Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по выполнению в 2012 году Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства в Украине

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 31.05.2012 № 331-р
действует с 31.05.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 травня 2012 р. N 331-р

Київ

Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

1. Затвердити план заходів з виконання у 2012 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, що додається.

Міністерству фінансів і Державній казначейській службі забезпечити фінансування заходів у межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на 2012 рік.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати щокварталу до 30 числа наступного місяця Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для подання до 15 числа другого місяця наступного кварталу узагальнених матеріалів Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів з виконання у 2012 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

Найменування заходу

Очікуваний результат

Відповідальні за виконання

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності

1.

Розроблення та супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності"

удосконалення нормативно-правового забезпечення процедури видачі дозвільних документів, зокрема за принципом організаційної єдності

Мінекономрозвитку
Держпідприємництво
Мін'юст
Мінфін
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

2.

Супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

 

 

 

Про внутрішню торгівлю (реєстраційний номер 9443)

удосконалення механізму реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, зокрема провадження виробничо-торговельної діяльності на конкурентних засадах

Мінекономрозвитку

 

Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (реєстраційний номер 9654)

удосконалення системи ліцензування господарської діяльності для спрощення започаткування та ведення бізнесу за видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, зокрема шляхом законодавчого закріплення критеріїв запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності, скорочення строків одержання ліцензій шляхом децентралізації функцій органів ліцензування, спрощення порядку видачі копії ліцензії, уніфікації принципів та процедур одержання ліцензій та їх копій

Мінекономрозвитку
Держпідприємництво

Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва

3.

Проведення публічних обговорень проектів регуляторних актів

досягнення позитивних економічних результатів від упровадження регуляторних актів

Держпідприємництво
центральні та місцеві органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

4.

Методичне забезпечення діяльності регуляторних органів з реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

підвищення ефективності державної регуляторної політики

- " -

Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва

5.

Залучення міжнародної технічної допомоги для підтримки розвитку малого підприємництва

розширення можливостей доступу малого підприємництва до участі в проектах (програмах) міжнародної технічної допомоги

Мінекономрозвитку
центральні та місцеві органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

6.

Сприяння розвитку мережі фондів підтримки підприємництва

розвиток мережі регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва

Держпідприємництво
Український фонд підтримки підприємництва

Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва

7.

Забезпечення виконання освітньої програми з питань провадження підприємницької діяльності для підприємців та широких верств населення, зокрема щодо започаткування та ведення власної справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, реалізації регуляторної політики

залучення широких верств населення до здобуття знань, необхідних для започаткування та ведення власної справи, підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого підприємництва в регіонах

Держпідприємництво

8.

Залучення до підприємницької діяльності інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних, мешканців сільської місцевості та малих міст

збільшення кількості суб'єктів малого підприємництва серед малозахищених верств населення, створення нових робочих місць, усунення соціальної напруженості

Держпідприємництво
Мінсоцполітики
Мінагрополітики
МОНмолодьспорт
Держмолодьспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві органи виконавчої влади

9.

Поширення інформації про потенційні можливості малого підприємництва, надання допомоги щодо пошуку ділових партнерів, сприяння збільшенню обсягу експорту виготовленої продукції

просування продукції, виготовленої вітчизняними суб'єктами малого підприємництва, на зовнішній ринок, збільшення обсягу експорту продукції такими суб'єктами, залучення іноземних інвестицій в національну економіку

Мінекономрозвитку
МЗС
торгово-промислові палати (за згодою)

10.

Сприяння розвитку мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технологічних парків, а також територій компактного розміщення бізнесу

створення умов для організації підприємницької діяльності суб'єктів малого підприємництва, поширення передового досвіду розвитку підприємництва, розширення обсягу послуг, що надаються малому бізнесу

Держпідприємництво
МОНмолодьспорт Держінформнауки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві органи виконавчої
влади

11.

Надання інформаційно-консультаційних послуг суб'єктам малого підприємництва з питань запровадження систем управління якістю, підвищення їх конкурентоспроможності шляхом застосування найкращої світової практики, охорони праці і навколишнього природного середовища відповідно до європейських та міжнародних стандартів, а також захисту інтелектуальної власності

підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого підприємництва відповідно до світових стандартів

Мінекономрозвитку
МОНмолодьспорт
Українська асоціація якості (за згодою)

12.

Сприяння розвитку виробничої кооперації на умовах франчайзингу та інших форм використання підприємцями торговельних марок провідних фірм

запровадження механізму виробничої кооперації між великими та малими підприємствами, підвищення конкурентоспроможності малих підприємств

Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві органи виконавчої влади

13.

Забезпечення функціонування в регіонах інформаційної служби "гаряча лінія", підтримка діючих та створення нових "гарячих ліній" для підприємців

розвиток системи інформаційного забезпечення та надання інформаційних послуг суб'єктам малого підприємництва

Держпідприємництво
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві органи виконавчої влади

14.

Проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

запровадження підприємницьких ініціатив молоді

МОНмолодьспорт
Держмолодьспорт
Держпідприємництво
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві органи виконавчої влади

15.

Проведення конференцій, нарад, засідань, форумів, виставок та ярмарків за участю представників малого підприємництва, відзначення Дня підприємця

сприяння розвитку суб'єктів малого підприємництва, формування позитивної суспільної думки про мале підприємництво, підвищення інформованості громадськості про проблеми малого підприємництва

Держпідприємництво
центральні та місцеві органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

16.

Підтримка діяльності громадських приймалень, громадських колегій, галузевих та регіональних рад підприємців

посилення ролі та значення громадських організацій підприємців у розв'язанні проблем суб'єктів малого підприємництва

Держпідприємництво
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві органи виконавчої влади

17.

Підготовка та видання Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні

формування державної політики розвитку підприємництва з урахуванням його сучасного стану

Держпідприємництво
Національний інститут стратегічних досліджень
Національна академія наук

18.

Проведення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні, підготовка аналітичного звіту за його результатами

створення на постійній основі системи дослідження умов ведення бізнесу в регіонах України, виявлення перешкод на шляху розвитку малого і середнього підприємництва та підготовка рекомендацій щодо їх усунення

Держпідприємництво
Науково-дослідний економічний інститут

19.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку наказів про затвердження національних стандартів

підвищення рівня інформованості суб'єктів малого підприємництва щодо запровадження національних стандартів

Мінекономрозвитку

Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва

20.

Сприяння розвитку народних промислів та ремісництва

утворення та підтримка існуючих малих підприємств у сфері народних промислів, відродження національних традицій, створення нових робочих місць

Держпідприємництво
Мінкультури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві органи виконавчої влади

21.

Інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва через державні засоби масової інформації

підвищення рівня інформованості суспільства з питань розвитку підприємництва, реалізації державної регуляторної політики, підтримки самозайнятості населення, ознайомлення суб'єктів малого підприємництва з вимогами СОТ, просування продукції суб'єктів малого підприємництва на зовнішній ринок

Держпідприємництво
Держкомтелерадіо
центральні та місцеві органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

____________

Опрос