Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении перечня платных административных услуг, предоставляемых Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг

КМ Украины
Перечень, Распоряжение КМ от 21.09.2011 № 892-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 вересня 2011 р. N 892-р

Київ

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2012 року N 256)

Затвердити перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, згідно з додатком.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЕРЕЛІК
платних адміністративних послуг, що надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг

Найменування послуги

Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання послуги

I. Провадження страхової діяльності

Добровільне страхування

1. Видача ліцензії на:

постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 286 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 773)

страхування життя

 

страхування повітряного транспорту

 

страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

 

страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

страхування відповідальності перед третіми особами (крім тієї, що передбачена пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування")

 

страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

 

страхування фінансових ризиків

 

страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

 

страхування від нещасних випадків

 

медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

 

страхування здоров'я на випадок хвороби

 

страхування залізничного транспорту

 

страхування наземного транспорту (крім залізничного)

 

страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

 

страхування майна (крім того, що передбачене пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування")

 

страхування інвестицій

 

страхування судових витрат

 

страхування медичних витрат

 

інші види добровільного страхування

 

2. Переоформлення ліцензії*

 

3. Видача дубліката ліцензії*

 

4. Видача копії ліцензії*

 

Обов'язкове страхування

5. Видача ліцензії на:

 

медичне страхування

постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 286 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 773)

страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- " -

особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними службових обов'язків

- " -

особисте страхування працівників відомчої (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 286 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 773)

страхування спортсменів вищої категорії

- " -

страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини

- " -

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

- " -

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

- " -

страхування засобів водного транспорту

- " -

страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ

- " -

страхування працівників (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, що страждають на психічні розлади

- " -

страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою

- " -

страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції"

- " -

страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників Мінфіну, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку

постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 286 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 773)

страхування майнових ризиків під час промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"

- " -

страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб

- " -

страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України

- " -

страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначеним Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам

- " -

страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання такої зброї

- " -

страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, що визначені Кабінетом Міністрів України

- " -

страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну

постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 286 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 773)

страхування відповідальності морського судновласника

- " -

страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб

- " -

страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам

- " -

страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

- " -

страхування майна, переданого у концесію

- " -

авіаційне страхування цивільної авіації

- " -

страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

- " -

страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги

- " -

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

- " -

страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 286 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 773)

страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

- " -

страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності

- " -

страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДКА

- " -

страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

- " -

страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

- " -

страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

- " -

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 286 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 773)

страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт

- " -

державне обов'язкове особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби

постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1372 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91, ст. 3337)

обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

- " -

державне обов'язкове страхування життя і здоров'я службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів

- " -

обов'язкове державне страхування життя і здоров'я народних депутатів України, працівників державної лісової охорони, посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, державних виконавців, посадових осіб центрального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики, його територіальних органів, спортсменів вищої категорії

- " -

обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які не фінансуються з державного бюджету) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними службових обов'язків, працівників відомчої (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які не фінансуються з державного бюджету) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

- " -

6. Переоформлення ліцензії*

 

7. Видача дубліката ліцензії*

 

8. Видача копії ліцензії*

 

II. Провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

9. Видача ліцензії**

 

10. Переоформлення ліцензії*

 

11. Видача дубліката ліцензії*

 

12. Видача копії ліцензії*

 

III. Провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитною установою та ломбардом

13. Видача ліцензії**

 

14. Переоформлення ліцензії*

 

15. Видача дубліката ліцензії*

 

16. Видача копії ліцензії*

 

IV. Провадження кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

17. Видача ліцензії**

 

18. Переоформлення ліцензії*

 

19. Видача дубліката ліцензії*

 

20. Видача копії ліцензії*

 

V. Провадження діяльності з надання фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб

21. Видача ліцензії на здійснення переказу коштів**

 

22. Видача ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю**

 

23. Переоформлення ліцензії*

 

24. Видача дубліката ліцензії*

 

25. Видача копії ліцензії*

 

VI. Провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням інформації, яка складає кредитну історію

26. Видача ліцензії

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093; 2010 р., N 17, ст. 776)

27. Переоформлення ліцензії*

 

28. Видача дубліката ліцензії*

 

29. Видача копії ліцензії*

 

VII. Провадження діяльності недержавними пенсійними фондами

30. Реєстрація статуту недержавного пенсійного фонду, в тому числі пенсійних схем, та змін до статуту недержавного пенсійного фонду, в тому числі пенсійних схем**

 

31. Реєстрація інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду та змін до неї**

 

____________
* Розмір плати встановлений Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

** Розмір плати встановлюється нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

____________

Опрос