Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по стимулированию межрегионального сотрудничества, кооперации и интеграции

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 21.09.2011 № 896-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 вересня 2011 р. N 896-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2015 року N 499

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 жовтня 2015 року N 821)

1. Затвердити план заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити своєчасне виконання плану заходів;

здійснити витрати, пов'язані з виконанням плану заходів, у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел;

подавати кожного півріччя до п'ятого числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення і подання кожного півріччя до 25 числа зазначеного місяця Кабінетові Міністрів України.

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 499)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 71

 

ПЛАН
заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції

1. Розробити примірну угоду про міжрегіональну співпрацю, кооперацію та інтеграцію.

2. Забезпечити укладення між регіонами угод про співпрацю, кооперацію та інтеграцію.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 499)

3. Запровадити проведення щороку Форуму регіонів України.

4. Розробити нормативно-правову базу з питань:

визначення механізму формування міжрегіональних кластерів;

надання державної підтримки для забезпечення функціонування та розвитку міжрегіональних кластерів.

5. Укласти угоди (розробити програми) про співробітництво між регіонами України та адміністративно-територіальними одиницями зарубіжних країн.

6. Забезпечити організацію та проведення форумів, бізнес-зустрічей, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, круглих столів тощо в рамках укладених угод про співробітництво між регіонами України та адміністративно-територіальними одиницями зарубіжних країн.

7. Активізувати співпрацю з державами - учасницями СНД шляхом запрошення їх представників для участі у міжнародних заходах (форумах, виставках), що проходитимуть у регіонах України.

8. Опрацювати питання щодо:

підписання Угоди про прикордонну торгівлю між Україною та Російською Федерацією.

укладення нових міждержавних угод стосовно спрощеного режиму митно-тарифного регулювання для товарів, які постачаються в рамках виробничої кооперації.

9. Активізувати діяльність постійно діючої наради керівників регіонів України і Російської Федерації "Співдружність регіонів" із залученням до її роботи представників регіонів держав - членів Європейського Союзу.

10. Забезпечити розвиток транскордонного співробітництва в рамках єврорегіонів.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 499)

11. Сприяти підготовці та реалізації проектів у рамках виконання програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007 - 2013 роки "Україна - Польща - Білорусь".

12. Утворити за участю Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької обласних рад, наукових та інших установ Регіональну асоціацію сталого розвитку Карпат.

13. Підготувати проект Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського Союзу "Карпатський простір".

14. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про індустріальні парки".

15. Створити в регіонах індустріальні парки.

16. Організувати обмін досвідом між регіонами з питань ефективного залучення інвестицій і супроводження інвестиційних проектів.

17. Створити міжрегіональну базу даних про обсяги попиту та пропонування товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються) підприємствами відповідного регіону.

18. Забезпечити врахування державних і регіональних інтересів щодо розвитку суміжних областей під час розроблення схеми планування території Полтавської області.

19. Узгодити схеми планування Олевського та Овруцького районів Житомирської області з Лельчинським, Єльським і Наровлянським районами Гомельської області Республіки Білорусь.

20. Здійснити будівництво українсько-російського залізнично-автомобільного митно-логістичного термінала "Мілове - Чортково" з функціями інтермодальної обробки вантажів.

21. Провести моніторинг водних об'єктів у зоні розташування Білоозерської водопостачальної системи Дніпро-Бузького каналу.

22. Забезпечити охорону, проведення моніторингу стану довкілля, збереження біорізноманіття та здійснення еколого-освітніх заходів на території установ природно-заповідного фонду.

23. Виконати необхідні роботи щодо відновлення та підтримання гідрологічного режиму р. Сіверського Донця на період 2012 - 2016 років.

24. Вжити спільних заходів, спрямованих на запобігання забрудненню річок Дніпра і Десни в межах зон санітарної охорони джерел централізованого водопостачання м. Києва.

25. Забезпечити співпрацю з Гомельською областю Республіки Білорусь щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх можливих наслідків.

26. Провести:

XI Міжнародний економічний форум.

Міжнародний інвестиційний форум.

Міжнародний форум з агрологістики.

V Міжрегіональну виставку - туристичний салон "Відпочивайте на Полтавщині!".

Міжрегіональний економічний форум у м. Черкасах.

Національний форум представників малого і середнього бізнесу та виставку "Малий бізнес України".

Шумпетерівський економічний форум на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

27. Започаткувати підприємницький форум на базі єврорегіону "Верхній Прут" для впровадження європейських принципів інноваційно-інвестиційного розвитку.

28. Провести міжрегіональні виставки і форуми з метою розширення ринку збуту продукції національних промислових підприємств.

29. Сприяти:

розвиткові міжрегіональних економічних зв'язків між добувними підприємствами Житомирської області та підприємствами Республіки Білорусь і Російської Федерації.

реалізації спільного з білоруською корпорацією "Белкоммунмаш" інвестиційного проекту щодо організації виробництва сучасного тролейбуса на базі ЗАТ "Бориспільський автозавод" (с. Проліски Бориспільського району Київської області).

30. Забезпечити складення регіональних балансів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції з метою своєчасного формування державних і регіональних ресурсів, запобігання виникненню їх дефіциту та стримування зростання цін на сільськогосподарську продукцію.

31. Організувати роботу з укладення суб'єктами господарювання договорів про постачання плодоовочевої та інших видів сільськогосподарської продукції для потреб населення.

32. Опрацювати питання щодо надання в установленому порядку юридичним особам статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції у Вінницькій та Сумській областях.

33. Створити умови для реалізації продукції, виробленої сільськогосподарськими товаровиробниками Київської, Житомирської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей через ТОВ "Оптовий ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".

34. Активізувати роботу з науково-дослідними та селекційними центрами степової зони, у тому числі Селекційно-генетичним інститутом - Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення в м. Одесі, Інститутом зернового господарства Національної академії аграрних наук у м. Дніпропетровську, Інститутом рослинництва імені В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук у м. Харкові, з питань забезпечення сільськогосподарських підприємств області насінням високих репродукцій.

35. Забезпечити функціонування Національного інноваційного кластера "Родючість ґрунтів", утвореного на базі Миколаївського державного аграрного університету у співпраці з представниками Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва.

36. Створити умови для реалізації:

на території Полтавської, Сумської і Чернігівської областей інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток бурякоцукрової галузі.

інвестиційного проекту з реконструкції комплексу будівель і споруд під свинокомплекс з повним циклом на 2500 продуктивних свиноматок за участю агрохолдингу "БЕЗРК - Белгранкорм" (Російська Федерація).

37. Здійснити обмін інформацією про природно-рекраційний, туристичний та історико-культурний потенціал регіонів.

38. Організувати літнє оздоровлення дітей та проходження студентами вищих педагогічних навчальних закладів виробничої практики у комунальній установі "Дитячий санаторно-оздоровчий центр "Ласпі".

39. Сприяти організації та розвиткові міжрегіонального ділового туризму.

40. Забезпечити утворення в регіонах навчально-наукових і навчально-науково-виробничих комплексів.

41. Удосконалити систему післядипломної освіти (перепідготовки, підвищення кваліфікації) фахівців.

____________

Опрос