Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Государственной целевой программы "Сохранение культурного наследия и развитие туристической инфраструктуры г. Глухова Сумской области на 2012 - 2016 годы"

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 09.06.2011 № 531-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 червня 2011 р. N 531-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми "Збереження культурної спадщини та розвиток туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки"

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми "Збереження культурної спадщини та розвиток туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки" (далі - Програма), що додається.

2. Визнати Сумську облдержадміністрацію державним замовником Програми.

3. Сумській облдержадміністрації разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Програми.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми "Збереження культурної спадщини та розвиток туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки"

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Місто Глухів Сумської області внесено до Списку історичних населених місць України. З XVIII століття, коли Глухів був останньою гетьманською столицею, у місті збереглися унікальні пам'ятки, що мають не лише загальнонаціональне, а і міжнародне значення.

У місті налічується 52 пам'ятки містобудування і архітектури, історії та монументального мистецтва, що перебувають на державному обліку. З метою збереження і використання культурної спадщини постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 80 в межах історичної частини міста створено Державний історико-культурний заповідник.

Водночас інтенсивна господарська діяльність на території заповідника, збільшення транспортного навантаження негативно впливає на технічний стан пам'яток. У вкрай незадовільному стані перебувають інженерні споруди та мережі, об'єкти дорожнього господарства.

Запобігти подальшому погіршенню стану забудови в історичній частині міста, зберегти унікальне культурне середовище, забезпечити раціональне використання культурної спадщини та створити сучасну міську туристичну інфраструктуру можливо лише шляхом вжиття невідкладних ефективних заходів.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Основними причинами виникнення проблем, пов'язаних із збереженням культурної спадщини та розвитком туристичної інфраструктури м. Глухова, є:

недостатній рівень державної підтримки у сфері збереження культурної спадщини та відсутність належного фінансування;

відсутність системного підходу до збереження національної матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, її використання для суспільно-економічного розвитку міста, формування його привабливого іміджу.

Мета Програми

Метою Програми є розроблення і здійснення комплексу науково-дослідних, ремонтно-реставраційних, природоохоронних, інформаційних, фінансово-економічних заходів для забезпечення збереження, використання та популяризації пам'яток архітектури, створення нових туристичних маршрутів та сучасної туристичної інфраструктури м. Глухова.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Існують два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає збільшення обсягу державної підтримки для збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури міста. Зазначений варіант не забезпечує ефективного використання коштів через нерівномірне фінансування протягом року та не дає змоги залучити достатні обсяги фінансування.

Другий, оптимальний варіант розв'язання проблеми передбачає:

надання державної підтримки для збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури міста з одночасним використанням позабюджетних джерел фінансування, зокрема коштів спонсорів та інвесторів, а також доходів місцевого бюджету;

запровадження прозорого механізму фінансування.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Питання збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури міста може бути вирішено шляхом застосування комплексного підходу, що передбачає проведення всебічного обстеження пам'яток, визначення їх технічного стану і ступеня збереження, проведення протиаварійних робіт, реставрації та музеєфікації пам'яток, що мають особливу культурну цінність і є об'єктами екскурсійного показу, включення їх до загальнодержавних туристичних маршрутів, створення рекреаційних зон для відпочинку та обслуговування туристів.

Проблему планується розв'язати шляхом:

здійснення проектування, спрямованого на збереження і регенерацію історичного архітектурного середовища міста;

поліпшення технічного стану пам'яток архітектури, об'єктів культурної спадщини, забезпечення комплексного виконання реставраційних робіт;

ліквідації аварійного стану інженерних споруд та мереж;

забезпечення раціонального використання об'єктів культурної спадщини;

поліпшення екологічного і санітарного стану історичної частини міста;

збереження ландшафту рекреаційних зон;

включення до туристичних маршрутів об'єктів, що мають особливу історичну та культурну цінність;

створення сучасної туристичної інфраструктури міста;

здійснення рекламно-інформаційних заходів;

створення додаткових робочих місць.

Розв'язання проблеми здійснюється такими способами:

проведення комплексних наукових досліджень, виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт з реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів, що мають особливу культурну цінність, упорядження території пам'яток;

оптимізація маршрутів руху транспорту з метою запобігання негативному впливу транспортних засобів на об'єкти історичної забудови, здійснення інших природоохоронних заходів;

проведення ремонту інженерних мереж і доріг;

забезпечення вільного доступу до об'єктів, що мають особливу історичну та культурну цінність;

розроблення нових туристичних маршрутів;

налагодження міжнародного співробітництва у сфері охорони та використання культурної спадщини;

популяризація пам'яток м. Глухова через засоби масової інформації, зокрема шляхом розміщення науково-популярних та довідково-інформаційних матеріалів про визначні історико-культурні об'єкти.

Програма виконується двома етапами впродовж 2012 - 2016 років.

На першому етапі (2012 - 2013 роки) передбачається забезпечити:

проведення науково-дослідних та вишукувальних робіт, а також протиаварійних і ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури;

виготовлення проектно-кошторисної документації.

На другому етапі (2013 - 2016 роки) планується:

продовжити проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури;

провести невідкладні роботи з ремонту та будівництва інженерних мереж (водо-, тепло-, енергопостачання, каналізація, газопроводи), об'єктів дорожнього господарства (під'їзні дороги, місця паркування, автостоянки);

здійснення заходів щодо збереження ландшафту і створення рекреаційних зон.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми забезпечить:

збереження унікального культурного середовища м. Глухова (18 об'єктів культурної спадщини) одночасно із створенням сучасної міської інфраструктури та ліквідацією аварійного стану 14 кілометрів інженерних мереж;

мінімізацію кількості факторів, що негативно впливають на стан збереження об'єктів культурної спадщини;

збереження ландшафту і створення п'яти рекреаційних зон;

створення нових туристичних маршрутів;

активізацію туризму, у тому числі міжнародного, як одного з основних джерел залучення інвестицій в економіку міста і регіону;

надходження додаткових коштів до бюджетів усіх рівнів;

впровадження енергозберігаючих технологій під час реконструкції інженерних споруд і мереж;

створення 151 робочого місця;

зменшення кількості аварій на інженерних мережах (водо-, тепло-, енергопостачання, каналізація, газопроводи), об'єктах дорожнього господарства та обсягу витрат на їх усунення, поліпшення санітарного і екологічного стану міста;

розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони та використання об'єктів культурної спадщини.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 93,7 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 85,9 млн., місцевого бюджету - 2 млн., інших джерел - 5,8 млн. гривень.

____________

Опрос