Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по выполнению обязательств в рамках Договора об учреждении Энергетического Сообщества

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 03.08.2011 № 733-р
редакция действует с 17.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 серпня 2011 р. N 733-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Кабінету Міністрів України
 від 23 жовтня 2013 року N 833-р
,
від 17 вересня 2014 року N 864-р
,
від 7 жовтня 2015 року N 1059-р
,
 від 27 вересня 2017 року N 768-р
,
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1065
,
від 9 вересня 2020 року N 826

1. Затвердити план заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, що додається.

2. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити подання щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству енергетики та вугільної промисловості звіт про стан його виконання.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

(У тексті плану заходів у складі виконавців слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1065)

1. Привести нормативно-правову базу з питань загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу у відповідність з вимогами Директиви 2003/55/EC.

2. Визначити умови та розробити правила доступу до системи транспортування природного газу з урахуванням вимог Регламенту ЄС N 1775/2005 Європейського Парламенту та Ради від 28 вересня 2005 року.

3. Розробити заходи із забезпечення безпеки постачання природного газу відповідно до вимог Директиви 2004/67/EC.

4. Привести нормативно-правову базу з питань загальних правил функціонування внутрішнього ринку електроенергії у відповідність з вимогами Директиви 2003/54/EC.

5. Визначити умови та розробити правила доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії відповідно до рішення Європейської Комісії 2006/770/EC, що вносить зміни до додатка до Регламенту ЄС N 1228/2003 Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2003 року.

6. Розробити заходи із забезпечення безпеки електропостачання та інвестування в інфраструктуру відповідно до вимог Директиви 2005/89/EC.

7. Привести нормативно-правову базу з питань оцінки впливу деяких державних та приватних проектів на навколишнє середовище у відповідність з вимогами Директиви 85/337/EC з поправками, внесеними Директивою 97/11/EC та Директивою 2003/35/EC.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

8. Розробити заходи та методологію щодо зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива відповідно до вимог Директиви 1999/32/EC.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

9. Розробити заходи та методологію стосовно встановлення граничного рівня викидів деяких забруднювачів до атмосфери великими опалювальними установками відповідно до вимог Директиви 2001/80/EC.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

10. Привести нормативно-правову базу з питань охорони диких птахів у відповідність з вимогами пункту 2 статті 4 Директиви 79/409/EC.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 826)

11. Підготувати план заходів з імплементації Директиви 2001/77/EC щодо впровадження на внутрішньому ринку електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

12. Підготувати план заходів з імплементації Директиви 2003/30/EC щодо впровадження використання біопалива чи інших видів палива з відновлюваних джерел енергії для транспорту.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

13. Розробити заходи та методологію стосовно застосування загальноприйнятих стандартів ЄС відповідно до вимог статті 22 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

14. Підготувати звіт про безпеку постачання енергоносіїв відповідно до вимог статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

15. Розробити Національний план дій з енергоефективності відповідно до вимог рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 грудня 2009 р. та від 24 вересня 2010 р. стосовно імплементації деяких директив з енергоефективності, зокрема Директиви 2010/32/EC щодо кінцевої ефективності використання енергії та енергетичного сервісу, Директиви 2010/31/EU щодо енергетичних характеристик будівель, Директиви 2010/30/EU щодо маркування енергетичної продукції.

16. Привести нормативно-правову базу з питань нафти та/або нафтопродуктів у відповідність з вимогами Директиви 2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 р. стосовно накладення на держав - членів ЄС зобов'язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів.

(план заходів доповнено пунктом 16 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 833-р)

17. Привести нормативно-правові акти з питань статистики в енергетиці у відповідність з вимогами Регламенту (ЄС) N 1099/2008 Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. про статистику в галузі енергетики з урахуванням змін, внесених Регламентом (ЄС) N 431/2014 Європейського Парламенту та Ради від 24 квітня 2014 р., а також здійснити заходи щодо впровадження положень Директиви 2008/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. стосовно процедури співробітництва щодо забезпечення прозорості процедури встановлення цін на газ та електроенергію, які постачаються промисловим кінцевим користувачам.

(план заходів доповнено пунктом 17 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 833-р
,
 пункт 17 у редакції розпорядження
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р)

18. Розробити план заходів з імплементації Директиви 2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, якою вносяться зміни до Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС, а в подальшому нею скасовуються.

(план заходів доповнено пунктом 18 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 833-р)

19. Розробити Національний план дій щодо виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії до 2020 року відповідно до вимог Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 жовтня 2012 р. щодо впровадження Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, якою вносяться зміни до Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС, а в подальшому нею скасовуються.

(план заходів доповнено пунктом 19 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 833-р)

20. Розробити проект акта законодавства щодо імплементації вимог Директиви 2009/73/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку природного газу та Регламенту ЄС N 715/2009 стосовно умов доступу до газотранспортних мереж.

(план заходів доповнено пунктом 20 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р)

21. Розробити програму реформування НАК "Нафтогаз України" відповідно до вимог Директиви 2009/73/ЄС та розпочати її виконання.

(план заходів доповнено пунктом 21 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р)

22. Привести Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України у відповідність з вимогами Регламенту ЄС N 715/2009 стосовно умов доступу до газотранспортних мереж.

(план заходів доповнено пунктом 22 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р)

23. Розробити проект акта законодавства щодо імплементації вимог Директиви 2009/72/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту ЄС N 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії.

(план заходів доповнено пунктом 23 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р)

24. Привести правила доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України у відповідність з вимогами Регламенту ЄС N 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії.

(план заходів доповнено пунктом 24 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р)

25. Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

(план заходів доповнено пунктом 25 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р
,
пункт 25 у редакції розпорядження
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р)

26. Забезпечувати актуалізацію звітів про безпеку постачання енергоносіїв відповідно до вимог статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

(план заходів доповнено пунктом 26 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р)

27. Розробити відповідні підзаконні нормативно-правові акти з метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" згідно з вимогами глави IV Договору про заснування Енергетичного Співтовариства і додатка III до нього.

(план заходів доповнено пунктом 27 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р
,
пункт 27 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 1059-р)

28. Розробити соціальний план дій відповідно до вимог Меморандуму про взаєморозуміння із соціальних питань в рамках Енергетичного Співтовариства.

(план заходів доповнено пунктом 28 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р)

29. Утворити багатосторонню робочу групу з представників центральних органів виконавчої влади із залученням представників громадських організацій, суб'єктів господарювання, а також представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства для ефективного розроблення, втілення і моніторингу ефективності виконання реформ відповідно до зобов'язань в рамках Енергетичного Співтовариства.

(план заходів доповнено пунктом 29 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 864-р)

30. Розробити проект нормативно-правового акта щодо імплементації вимог Регламенту (ЄС) N 347/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 квітня 2013 р. про керівні принципи транс'європейської енергетичної інфраструктури.

(план заходів доповнено пунктом 30 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р)

31. Розробити проект нормативно-правового акта щодо імплементації вимог Директиви 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р. стосовно енергетичної ефективності.

(план заходів доповнено пунктом 31 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р)

32. Внести зміни до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджених наказом Мінприроди від 22 жовтня 2008 р. N 54

(план заходів доповнено пунктом 32 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р
,
пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 826)

33. Забезпечити транспозицію та імплементацію Регламенту (ЄС) N 543/2013 від 14 червня 2013 р. щодо надання та публікації даних на ринках електричної енергії та внесення змін до додатка I Регламенту (ЄС) N 714/2009 Європейського Парламенту та Ради.

(план заходів доповнено пунктом 33 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р)

34. Забезпечити імплементацію Регламенту (ЄС) N 838/2010 від 23 вересня 2010 р. щодо встановлення принципів стосовно механізму компенсації між операторами системи передачі електроенергії та спільного регуляторного підходу до встановлення тарифів на передачу електроенергії.

(план заходів доповнено пунктом 34 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р)

35. Забезпечити транспозицію Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє природне середовище (кодифікація) з урахуванням змін, внесених Директивою 2014/52/ЄС.

(план заходів доповнено пунктом 35 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р
,
пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 826)

36. Забезпечити транспозицію та повну імплементацію Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє природне середовище.

(план заходів доповнено пунктом 36 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р
,
пункт 36 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 826)

37. Розробити план заходів з імплементації положень Директиви 2004/35/ЄС про екологічну відповідальність, спрямовану на запобігання шкоді навколишньому природному середовищу та усунення її наслідків.

(план заходів доповнено пунктом 37 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р
,
пункт 37 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 826)

38. Розробити нормативно-правові акти з питань вмісту сірки у деяких видах рідкого палива відповідно до положень Директиви 2016/802/ЄС щодо зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива.

(план заходів доповнено пунктом 38 згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 768-р
,
пункт 38 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

____________

Опрос