Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по реализации Концепции реформирования системы финансирования и управления научной и научно-технической деятельностью на период до 2017 года

КМ Украины
Распоряжение КМ от 17.12.2012 № 1077-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 грудня 2012 р. N 1077-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2015 року N 741

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 року N 387)

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 року (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, національним галузевим академіям наук, відповідальним за виконання плану заходів, подавати щороку до 15 лютого Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації інформацію про стан виконання плану заходів.

3. Міністерству освіти і науки подавати щороку до 15 березня Кабінетові Міністрів України узагальнені дані про виконання плану заходів.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 року

(У тексті плану заходів у складі виконавців слово "МОНмолодьспорт" замінено словом "МОН", а слово "Держінформнауки," виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 741)

1. Запровадити інструмент державної грантової підтримки на конкурсній основі прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, спрямованих на розроблення перспективних новітніх технологій, високотехнологічної продукції та розв'язання системних науково-технічних проблем.

2. Удосконалити Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2252; 2011 р., N 87, ст. 3173), зокрема в частині розмежування процедури для наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що проводяться в рамках провадження основної діяльності бюджетних наукових установ, та тих, що проводяться на основі конкурсного відбору, забезпечивши:

першочергове спрямування коштів державного бюджету на проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що мають високу ступінь готовності, спрямовані на практичне впровадження результатів у галузях економіки та супроводжуються документами, що підтверджують наявність споживачів продукції, яка створюється.

вільний доступ головних розпорядників коштів державного бюджету до бази даних результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та її обов'язкове використання ними під час визначення тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

3. Опрацювати питання щодо формування державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки на два роки з урахуванням прогнозних показників державного бюджету.

4. Забезпечити активізацію співпраці між науковими установами академічного сектору та вищими навчальними закладами у сфері наукової і науково-технічної діяльності та підготовки наукових кадрів.

5. Передбачити у власних нормативно-правових актах з питань щодо проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок вимоги щодо обов'язкового надання виконавцем робіт замовникові підтвердження стосовно здійснення державної реєстрації науково-дослідної чи дослідно-конструкторської роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. N 162 "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 100).

6. Вжити заходів до удосконалення методів оцінювання наукової діяльності та активності наукових працівників щодо опублікування наукових праць з метою запровадження з 2016 року системи наукометричного оцінювання.

7. Розробити національний стандарт та методику проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

8. Вжити заходів до запровадження механізму участі державних, у тому числі бюджетних, наукових установ в утворенні господарських товариств шляхом внесення до статутного капіталу товариств об'єктів права інтелектуальної власності, що належать таким установам.

9. Удосконалити податкове законодавство у частині оподаткування операцій з проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок грантів міжнародних організацій, у тому числі операцій із ввезення на територію України безоплатно наданого наукового обладнання, а також у частині обкладення податком на додану вартість робіт з проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

10. Вжити заходів до стимулювання розвитку недержавного сектору науки, зокрема діяльності спеціалізованих недержавних (корпоративних) фондів грантової підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

11. Під час складання проекту Державного бюджету України на 2014 рік та наступні роки передбачити видатки загального фонду державного бюджету на проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у рамках виконання державних наукових і науково-технічних програм, державного замовлення на розроблення новітніх технологій з урахуванням їх поетапного збільшення з наданням обґрунтування потреби у видатках на зазначені цілі.

12. Опрацювати питання щодо можливості залучення провідних іноземних експертів до проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету.

____________

Опрос