Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по преодолению негативного сальдо во внешней торговле

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 26.10.2011 № 1074-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 жовтня 2011 р. N 1074-р

Київ

Про затвердження плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 березня 2013 року N 180

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 2013 року N 281-р)

1. Затвердити план заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1509 "Про затвердження плану заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 943 "Про внесення зміни до плану заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

 

ПЛАН
заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо нормативно-правового забезпечення функціонування механізмів підтримки експорту

Мінекономрозвитку
Мінфін
Агентство держмайна
Мін'юст
Мінагрополітики
Держінвестпроект

грудень 2011 року

2. Розширення можливостей веб-порталу "Комплексна система інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту" і здійснення заходів щодо удосконалення інформаційної системи проведення моніторингу зовнішніх ринків і надання консультаційних послуг вітчизняним товаровиробникам

Мінекономрозвитку
МЗС

постійно

3. Здійснення заходів щодо перегляду чинних та/або укладення нових міжнародних договорів стосовно зниження рівня цін на природний газ та нафту, скасування обмежень у торгівлі

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
МЗС
Мін'юст

2012 рік

4. Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, у сфері агропромислового комплексу (зокрема стандартів, гармонізованих із стандартами Codex alimentarius), переробної промисловості, а також посилення контролю за дотриманням відповідності товарів, які імпортуються, національним стандартам

Мінагрополітики
МОЗ
Мінекономрозвитку
Мінприроди
Держмитслужба
Національна комісія
Кодексу аліментаріус

- " -

5. Запровадження системи диференціації компенсаційних виплат з Державного бюджету України виробникам за умови підвищення якості вітчизняної сільськогосподарської продукції

Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку

грудень 2011 року

6. Розроблення проектів Законів України щодо внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" у частині зміни ставок мита

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

постійно

7. Розроблення проектів законів та міжнародних договорів між Україною та державами - кандидатами на вступ до СОТ з метою забезпечення доступу українських товарів на ринки таких держав

Мінекономрозвитку
МЗС
Мін'юст
асоціації товаровиробників
(за згодою)

- " -

8. Сприяння створенню зони вільної торгівлі з перспективними торговельними партнерами України, зокрема Сирією, Туреччиною, Канадою, з метою створення умов для сталого зростання обсягів експорту

Мінекономрозвитку
МЗС
Мінагрополітики

- " -

9. Урегулювання питання доступу продукції українського походження на ринки держав - членів СНД

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Агентство держмайна
Держмитслужба
Мінфін

грудень 2011 року

10. Розвиток виробничої кооперації галузей промисловості шляхом:

 

 

забезпечення ввезення у рамках виробничої кооперації товарів, які за своїми властивостями технологічно пов'язані (необхідні) для виготовлення кінцевої продукції і не мають вітчизняних аналогів

Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
МЗС
Мінфін
Держмитслужба

постійно

розроблення на виконання підпункту "Торгівля цивільною авіатехнікою" пункту "С" розділу IV звіту Робочої групи з питань вступу України до СОТ від 25 січня 2008 р. проектів рішень Президента України стосовно участі делегації України у переговорах щодо приєднання України до Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою з метою розвитку міжнародної торгівлі такою авіатехнікою з державами ЄС, США та Канадою

Мінекономрозвитку
МЗС
Агентство держмайна

грудень 2011 року

11. Сприяння зростанню обсягу експорту туристичних послуг, підвищенню конкурентоспроможності національного туристичного продукту та його просуванню на міжнародному туристичному ринку шляхом:

 

 

розроблення і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері туризму, впровадження методики проведення статистичного аналізу і спостереження

Мінінфраструктури
Держтуризмкурорт
МЗС
Мін'юст
Адміністрація Держприкордонслужби
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2012 рік

розроблення та впровадження системи технічного регулювання і стандартизації у сфері туризму

Мінінфраструктури
Держтуризмкурорт

- " -

спрощення правил проведення розрахунків між українськими суб'єктами туристичної діяльності та замовниками туристичного продукту - нерезидентами з використанням платіжних карток та електронних платіжних систем

Мінінфраструктури
Держтуризмкурорт
Національний банк (за згодою)

- " -

12. Збереження обсягів міжнародних резервів України на рівні, достатньому для забезпечення стабільності валютного курсу, шляхом проведення Національним банком політики активних валютних інтервенцій

Національний банк (за згодою)

постійно

13. Удосконалення інструментів хеджування валютних ризиків шляхом створення умов для форвардних валютних операцій

- " -

червень 2012 року

14. Здійснення заходів щодо створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг та забезпечення розвитку інфраструктури галузі шляхом оновлення рухомого складу, розширення та модернізації транспортної інфраструктури, підвищення ефективності логістичної системи

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін

постійно

15. Запобігання підвищенню рівня споживчого кредитування та запровадження пріоритетного фінансування розвитку вітчизняного реального сектору економіки шляхом:

 

 

посилення вимог щодо надання фінансовими установами споживчих кредитів з урахуванням платоспроможності позичальника - фізичної особи

Національний банк (за згодою)

постійно

спрямування кредитних коштів із сфери споживчого кредитування до сфери виробництва (компенсація відсоткових ставок за кредитами, що спрямовані на розвиток або організацію виробництва)

Мінфін
Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)

грудень 2011 року

16. Запровадження державного стимулювання та надання підтримки розвитку вітчизняної мінерально-сировинної бази і вжиття заходів до забезпечення енергетичної безпеки як умови для забезпечення нарощення обсягів експорту вітчизняної продукції

Мінприроди
Держгеонадра
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Національний банк (за згодою)

2012 рік

17. Запобігання витісненню із внутрішнього ринку товарів вітчизняного виробництва шляхом:

 

 

запровадження сучасних інструментів митного контролю та проведення оцінки митної вартості усіх груп імпортованих товарів

Мінфін
Мінекономрозвитку
ДПС
Держмитслужба
Мін'юст

грудень 2011 року

створення та запровадження автоматизованої системи управління ризиками під час проведення митних процедур

Мінфін
Держмитслужба
Мінекономрозвитку
ДПС
СБУ

- " -

удосконалення порядку обміну інформацією щодо визначення та постійного оновлення цінових показників імпортованих товарів (вартість товару, страхування та перевезення в іноземних державах)

Держмитслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
МЗС

- " -

(план із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

____________

Опрос