Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по проведению институционной реформы в сфере осуществления санитарных и фитосанитарных мероприятий

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 25.06.2012 № 415-р
редакция действует с 24.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 червня 2012 р. N 415-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 28 серпня 2013 року N 653-р
,
постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 вересня 2015 року N 692

1. Затвердити план заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів

(У тексті плану слово "Держмитслужба" замінено словом "Міндоходів" згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 653-р)

(У тексті плану заходів слова "за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року N 692)

Приведення законодавства у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів у відповідність із законодавством ЄС

1. Забезпечити підготовку стратегії наближення законодавства у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів до законодавства ЄС відповідно до майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Удосконалення системи оцінки ризиків

2. Пункт 2 виключено

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

3. Удосконалювати процедуру проведення оцінки ступеня ризику від провадження діяльності підприємств.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

Оптимізація мережі державних лабораторій, що проводять дослідження (випробування) з метою здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів

4. Забезпечити належний рівень матеріальної бази державних лабораторій, що проводять дослідження (випробування) з метою здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів, у тому числі референс-лабораторій (далі - лабораторії), зокрема необхідним обладнанням, що відповідає вимогам ЄС, з метою проведення таких досліджень (випробувань) відповідно до стандартів ЄС.

5. Створити національну базу даних результатів досліджень (випробувань), що проводяться лабораторіями, відповідно до стандартів ЄС та розмістити зазначену базу даних в Інтернеті із забезпеченням конфіденційності інформації.

6. Забезпечити проведення акредитації лабораторій відповідно до стандарту ISO/IEC 17025 та інших документів у сфері акредитації лабораторій.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

7. Забезпечити простежуваність вимірювань до міжнародної системи одиниць з метою міжнародного визнання акредитації лабораторій.

8. Забезпечити приведення системи використання методик здійснення державного контролю та нагляду за об'єктами санітарних та фітосанітарних заходів у відповідність з вимогами ЄС.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

9. Розробити та затвердити показники безпечності харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

Оптимізація системи санітарного, ветеринарного та фітосанітарного контролю за харчовими продуктами, що ввозяться на територію України або вивозяться з її території

10. Вивчити питання щодо оптимізації кількості та розташування контрольно-пропускних пунктів, через які ввозяться на територію України або вивозяться з її території харчові продукти, сировина, матеріали тощо. Привести їх роботу у відповідність з вимогами Директиви Ради ЄС 97/78/EC від 18 грудня 1997 р., що встановлює засади ветеринарного контролю за якістю продуктів, які ввозяться з третіх держав до співтовариства.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

Сприяння запровадженню системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) на підприємствах харчової промисловості

11. Розробити та внести в установленому порядку проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо поетапного та диференційованого впровадження системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) на підприємствах харчової промисловості", передбачивши у ньому спрощення процедури державного ветеринарного, санітарного та фітосанітарного контролю та нагляду за діяльністю підприємств, на яких запроваджено зазначену систему.

Удосконалення дозвільної системи для підприємств харчової промисловості

12. Розробити відповідне програмне забезпечення з метою надання послуг у сфері безпечності харчових продуктів.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

13. Забезпечити здійснення заходів щодо реформування дозвільної системи під час ввезення товарів на територію України (дорожньої карти).

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

Забезпечення прозорості діяльності уповноважених органів шляхом обов'язкового планування заходів щодо здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів

14. Розробити перелік програм проведення моніторингу у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

15. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо визначення порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

16. Забезпечити створення системи внутрішнього та зовнішнього аудиту діяльності уповноважених органів.

Створення електронного урядування здійснення санітарних та фітосанітарних заходів

17. Створити єдину інформаційну систему збору та обміну між центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими органами виконавчої влади інформацією у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

18. Здійснити заходи щодо забезпечення проведення митних процедур з використанням документів дозвільного характеру, підготовлених в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.

(пункт 18 у редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

19. Забезпечити обмін між центральними органами виконавчої влади інформацією про видані документи дозвільного характеру, а також результати митного контролю та митного оформлення товарів.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

Удосконалення механізму оплати праці працівників бюджетних установ

20. Оптимізувати чисельність працівників бюджетних установ, що провадять діяльність у сфері безпечності харчових продуктів.

Удосконалення системи управління персоналом

21. Розробити та затвердити кодекси поведінки посадових осіб, що виконують функції з державного контролю та нагляду у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

22. Провести навчання державних службовців, працівників лабораторій, державних інспекторів, посадових осіб, що здійснюють державний контроль та нагляд за безпечністю харчових продуктів, з питань здійснення санітарних та фітосанітарних заходів у країнах ЄС.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

23. Розробити пропозиції щодо удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 653-р)

____________

Опрос