Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Государственной целевой национально-культурной программы популяризации отечественной издательской продукции и чтения на 2014 - 2018 годы

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 10.04.2013 № 257-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 квітня 2013 р. N 257-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014 - 2018 роки

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

1. Схвалити Концепцію Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014 - 2018 роки, що додається.

Визначити Державний комітет телебачення і радіомовлення державним замовником Програми.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади розробити і подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014 - 2018 роки.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 772 "Про схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009 - 2012 роки" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 39, ст. 1303) та від 30 вересня 2009 р. N 1228 "Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2753).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014 - 2018 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Протягом останніх десятиліть у зв'язку з об'єктивними та суб'єктивними причинами політичного, соціального та економічного характеру книга в Україні значною мірою втратила свою роль, внаслідок чого стрімко знижується рівень освіченості, культури, духовності суспільства.

За даними Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", протягом останніх п'яти років випуск вітчизняної видавничої продукції становить близько однієї книги на рік на одну особу.

Результати аналізу розвитку видавничої галузі свідчать про наявність ряду значних проблем, які стримують розвиток книговидання, зокрема зниження рівня інтересу до читання, недостатній рівень державної підтримки галузі, низька конкурентоспроможність, низький рівень попиту українців на вітчизняну видавничу продукцію, зумовлений зростанням цін на неї та зменшенням реальних доходів населення. За даними Держстату, питома вага витрат домогосподарств на задоволення культурних потреб, у тому числі придбання книг та відпочинок, за останні роки становить 2,4 відсотка.

За результатами соціологічного дослідження, проведеного підприємством "ГФК Юкрейн" за ініціативою Міжнародного фонду "Відродження" в рамках проекту "Дослідження книжкового ринку", 58 відсотків українців протягом останніх трьох місяців не придбавали книг взагалі, одну книгу купили 42 відсотки, 37 відсотків за декаду придбали одну книгу, 16 відсотків - дві, 14 відсотків - три, по 10 відсотків - чотири та п'ять, 9 відсотків - шість - десять і лише 4 відсотки - більш як десять книг. Основними причинами низького попиту на книги є нестача коштів (19 відсотків), висока вартість необхідних видань (11 відсотків), відсутність потреби в книжковій продукції взагалі (50 відсотків) та те, що книги українською мовою є менш популярними порівняно з російськомовними виданнями (38 відсотків книжок, куплених українцями протягом трьох місяців, видані українською мовою, 60 відсотків - російською, 2 відсотки - іншими мовами).

У країнах Європейського Союзу одним із шляхів розв'язання проблеми скорочення потреби у видавничій продукції та читанні є прийняття відповідних державних програм, що відповідає засадам загальноєвропейської політики. У США, Великобританії, Франції вплив держави насамперед полягає у створенні сприятливих умов для розвитку видавничої галузі, зокрема шляхом запровадження системи податкових пільг. Також слід відзначити, що в Канаді, яка перебуває під потужним конкурентним тиском з боку Великобританії, Франції, США, прийнято програму розвитку книговидавничої галузі, головною метою якої є створення сприятливих умов для видання і розповсюдження видавничої продукції канадських авторів. Зазначена програма є основним механізмом державної підтримки видавничої галузі, обсяг фінансування якої становить близько 30 млн. доларів США на рік.

У зв'язку з цим у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році" зазначено про недостатній рівень підтримки на державному рівні програм популяризації культурної продукції та необхідність утвердження стратегічної ролі книги і читання.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

На сьогодні внаслідок недостатньої державної підтримки вітчизняної книговидавничої справи та популяризації читання:

знизився рівень читацької активності та читацької компетентності громадян як один з визначальних факторів розвитку особистості та досягнення нею високого соціального статусу;

у торговельній мережі представлений невеликий асортимент вітчизняної видавничої продукції, доступ громадян до книги як джерела знань та культури обмежений;

зменшилися сукупні і середні тиражі вітчизняної видавничої продукції, особливо технічної, спеціальної, наукової та навчальної літератури.

На даний час для українського суспільства характерне різке скорочення потреби у вітчизняній видавничій продукції, що призводить до суттєвого зменшення обсягів її виробництва.

Заходи з популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання не передбачені Державною цільовою національно-культурною програмою створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. N 956 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 71, ст. 2672).

Розв'язання проблеми можливе шляхом розроблення і затвердження Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014 - 2018 роки (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є відродження соціальної ролі книги та читання як процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини, створення сприятливих умов для розвитку видавничої галузі та системи інформування про вітчизняну видавничу продукцію, що дасть можливість підвищити конкурентоспроможність України як європейської держави.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Розв'язати проблему можливо трьома варіантами.

Перший варіант передбачає удосконалення нормативно-правової бази з питань популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання, а також створення сприятливих умов для провадження відповідної господарської діяльності. Реалізація першого варіанта ускладнюється поглибленням кризи світової економіки. Крім того, залишиться невирішеним питання розвитку мережі розповсюдження вітчизняної видавничої продукції, модернізації державних поліграфічних підприємств, які спеціалізуються на її випуску.

Другий варіант передбачає здійснення на державному рівні ряду заходів, спрямованих на популяризацію вітчизняної видавничої продукції та читання, в рамках виконання регіональних планів заходів щодо створення умов для повернення поваги суспільства до книги та читання з метою всебічного розвитку особистості. Такий варіант передбачає вплив лише на територіальні громади з урахуванням реального стану видавничих можливостей і особливостей кожного регіону.

Третій, оптимальний варіант передбачає розроблення та виконання Програми, що спрямована на створення системи інформування про вітчизняну видавничу продукцію, у тому числі із залученням засобів масової інформації, модернізацію технологічної бази видавничої галузі, проведення моніторингу ринку вітчизняної видавничої продукції. Програму необхідно виконувати на місцевому та загальнодержавному рівні.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Розв'язання проблеми можливе шляхом:

розроблення методики та механізму проведення систематичного дослідження стану вітчизняного видавничого ринку і рівня популярності читання у суспільстві;

удосконалення системи проведення моніторингу читацького попиту в бібліотеках та формування на основі отриманих результатів переліку видань, випуск яких здійснюється за державним замовленням;

популяризації вітчизняної видавничої продукції в засобах масової інформації (створення циклів теле- та радіопрограм, рекламних роликів, спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації);

підготовки та проведення просвітницьких кампаній, літературних конкурсів, інших заходів щодо популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

здійснення заходів, спрямованих на популяризацію кращих зразків літературної творчості вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема створення системи державних грантів для видавництв, з метою видання творів українських письменників у перекладі іноземними мовами та зарубіжних авторів - українською мовою;

використання сучасних інформаційних технологій для поширення інформації про вітчизняну видавничу продукцію, що дасть змогу збільшити чисельність читацької аудиторії;

розміщення зовнішньої реклами вітчизняної видавничої продукції;

широкого представлення вітчизняних суб'єктів видавничої справи на міжнародних книжкових виставкових заходах;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток мережі розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

модернізації державних поліграфічних підприємств, які спеціалізуються на випуску видавничої продукції;

збільшення обсягів випуску видавничої продукції, зокрема кількості найменувань видань та їх тиражів;

встановлення на законодавчому рівні обмеження торговельної націнки на вітчизняну видавничу продукцію;

розроблення і здійснення комплексу заходів, спрямованих на захист вітчизняного видавничого ринку, зокрема від контрафактної продукції;

централізованого придбання літератури для поповнення фондів публічних бібліотек.

Строк виконання Програми - 2014 - 2018 роки.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть можливість:

розробити оптимальний механізм визначення потреби публічних бібліотек в асортименті видань, а отже, систематично поповнювати бібліотечні фонди необхідною вітчизняною видавничою продукцією;

створити належні умови для формування читацької культури, духовно-ціннісних орієнтацій та задоволення естетичних потреб, а отже, підвищення культурного, професійного та інтелектуального рівня населення;

збільшити кількість друкованих одиниць вітчизняної видавничої продукції до двох книг на одну особу на рік, а також сукупний тираж вітчизняної видавничої продукції;

підвищити попит населення на послуги бібліотек;

розробити та встановити у бібліотеках програмне забезпечення "Електронний каталог "Бібліотека";

забезпечити гідне представлення вітчизняної видавничої продукції за кордоном;

створити спеціалізований Інтернет-ресурс на базі Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова";

створити мережу об'єктів роздрібної торгівлі вітчизняною видавничою продукцією;

модернізувати поліграфічні підприємства, які спеціалізуються на випуску видавничої продукції;

захистити вітчизняний ринок від контрафактної видавничої продукції;

забезпечити доступність вітчизняної видавничої продукції шляхом встановлення на законодавчому рівні обмеження торговельної націнки на неї.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку виходячи з можливостей державного бюджету під час формування його показників.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 550,56 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 272,035 млн., місцевих бюджетів - 78,2 млн., інших джерел - 200,325 млн. гривень.

____________

Опрос