Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по реализации Концепции развития уголовной юстиции относительно несовершеннолетних в Украине

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 12.10.2011 № 1039-р
редакция действует с 08.02.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 жовтня 2011 р. N 1039-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 грудня 2012 року N 1144
,
розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 8 лютого 2017 року N 92-р

1. Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 24 травня 2011 р. N 597 "Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні" затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідальним за виконання затвердженого пунктом 1 цього розпорядження плану заходів, подавати щороку до 15 березня Міністерству юстиції інформацію про стан його виконання для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України.

3. Установити, що фінансування заходів, передбачених планом заходів, затвердженим пунктом 1 цього розпорядження, здійснюється за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених органам виконавчої влади, іншим державним органам у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також за рахунок інших не заборонених законом джерел.

4. Запропонувати:

1) раді суддів загальних судів організувати запровадження в місцевих та апеляційних судах спеціалізації суддів з розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх;

2) Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надати місцевим та апеляційним загальним судам рекомендаційні роз'яснення щодо:

визначення критеріїв обрання заходів впливу (виховного та профілактичного характеру) до неповнолітніх, які вчинили правопорушення;

вжиття заходів реагування, спрямованих на усунення причин та умов вчинення правопорушень неповнолітніми, зокрема шляхом винесення судами окремих ухвал.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

Заходи нормативно-правового забезпечення

1. Підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:

1) удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства, зокрема, в частині здійснення кримінального судочинства щодо неповнолітніх з урахуванням їх вікових, соціально-психологічних, психофізичних та інших особливостей розвитку, а також застосування програм відновного правосуддя.

2) законодавчого врегулювання порядку участі неповнолітніх, що вчинили правопорушення, у програмах соціальної реабілітації.

3) створення системи єдиного інформаційного обліку неповнолітніх, що вчинили правопорушення.

4) створення служби пробації, однією із функцій якої повинне бути забезпечення належного патронажу неповнолітніх, що відбувають покарання у спеціальних виховних установах або звільнені з них, сприяння їх соціальній адаптації та реінтеграції.

Заходи організаційного, методичного та інформаційного забезпечення

2. Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази для організації корисної зайнятості та дозвілля неповнолітніх, що відбувають покарання у спеціальних виховних установах.

3. Забезпечувати надання на постійній основі соціально-психологічної допомоги неповнолітнім, що відбувають покарання у спеціальних виховних установах або перебувають у закладах соціальної реабілітації органів освіти чи звільнені з них, а також їх сім'ям.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 92-р)

4. Розробити порядок реалізації у спеціальних виховних установах програм ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі.

5. Розробити методики та програми профілактики скоєння повторних злочинів серед неповнолітніх, що перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції ДПтС.

6. Започаткувати на базі закладів соціальної реабілітації органів освіти експеримент із створення центрів соціальної реабілітації неповнолітніх, що вчинили правопорушення.

7. Розпочати виконання програм реабілітації неповнолітніх, що перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції ДПтС.

8. Забезпечувати надання належної медичної допомоги неповнолітнім, що перебувають у приймальниках-розподільниках для дітей органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторах, спеціальних виховних установах, відповідно до клінічних протоколів та стандартів, затверджених МОЗ.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 92-р)

9. Розробити порядок проведення оцінки ризиків скоєння повторних злочинів неповнолітніми, що перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції ДПтС.

10. Провести аналіз причин і умов, що сприяють поширенню злочинності серед неповнолітніх, та подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо їх попередження.

11. Розробити регіональні програми, спрямовані на профілактику дитячої безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх.

12. Організувати здійснення заходів щодо залучення волонтерів, студентів вищих навчальних закладів відповідного освітнього спрямування, представників громадських та релігійних організацій до соціально-психологічного патронажу неповнолітніх, що тримаються у спеціальних виховних установах.

13. Створити систему моніторингу стану дотримання прав дітей у приймальниках-розподільниках для дітей органів внутрішніх справ.

14. Проводити серед неповнолітніх інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування свідомого та поважливого ставлення до соціально позитивного способу життя.

15. Забезпечувати підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо ведення неповнолітніми здорового способу життя.

Заходи кадрового забезпечення

16. Передбачити в навчальних планах та програмах підготовки фахівців за відповідними напрямами і спеціалізацією курси з питань роботи з неповнолітніми, що вчинили правопорушення, а також з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

17. Забезпечувати на постійній основі підготовку та підвищення кваліфікації працівників органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, працівників органів внутрішніх справ, суддів, адвокатів, які працюють з неповнолітніми, що вчинили правопорушення, та прокурорів, які проводять правозахисну діяльність у сфері захисту прав дітей.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1144
,
 розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 08.02.2017 р. N 92-р)

____________

Опрос