Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по внедрению Инициативы "Партнерство "Открытое Правительство"

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 18.07.2012 № 514-р
редакция действует с 28.08.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 липня 2012 р. N 514-р

Київ

Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 28 серпня 2013 року N 640-р

1. Затвердити план заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, іншим державним органам забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 17

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики

1. Забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проектів Законів України:

 

 

Про благодійництво і благодійні організації (реєстраційний номер 6343);

Мінкультури

до прийняття Закону

Про порядок організації і проведення мирних заходів (реєстраційний номер 2450);

Мін'юст

- " -

Про місцевий референдум (реєстраційний номер 7082);

Мін'юст,
Мінрегіон

- " -

Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення (реєстраційний номер 3654)

Мін'юст

- " -

2. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про органи самоорганізації населення" (нова редакція), в якому передбачити, зокрема, вдосконалення правового регулювання процедури проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення

Мінрегіон,
інші центральні органи виконавчої влади

вересень 2012 р.

3. Підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, які регламентують процедуру взаємодії з інститутами громадянського суспільства, в частині проведення консультацій з громадськістю, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади

Мін'юст,
інші центральні органи виконавчої влади

листопад 2012 р.

4. Забезпечення залучення громадських організацій освітян, громадських організацій, органів студентського самоврядування до участі в розробленні та обговоренні законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань розвитку галузі, роз'яснення їх суті та механізму реалізації

МОНмолодьспорт

серпень 2012 р. - грудень 2013 р.

5. Розроблення плану заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування і реалізації державної і регіональної політики

Нацдержслужба,
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

жовтень 2012 р.

6. Розроблення комплексу заходів з метою підвищення рівня відкритості та прозорості своєї діяльності у рамках реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" та забезпечення їх виконання

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

вересень 2012 р.

7. Забезпечення вивчення та узагальнення європейського досвіду із застосування національного законодавства у сфері взаємодії державних органів з інститутами громадянського суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, протидії корупції, забезпечення електронного урядування в країнах - членах ЄС

МЗС

грудень 2012 р.

Забезпечення доступу до публічної інформації

8. Забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Законів України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації"

Держкомтелерадіо,
Мін'юст

до прийняття Закону

9. Забезпечення видання нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Укрдержархів,
Держкомтелерадіо,
Мін'юст,
центральні органи виконавчої влади

протягом
2012 року

10. Виконання заходів щодо створення системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. N 1277

центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

грудень
2012 р.

11. Проведення:

 

 

публічного громадського обговорення та доопрацювання законопроекту щодо створення системи суспільного телебачення і радіомовлення

Держкомтелерадіо,
Мін'юст,
Мінфін

- " -

публічного громадського обговорення щодо запровадження механізму вільного, спрощеного та безоплатного доступу, у тому числі з використанням Інтернету, до інформації, що міститься в державних реєстрах, зокрема реєстрі прав на нерухоме майно, реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, земельному кадастрі, реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Мін'юст,
Укрдержархів,
Мінекономрозвитку,
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
Держінформнауки,
інші центральні органи виконавчої влади

- " -

12. Забезпечення імплементації в Україні Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) відповідно до її критеріїв

Міненерговугілля,
інші центральні органи виконавчої влади

- " -

Запобігання і протидія корупції

13. Запровадження системи державного контролю, зокрема розроблення законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення засад запобігання і протидії корупції (у тому числі щодо контролю за конфліктом інтересів державних службовців та запровадженням механізму контролю за процедурою подання державними службовцями декларацій)

Мін'юст

грудень 2012 р.

14. Забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації"

- " -

до прийняття Закону

15. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України щодо виконання рекомендацій, наданих Україні за результатами третього раунду моніторингу Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та Стамбульського плану дій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема:

 

 

1) підготовка пропозицій про внесення змін до законодавства щодо відповідальності за корупційні правопорушення з метою його приведення у відповідність з рекомендаціями GRECO, наданими за результатами третього раунду оцінювання;

Мін'юст,
МВС,
Нацдержслужба,
центральні органи виконавчої влади

грудень 2012 р.

2) розроблення з урахуванням європейських стандартів законопроекту про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" (щодо фінансування діяльності політичних партій) з урахуванням, зокрема, рекомендацій GRECO;

Мін'юст, Мінфін, Центральна виборча комісія (за згодою), Рахункова палата (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади

липень 2013 р.

3) розроблення законопроекту про внесення змін до законодавства з метою встановлення відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень

Мін'юст,
центральні органи виконавчої влади

грудень 2012 р.

16. Розроблення за участю громадськості регіональних програм запобігання і протидії корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

17. Розміщення на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту, веб-сайтах вищих навчальних закладів інформації про:
присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів;
результати зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів;
хід та результати вступної кампанії до вищих навчальних закладів;
проведення конкурсу проектів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів;
надання грифів МОНмолодьспорту навчальній літературі

МОНмолодьспорт

січень 2013 р.

Підвищення якості надання адміністративних послуг

18. Здійснення заходів законодавчого врегулювання питань щодо надання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку,
Мін'юст

грудень 2012 р.

19. Нормативне врегулювання питань отримання інформації про послуги, які надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування за допомогою засобів телекомунікації

Мінекономрозвитку,
Держінформнауки,
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

протягом 2013 року

20. Створення пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Мінекономрозвитку,
Держінформнауки,
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

грудень 2012 р.

21. Запровадження механізму надання адміністративних послуг в електронній формі

Мінекономрозвитку,
Держінформнауки,
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
центральні та місцеві органи виконавчої влади

травень 2014 р.

22. Утворення регіональних центрів надання адміністративних послуг

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

грудень 2013 р.

Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії

23. Пункт виключено

 

 

24. Створення та впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, зокрема:

- " -

жовтень 2012 р.

1) розроблення системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

- " -

серпень 2012 р.

2) дослідна експлуатація системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

- " -

вересень 2012 р.

3) впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

- " -

жовтень 2012 р.

25. Створення та введення в експлуатацію єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян та запитів на інформацію до органів державної влади, органів місцевого самоврядування

- " -

- " -

26. Створення та забезпечення функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"

Держінформнауки

квітень 2013 р.

27. Впровадження пілотного проекту "Електронний регіон", зокрема "Електронна Дніпропетровщина" та "Електронна столиця":

 

 

1) створення регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг;

Дніпропетровська та Волинська облдержадміністрації

жовтень 2012 р.

2) упровадження системи надання пріоритетних адміністративних послуг в електронній формі;

Дніпропетровська обласна та Київська міська держадміністрації

листопад 2012 р.

3) розроблення типової інформаційно-аналітичної системи "Е-лікарня", "Єдиний медичний простір";

Дніпропетровська обласна та Київська міська держадміністрації,
Держінформнауки

- " -

4) упровадження автоматизованої системи "Електронний дитячий садочок";

Дніпропетровська обласна та Київська міська держадміністрації,
Держінформнауки

вересень
2012 р.

5) створення центру оброблення даних "Регіональний центр електронного урядування "Електронна столиця" (основний та резервний);

Київська міськдержадміністрація

грудень 2013 р.

6) створення, розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи для інформування жителів м. Києва та гостей столиці про соціальний, економічний, політичний розвиток, події та культурні заходи, забезпечення зворотного зв'язку громадянина з владою;

- " -

- " -

7) створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Київ туристичний";

- " -

- " -

8) створення комплексної інформаційно-аналітичної системи "Генеральний план м. Києва до 2025 року"

- " -

- " -

28. Створення на базі Національного центру підтримки електронного урядування державного підприємства "Держінформресурс" системи інтерактивної взаємодії з громадянами з використанням соціальних мереж "Ми розвиваємо електронне урядування"

Держінформнауки

грудень 2012 р.

29. Організація та впровадження за участю програми "Бібліоміст - Глобальні бібліотеки в Україні" ініціативи "Публічні бібліотеки - мости до електронного урядування"

Мінкультури,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
Держінформнауки

грудень 2013 р.

30. Розроблення та введення в експлуатацію веб-порталу "Менеджмент знань з електронного урядування"

Держінформнауки,
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

липень 2013 р.

(план заходів із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 640-р)

____________

Опрос