Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана первоочередных мер по интеграции Украины в Европейский Союз на 2013 год

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 13.02.2013 № 73-р
действует с 13.02.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 лютого 2013 р. N 73-р

Київ

Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік

1. Затвердити план першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану першочергових заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на 2013 рік, а також інших джерел;

подавати щомісяця до 12 числа на розгляд Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) інформацію про стан виконання зазначеного плану.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 52

 

ПЛАН
першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік

1. З метою забезпечення підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:

1) активізувати роботу з інституціями та державами - членами ЄС стосовно підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

2) продовжити проведення консультацій з ЄС щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

3) завершити роботу з підготовки до підписання тексту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

4) забезпечити у взаємодії з ЄС виконання Порядку денного асоціації Україна - ЄС з метою підготовки до реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

5) завершити розроблення та забезпечити реалізацію плану заходів, спрямованих на удосконалення виборчого законодавства з урахуванням рекомендацій Місії ОБСЄ/Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) із спостереження за парламентськими виборами в Україні із залученням експертного та технічного потенціалу Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.

6) розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для визначення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема:

проекту Указу Президента України про національну систему координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження програми з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

2. З метою забезпечення розвитку співробітництва у сфері зовнішньої політики та політики безпеки вжити заходів до:

1) подальшої участі України в операціях та місіях ЄС з підтримання миру і безпеки, зокрема щодо боротьби з піратством.

2) залучення України до формування бойових тактичних груп ЄС.

3) продовження співробітництва з європейськими оборонними інституціями.

4) продовження політичного діалогу Україна - ЄС з питань нерозповсюдження засобів масового знищення, контролю над озброєннями та експортного контролю, а також боротьби з новими викликами та загрозами.

3. З метою поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки:

1) забезпечити участь у проведенні з ЄС неформального діалогу з реформування системи правосуддя.

2) відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" забезпечувати належне виконання рішень Європейського суду з прав людини проти України в частині індивідуальних та загальних підходів та у разі необхідності подавати в установленому порядку відповідні пропозиції.

3) розробити проект державної цільової програми з реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України.

4) забезпечити участь в підготовці пропозицій щодо реформування прокуратури відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у рамках робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури.

5) підготувати з урахуванням висновків Європейської Комісії "За демократію через право" пропозиції щодо порядку добору суддів, вимог до віку і досвіду кандидатів, призначення та обрання суддів, а також ролі Вищої ради юстиції та порядку її формування.

6) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації (реєстраційний номер 1103).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції (реєстраційний номер 2033).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб (реєстраційний номер 2032).

Про приєднання України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (реєстраційний номер 0012).

Про внесення зміни до статті 2631 Кримінального кодексу України у зв'язку з приєднанням України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (реєстраційний номер 1263).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України (реєстраційний номер 0894).

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

7) розробити проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення здійснення фінансового контролю та урегулювання конфлікту інтересів.

8) завершити здійснення заходів щодо прийняття законодавчих, видання (прийняття) інших нормативно-правових актів, передбачених Національним планом з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженим Указом Президента України від 22 квітня 2011 р. N 494.

9) продовжити конструктивну взаємодію з інституціями та державами - членами ЄС з метою забезпечення переходу України до другої (імплементаційної) фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

10) здійснити заходи щодо залучення допомоги ЄС для вирішення питань у сфері міграції та надання притулку з метою забезпечення виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

11) активізувати роботу з укладення:

Угоди про оперативне співробітництво з Європейським поліцейським офісом.

Угоди про співробітництво з Європейською організацією з питань юстиції.

4. З метою поглиблення торговельного та секторального співробітництва:

1) забезпечити проведення діалогу Україна - ЄС з питань ведення бізнесу.

2) розробити план заходів щодо публічного висвітлення основних параметрів та переваг майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

3) провести консультації з ЄС щодо підготовки та укладення меморандумів про участь у пріоритетних для України тематичних програмах та агентствах ЄС.

4) розробити проект Закону України "Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" з метою приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у відповідність з Гармонізованою системою опису та кодування товарів 2012 року.

5) вжити заходів до реалізації Дорожньої карти з імплементації Рамкової стратегії митного співробітництва на 2012 - 2014 роки.

6) забезпечити укладення Домовленості про співробітництво з Європейським офісом по боротьбі із шахрайством (ОЛАФ) щодо боротьби з незаконним переміщенням тютюнових виробів.

7) розробити план інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги.

8) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (реєстраційний номер 0916).

9) розробити Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.

10) активізувати роботу з проведення технічного дослідження можливості синхронного об'єднання української та молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.

11) продовжити здійснення заходів щодо модернізації газотранспортної системи України та реформування НАК "Нафтогаз України".

12) забезпечити виконання зобов'язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

13) завершити переговори щодо укладення Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір.

14) узгодити з ЄС спільні пріоритетні транспортні маршрути в рамках Транспортної панелі ініціативи ЄС "Східне партнерство" з урахуванням оновленої політики ЄС щодо розвитку пан'європейської транспортної мережі (TEN-T).

15) опрацювати питання щодо поширення Європейської геостаціонарної навігаційної оверлайної системи (ЕГНОС) на територію України в рамках імплементації Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським Співтовариством, його державами-членами та з цією метою утворити міжвідомчу робочу групу для вироблення подальших спільних дій.

16) здійснити заходи щодо відкриття представництва Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи.

17) провести консультації з ЄС щодо приєднання України до проекту ЄС та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН "Підвищення спроможності з утилізації та запобігання повторенню накопичення застарілих пестицидів як моделі для врегулювання проблематики невикористаних шкідливих хімікатів на території колишнього СРСР".

18) здійснити заходи щодо участі в реалізації проекту з проблематики зеленої економіки в рамках Робочої групи з питань охорони навколишнього середовища та зміни клімату ініціативи ЄС "Східне партнерство".

19) провести консультації з Європейською Комісією щодо участі України у програмі Європейського Союзу з досліджень і технологічного розвитку "HORIZON 2020".

20) забезпечити проведення в Україні першої багатонаціональної зустрічі експертів з обговорення проекту Міжнародного кодексу поведінки в космосі.

21) здійснити заходи щодо продовження діалогу Україна - ЄС у космічній сфері.

22) забезпечити реалізацію положень Меморандуму про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією.

23) здійснити заходи щодо участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

24) здійснити заходи щодо участі у підготовці спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014 - 2020 роки.

5. З метою залучення макрофінансової допомоги ЄС завершити підготовку до підписання проектів Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди між Україною (як Позичальником), Національним банком України (як Агентом Позичальника) та Європейським Союзом (як Кредитором) щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

6. З метою залучення та використання допомоги ЄС розробити проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо:

1) затвердження стратегії розвитку системи управління державними фінансами.

2) використання у 2013 році коштів, що надійшли від ЄС в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України".

3) використання у 2013 році коштів, що надходять від ЄС в рамках виконання:

Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії".

Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом".

Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України".

Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України".

Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні".

4) укладення:

Додаткової угоди N 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом" від 21 грудня 2009 року.

Додаткової угоди N 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, про внесення змін до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і Технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства" від 21 грудня 2010 року.

7. Вжити заходів щодо завершення консультацій з ЄС стосовно укладення:

1) Угоди про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2012 року.

2) Угоди про фінансування програми секторальної бюджетної підтримки в енергетичному секторі.

3) угод про фінансування програм з питань підтримки регіонального розвитку.

4) Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та ЄС.

5) меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ЄС щодо залучення допомоги ЄС на 2014 - 2017 роки.

8. З метою забезпечення підтримки населенням України євроінтеграційного курсу як одного з пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики України забезпечити на постійній основі:

1) продовження діалогу з громадськими організаціями з питань державної політики у сфері європейської інтеграції.

2) інформування та взаємодію з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України, у тому числі за допомогою сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

3) оновлення інформації про співробітництво України з ЄС на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади.

____________

Опрос