Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана первоочередных мер по выполнению Государственной программы развития внутреннего производства

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 07.11.2012 № 970-р
редакция действует с 26.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 листопада 2012 р. N 970-р

Київ

Про затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 884

1. Затвердити план першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання плану заходів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 884)

21. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим подавати щокварталу до 20 числа наступного місяця Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформацію про стан виконання плану заходів.

(розпорядження доповнено пунктом 21 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 884)

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі узагальнювати зазначену у пункті 2 цього розпорядження інформацію та подавати щокварталу до 15 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України звіт про стан виконання плану заходів.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ
з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва

Найменування завдання

Найменування заходу

Очікуваний результат

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Економічна політика

1. Удосконалення державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави

проведення інвентаризації та створення єдиної бази обліку об'єктів державної власності

удосконалення системи обліку об'єктів державної власності

Фонд державного майна
Агентство держмайна
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінагрополітики
Мінінфраструктури

IV квартал 2012 р. - 2015 рік

2. Визначення територій для створення індустріальних парків у пілотних регіонах

проведення інвентаризації та оцінки пропозицій регіонів, визначення оптимальних територій для створення індустріальних парків

забезпечення економічного розвитку регіонів, активізація інвестиційної та інноваційної діяльності, створення нових робочих місць, розвиток сучасної виробничої інфраструктури

Держінвестпроект

IV квартал 2012 р.

3. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів

розроблення проекту Закону України "Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів", у якому передбачити запровадження системи обліку та моніторингу результативності впровадження ресурсозберігаючих і енергоефективних технологій та технічних засобів у виробництві

зниження енергоємності валового внутрішнього продукту, мінімізація залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв

Мінекономрозвитку Держенергоефективності
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Мінфін
Міненерговугілля
Мінрегіон

- " -

4. Будівництво заводу з виробництва ядерного палива

забезпечення фінансування будівництва першої черги заводу з виробництва ядерного палива у Маловисківському районі Кіровоградської області в обсягах, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік

зниження енергозалежності України від імпорту енергоносіїв

Міненерговугілля
Мінфін

IV квартал 2012 р. - 2015 рік

5. Зменшення регуляторного та адміністративного тиску на бізнес

супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

 

Мінекономрозвитку

до прийняття Закону

Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання (реєстраційний номер 11351 від 16 жовтня 2012 р.);

зменшення адміністративного тиску на підприємців шляхом запровадження обмежень втручання суб'єктів владних повноважень у господарську діяльність підприємців

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (реєстраційний номер 11240 від 20 вересня 2012 р.);

встановлення на законодавчому рівні відповідальності посадових осіб контролюючих органів за недотримання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю)

Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (реєстраційний номер 9654 від 27 грудня 2011 р.)

скасування ліцензування видів господарської діяльності, в яких воно не є оптимальним засобом регулювання або може використовуватись як механізм монополізації ринку, що сприятиме спрощенню започаткування та ведення бізнесу суб'єктами господарювання

6. Удосконалення нормативно-правової бази щодо стимулювання інвестиційної діяльності

розроблення проектів законів України:

 

 

 

про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій;

удосконалення механізму державної підтримки інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання у пріоритетних видах економічної діяльності, запобігання необґрунтованим втратам бюджету

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики

IV квартал 2013 р.

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення і функціонування індустріальних парків

удосконалення законодавчого регулювання питань створення і функціонування індустріальних парків

Мінекономрозвитку
Мінфін
Держінвестпроект

IV квартал 2012 р.

7. Збільшення в енергетичному балансі України частки енергоносіїв, які виробляються з відновлюваних джерел енергії, та альтернативних видів палива

1) розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення підключення об'єктів відновлюваної енергетики до об'єднаної енергетичної системи України

забезпечення зменшення на 4 відсотки щороку (або на 20 відсотків до 2015 року) обсягів споживання природного газу

Міненерговугілля
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Мінфін

IV квартал 2012 р.

2) оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року із збільшенням частки встановленої потужності об'єктів відновлюваної енергетики до обсягів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243, та забезпечення її реалізації

оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами палива, у тому числі вторинними

- " -

IV квартал 2012 р. - 2015 рік

3) збільшення обсягів виробництва біоетанолу на перепрофільованих потужностях спиртової галузі

виробництво біоетанолу у 2013 році в обсязі 120,5 тис. тонн, у 2014 та 2015 роках - 225 тис. тонн

Мінагрополітики
Міненерговугілля

2013 - 2015 роки

8. Упровадження енергоефективних техніки, технологій і матеріалів у реальному секторі економіки та домогосподарствах

виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243

зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту
оптимізація структури енергетичного балансу держави
підвищення рівня енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки
удосконалення механізму державного управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження
забезпечення зменшення споживання імпортованого природного газу

Держенергоефективності
Мінфін
Міненерговугілля
Мінрегіон
Мінекономрозвитку

IV квартал 2012 р. - 2015 рік

9. Захист вітчизняного виробника від недобросовісної конкуренції

1) удосконалення автоматизованої системи аналізу та управління ризиками за індикаторами ризику "митна вартість"

удосконалення процедури здійснення контролю за обґрунтованістю визначення митної вартості товарів

Держмитслужба
Мінекономрозвитку
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

IV квартал 2012 р.

2) укладення меморандумів про співпрацю з учасниками ринку, асоціаціями та спілками товаровиробників

одержання інформації про ціну товарів з метою її використання під час здійснення контролю за обґрунтованістю визначення митної вартості

Держмитслужба
Мінекономрозвитку
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

IV квартал 2012 р.

10. Здійснення оперативного контролю за ціновою ситуацією

1) запобігання ціновому демпінгу, нелегітимному субсидуванню імпорту та застосування відповідно до вимог СОТ антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів з метою захисту вітчизняних виробників (проведення антидемпінгових, спеціальних, антисубсидиційних розслідувань та за їх результатами застосування заходів)

захист вітчизняного виробника від недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту з боку іноземних виробників

Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінфін
Держмитслужба
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

2013 рік

2) запобігання демпінгу у сфері послуг і обміну валют та фінансових операцій

захист українського постачальника послуг від недобросовісної конкуренції

Мінекономрозвитку
Мінфін

IV квартал 2012 р.

3) запобігання застосуванню торговельних бар'єрів країнами - членами СОТ, які перешкоджають торгівлі українськими товарами та послугами і доступу української промисловості до світових ринків сировини, енергетичних ресурсів та передових технологій

усунення торговельних бар'єрів, які перешкоджають експорту з України на ринки країн - членів СОТ

Мінекономрозвитку
МЗС
Міненерговугілля Держінформнауки
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

11. Забезпечення розвитку перспективних промислових технологій з використанням досягнень вітчизняної науки і техніки

1) внесення змін до актів законодавства у частині надання права вищим навчальним закладам розпоряджатися їх майном для провадження господарської діяльності у сфері науки та інновацій

надання права вищим навчальним закладам III - IV рівня акредитації на передачу частки майна для утворення підприємств, що поєднують діяльність з розроблення інноваційних технологій та їх комерціалізації

МОНмолодьспорт
Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Державна служба інтелектуальної власності

III квартал 2013 р.

2) удосконалення нормативно-правової бази щодо стимулювання створення (відродження) науково-технічних підрозділів на державних промислових підприємствах

забезпечення внутрішнього ринку конкурентоспроможною наукоємною продукцією та виходу з нею на світовий ринок

МОНмолодьспорт
Агентство держмайна
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Держінформнауки

IV квартал 2012 р.

12. Освоєння трансферу високих промислових технологій

1) забезпечення розвитку національної мережі трансферу технологій

створення єдиної електронної бази вітчизняних технологічних розробок та єдиного веб-порталу трансферу технологій як інтегрованої системи обміну даними щодо попиту та пропонування технологічних розробок

МОНмолодьспорт
Держінформнауки
Мінекономрозвитку

I квартал 2013 р.

2) приєднання національної мережі трансферу технологій до Європейської мережі підприємств (EEN)

створення умов для просування вітчизняних технологічних розробок на міжнародний ринок

МОНмолодьспорт
Держінформнауки
Мінекономрозвитку

I квартал 2013 р.

13. Удосконалення нормативно-правової бази щодо стимулювання інноваційної діяльності

1) приведення законодавства з питань інтелектуальної власності у відповідність із законодавством ЄС

створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку та використання науково-технологічного потенціалу країни для виробництва конкурентоспроможної продукції

МОНмолодьспорт
Державна служба інтелектуальної власності
Держмитслужба

- " -

2) розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність"

удосконалення механізму державної підтримки інноваційної діяльності

МОНмолодьспорт
Держінформнауки

IV квартал 2012 р.

14. Створення та забезпечення функціонування інноваційних структур (технопарків, кластерів, бізнес-інкубаторів тощо)

виконання завдань та заходів Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 447

забезпечення функціонування державної наукової установи "Державний інститут науково-технічної та інноваційної експретизи" та державного центру трансферу технологій при Київському центрі науково-технічної та економічної інформації; здійснення початкового етапу реалізації пілотного проекту створення україномовної версії інформаційного порталу "Інтернешнл Бізнес Інновейшн Зон" для забезпечення прямого підключення баз даних про інноваційні проекти регіонів до пошукової інформаційної системи країн - членів ЄС

Держінформнауки
Мінфін
Мінінфраструктури
Агентство держмайна
Мінагрополітики
Національна академія наук

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

15. Підвищення ефективності використання парку вантажних вагонів

1) опрацювання питання щодо укладення договорів на здійснення перевезень з державними підприємствами залізничного транспорту без залучення посередників

підвищення ефективності залізничних вантажних перевезень

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

2) розроблення у рамках спеціально утвореної міжвідомчої робочої групи за участю представників вантажовласників нормативної бази щодо організації відносин між усіма сторонами процесу вантажних перевезень

- " -

- " -

16. Удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і фахівців з вищою освітою в навчальних закладах та на підприємствах

визначення порядку розроблення, затвердження та внесення змін до державної складової стандартів вищої освіти

забезпечення оперативного оновлення змісту навчання відповідно до вимог ринку праці та підготовки висококваліфікованих спеціалістів

МОНмолодьспорт
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

IV квартал 2012 р.

17. Розроблення і впровадження механізму працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів та їх професійної адаптації на виробництві

1) проведення моніторингу діяльності вищих і професійно-технічних навчальних закладів щодо сприяння працевлаштуванню їх випускників

задоволення потреб підприємств у висококваліфікованих спеціалістах та робітничих кадрах, забезпечення працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів, створення нових робочих місць

МОНмолодьспорт
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

постійно

2) розроблення рекомендацій із залученням роботодавців до навчання та навчально-виробничої практики учнів, студентів професійно-технічних і вищих навчальних закладів

- " -

I квартал 2013 р.

18. Активізація участі роботодавців у навчальному процесі

забезпечення участі роботодавців, їх організацій та об'єднань у навчальному процесі вищих та професійно-технічних навчальних закладів з метою вдосконалення навчальних програм, розробленні та погодженні державних стандартів з конкретних професій, галузевих стандартів вищої освіти, стандартів вищої освіти, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів, участі у тематичному, вихідному контролі знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації

підвищення рівня професійної підготовки фахівців для потреб реального сектору економіки

МОНмолодьспорт
Мінсоцполітики
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

постійно

Розвиток мінерально-сировинної бази

19. Створення умов для розвитку власної сировинної бази для виробництва вогнетривких матеріалів

забезпечення розвитку сировинної бази для виробництва сучасних вогнетривких матеріалів

зменшення обсягу імпорту вогнетривких матеріалів, завантаження виробничих потужностей вітчизняних підприємств

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Донецька та Запорізька облдержадміністрації

IV квартал 2012 р.

20. Раціональне використання водних ресурсів, забезпечення раціонального використання надр

виконання завдань і заходів Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 р. N 3268-VI

приріст запасів нафти і газового конденсату (млн. тонн) - 3,1;
приріст запасів кам'яного вугілля (млн. тонн) - 20;
приріст запасів бурого вугілля (млн. тонн) - 2;
приріст запасів природного газу (млрд. куб. метрів) - 11,8;
приріст ресурсів золота, умовних одиниць (кількісних одиниць) - 10;
приріст запасів титану, TiO2, умовних одиниць (кількісних одиниць) - 1,5;
приріст запасів урану, умовних одиниць (кількісних одиниць) - 0,3;
приріст запасів рідкісноземельних металів (тис. тонн) - 7;
приріст запасів бурштину (кілограмів) - 600;
приріст запасів ставроліту (млн. тонн) - 1,9;
приріст запасів мінеральних вод (тис. куб. метрів) - 1110

Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку

- " -

21. Нарощування власного видобутку вуглеводнів

1) інтенсифікація робіт з розвідки і облаштування Субботинського нафтового родовища (випереджальний видобуток)

прогнозний обсяг видобутку нафти із Субботинського родовища (на етапі, що реалізується) становить 1330,8 тис. тонн. Очікувані видобувні запаси родовища оцінюються в 10,4 млн. тонн нафти

Міненерговугілля

2013 рік

2) інтенсифікація робіт з розвідки і облаштування Одеського і Безіменного газових родовищ

у ході розробки Одеського і Безіменного газових родовищ сумарно очікується видобути 20,9 млрд. куб. метрів природного газу

- " -

- " -

Гірничо-металургійний комплекс

22. Технічна і технологічна модернізація існуючих виробництв гірничо-металургійного комплексу

1) сприяння проведенню публічними акціонерними товариствами "Алчевський металургійний комбінат", "Єнакієвський металургійний завод" та "Дніпровський металургійний комбінат імені Ф. Е. Дзержинського" модернізації та технічного переоснащення доменного виробництва, будівництву нових доменних печей

збільшення обсягів виробництва металургійної продукції

Мінекономрозвитку
Луганська, Донецька та Дніпропетровська облдержадміністрації

IV квартал 2013 р.

2) сприяння виведенню з експлуатації мартенівських цехів, заміна їх на конвертерне або електросталеплавильне виробництво на ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод",
ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

зниження енергоспоживання, зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, зменшення витрат на виробництво сталі та підвищення її якості

Мінекономрозвитку
Донецька та Запорізька облдержадміністрації

IV квартал 2013 р.

3) сприяння впровадженню публічними акціонерними товариствами "АрселорМіттал Кривий Ріг" і "Дніпровський металургійний комбінат імені Ф. Е. Дзержинського" сучасних технологій розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок, агрегатів позапічної обробки сталі (установки піч-ківш і вакуумування)

зниження енергоспоживання, зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище

Мінекономрозвитку
Дніпропетровська облдержадміністрація

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

4) сприяння реконструкції дільниці охолодження, гарячої правки листів, системи водопідготовки (будівництво установки контрольованого охолодження) ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"

розширення асортименту продукції товстолистового стану, збільшення обсягу виробництва низьколегованих марок сталі, зменшення обсягів імпорту зазначеної продукції

Мінекономрозвитку
Донецька облдержадміністрація

2013 рік

5) сприяння будівництву нових коксових батарей, модернізації та технічному переоснащенню основних фондів на публічних акціонерних товариствах "Ясинівський коксохімічний завод", "Авдіївський коксохімічний завод", Коксохімічне виробництво "Азовсталь", "Алчевський коксохімічний завод" та ПрАТ "Макіївкокс"

збільшення обсягів виробництва, поліпшення якості продукції

Мінекономрозвитку
Дніпропетровська, Донецька та Луганська облдержадміністрації

IV квартал 2013 р.

6) сприяння впровадженню установок очищення коксового газу від сірководню публічними акціонерними товариствами "Авдіївський коксохімічний завод", "Ясинівський коксохімічний завод" та "Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод", приватними акціонерними товариствами "Макіївкокс" та "Єнакієвський коксохімпром"

зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище

Мінекономрозвитку
Дніпропетровська та Донецька облдержадміністрації

- " -

23. Удосконалення технологій видобутку та збагачення залізорудної сировини, виробництва коксу

1) удосконалення технологій агломераційного виробництва, технологій підготовки вугільної шихти та виробництва коксу

підвищення вмісту заліза в доменних агломераційних рудах, концентратах, зниження вмісту дріб'язку в підготовленій металургійній сировині, підвищення якості коксу

Мінекономрозвитку
Агентство держмайна

- " -

2) сприяння проведенню капітального ремонту агломераційних машин на публічних акціонерних товариствах "Єнакієвський металургійний завод", "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", "Алчевський металургійний комбінат", "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Дніпровський металургійний комбінат імені Ф. Е. Дзержинського" та ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

покращення якості агломерату, зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище

Мінекономрозвитку Донецька, Луганська, Дніпропетровська та Запорізька облдержадміністрації

2013 - 2014 роки

3) сприяння проведенню ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" і публічними акціонерними товариствами "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" та "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" модернізації підприємств з видобутку та збагачення залізорудної сировини, зокрема будівництву циклічно-потокової лінії, магніто-флотаційного доведення концентрату

підвищення якості продукції, зниження енергоспоживання

Мінекономрозвитку Дніпропетровська та Полтавська облдержадміністрації

IV квартал 2013 р.

24. Перехід у металургійному виробництві на альтернативні види палива

1) сприяння впровадженню на металургійних підприємствах прогресивної енергоефективної технології вдування пиловугільного палива у доменні печі ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", публічними акціонерними товариствами "Алчевський металургійний комбінат", "Дніпровський металургійний комбінат імені Ф. Е. Дзержинського", "Єнакієвський металургійний завод", "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"

зниження обсягів споживання природного газу та коксу в доменному виробництві

Мінекономрозвитку
Запорізька,
Луганська, Дніпропетровська та Донецька облдержадміністрації

2013 - 2014 роки

2) використання вторинних енергоресурсів: доменного, коксового, феросплавного, конвертерного газів

повернення у технологічний процес або утилізація для вироблення електроенергії, пари, гарячої води, що дасть змогу значно зменшити обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів

Мінекономрозвитку
Дніпропетровська, Донецька,
Запорізька та Луганська облдержадміністрації

- " -

25. Налагодження виробництва металопродукції вищих технологічних переділів з високим рівнем доданої вартості кінцевого продукту

сприяння введенню в експлуатацію лінії гарячого цинкування проволоки товариством з додатковою відповідальністю "Завод "Метиз"

підвищення якості продукції

Мінекономрозвитку
Дніпропетровська облдержадміністрація

IV квартал 2013 р.

26. Розвиток виробництва полікристалічного кремнію та кремнієвих пластин

сприяння досягненню ПрАТ "Завод напівпровідників" проектної потужності з виробництва полікристалічного кремнію

збільшення обсягу власного виробництва до 2500 тонн на рік

Мінекономрозвитку
Запорізька облдержадміністрація

- " -

27. Створення умов для запровадження повномасштабного промислового виробництва нових видів труб

1) виконання дослідно-конструкторських робіт з розроблення нового покоління труб для реакторів та інших систем атомних електростанцій

розроблення і впровадження технології виробництва нових видів труб на трубних заводах
виготовлення дослідної партії труб нового покоління для реакторів та інших систем атомних електростанцій

Агентство держмайна
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Національна академія наук

IV квартал 2012 р. - 2014 рік

2) сприяння модернізації виробничих потужностей державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я. Ю. Осади"

створення виробничих потужностей для відпрацювання технологій виробництва нових видів труб

Агентство держмайна
Мінекономрозвитку

- " -

Хімічна і нафтохімічна промисловість

28. Впровадження інновацій у традиційні технологічні процеси в хімічній і нафтохімічній промисловості

сприяння модернізації устаткування для виробництва легкових шин медіум класу посадкових розмірів 13 - 18 дюймів на ПрАТ "Росава"

збільшення обсягу виробництва шин на 30 відсотків, зменшення витрат на електроенергію

Мінекономрозвитку
Київська облдержадміністрація

2013 рік

29. Виробництво функціонально закінчених виробів з пластмас

виведення на проектний режим установки з виробництва виробів з полівінілхлориду суспензійного (зокрема, віконного профілю, сайдингу) потужністю 20 тис. тонн на рік на ТОВ "Карпатнафтохім"

збільшення обсягів виробництва в хімічній промисловості та будівельній індустрії

Мінекономрозвитку
Івано-Франківська облдержадміністрація

2013 - 2014 роки

Легка промисловість

30. Створення умов для розвитку вітчизняної легкої промисловості

1) забезпечення здійснення контролю під час імпорту продукції легкої промисловості з метою недопущення заниження митної вартості

створення рівних умов доступу на внутрішній товарний ринок, обмеження імпорту товарів сумнівної якості

Мінекономрозвитку
Держмитслужба
Мінфін

2013

2) обмеження на законодавчому рівні ввезення товарів, що були у використанні ("секонд-хенд"), шляхом здійснення відповідних заходів з тарифного регулювання

Мінекономрозвитку
Держмитслужба

- " -

3) забезпечення розвитку сировинної бази легкої промисловості, зокрема здійснення заходів, що сприятимуть збільшенню поголів'я великої рогатої худоби та посівних площ льону

розвиток сировинної бази легкої промисловості

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

- " -

Машинобудування

31. Створення уніфікованої системи пожежного захисту для забезпечення безпечної експлуатації авіа- та залізничного транспорту

1) розроблення базової моделі уніфікованої системи пожежного захисту (СПЗ-Б)

отримання базової моделі уніфікованої системи пожежного захисту для оснащення транспортних літаків, електровозів та тепловозів і, як наслідок, підвищення їх конкурентоспроможності

Мінекономрозвитку

2013 рік

2) розроблення та налагодження серійного виробництва ряду (лінійки) міжрегіональних двосистемних електропоїздів із швидкістю руху 160 - 250 кілометрів на годину на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

постачання Донецькій залізниці двох міжрегіональних двосистемних електропоїздів із швидкістю руху 160 кілометрів на годину, зменшення обсягу споживання енергоресурсів не менш як на 15 відсотків

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Агентство держмайна
Полтавська облдержадміністрація

IV квартал 2012 р.

32. Сприяння розвиткові машинобудівного комплексу, створенню сучасних машин, механізмів та обладнання для потреб енергетичного, важкого, металургійного, транспортного та електротехнічного машинобудування

1) розроблення проекту Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку машинобудування на період до 2020 року

сприяння розвиткові галузі та збільшенню обсягів продукції машинобудування вітчизняного виробництва, підвищення її якості шляхом впровадження новітніх технологій, обладнання, створення умов для імпортозаміщення

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

2) підготовка нормативно-правового акта щодо забезпечення здійснення належного контролю за якістю імпортованої продукції машинобудування

захист вітчизняного виробника від недобросовісної конкуренції та сприяння підвищенню якості продукції, що імпортується

Мінекономрозвитку
Мінфін
Держмитслужба
Держспоживінспекція
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади

- " -

33. Освоєння випуску нових видів продукції транспортного машинобудування з використанням сучасних технологій

розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 р. N 1031 щодо вдосконалення Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів

збільшення частки товарів вітчизняного виробництва у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, сприяння налагодженню виробництва конкурентоспроможної техніки, товарів, комплектувальних виробів, що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

Мінекономрозвитку
Мінфін
Держмитслужба
Агентство держмайна
Мін'юст

IV квартал 2012 р.

34. Створення умов для забезпечення розвитку вітчизняного конкурентоспроможного легкового автомобілебудування

1) розроблення проекту Державної економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року

забезпечення розвитку конкурентоспроможного легкового автомобілебудування з рівнем локалізації понад 50 відсотків, збільшення випуску легкових автомобілів, нарощування експортного потенціалу до 300 тис. автомобілів на період до 2020 року

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

III квартал 2013 р.

2) сприяння створенню повномасштабного виробництва легкових автомобілів ПрАТ "Єврокар"

збільшення випуску легкових автомобілів та створення нових робочих місць

Мінекономрозвитку Закарпатська облдержадміністрація
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

IV квартал 2013 р.

3) сприяння розробленню і впровадженню ПАТ "АвтоКрАЗ" у промислове виробництво автомобільного шасі КрАЗ Н12.0 під установку різноманітного обладнання комунального та промислового призначення (виготовлення дослідних зразків та підготовка серійного виробництва автомобільного шасі КрАЗ Н12.0)

виготовлення дослідних зразків автомобільного шасі КрАЗ Н12.0 та дослідної партії шасі із встановленим спецобладнанням

Мінекономрозвитку
Полтавська облдержадміністрація
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

IV квартал 2013 р.

Електронна промисловість

35. Освоєння виробництва новітньої електротехнічної продукції, підвищення технічних параметрів, експлуатаційної надійності і довговічності, зменшення маси та габаритів, створення комплексних апаратів, які суміщають кілька функцій

сприяння розробленню і освоєнню ПАТ "Завод "Лтава" виробництва низькочастотних циліндричних електричних з'єднувачів нарізного зчленування відповідно до стандарту MIL-DTL-38999

розроблення і налагодження серійного виробництва близько 500 типоконструкцій низькочастотних циліндричних електричних з'єднувачів нарізного зчленування відповідно до стандарту MIL-DTL-38999 (в тому числі для використання у виробництві літаків Ан-148; Ан-158; Ан-70)

Мінекономрозвитку
Полтавська облдержадміністрація

- " -

36. Розроблення мікросистемної техніки та мікроелектроніки, створення електронних матеріалів і структур, відновлення радіотехнічної промисловості та засобів зв'язку на новітній технологічній основі

1) організація промислового виробництва енергозберігаючих джерел світла на основі над'яскравих світлодіодів та виробництво концентраторних сонячних батарей на основі тандемних наногетероструктур (забезпечення створення постростових технологій іонно-плазмового травлення виробництва чипів і корпусування) на ПАТ "Науково-виробничий концерн "Наука"

отримання дослідного зразка чипа світлодіода блакитного спектра світіння

Національна академія наук
Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
Агентство держмайна

2013 рік

2) створення і впровадження в серійне виробництво енергоефективних твердотільних джерел освітлення

отримання нової конструкції твердотільного джерела білого світла, в якому поєднана технологія гібридного монтажу на гнучкому носії із схемами керування на основі мікропроцесорного контролера з використанням зворотного зв'язку за світловими потоками

Держінформнауки

- " -

Авіаційна промисловість

37. Створення умов для співпраці підприємств вітчизняної авіаційної галузі з підприємствами авіаційної галузі Російської Федерації

удосконалення міжнародної договірно-правової бази співробітництва з Російською Федерацією в авіаційній галузі, підготовка проектів міжнародних договорів з питань розвитку авіаційної промисловості, а саме:

проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реалізацію і заходи державної підтримки відновлення серійного виробництва літаків Ан-124;

проекту Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері розробки, виробництва, поставок і експлуатації авіаційної техніки від 20 серпня 1997 року

розширення виробництва авіаційної продукції, що здійснюється відповідно до міжнародних договорів з Російською Федерацією

Мінекономрозвитку
Мінфін
Агентство держмайна
Мін'юст

- " -

38. Створення умов для співпраці підприємств вітчизняної авіаційної галузі з підприємствами авіаційної галузі країн - членів СОТ, у тому числі Російської Федерації

1) сприяння розробленню та серійному виробництву на ПАТ "Мотор Січ" та державному підприємстві "Івченко-Прогрес" турбореактивного двоконтурного двигуна (ТРДД) АІ-28 для перспективних модифікацій літаків

забезпечення роботою 15000 робітників на підприємстві ПАТ "Мотор Січ" та на державному підприємстві "Івченко-Прогрес" (очікуваний обсяг продажу від реалізації проекту становитиме 5918,4 млн. доларів США)

Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
Запорізька облдержадміністрація

IV квартал 2012 р.

2) сприяння модернізації та технічному переоснащенню авіаційної техніки

випуск авіаційних двигунів - 505 одиниць;
ремонт авіаційних двигунів - 590 одиниць

Мінекономрозвитку
Агентство держмайна

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

3) забезпечення виконання контракту з військово-повітряними силами Індії щодо ремонту та модернізації літаків Ан-32

кількість відремонтованих літаків Ан-32 - 106, з яких в Україні - 40

Агентство держмайна

2013 - 2014 роки

4) приєднання до багатосторонніх торговельних договорів з обмеженою кількістю країн - членів СОТ

доступ української авіатехніки та авіакомпонентів до ринків збуту у розвинутих країнах - членах СОТ

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Агентство держмайна

2013 рік

39. Виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівля за державним оборонним замовленням

1) завершення виконання дослідно-конструкторських робіт та продовження випробувань літака АН-70

створення сучасного військово-транспортного літака

Міноборони
Мінфін
Агентство держмайна
Мінекономрозвитку

- " -

2) модернізація виробничих потужностей підприємств авіаційної промисловості, впровадження нового обладнання і технологій

налагодження серійного виробництва літаків Ан-70 на державному підприємстві "Антонов"

Мінекономрозвитку Міноборони
Агентство держмайна
Мінфін

2013 - 2015 роки

Ракетно-космічна промисловість

40. Впровадження космічних технологій у провідних галузях економіки

1) виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 - 2012 роки, затвердженої Законом України від 30 вересня 2008 р. N 608-VI

отримання цифрових оптико-електронних знімків поверхні Землі для виконання господарських завдань з дослідження стану сільського та лісового господарства, оцінки та прогнозу екологічних і природно-ресурсних характеристик навколишнього природного середовища

ДКА
Мінфін
Мінекономрозвитку

IV квартал 2012 р.

2) забезпечення експлуатації космічної системи зондування Землі "Січ-2"

ДКА
Мінфін
Мінекономрозвитку

IV квартал 2012 р.

41. Підвищення потенціалу ракетно-космічної промисловості

розроблення технічного проекту та підготовка до серійного виробництва багатофункціонального ракетного комплексу "Сапсан" відповідно до державного оборонного замовлення

забезпечення Збройних Сил сучасними зразками озброєння

Міноборони
ДКА
Мінфін
Мінекономрозвитку

IV квартал 2013 р.

Оборонно-промисловий комплекс

42. Удосконалення законодавства з питань господарської діяльності суб'єктів оборонно-промислового комплексу

розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю

спрощення порядку надання суб'єктам господарювання адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю та скорочення переліку документів, які подають суб'єкти господарювання для одержання дозвільних документів

Мінекономрозвитку
Держекспортконтроль

2013 рік

43. Створення умов для формування та реалізації державної політики у сфері виробництва військової техніки для потреб Збройних Сил

розроблення проекту Закону України "Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки"

визначення основ провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом військової техніки, та забезпечення позитивних зрушень у цій сфері

Мінекономрозвитку
Міноборони
ДКА

IV квартал 2012 р.

44. Забезпечення програмного управління, розвитку інформаційного сектору для обслуговування підприємств оборонно-промислового комплексу

створення інформаційно-аналітичної системи обліку та аналізу діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу

створення умов для ефективного управління підприємствами оборонно-промислового комплексу

Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Агентство держмайна
Міноборони

2013 рік

45. Формування нової моделі управління об'єктами державної власності, що передбачає, зокрема, передачу підприємств оборонно-промислового комплексу в управління Державному концерну "Укроборонпром"

розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1221 та від 31 серпня 2011 р. N 993

створення нової моделі управління підприємствами державного сектору економіки

Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
Міноборони
Мінфін
Мін'юст

IV квартал 2012 р.

46. Участь вітчизняних підприємств і організацій у проектах міжнародної кооперації

розширення міждержавної кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу шляхом розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 41 та від 26 вересня 2005 р. N 984

поліпшення господарської діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу

Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Агентство держмайна
Мін'юст

2013 рік

Житлово-комунальне господарство

47. Удосконалення системи передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності" (реєстраційний номер 9739 від 19 січня 2012 р.)

спрощення процедури проведення конкурсу з передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Мінрегіон

до прийняття Закону

Агропромисловий комплекс

48. Створення умов для подальшого стійкого розвитку аграрного сектору і виходу на якісно новий технологічний рівень сільськогосподарського виробництва

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників технікою шляхом здешевлення її вартості, надання техніки у фінансовий лізинг, часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків та здешевлення лізингових платежів

оновлення парку сільськогосподарської техніки, збільшення частки вітчизняної техніки, яка закуповується сільськогосподарськими товаровиробниками

Мінагрополітики
Мінфін
НАК "Украгролізинг"

IV квартал 2012 р.

49. Забезпечення розвитку тваринництва

державна підтримка галузі тваринництва шляхом виплати дотацій за приріст поголів'я корів власного відтворення, часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів, відсоткових ставок за кредитами, залученими для будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів та заводів з виробництва комбікормів

збільшення обсягу реалізації м'яса сільськогосподарськими підприємствами на 5 відсотків щороку

Мінагрополітики
Мінфін

щороку

50. Залучення інвестицій, створення привабливих умов для приватного інвестування у сільськогосподарське виробництво

розроблення ефективного механізму обігу земель сільськогосподарського призначення

збільшення інвестиційних можливостей аграрного сектору, зокрема шляхом забезпечення розвитку іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення;
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва за рахунок консолідації розрізнених ділянок в єдині, зручні для обробітку, інвестиційно-привабливі масиви

Мінагрополітики
Держземагентство

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

51. Збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції овочівництва

сприяння будівництву нових тепличних комплексів, картопле- та овочесховищ

збільшення площ тепличних господарств, ємкості картопле- та овочесховищ, що працюють за світовими стандартами, забезпечують впровадження енергозберігаючих технологій і, як наслідок, подальший розвиток галузі овочівництва закритого та відкритого ґрунту

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін

- " -

52. Удосконалення системи балансів основних видів сільськогосподарської продукції

забезпечення функціонування міжвідомчих робочих груп з розроблення загальнодержавних балансів попиту і пропонування основних видів продовольчих товарів

забезпечення збалансованості на основних ринках сільськогосподарської продукції

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Держмитслужба

щомісяця

53. Збільшення обсягу випуску продукції кінцевого споживання з урахуванням потреб внутрішнього ринку та розширення експортних можливостей

створення сировинної бази для виробництва продуктів дитячого харчування шляхом впровадження новітніх технологій виробництва безпечної, високоякісної сировини рослинного та тваринного походження, надання державної підтримки технічного переоснащення підприємств - виробників продуктів дитячого харчування та підвищення кваліфікації працівників, які залучені до виробництва сировини для дитячого харчування

збільшення на 8 - 10 відсотків обсягів виробництва конкурентоспроможних, безпечних та високоякісних продуктів дитячого харчування, розширення їх асортименту, збільшення експортного потенціалу продуктів дитячого харчування та зменшення обсягу їх імпорту

Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
МОЗ
Національна академія аграрних наук
Держсанепідслужба
Держветфітослужба

IV квартал 2012 р.

54. Систематичне нарощування та ефективне використання лісових ресурсів

1) будівництво лісогосподарських доріг

2) впровадження електронного обліку деревини

покращення сировинного забезпечення вітчизняного виробника

Мінагрополітики Держлісагентство

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

55. Забезпечення розвитку рослинництва

створення резервного запасу сортового та гібридного насіння

формування державного резервного запасу високоякіского сортового та гібридного насіння нових та перспективних сортів, насамперед вітчизняної селекції - 5,15 тис. тонн

Мінагрополітики

IV квартал 2012 р.

56. Створення, збереження, відтворення і раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів та забезпечення функціонування єдиної системи селекції у тваринництві

забезпечення виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

задоволення потреб суб'єктів господарювання у племінних (генетичних) ресурсах особливо високої племінної цінності (племінних тварин) - 104 одиниці

- " -

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

57. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

організаційно-методичне забезпечення реалізації державної політики з підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації

затвердження та впровадження:
методичних рекомендацій щодо системи обліку та аналізу діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
примірних статутів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та кооперативного об'єднання;
проведення засідань за круглим столом, семінарів, тренінгів з питань сприяння та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

- " -

IV квартал 2012 р. - 2015 рік

58. Удосконалення системи контролю у сфері аквакультури

впровадження форми річної звітності з виробництва продукції аквакультури

одержання цілісної та достовірної інформації про обсяги виробництва рибопродукції, вирощеної в умовах аквакультури

Мінагрополітики

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

Нафтогазовий комплекс

59. Модернізація газотранспортної системи

реалізація проекту модернізації та реконструкції магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород

забезпечення стабільності та надійності транспортування природного газу територією України

Міненерговугілля

2013 рік

Вугільна промисловість

60. Прискорення реструктуризації вугільної галузі

1) введення в експлуатацію першої черги шахти-новобудови "Нововолинська" N 10

збільшення виробничих потужностей з видобутку енергетичного вугілля на 450 тис. тонн

- " -

- " -

2) удосконалення технологій розвідки вугільних родовищ, вуглевидобутку та вуглезбагачення з метою підвищення конкурентоспроможності вугільної продукції

збільшення обсягу видобутку конкурентоспроможної вугільної продукції; зменшення зольності видобутого вугілля та вугільної продукції

Міненерговугілля
Мінприроди

- " -

Електроенергетика

61. Будівництво та модернізація електричних мереж

продовження будівництва магістральних повітряних ліній електропередачі та підстанцій згідно із затвердженими проектами:

 

Міненерговугілля
НКРЕ (за згодою)

у строки, визначені проектною документацією

повітряної лінії 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар з реконструкцією підстанції 330 кВ "Бар"

забезпечення видачі потужностей Дністровської ГАЕС, що підвищить сталість та надійність роботи західної та південно-західної електроенергетичних систем;
підвищення надійності електропостачання споживачів Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей

підстанції 330/110/10 кВ "Сєвєрна" (розширення та реконструкція)

забезпечення надійного та безперебійного електропостачання м. Києва та північної частини Київської області

підстанції 330 кВ "Західна" із заходами повітряної лінії 330 кВ

забезпечення надійного та безперебійного електропостачання споживачів м. Києва

повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ

забезпечення видачі проектної потужності Запорізької АЕС; підвищення надійності електропостачання споживачів південних регіонів України, збільшення на 800 МВт потужності, яка може бути передана до Кримського півострова

повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням підстанції 750 кВ "Київська" та заходами повітряних ліній 750 кВ

підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західний та центральний регіони України, збільшення пропускної спроможності перетину Захід - Вінниця на 900 МВт з відповідним збільшенням видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС

введення в дію підстанції 750 кВ "Київська" із заходами повітряних ліній 750 - 330 кВ

підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини об'єднаної енергетичної системи України

62. Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та створення умов для збільшення експорту електроенергії

1) продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС

збільшення потужності Дністровської ГАЕС на 972 МВТ

Міненерговугілля
НКРЕ (за згодою)

у строки, визначені проектною документацією

2) продовження будівництва Канівської ГАЕС

збільшення потужності на 1000 МВт

- " -

- " -

3) продовження реконструкції гідроелектростанцій (друга черга)

покращення умов роботи об'єднаної енергетичної системи України, збільшення потужності гідроагрегатів після реконструкції, підвищення рівня безпеки гідротехнічних споруд гідроелектростанцій

- " -

- " -

63. Продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій

виконання комплексної програми робіт з продовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, зокрема енергоблока N 1 Южно-Української АЕС

продовження строку експлуатації енергоблоків у понадпроектні строки

Міненерговугілля
Держатомрегулювання

IV квартал 2012 р. - 2013 рік

64. Будівництво та модернізація електричних мереж

будівництво високовольтних ліній електропередачі - ЛЕП-330 кВ "Західноукраїнська - Богородчани", ЛЕП-110 кВ "Яворів - Ільці"

підвищення надійності постачання електроенергії споживачам області

Міненерговугілля
НКРЕ (за згодою)

2013 - 2015 роки

65. Продовження реконструкції та модернізації енергоблоків теплоелектростанцій

забезпечення проведення робіт з:
технічного переоснащення і реконструкції енергоблока N 2 Трипільської ТЕС;
технічного переоснащення енергоблоків N 1, 5, 9 Криворізької ТЕС;
технічного переоснащення енергоблоків N 2, 3, 4 Запорізької ТЕС;
реконструкції енергоблока N 5 із заміною електрофільтрів на Бурштинській ТЕС;
технічного переоснащення і реконструкції енергоблока N 13 Старобешівської ТЕС;
технічного переоснащення і реконструкції енергоблока N 14 Придніпровської ТЕС;
технічного переоснащення і реконструкції енергоблока N 8 Добротвірської ТЕС;
технічного переоснащення і реконструкції енергоблока N 13 Луганської ТЕС;
технічного переоснащення і реконструкції енергоблока N 6 Курахівської ТЕС;
технічного переоснащення і реконструкції енергоблока N 4 Зуївської ТЕС

збільшення потужності та продовження строку експлуатації енергоблоків

- " -

IV квартал 2012 р. - 2015 рік

____________

Опрос