Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер на 2013 - 2016 годы по реализации Стратегии реформирования системы предоставления социальных услуг

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 13.03.2013 № 208-р
действует с 13.03.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 березня 2013 р. N 208-р

Київ

Про затвердження плану заходів на 2013 - 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг

1. Затвердити план заходів на 2013 - 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати щороку до 1 квітня Міністерству соціальної політики інформацію про виконання плану заходів для її узагальнення та подання щороку до 20 квітня Кабінетові Міністрів України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання плану заходів у межах своїх повноважень.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 р. N 1052 "Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року";

пункт 49 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 35 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 249).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ПЛАН
заходів на 2013 - 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

1. Проведення комплексного аналізу законодавства у сфері надання соціальних послуг, соціальної роботи та підготовка пропозицій щодо його удосконалення в частині підвищення статусу соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги, забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні послуги

Мінсоцполітики
Міністерство молоді та спорту
МВС
Мінекономрозвитку
Мін'юст
громадські об'єднання (за згодою)

2013 рік

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо встановлення додаткових гарантій для соціальних працівників, інших фахівців, соціальних робітників, а також отримувачів соціальних послуг

2. Опрацювання питання щодо запровадження механізму соціального замовлення та у разі потреби подання в установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до Законів України "Про соціальні послуги" і "Про здійснення державних закупівель"

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мін'юст
громадські об'єднання (за згодою)

- " -

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Законів України "Про соціальні послуги" і "Про здійснення державних закупівель" (щодо запровадження механізму соціального замовлення)

3. Підготовка пропозицій щодо розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації надання соціальних послуг за місцем проживання осіб, які отримують такі послуги

Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

2013 рік

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації надання соціальних послуг

4. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Законів України "Про громадські об'єднання", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про гуманітарну допомогу" стосовно забезпечення рівноправної участі всіх суб'єктів, що надають соціальні послуги, у процесі їх надання

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мін'юст
громадські об'єднання (за згодою)

- " -

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо рівноправної участі всіх суб'єктів, що надають соціальні послуги, у процесі їх надання

5. Вивчення питання стосовно доцільності утворення комплексних центрів надання соціальних послуг на базі діючої мережі закладів та установ, що надають такі послуги, з метою її оптимізації

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
громадські об'єднання (за згодою)

- " -

підготовка пропозицій та прийняття рішення щодо доцільності та шляхів утворення комплексних центрів надання соціальних послуг

6. Розроблення проекту нормативно-правового акта про затвердження Положення про організаційні засади соціального замовлення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
громадські об'єднання (за згодою)

перше півріччя 2013 р.

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про організаційні засади соціального замовлення

7. Розроблення та затвердження:

 

 

 

державних стандартів соціальних послуг

Мінсоцполітики
ДСНС
ДМС
Мінкультури
громадські об'єднання (за згодою)

2013 - 2016 роки

затвердження 15 державних стандартів соціальних послуг, якими визначено зміст, обсяг, норми, нормативи, умови та порядок надання соціальних послуг, показники якості їх надання

порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах

Мінсоцполітики
Мінфін
МОЗ
МВС
Держстат
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

перше півріччя 2013 р.

затвердження порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах для забезпечення їх подальшого надання

порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
громадські об'єднання (за згодою)

2013 рік

затвердження порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг для посилення контролю за наданням таких послуг та підвищення якості їх надання

8. Проведення аналізу законодавства з питання встановлення опіки над недієздатними повнолітніми особами та піклування над повнолітніми особами, цивільна дієздатність яких обмежена, і підготовка пропозиції щодо його удосконалення

Мінсоцполітики

2013 - 2014 роки

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо визначення повноважень органів опіки та піклування

9. Вивчення питання стосовно можливості запровадження видачі ваучерів (сертифікатів) особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і мають право на отримання безоплатних соціальних послуг, з метою запровадження нового механізму фінансування таких послуг

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
громадські об'єднання (за згодою)

- " -

підготовка пропозицій та прийняття рішення щодо доцільності та шляхів запровадження видачі ваучерів (сертифікатів) особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і мають право на отримання безоплатних соціальних послуг, для забезпечення адресності їх надання

10. Складення переліку соціальних послуг, що надаються населенню у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об'єднання (за згодою)

2013 рік

затвердження переліку соціальних послуг, що надаються населенню у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

11. Вивчення питання стосовно можливості удосконалення інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення з включенням до неї відомостей про перелік соціальних послуг, реєстр суб'єктів, які надають соціальні послуги, реєстр осіб, які отримують соціальні послуги

Мінсоцполітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

2013 - 2016 роки

удосконалення інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення з включенням до неї переліку соціальних послуг, реєстру суб'єктів, які надають соціальні послуги, та реєстру осіб, які отримують соціальні послуги

12. Забезпечення:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об'єднання (за згодою)

2013 - 2016 роки

 

визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах

 

 

підготовка щорічної інформації про потреби населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах для подальшого планування роботи з організації надання соціальних послуг

розроблення регіональних планів розвитку системи надання соціальних послуг відповідно до визначених потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, проведення моніторингу та оцінки їх виконання

 

 

затвердження регіональних планів розвитку системи надання соціальних послуг, проведення моніторингу та оцінки їх виконання

вивчення питання стосовно запровадження надання нових соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, зокрема на базі діючої мережі закладів та установ, що надають такі послуги

 

 

підготовка пропозицій та прийняття рішення щодо доцільності та шляхів запровадження надання нових соціальних послуг (представництва інтересів, посередництва тощо) особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, зокрема закладами та установами, що надають такі послуги

поглиблення співпраці з громадськими об'єднаннями, благодійними та релігійними організаціями, що надають соціальні послуги, зокрема шляхом планування та надання соціальних послуг, здійснення громадського контролю за їх якістю та ефективністю

 

 

залучення недержавних суб'єктів, що надають соціальні послуги, зокрема до планування соціальних послуг, здійснення громадського контролю за їх якістю та ефективністю

широке інформування населення про надання соціальних послуг, зокрема шляхом організації розповсюдження соціальної реклами, проведення роз'яснювальної роботи, виступів у засобах масової інформації

 

 

розповсюдження в адміністративно-територіальній одиниці соціальної реклами, проведення роз'яснювальної роботи, здійснення виступів у засобах масової інформації

13. Забезпечення проведення моніторингу та оцінки діяльності суб'єктів, які надають соціальні послуги

Мінсоцполітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об'єднання (за згодою)

2014 - 2016 роки

проведення моніторингу та оцінки діяльності суб'єктів, які надають соціальні послуги

14. Забезпечення визначення потреб осіб, які проживають у стаціонарних інтернатних установах та закладах. Розроблення регіональних планів заходів з реорганізації стаціонарних інтернатних установ та закладів, зокрема шляхом утворення при таких установах та закладах відділень денного, тимчасового перебування, для створення можливості проживання осіб, які отримують соціальні послуги вдома

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об'єднання (за згодою)

2015 - 2016 роки

затвердження регіональних планів заходів з реорганізації стаціонарних інтернатних установ та закладів, зокрема шляхом утворення при таких установах та закладах відділень денного, тимчасового перебування, для створення можливості проживання осіб, які отримують соціальні послуги вдома

15. Розроблення програми підвищення кваліфікації соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги, а також фахівців із соціальної роботи та забезпечення підвищення їх кваліфікації

Мінсоцполітики
Міністерство молоді та спорту
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об'єднання (за згодою)

2013 - 2016 роки

затвердження програми підвищення кваліфікації соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги, для підвищення їх професійного рівня та якості надання соціальних послуг

16. Проведення аналізу кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери надання соціальних послуг та у разі потреби внесення до них відповідних змін

Мінсоцполітики
громадські об'єднання (за згодою)

перше півріччя 2013 р.

внесення змін до кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери надання соціальних послуг

17. Проведення аналізу відповідних освітньо-професійних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) соціальних працівників, соціальних педагогів та відповідних освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів і у разі потреби внесення до них відповідних змін

Міністерство освіти і науки
Мінсоцполітики
громадські об'єднання (за згодою)

перше півріччя 2013 р.

підготовка пропозицій та прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до освітньо-професійних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) соціальних працівників, соціальних педагогів з урахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів

18. Забезпечення визначення потреб у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації (післядипломній освіті) соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні послуги, з метою формування обсягів державного замовлення на відповідний рік

Мінсоцполітики
Міністерство освіти і науки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об'єднання (за згодою)

2013 - 2016 роки

формування державного замовлення на відповідний рік з урахуванням потреби у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації (післядипломній освіті) соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні послуги

19. Вивчення досвіду європейських країн з питань організації та надання соціальних послуг, сприяння залученню міжнародної фінансової та технічної допомоги для реформування системи соціальних послуг

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об'єднання (за згодою)

- " -

врахування досвіду європейських країн з питань організації та надання соціальних послуг і залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для реформування системи надання соціальних послуг

____________

Опрос