, зберігання та оброблення
у запровадженні електронного обміну інформацією між митними та іншими контролюючими органами держав - учасниць СНД

Міндоходів

- " -

3) у програмі міжнародного зіставлення валового внутрішнього продукту на основі паритетів купівельної спроможності валюти

Держстат
Мінекономрозвитку

2013 рік

13. Розроблення проекту міжнародної угоди про обмін інформацією з питань оподаткування

Міндоходів
Мінфін
Мін'юст
Мінекономрозвитку

2013 рік

14. Проведення моніторингу митного законодавства держав - учасниць СНД, зокрема щодо встановлення форм митних документів і правил їх заповнення

Міндоходів
Мінфін

- " -

15. Здійснення обміну статистичною інформацією про соціально-економічний розвиток держав - учасниць СНД, розширення переліку статистичних даних, що оприлюднюються

Держстат
Мінекономрозвитку

- " -

16. Впровадження комплексу статистичних класифікаторів (зокрема у сфері інновацій), що відповідають міжнародним стандартам

Держстат

- " -

17. Розроблення та впровадження єдиних принципів ведення статистичних реєстрів економічних одиниць

Держстат
Мінекономрозвитку

2013 - 2015 роки

Ринок праці і міграційні процеси

18. Здійснення разом з державами - учасницями СНД, у яких перебуває найбільша кількість українських трудящих - мігрантів, насамперед з Російською Федерацією, обміну інформацією про стан національного ринку праці та наявність вакантних робочих місць

Мінсоцполітики

- " -

Валютно-фінансова сфера та ринок капіталів

19. Сприяння застосуванню міжнародних стандартів фінансової звітності і розвитку аудиторської діяльності:

 

1) обмін інформацією у сфері розвитку національних систем бухгалтерського обліку, регулювання аудиторської діяльності, зокрема щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності і міжнародних стандартів аудиту

Мінфін
Держстат
Аудиторська палата

- " -

2) забезпечення участі у проведенні аналізу стану ринку аудиторських послуг у державах - учасницях СНД

Мінфін
Держфінінспекція
Аудиторська палата

2013 - 2015 роки

3) сприяння розробленню заходів щодо підтримки аудиторських організацій держав - учасниць СНД

- " -

- " -

Соціально-економічна сфера

20. Удосконалення нормативно-правової бази у соціальній сфері, зокрема з питань надання соціальних гарантій громадянам держав - учасниць СНД, а також у сфері охорони здоров'я населення

Мінсоцполітики
МОЗ
Мін'юст
МЗС
Мінекономрозвитку

- " -

21. Забезпечення гарантованого рівноправного доступу до освіти громадян держав - учасниць СНД, які постійно проживають на території іншої держави

Міністерство освіти і науки
Мін'юст
МЗС

- " -

22. Забезпечення участі у переговорному процесі стосовно доопрацювання та узгодження проекту Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про гарантії прав громадян
держав - учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення

Мінсоцполітики
Мін'юст
Мінекономрозвитку
МЗС

- " -

23. Доопрацювання та узгодження нормативів якості життя відповідно до міжнародної практики

Мінсоцполітики
МОЗ
Міністерство освіти і науки
Мінекономрозвитку

- " -

24. Забезпечення соціальних гарантій інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, прирівняних до них осіб, учасників бойових дій

Мінсоцполітики Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

- " -

25. Продовження розшуку військовослужбовців, безвісти зниклих у період війни в Республіці Афганістан

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів
Мінсоцполітики

- " -

Міжрегіональне і прикордонне співробітництво

26. Забезпечення участі у:

 

1) розробленні та схваленні Концепції міжрегіонального і прикордонного співробітництва держав - учасниць СНД до 2020 року

Мінекономрозвитку Мінрегіон
Адміністрація Держприкордонслужби
облдержадміністрації

2013 - 2015 роки

2) підготовці проекту Положення про Форум керівників органів державної влади регіонів держав -учасниць СНД

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
облдержадміністрації

2013 рік

27. Забезпечення виконання плану заходів щодо реалізації Концепції міжрегіонального і прикордонного співробітництва держав - учасниць СНД на 2012 - 2015 роки

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
облдержадміністрації
Адміністрація Держприкордонслужби

2013 - 2015 роки

28. Забезпечення ведення реєстру укладених міжнародних документів про міжрегіональне та прикордонне співробітництво держав - учасниць СНД

МЗС
Мінекономрозвитку
Мінрегіон

- " -

Підвищення ефективності використання матеріальних і природних ресурсів, охорона навколишнього природного середовища

29. Проведення моніторингу законодавства держав - учасниць СНД у галузі охорони навколишнього природного середовища

Мінприроди
Мін'юст
МЗС

- " -

30. Забезпечення співпраці у сфері екологічного моніторингу, обміну досвідом щодо формування і реалізації політики з питань екологічного моніторингу

Мінприроди
ДСНС
Держводагентство
МОЗ
Держземагентство
Мінінфраструктури

- " -

31. Підвищення рівня екологічної безпеки, зокрема в рамках транскордонної взаємодії

Мінприроди
ДСНС
Мінрегіон
МЗС
МОЗ
Держводагентство

- " -

32. Забезпечення участі у:

 

1) розробленні та виконанні Програми міждержавної стандартизації у сфері енергоресурсів, енергозбереження і енергоефективності, а також відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
Мінприроди
Міненерговугілля

2013 - 2015 роки

2) розробленні та впровадженні ресурсозберігаючих технологій, що забезпечують зменшення обсягу питомих витрат сировини і відходів на одиницю продукції

Держенергоефективності
Мінприроди
Міненерговугілля

- " -

3) розробленні та виконанні спільних програм вторинного (багаторазового) використання відходів

Мінприроди
Міненерговугілля
Держенергоефективності

- " -

4) підготовці спільного прогнозу щодо стану навколишнього природного середовища і пропозицій стосовно мінімізації негативного впливу на нього

Мінприроди
ДСНС

- " -

33. Розроблення та виробництво устатковання і засобів для спостереження за станом навколишнього природного середовища

ДСНС
Національна академія наук

- " -

34. Забезпечення співробітництва у сфері розроблення та впровадження інноваційних технологій використання відновлюваних джерел енергії та екологічно чистих енергоефективних технологій

Держінформнауки
Міненерговугілля
Держенергоефективності
Мінприроди

- " -

35. Забезпечення виконання перспективного плану спільних робіт держав - учасниць СНД у рамках Міжурядової ради з розвідки, використання і охорони надр

Держгеонадра
Мінприроди

- " -

36. Удосконалення законодавства в галузі використання природних ресурсів з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища і охорони надр

Мінприроди
Мін'юст

- " -

37. Розроблення та використання систем захисту атмосфери від викидів легких фракцій вуглеводнів

Мінприроди

2013 - 2015 роки

Співробітництво в галузі технічного регулювання

38. Проведення моніторингу законодавства держав - учасниць СНД з питань гармонізації технічних регламентів

Мінекономрозвитку

2013 рік

39. Забезпечення участі у:

 

1) розробленні проектів Угоди про основи гармонізації технічних регламентів держав - учасниць СНД і технічних регламентів (за пріоритетами співробітництва)

- " -

2013 - 2015 роки

2) розробленні, підписанні та виконанні програми міждержавної стандартизації в галузі харчової продукції

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мінагрополітики

- " -

40. Утворення і забезпечення функціонування національних інформаційних центрів та оперативного подання заінтересованим органам інформації про чинні технічні регламенти з урахуванням норм СОТ

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

- " -

41. Вжиття заходів до підписання і забезпечення набрання чинності Угодою про взаємне визнання акредитації органів із сертифікації і випробувальних лабораторій (центрів), що виконують роботи з оцінки (підтвердження) відповідності

Мінекономрозвитку

- " -

42. Забезпечення розширення практики використання міжнародних норм у галузі акредитації

Мінекономрозвитку Національне агентство з акредитації

- " -

43. Забезпечення зіставлення методів випробувань (вимірювань) під час оцінки (підтвердження) відповідності продукції технічним регламентам, що застосовуються в державах - учасницях СНД

Національне агентство з акредитації Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

- " -

Конкурентна політика, захист прав споживачів, антимонопольне регулювання

44. Приведення правових, регуляторних аспектів конкурентної політики у відповідність з міжнародними нормами

Антимонопольний комітет
Мін'юст

2013 рік

45. Удосконалення конкурентного законодавства, практики його застосування відповідно до міжнародних норм

- " -

- " -

46. Забезпечення реалізації конкурентної політики з урахуванням міжнародних підходів, приведення норм національного конкурентного законодавства у відповідність з міжнародними нормами і правилами

- " -

- " -

47. Надання взаємної консультативної допомоги під час підготовки проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики

Антимонопольний комітет

- " -

48. Вивчення питань конкурентної політики із залученням представників органів державної влади та ділових кіл

- " -

- " -

49. Забезпечення участі у:

 

1) проведенні спільних досліджень на соціально значущих ринках, участь у підготовці пропозицій щодо розвитку конкуренції

- " -

- " -

2) проведенні заходів (конференцій, семінарів, засідань за круглим столом) з питань конкурентної політики із залученням представників органів державної влади та ділових кіл з метою формування проконкурентної свідомості в органах державної влади

- " -

2013 - 2015 роки

50. Забезпечення обміну інформацією та координації дій під час проведення розслідувань фактів порушення вимог антимонопольного законодавства, зокрема на транскордонних ринках

- " -

- " -

51. Розроблення узгоджених підходів до формування міжнародної конкурентної політики та забезпечення участі у роботі відповідних міжнародних організацій

Антимонопольний комітет

2013 - 2015 роки

52. Забезпечення дотримання конкурентних принципів під час здійснення заходів з реалізації регуляторної політики, зокрема у сфері природних монополій

Мінінфраструктури
Міненерговугілля
Мінрегіон
Антимонопольний комітет

- " -

53. Організація стажування, проведення семінарів і засідань за круглим столом з питань конкурентної політики, у тому числі із залученням іноземних експертів

Антимонопольний комітет

- " -

54. Проведення аналізу законодавства про рекламу держав - учасниць СНД і підготовка пропозицій стосовно його вдосконалення

Антимонопольний комітет Держспоживінспекція
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

2013 рік

55. Узгодження методологічних підходів до розгляду справ, які стосуються порушення вимог законодавства про рекламу

- " -

2013 - 2015 роки

56. Забезпечення інформаційного обміну під час розгляду справ про порушення вимог законодавства про рекламу

- " -

- " -

57. Проведення аналізу нормативно-правових актів держав - учасниць СНД у сфері захисту прав споживачів з урахуванням міжнародних норм і стандартів

Держспоживінспекція

- " -

II. Співробітництво в окремих галузях економіки

Співробітництво в галузі транспорту

1. Забезпечення участі в:

 

1) розвитку автомобільних доріг загального користування в рамках міжнародних транспортних коридорів держав - учасниць СНД, що проходять територією України

Мінінфраструктури
Укравтодор

- " -

2) розвитку співробітництва
держав - учасниць СНД в галузі морського і річкового транспорту

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція

2013 - 2015 роки

3) підготовці проектів угод між державами - учасницями СНД про співробітництво в галузі морського транспорту, пошук і порятунок на морі

- " -

- " -

4) удосконаленні механізму взаємодії держав - учасниць СНД у сфері залізничного транспорту:

 

 

формування узгодженої політики у сфері транспортних тарифів

Мінінфраструктури
Укрзалізниця

- " -

підготовка пропозицій щодо ефективного використання парку вантажних вагонів

- " -

- " -

2. Організація моніторингу дотримання скорочених норм вертикального ешелонування повітряними суднами держав - учасниць СНД

Мінінфраструктури
Державіаслужба

- " -

3. Лібералізація ринку повітряних сполучень держав - учасниць СНД

- " -

- " -

Співробітництво в паливно-енергетичному комплексі

4. Забезпечення участі у:

 

1) підготовці пропозицій щодо розвитку гідроенергетики, в тому числі малої і середньої

Міненерговугілля Держводагентство
Держенергоефективності

- " -

2) виконанні Рамкової програми співробітництва держав - учасниць СНД у сфері мирного використання атомної енергії на період до 2020 року "Співробітництво "Атом-СНД"

Держатомрегулювання
Міненерговугілля
ДСНС
Міністерство освіти і науки
Національна академія наук

- " -

3) спільних заходах з розвідки, розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

Мінприроди
Міненерговугілля
Держгеонадра

- " -

4) розробленні спільних проектів з використання передових технологій у сфері енергоефективності та енергозбереження

Держенергоефективності

- " -

5) розробленні та реалізації принципів взаємодії
держав - учасниць СНД у разі виникнення аварійних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу

Міненерговугілля
ДСНС

2013 - 2015 роки

6) формуванні прогнозу виробництва і споживання енергоресурсів
держав - учасниць СНД на період до 2020 року

Міненерговугілля

- " -

7) створенні Міждержавного центру з розроблення енергоефективного обладнання та енергозберігаючих технологій, а також інформаційної бази, що містить відомості про їх розробників та виробників

Держенергоефективності
Міненерговугілля

- " -

5. Узагальнення і поширення досвіду використання енергозберігаючих технологій

Держенергоефективності

- " -

6. Удосконалення законодавства у сфері енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності
Міненерговугілля

- " -

7. Забезпечення обміну досвідом із державами - учасницями СНД з питань:

 

стандартизації у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

- " -

- " -

стандартизації у сфері енергетичного маркування електрообладнання

- " -

- " -

порядку визначення показників енергоефективності

- " -

- " -

проведення моніторингу показників енергоефективності та взаємодії органів виконавчої влади під час збору та оброблення даних

- " -

- " -

8. Поглиблення співробітництва з питань реалізації енергоефективних проектів на принципах державно-приватного партнерства

- " -

- " -

Співробітництво в галузі промисловості

9. Забезпечення обміну інформацією про продукцію, яка пропонується для взаємного постачання в рамках угод про виробничу кооперацію

Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

2013 - 2015 роки

10. Формування переліку конкурентоспроможних товарів, що виробляються в Україні

Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
Міненерговугілля
Мінагрополітики
Держстат

- " -

11. Забезпечення участі у розробленні та реалізації спільних проектів у галузі машинобудування, зокрема транспортного

Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку

- " -

Співробітництво у сфері дослідження
і використання космічного простору

12. Проведення консультацій і переговорів з державами - учасницями СНД з питань обміну інформацією про космічні об'єкти і контролю за дотриманням вимог міжнародного законодавства щодо використання космічного простору

ДКА
МЗС
Мін'юст

2013 рік

13. Проведення переговорів з державами - учасницями СНД щодо взаємного надання на комерційній основі послуг національних супутників зв'язку

- " -

- " -

Співробітництво в галузі агропромислового комплексу

14. Забезпечення участі у:

 

1) здійсненні комплексу спільних заходів з підвищення рівня продовольчої безпеки

Мінагрополітики

2013 - 2015 роки

2) формуванні спільного балансу виробництва та споживання найважливіших видів продовольчих товарів у державах - учасницях СНД з метою забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

- " -

3) забезпеченні розвитку міждержавної кооперації та спеціалізації в аграрній сфері для підвищення ефективності виробництва та задоволення попиту на ринку продовольчих товарів

Мінагрополітики

2013 - 2015 роки

4) підготовці та здійсненні спільних заходів із запобігання деградації сільськогосподарських земель

- " -

- " -

Співробітництво у сфері запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

15. Підготовка пропозицій щодо розширення співробітництва у сфері запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

ДСНС

- " -

16. Розроблення нових підходів до запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з урахуванням критеріїв ризику

- " -

- " -

____________

Опрос