Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении ориентировочного плана законопроектных работ на 2013 год

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 20.03.2013 № 147-р
редакция действует с 30.10.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 березня 2013 р. N 147-р

Київ

Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2013 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України
 від 24 липня 2013 року N 522-р
,
 від 30 жовтня 2013 року N 852-р

Затвердити орієнтовний план законопроектних робіт на 2013 рік, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
законопроектних робіт на 2013 рік

Орієнтовна назва законопроекту

Проблема, яка потребує законодавчого врегулювання

Підстава для розроблення законопроекту

Строк внесення законопроекту до Кабінету Міністрів

Центральний орган виконавчої влади, що розробляє законопроект

1. Пункт виключено

 

 

 

 

2. Пункт виключено

 

 

 

 

3. Про внесення змін до Закону України "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період"

визначення на законодавчому рівні термінів, що використовуються у Законі України "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період"

ініціативна пропозиція

серпень

Мінінфраструктури

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інституційної системи захисту персональних даних в Україні

визначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відповідальним за здійснення державного нагляду (контролю) у сфері захисту персональних даних

- " -

березень

Мін'юст

5. Адміністративно-процедурний кодекс України

удосконалення норм адміністративних процедур

ініціативна пропозиція

березень

Мін'юст

6. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення статусу директорів департаментів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

удосконалення організації та порядку діяльності центральних органів виконавчої влади

- " -

- " -

- " -

7. Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" щодо процедури погодження призначення на посади

удосконалення організації діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо процедури погодження призначення на посади

- " -

- " -

- " -

8. Про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу України

урегулювання питання віднесення до власних надходжень бюджетних установ коштів, що надійшли від провадження додаткової (господарської) діяльності, у тому числі: доходів, отриманих від працевикористання засуджених; відрахування із заробітку, пенсій або іншого доходу засуджених, вартості харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих їм послуг

- " -

- " -

- " -

9. Про особливості закупівлі товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються виробничими майстернями, підсобними господарствами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, підприємствами установ виконання покарань і поставляються для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України

запровадження процедури закупівлі в одного учасника у порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель"

ініціативна пропозиція

березень

Мін'юст

10. Про внесення змін до Закону України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну службу"

віднесення певних посад до відповідних груп та підгруп державної служби

- " -

- " -

Нацдержслужба

11. Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства

проведення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності Конвенцією

Закон України "Про міжнародні договори України"

квітень

Мінкультури

12. Пункт виключено

 

 

 

 

13. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення адміністративної реформи, скорочення контрольно-наглядових функцій центральних органів виконавчої влади та ліквідації невластивих повноважень Кабінету Міністрів України

удосконалення положень законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи, скорочення контрольно-наглядових функцій центральних органів виконавчої влади та ліквідація невластивих повноважень Кабінету Міністрів України

ініціативна пропозиція

квітень

Мін'юст

14. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів

забезпечення відповідності розмірів ставок податків і зборів інфляційним процесам у національній економіці та надання можливості отримання додаткових надходжень до державного бюджету

Податковий кодекс України

травень

Мінфін

15. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

підвищення рівня захисту прав інвесторів, зокрема гарантії реалізації прав кожного учасника товариства незалежно від розміру частки, що йому належить, удосконалення механізму корпоративного управління, у тому числі можливість утворення та діяльності наглядового органу, визначення дієвого механізму контролю за діяльністю та притягнення до відповідальності членів виконавчого органу з боку учасників товариства

ініціативна пропозиція

червень

Мінекономрозвитку

16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів

підвищення рівня захисту прав інвесторів, зокрема забезпечення на законодавчому рівні розгляду позову акціонерів в інтересах товариства (похідних позовів) у передбачених законом випадках (вчинення значних правочинів, правочинів, щодо яких є заінтересованість)

ініціативна пропозиція

червень

Мінекономрозвитку

17. Про внесення змін до Законів України "Про рекламу" та "Про автомобільні дороги" щодо видачі документів дозвільного характеру

урегулювання питання видачі дозвільних документів

- " -

- " -

Мінінфраструктури
(Укртрансінспекція)

18. Пункт виключено

 

 

 

 

19. Про внесення змін до Закону України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ"

стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

ініціативна пропозиція

червень

МОЗ

20. Пункт виключено

 

 

 

 

21. Про внесення змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

спрощення порядку державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

ініціативна пропозиція

грудень

Мін'юст

(Укрдержреєстр)

22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії корупції

удосконалення порядку регулювання у сфері запобігання корупції та визначення механізму перевірки декларацій про доходи та витрати

- " -

червень

Мін'юст

23. Про внесення змін до Митного кодексу України

звільнення від сплати ввізного мита технологічного обладнання та устаткування під час ввезення на митну територію України з метою модернізації виробничих потужностей підприємств сільськогосподарського машинобудування

ініціативна пропозиція

грудень

Мінпромполітики

24. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення і функціонування індустріальних парків

посилення правових гарантій прав держави, територіальних громад у разі надання ними земельних ділянок для створення і функціонування індустріальних парків; державна підтримка створення та функціонування індустріальних парків, у тому числі шляхом ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів; визначення статусу керуючих компаній індустріальних парків

- " -

липень

Мінекономрозвитку

25. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб акціонерного товариства

підвищення рівня захисту прав інвесторів, зокрема врегулювання питання щодо забезпечення відповідальності посадових осіб акціонерного товариства перед товариством

- " -

- " -

- " -

26. Про перелік населених пунктів України, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

урегулювання на законодавчому рівні питання встановлення меж зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

ініціативна пропозиція

липень

Мінприроди
(ДАЗВ)

27. Про внесення змін до Закону України "Про страхування"

урегулювання питання щодо страхування документів Національного архівного фонду України

- " -

- " -

Мін'юст
(Укрдержархів)

28. Про внесення змін до Закону України "Про електронний цифровий підпис" (нова редакція)

удосконалення унормування відносин, що виникають під час використання електронного цифрового підпису

- " -

- " -

Мін'юст

29. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу кожного виду документації із землеустрою*

визначення на законодавчому рівні складу та змісту кожного виду документації із землеустрою та встановлення порядку її погодження і затвердження з метою забезпечення прозорості та визначеності процедури прийняття органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, землевласниками та землекористувачами рішень щодо погодження і затвердження документації із землеустрою

- " -

жовтень

Мінагрополітики
(Держземагентство)

____________
* Тут і далі - проект регуляторного акта.

30. Про чисельність Збройних Сил України на 2014 рік

визначення питання чисельності Збройних Сил України на 2014 рік

Закон України "Про Збройні Сили України"

серпень

Міноборони

31. Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу"

приведення положень Закону України "Про дипломатичну службу" у відповідність із Законом України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI з метою удосконалення організації та діяльності дипломатичної служби з урахуванням особливостей її проходження та сучасного розвитку

ініціативна пропозиція

вересень

МЗС

32. Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"

стимулювання реалізації інноваційних проектів, активізація діяльності технологічних парків, а також чітке визначення механізму дії окремих положень зазначеного Закону

- " -

грудень

Міністерство освіти і науки

33. Пункт виключено

 

 

 

 

34. Про Державний бюджет України на 2014 рік

формування та використання фінансових ресурсів

Бюджетний кодекс України

вересень

Мінфін

35. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

вирішення питання встановлення граничних обсягів надання кредитів під державні гарантії (відносна величина) та більш жорстких умов їх надання

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

вересень

Мінфін

36. По внесення змін до Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України"

удосконалення механізму правового регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби як пенітенціарної загальнодержавної системи органів і установ виконання покарань

ініціативна пропозиція

грудень

Мін'юст
(ДПтС)

37. Про Дисциплінарний статут Державної кримінально-виконавчої служби України

визначення поняття службової дисципліни, обов'язків осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби стосовно її дотримання, видів заохочень та дисциплінарних стягнень, порядку і прав керівництва щодо їх застосування, а також порядку оскарження дисциплінарних стягнень

- " -

грудень

- " -

38. Про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

удосконалення окремих положень Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

ініціативна пропозиція

вересень

Мін'юст

39. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів державної виконавчої служби та удосконалення процедури примусового виконання рішень

удосконалення процедури примусового виконання рішень

- " -

- " -

Мін'юст
(ДВС)

40. Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт (нова редакція)"

удосконалення законодавства у сфері залізничного транспорту

постанова Кабінету Міністрів України
від 16 грудня
2009 р. N 1390

жовтень

Мінінфраструктури

41. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України

урегулювання питання використання електронних засобів нагляду за засудженими, а також приведення положень Кримінально-виконавчого кодексу України у відповідність із статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

ініціативна пропозиція

- " -

Мін'юст
(ДПтС)

42. Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України"

удосконалення механізму правового регулювання у сфері страхового фонду документації

- " -

- " -

Мін'юст
(Укрдержархів)

43. Про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"*

приведення положень Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" у відповідність з вимогами Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

ініціативна пропозиція

жовтень

ДСКН

44. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва*

формування державної політики у сфері розвитку підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів

план організації виконання Закону України від 22 березня 2012 р. N 4618-VI "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 10 травня 2012 р. (протокол N 35)

- " -

Держпідприємництво

45. Про особливості здійснення Міністерством внутрішніх справ України діяльності з охорони власності та громадян

визначення на законодавчому рівні правових засад діяльності Державної служби охорони при МВС

ініціативна пропозиція

протягом шести місяців після схвалення Концепції реформування правоохоронних органів

МВС

46. Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та інших законів України щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади*

удосконалення механізму правового регулювання процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади

- " -

листопад

Мінекономрозвитку

47. Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"*

приведення положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" у відповідність із Законом України "Про адміністративні послуги"

Закон України "Про адміністративні послуги"

- " -

Держпідприємництво

48. Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо визначення переліку органів державного нагляду (контролю) та предмета їх нагляду (контролю)*

упорядкування та удосконалення процедури здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, визначення вичерпного переліку органів державного нагляду (контролю)

ініціативна пропозиція

- " -

- " -

49. Пункт виключено

 

 

 

 

50. Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"

приведення положень Закону України "Про ветеринарну медицину" у відповідність із законодавчими актами у зв'язку з утворенням Держветфітослужби

- " -

грудень

Мінагрополітики
(Держветфітослужба)

51. Пункт виключено

 

 

 

 

52. Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"

сприяння приватизації підприємств, подальше збереження яких у державній власності економічно недоцільно, за винятком об'єктів, які забезпечують виконання державою своїх функцій і гарантують національну та економічну безпеку держави

ініціативна пропозиція

грудень

Мінекономрозвитку

53. Про ратифікацію Правил перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки

проведення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання зазначеними Правилами чинності

Закон України "Про міжнародні договори України"

грудень

Мінінфраструктури

54. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про торговельне судноплавство

проведення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання зазначеною Угодою чинності

- " -

- " -

- " -

55. Про внесення змін до Закону України "Про туризм"

розмежування повноважень органів державної влади у сфері туризму та курортів у рамках проведення адміністративної реформи та дерегуляції підприємницької діяльності з метою зменшення фінансового навантаження на суб'єктів господарювання і впровадження механізму саморегулювання туроператорської діяльності на основі використання можливостей державно-приватного партнерства

ініціативна пропозиція

- " -

Мінінфраструктури
(Держтуризмкурорт)

56. Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

унормування питання зарахування до страхового стажу часу перебування за кордоном дружини (чоловіка) працівника дипломатичної служби за місцем проходження дипломатичної служби, відрядження до закордонної дипломатичної установи

ініціативна пропозиція

грудень

МЗС

57. Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України"

встановлення почесного звання "Заслужений працівник дипломатичної служби України"

- " -

- " -

- " -

58. Про основні засади промислової безпеки

урегулювання на законодавчому рівні питань, що виникають у сфері промислової безпеки

- " -

- " -

Міненерговугілля
(Держгірпромнагляд)

59. Про затвердження Загальнодержавної програми з протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки

стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

- " -

- " -

МОЗ

60. Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум"

удосконалення підходів до визначення прожиткового мінімуму

ініціативна пропозиція

грудень

Мінсоцполітики

61. Про внесення змін до статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

удосконалення порядку надання пільг та компенсацій в частині забезпечення харчуванням учнів відповідно до сучасних вимог

- " -

- " -

- " -

62. Про внесення змін до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"

приведення положень Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" у відповідність із Законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи"

- " -

- " -

- " -

63. Про запровадження обов'язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових і спеціальних пенсій для особливих категорій професій, пов'язаних з ризиком для життя

розвиток системи накопичувального пенсійного забезпечення

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспро-можна економіка, ефективна держава"

- " -

- " -

64. Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що регламентують порядок переміщення через митний кордон України товарів, на які запроваджено обмеження*

удосконалення норм законодавчих актів, якими встановлюються обмеження щодо переміщення товарів через митний кордон України

ініціативна пропозиція

грудень

Міндоходів

65. Про внесення змін до статті 261 Закону України "Про видавничу справу"

урегулювання на законодавчому рівні питання удосконалення порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції, необхідної для задоволення освітніх потреб

- " -

- " -

Держкомтелерадіо

66. Пункт виключено

 

 

 

 

67. Про внесення змін до статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

поширення права державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки на надсилання обов'язкових для виконання розпоряджень (приписів) про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії суб'єктам, які не є ліцензіатами та під час провадження діяльності, що підлягає державному регулюванню, порушують законодавство у сфері використання ядерної енергії

ініціативна пропозиція

- " -

Держатомрегулювання

68. Про боротьбу з кіберзлочинністю

урегулювання на законодавчому рівні питання боротьби з кіберзлочинністю

ініціативна пропозиція

протягом двох місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про основи національної безпеки України" щодо кібернетичної безпеки України"

МВС

69. Про право територіальних громад на об'єднання

удосконалення законодавства у сфері захисту прав територіальних громад відповідно до стандартів Європейського Союзу

- " -

протягом шести місяців з дня набрання чинності Указом Президента України "Про затвердження Концепції реформи місцевого самоврядування"

Мінрегіон

70. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про пробацію"

приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про пробацію"

ініціативна пропозиція

протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про пробацію"

Мін'юст

71. Пункт виключено

 

 

 

 

(орієнтовний план із змінами, внесеними згідно з
 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 522-р,
 від 30.10.2013 р. N 852-р)

____________

Опрос