Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по реализации Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2015 года

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 21.03.2012 № 140-р
редакция действует с 20.08.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 березня 2012 р. N 140-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 березня 2013 року N 180
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 20 серпня 2014 року N 739-р

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити своєчасне виконання та фінансування плану заходів;

подавати щороку до 15 січня Міністерству внутрішніх справ інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 1 лютого Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року

I. Удосконалення механізму державного регулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти:

1) Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2012 - 2016 роки.

2) Концепції Державної цільової програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2012 - 2016 роки.

3) Державної цільової програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2012 - 2016 роки.

2. Розробити та затвердити:

1) регіональні цільові програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

2) Типове положення про систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті з визначенням порядку організації профілактичної роботи з попередження дорожньо-транспортних пригод, основних завдань та функцій управління, суб'єктів та об'єктів управління, процедури контролю за виконанням таких робіт.

3) методику оцінювання втрат від дорожньо-транспортних пригод та обґрунтування економічної ефективності державного фінансування заходів з безпеки дорожнього руху.

3. Розробити і запровадити методику проведення незалежного технічного розслідування причин дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками за участю автомобільного транспорту загального користування.

4. Внести зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142), щодо заборони використання автобусів, строк експлуатації яких більше 10 років або переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення, для перевезення організованих груп дітей на маршрутах протяжністю більш як 50 кілометрів.

5. Забезпечити:

1) опрацювання питання щодо чіткого розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та в разі потреби внести Кабінетові Міністрів України в установленому порядку відповідні пропозиції.

2) опрацювання питання щодо порядку залучення позабюджетних джерел фінансування заходів з реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, зокрема проведення досліджень стосовно підвищення рівня безпеки дорожнього руху та реалізації інноваційних проектів у даній сфері, та в разі потреби внести Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

3) вивчення та аналіз досвіду застосування норм законодавства ЄС у сфері безпеки дорожнього руху з метою подальшої адаптації національного законодавства до законодавства ЄС і розроблення відповідних нормативно-правових актів.

4) участь представників центральних органів виконавчої влади в роботі міжнародних організацій, діяльність яких пов'язана з вирішенням питань безпеки дорожнього руху, розробленні та реалізації міжнародних програм і проектів у зазначеній сфері.

5) підвищення рівня кваліфікації державних службовців та працівників Укртрансінспекції.

6. За результатами аналізу стану аварійності на дорогах розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавства з питань безпеки дорожнього руху в частині посилення відповідальності за порушення його вимог.

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

8. Створити державний реєстр суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів та/або вантажів за плату, який міститиме інформацію про діяльність перевізників (зокрема про ліцензії, транспортні засоби, власну матеріально-технічну базу, фахівців з вищою профільною освітою, випадки порушення транспортного законодавства тощо), з метою використання такої інформації державними органами.

9. Визначити порядок обліку дорожньо-транспортних пригод за участю транспортних засобів, що належать суб'єктам господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і багажу.

10. Розробити план наукових досліджень у сфері безпеки дорожнього руху та забезпечити його реалізацію.

II. Забезпечення дотримання правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху

11. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України стосовно внесення змін до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про автомобільний транспорт" щодо вдосконалення системи ліцензування та посилення контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб'єктами господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і багажу.

12. З урахуванням міжнародного досвіду розробити та впровадити в практику новітні науково обґрунтовані методики профілактики порушень правил дорожнього руху.

13. Вжити заходів до запровадження в діяльність Державтоінспекції МВС використання технічних засобів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, передбачивши їх першочергове встановлення в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

14. Посилити контроль за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб'єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів, зокрема шляхом утворення спільних мобільних груп.

15. Проаналізувати стан виконання рішень суду про накладення стягнень за порушення правил дорожнього руху та вжити заходів до вдосконалення порядку їх примусового виконання.

16. Розробити та ввести в дію єдину автоматизовану інформаційно-пошукову систему обліку порушень правил дорожнього руху.

17. Забезпечити внесення до національної автоматизованої інформаційної системи Державтоінспекції МВС в автоматичному режимі інформації про сплату накладених штрафів за порушення правил дорожнього руху.

18. Розробити та затвердити:

1) порядок здійснення контролю за дотриманням вимог безпеки перевезення пасажирів і вантажів на автомобільному транспорті.

2) вимоги до матеріально-технічного забезпечення робочих місць медичних працівників, які проводять передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, погодивши їх з Антимонопольним комітетом України.

19. Внести зміни до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Мінтрансзв'язку від 7 червня 2010 р. N 340, у частині запровадження починаючи з 1 червня 2012 р. тахографів на автобусах, що використовуються для всіх видів перевезень на міжміських автобусних маршрутах.

20. Опрацювати за участю відповідних громадських та профспілкових організацій питання щодо запровадження заходів з проведення обов'язкового психофізіологічного обстеження водіїв, які здійснюють комерційні перевезення пасажирів і вантажів.

21. Опрацювати питання щодо створення Реєстру медичних працівників, які проводять передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, та в установленому порядку подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо його вирішення.

22. Посилити контроль за якістю проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, а також за веденням бази даних обліку виданих медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом, забезпечивши доступ працівників Державтоінспекції МВС до зазначеної бази даних у встановленому законодавством порядку.

23. З урахуванням міжнародного досвіду регулювання питань, пов'язаних з періодичністю і порядком проходження медичного огляду водіями транспортних засобів, внести зміни до Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затвердженого наказом МОЗ від 24 грудня 1999 р. N 299.

III. Забезпечення відповідності вулично-дорожньої мережі та її стану рівню інтенсивності дорожнього руху

24. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування.

(пункт 24 у редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 20.08.2014 р. N 739-р)

25. Забезпечити:

1) приведення нормативно-технічної бази з питань проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і вулиць у відповідність з вимогами законодавчих і нормативних документів ЄС.

2) проведення комплексу робіт, пов'язаних з удосконаленням дорожніх умов та організації дорожнього руху на автомобільних дорогах і вулицях у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, з метою усунення причин їх виникнення.

3) систематичне проведення комісійних оглядів залізничних переїздів та усунення виявлених недоліків за результатами проведення таких оглядів.

4) впровадження технологій імітаційного моделювання транспортних ситуацій під час розроблення проектів будівництва та реконструкції автомобільних доріг і вулиць.

5) впровадження сучасних технологій будівництва та реконструкції автомобільних доріг і вулиць з використанням новітніх матеріалів та конструкцій з метою забезпечення високого рівня безпеки дорожнього руху.

6) опрацювання з урахуванням результатів аналізу транспортної ситуації питання щодо впровадження в містах автоматизованих систем керування дорожнім рухом, одностороннього руху на вулицях, відокремлених смуг руху для громадського транспорту, систем маршрутного орієнтування, створення паркінгів тощо.

7) використання під час будівництва та реконструкції автомобільних доріг і вулиць новітніх технічних засобів організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками сприйняття учасниками дорожнього руху.

26. Розробити концепцію єдиної системи надання учасникам дорожнього руху інформації, яка передбачає впровадження сучасних технологій інформаційного управління дорожнім рухом, зокрема інформації про місця підвищеної аварійності (концентрації дорожньо-транспортних пригод), стан доріг, погодні умови, аварійну ситуацію, пункти екстреного зв'язку, розташування закладів охорони здоров'я тощо.

IV. Забезпечення належної підготовки водіїв транспортних засобів та вивчення різними групами населення Правил дорожнього руху

27. Забезпечити:

1) реалізацію навчальних планів і програм загальноосвітніх навчальних закладів за темами безпеки дорожнього руху та безпечної поведінки на вулицях і дорогах.

2) розроблення та видання навчально-методичних і наочних посібників, навчальних фільмів з питань безпеки дорожнього руху з урахуванням особливостей сприйняття такої інформації учасниками дорожнього руху різних вікових категорій.

3) перегляд вимог до навчального майданчика для практичного водіння, зокрема щодо його оснащення базовими елементами для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, а також спеціалістів з підготовки водіїв транспортних засобів.

28. Розробити навчально-методичні матеріали, навчальні та наукові посібники з навчання безпечній поведінці на вулицях і дорогах для учнів та педагогічних працівників навчальних закладів системи загальної, дошкільної та позашкільної освіти.

29. Визначити вимоги до спеціалістів з питань навчання безпечної поведінки на вулицях і дорогах.

30. Розробити та впровадити типове обладнання для навчальних закладів з метою використання його під час навчання правилам безпечної поведінки на вулицях і дорогах.

31. Створити систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації інструкторів з водіння та викладачів закладів, що провадять діяльність з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

32. Внести зміни до навчальних програм для професійно-технічних навчальних закладів для оптимізації умов підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, у тому числі в частині визначення дій водія з метою уникнення аварійної ситуації.

V. Підвищення безпечності транспортних засобів

33. Установити обов'язкові вимоги щодо відповідності Правилам ЄЕК ООН N 107-01 автобусів, які виготовляються в Україні або ввозяться на митну територію України, для створення умов безпечного перевезення громадським транспортом осіб з обмеженими руховими можливостями та інших маломобільних груп населення.

34. Розробити та затвердити правила технічної експлуатації колісних транспортних засобів.

35. Забезпечити проведення наукових досліджень щодо підвищення вимог до екологічної безпечності транспортних засобів.

VI. Забезпечення надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах

36. Удосконалити систему надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, передбачивши розроблення заходів щодо ефективного реагування служб порятунку, зниження ризику під час транспортування постраждалих до закладів охорони здоров'я, забезпечення психологічної підтримки постраждалих та їх близьких.

37. Забезпечити:

1) формування з урахуванням дорожньої інфраструктури мережі закладів охорони здоров'я для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, зокрема дітям, насамперед шляхом оптимізації мережі існуючих закладів охорони здоров'я.

2) створення системи пунктів базування машин швидкої медичної допомоги для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах.

3) розвиток технічної бази підрозділів МНС та МОЗ для надання допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, у тому числі із застосуванням спеціальних рятувальних автомобілів, вертольотів.

4) проведення систематичних навчальних курсів з питань надання першої долікарської допомоги для працівників підрозділів, задіяних у ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, з урахуванням регіонального розміщення таких підрозділів.

5) внесення змін до національних стандартів щодо комплектації медичних аптечок транспортних засобів з метою перегляду вимог до їх комплектації з урахуванням міжнародного досвіду, а також включення докладних пам'яток щодо надання першої долікарської допомоги.

38. Переглянути технічні вимоги до транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, що використовуються під час надання допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, та внести до них відповідні зміни.

39. Вжити спільних заходів до подальшого запровадження інноваційних систем оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди та виклику рятувальних служб.

VII. Активізація інформаційно-роз'яснювальної роботи

40. Забезпечити:

1) розміщення соціальної реклами з питань безпеки дорожнього руху в державних та комунальних засобах масової інформації.

2) створення та вихід в ефір тематичних телепередач з питань пропагування культури поведінки учасників дорожнього руху для населення різних вікових категорій, сюжетів щодо пропагування користування ременями безпеки та дитячими автомобільними сидіннями, наслідків керування транспортними засобами в стані сп'яніння.

3) проведення спільних заходів з представниками засобів масової інформації, брифінгів, роз'яснювальної роботи щодо необхідності використання засобів безпеки, зокрема ременів безпеки, дитячих автомобільних сидінь, та дотримання правил дорожнього руху.

4) проведення тижня безпеки учасників дорожнього руху з метою підвищення поінформованості таких учасників про негативні наслідки дорожньо-транспортних пригод та стимулювання дій, спрямованих на усунення основних факторів ризику дорожньо-транспортного травматизму, зокрема невикористання шоломів та ременів безпеки, керування транспортним засобом у стані сп'яніння, недотримання швидкісного режиму.

5) вжиття заходів з метою подальшого розвитку діяльності загонів юних інспекторів руху, зокрема проведення змагань юних інспекторів руху, конкурсу дитячого малюнка з безпеки дорожнього руху.

41. Провести такі оперативно-профілактичні заходи:

1) "Увага! Пішохід!" - для привернення уваги водіїв транспортних засобів до дотримання правил дорожнього руху під час проїзду пішохідних переходів.

2) "Автобус-201…" - для забезпечення безпеки пасажирських перевезень шляхом контролю за дотриманням транспортного законодавства власниками та водіями автобусів.

3) "Увага! Діти на дорозі!" - для привернення уваги водіїв транспортних засобів до можливої появи дітей на проїзній частині у зв'язку з початком нового навчального року, а також пропагування дотримання правил дорожнього руху дітьми.

4) "Перевізник-зима" - для забезпечення контролю підготовки автотранспортних підприємств, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів, до безпечної експлуатації транспортних засобів у зимовий період.

____________

Опрос