Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана первоочередных мер по интеграции Украины в Европейский Союз на 2012 год

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 05.04.2012 № 184-р
действует с 05.04.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 квітня 2012 р. N 184-р

Київ

Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік

1. Затвердити план першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану першочергових заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на 2012 рік, а також інших джерел;

подавати щокварталу до 12 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання зазначеного плану.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 52

 

ПЛАН
першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік

1. З метою підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом:

активізувати проведення роботи з інституціями та державами - членами ЄС стосовно підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

2. З метою залучення макрофінансової допомоги Європейського Союзу:

завершити переговори щодо укладення Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди між Україною (як Позичальником), Національним банком України (як Агентом Позичальника) та Європейським Союзом (як Кредитором) щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

розробити та подати в установленому порядку проект Закону України "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом та Кредитної угоди між Україною (як Позичальником), Національним банком України (як Агентом Позичальника) та Європейським Союзом (як Кредитором) щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу".

3. Розробити з метою залучення технічної допомоги ЄС та її використання проекти рішень Кабінету Міністрів України щодо:

1) використання у 2012 році коштів, що надходять від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України".

2) використання у 2012 році коштів, що надходять від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії".

3) використання у 2012 році коштів, що надходять від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом".

4) використання у 2012 році коштів, що надійдуть від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України".

5) використання у 2012 році коштів, що надійдуть від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України".

6) затвердження порядку використання коштів, що надійдуть від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні".

7) підписання Доповнення до Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні".

8) розвитку системи управління державними фінансами.

9) затвердження Плану інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

10) затвердження Плану інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

11) підписання Угоди про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 року.

12) підписання Угоди про фінансування проекту "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні".

13) підписання Угоди про фінансування програми секторальної бюджетної підтримки "Реформа адміністративно-процедурного законодавства та державної служби в Україні".

14) підписання Угоди про фінансування "Рамкової програми щодо підтримки підготовки та імплементації Угоди про асоціацію Україна - ЄС".

4. З метою поглиблення торговельного та секторального співробітництва:

1) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

Про державне регулювання в енергетиці (реєстраційний номер 0889).

Про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України (реєстраційний номер 4319).

2) забезпечити розроблення проектів Законів України:

про засади функціонування ринку електричної енергії України на основі двосторонніх договорів, балансуючого ринку та біржі електричної енергії.

про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.

3) продовжити роботу із проведення технічного дослідження можливості синхронного об'єднання української та молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.

4) здійснити заходи щодо модернізації газотранспортної системи України та реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

5) забезпечити виконання зобов'язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

6) завершити переговори щодо укладення Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір.

7) здійснити заходи щодо:

зміцнення незалежності та забезпечення адміністративної спроможності національного регулятора у галузі зв'язку відповідно до законодавства ЄС та з урахуванням досвіду національних регуляторів зв'язку держав - членів ЄС.

забезпечення участі України у програмах ЄС відповідно до положень Рамкової Угоди між Україною і Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України у програмах Співтовариства.

приєднання до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, Фінансового інструменту цивільного захисту Європейського Союзу та Фонду солідарності Європейського Союзу з подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

5. З метою приєднання України до єдиного Європейського дослідницького простору:

1) провести переговори з Європейською Комісією щодо участі України у Сьомій рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень і технологічного розвитку.

2) здійснити заходи щодо набуття членства в Європейському космічному агентстві з урахуванням національних інтересів.

6. З метою забезпечення розвитку співробітництва у сфері зовнішньої політики та політики безпеки вжити заходів до:

подальшої участі України в операціях та місіях Європейського Союзу з підтримання миру і безпеки, зокрема щодо боротьби з піратством.

залучення України до формування бойових тактичних груп Європейського Союзу, зокрема Вишеградської четвірки.

продовження співробітництва з європейськими оборонними інституціями.

7. З метою поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки:

1) вжити заходів до:

підписання Угоди про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

підготовки та подання в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроекту про ратифікацію зазначеної Угоди.

2) завершити здійснення заходів щодо прийняття законодавчих, видання (прийняття) інших нормативно-правових актів, передбачених Національним планом з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 р. N 494.

3) продовжити конструктивну взаємодію з інституціями та державами - членами ЄС з метою забезпечення переходу України до другої (імплементаційної) фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

4) здійснити заходи щодо проведення спільної операції "Євро-2012" під загальною координацією Європейського агентства з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав - членів Європейського Союзу (ФРОНТЕКС).

5) здійснити заходи щодо укладення:

Угоди про оперативне співробітництво з Європейським поліцейським офісом.

Угоди про співробітництво з Європейською організацією з питань юстиції.

____________

Опрос