Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по интеграции беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, в украинское общество на период до 2020 года

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 22.08.2012 № 605-р
действует с 22.08.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 серпня 2012 р. N 605-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки, необхідні для виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати кожного півріччя до 10 числа наступного місяця Державній міграційній службі звіт про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для його узагальнення та подання до 25 числа зазначеного місяця Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року

1. Розробити законопроекти про внесення змін до законодавчих актів з питань освіти, праці, медичного, соціального, пенсійного забезпечення, надання безоплатної правової допомоги з метою гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

2. Забезпечити:

1) систематичне проведення з міграційними органами іноземних держав, міжнародними організаціями та громадськими об'єднаннями консультацій щодо вивчення та поширення міжнародного досвіду у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

2) обмін з іноземними державами та міжнародними організаціями інформацією про досвід роботи з біженцями та особами, які потребують додаткового захисту.

3) участь представників центральних органів виконавчої влади в міжнародних семінарах, засіданнях за круглим столом, конференціях, тренінгах і робочих зустрічах з питань притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

4) формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

5) підготовку:

фахівців з української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України.

медичного персоналу для роботи з дітьми, розлученими із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

6) розбудову мережі пунктів тимчасового розміщення біженців у регіонах їх найбільшої концентрації.

7) реалізацію проекту надання медичної, психосоціальної допомоги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту.

8) проведення для одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, консультацій щодо надання медичної та юридичної допомоги, особливостей їх соціальної реабілітації.

9) функціонування:

адаптаційних курсів для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на базі навчальних закладів та державних центрів соціальної інтеграції.

курсів з вивчення української мови, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, згідно із затвердженими програмами.

10) функціонування та вдосконалення автоматизованої інформаційної системи "Біженці".

11) здійснення заходів щодо оздоровлення дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, зокрема тих, що розлучені із сім'єю, в санаторно-курортних дитячих закладах та таборах відпочинку.

12) взаємодію адміністрацій пунктів тимчасового розміщення біженців та відповідних центрів зайнятості щодо започаткування діяльності мобільного центру зайнятості з інформування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, про вакансії в регіоні.

13) взаємодію із засобами масової інформації з метою формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

14) налагодження співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

3. Розробити і затвердити:

1) регіональні плани заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство.

2) порядок визначення віку дитини, розлученої із сім'єю, яка має намір подати заяву щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

3) навчальні програми з вивчення української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

4) типову індивідуальну програму інтеграції біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, в українське суспільство.

4. Розробити:

1) типову програму навчання державних службовців та працівників правоохоронних органів з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство.

2) вимоги до матеріально-побутового забезпечення біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що проживають у пунктах тимчасового розміщення біженців, з урахуванням міжнародного досвіду у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

3) програму інтеграції осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство, передбачивши в ній роз'яснення основних принципів функціонування українського суспільства, норм поведінки, а також базовий (розмовний) курс української мови.

4) кваліфікаційні вимоги та порядок визначення рівня володіння українською мовою особами, які подають клопотання про прийняття до громадянства України.

5) методичні рекомендації щодо:

особливостей організації навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, зокрема тих, що розлучені із сім'єю.

повернення дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, що розлучені із сім'єю, в їх сім'ї.

роботи з особами, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

6) методичний посібник з питань роботи з дітьми, розлученими із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями та особами, які потребують додаткового захисту, з урахуванням міжнародного досвіду у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

7) програму проведення тренінгів для співробітників:

центру прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

центру прийому та перебування одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

8) методику надання допомоги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, що перебувають у складних життєвих обставинах.

9) навчальні програми, у тому числі індивідуальні, для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, з ліквідації неписьменності (безграмотності) з метою отримання ними базової середньої освіти, а також програми дошкільної підготовки дітей таких осіб.

5. Розробити та видати навчальні посібники з питань вивчення української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

6. Опрацювати питання щодо:

1) визначення шляхів забезпечення потреб ДМС та її територіальних органів у послугах:

перекладачів.

із збирання, проведення аналізу інформації про країни походження біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

2) медичного страхування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

3) можливості надання біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, соціального житла та в разі потреби підготувати пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства.

4) утворення центрів для тимчасового забезпечення житлом біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що перебувають у складних життєвих обставинах.

5) сприяння добровільному розселенню та працевлаштуванню біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в сільській місцевості.

6) забезпечення житлом біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в депресивних регіонах.

7) доступності банківського кредитування для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, з метою відкриття власної справи.

7. Утворити в установленому порядку:

1) робочі групи з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на загальнодержавному і регіональному рівні.

2) центри соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Вінниці.

3) пункти тимчасового розміщення дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

4) центр прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.

5) центр прийому та перебування одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.

8. Провести:

1) консультації щодо розроблення програм надання доступного житла біженцям та особам, які потребують додаткового захисту.

2) аналіз законодавства у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, з метою врегулювання питання щодо перебування на території України дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

3) навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство із залученням міжнародної технічної допомоги, зокрема інструментів TAIEX, TWINNING.

4) аналіз рівня підготовки дітей-біженців з урахуванням вимог, визначених законодавством щодо дошкільної підготовки дітей.

5) просвітницьку роботу з працевлаштування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

9. Визначити:

1) перелік навчальних закладів, на базі яких організовані курси з вивчення української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, розробити та затвердити порядок видачі відповідних сертифікатів державного зразка.

2) механізм та джерела надання стипендій біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, на період навчання.

3) перелік закладів охорони здоров'я, на базі яких проводиться оцінка віку дитини, розлученої із сім'єю, яка має намір подати заяву щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

10. Урегулювати питання щодо:

1) визнання іноземних дипломів про освіту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

2) забезпечення доступності медичної допомоги для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, та у разі потреби внести зміни до нормативно-правових актів.

11. Сприяти:

1) збереженню національно-культурної самобутності біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

2) працевлаштуванню біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, з урахуванням їх професійного досвіду та освітньо-кваліфікаційного рівня.

3) забезпеченню реалізації прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на соціальний захист у разі безробіття.

12. Здійснити заходи щодо підвищення рівня правової культури біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

13. Створити цикл тематичних теле- та радіопередач, забезпечити розміщення в електронних та друкованих засобах масової інформації відповідних матеріалів з метою формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, підвищення рівня поінформованості суспільства.

____________

Опрос