Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по реализации Концепции интегрированного управления границами

КМ Украины
Распоряжение КМ от 05.01.2011 № 2-р
действует с 05.01.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 січня 2011 р. N 2-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 2031 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 83, ст. 2918), що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, відповідальним за виконання плану заходів, подавати щороку до 15 березня Адміністрації Державної прикордонної служби інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України.

3. Адміністрації Державної прикордонної служби, центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 31

 

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами

1. Забезпечити:

1) супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту (реєстраційний номер 7252).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон України (реєстраційний номер 2766).

Про внесення змін до Закону України "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур" (реєстраційний номер 0192).

2) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо порядку відключення кінцевого обладнання та першочергового надання телекомунікаційних послуг підрозділам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

3) виконання положень міжнародних договорів, що регулюють питання забезпечення безпеки державного кордону.

4) укладення міжнародних договорів щодо:

державного кордону в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці, розмежування виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу між Україною і Російською Федерацією;

точок стику державного кордону України, Російської Федерації та Республіки Білорусь; України, Республіки Молдова та Румунії; України, Республіки Польща та Республіки Білорусь;

режиму державного кордону, співробітництва та взаємної допомоги з прикордонних питань з Республікою Молдова, Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

внесення змін до угод між Урядом України і Урядом Угорської Республіки, Урядом України і Урядом Румунії, Урядом України і Урядом Республіки Польща про пункти пропуску через державний кордон після виділення в рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства грантів на розбудову пунктів пропуску через державний кордон.

внесення змін і доповнень до міжнародних угод про пункти пропуску через державний кордон з метою оптимізації їх мережі.

співробітництва під час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів, що переміщуються через спільний державний кордон.

взаємного визнання окремих результатів митного контролю та оформлення, а також накладеного митного забезпечення у процесі здійснення митних процедур під час перетинання українсько-російського кордону.

реадмісії осіб з державами походження незаконних мігрантів та державами їх транзитного прямування.

створення спільних із суміжними державами контактних (консультаційних) пунктів на державному кордоні.

запровадження спільного патрулювання державного кордону з підрозділами прикордонних органів суміжних держав.

фінансування ЄС у рамках секторальної бюджетної підтримки у сфері управління кордонами.

5) здійснення демаркації державного кордону з Республікою Молдова, Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

6) підвищення ефективності діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами із забезпечення дотримання прав і свобод людини та протидії корупції під час виконання покладених на них функцій.

7) продовження реалізації спільних проектів міжнародної технічної допомоги у сфері інтегрованого управління кордонами та започаткування нових проектів у зазначеній сфері.

8) імплементацію Рамкових стандартів забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі Всесвітньої митної організації в митну справу.

9) вивчення досвіду інтегрованого управління кордонами інших держав та його запровадження в Україні.

10) видання стратегічного бюлетеня з питань прикордонної безпеки "Інтегроване управління кордонами в Україні".

2. Створення чотирирівневої системи контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства, шляхом:

1) приведення нормативних актів щодо процедури оформлення візових документів у закордонних дипломатичних установах України у відповідність із стандартами ЄС.

2) створення бази даних про іноземців та осіб без громадянства, які подали заяву про оформлення візи для в'їзду в Україну, в тому числі тих, яким було відмовлено в їх видачі, та визначення механізму передачі інформації про зазначених заявників від МЗС до Адміністрації Держприкордонслужби, МВС та інших правоохоронних органів.

3) удосконалення роботи консульських посадових осіб України за кордоном щодо з'ясування підстав для в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну.

4) проведення спільних з прикордонними (правоохоронними) органами суміжних держав профілактичних операцій щодо виявлення та припинення каналів переправлення незаконних мігрантів через спільний державний кордон на основі результатів оцінки ризиків.

5) удосконалення механізму:

обміну інформацією з питань протидії незаконній міграції з прикордонними органами суміжних держав.

проведення співбесід з іноземцями та особами без громадянства, які в'їжджають в Україну.

координації діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон.

здійснення контролю за перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства з урахуванням європейських стандартів.

ідентифікації, тримання та видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, затриманих за вчинення ними правопорушень.

6) визначення механізму:

внесення біометричних даних у візові документи та використання таких даних під час здійснення прикордонного контролю.

проведення моніторингу стану транскордонної і транснаціональної організованої злочинності.

контролю за виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких уповноваженими державними органами прийнято рішення про примусове видворення або добровільне повернення.

обміну між суб'єктами інтегрованого управління кордонами інформацією про видачу віз, в'їзд в Україну (виїзд з України) іноземців та осіб без громадянства, їх тимчасове перебування в Україні, відмову або заборону в'їзду іноземцям та особам без громадянства в Україну, продовження (скорочення) строку їх перебування в Україні, вчинені правопорушення, приймання та передавання іноземців та осіб без громадянства відповідно до угод про реадмісію осіб.

обміну між суб'єктами інтегрованого управління кордонами відкритою знеособленою статистичною та аналітичною інформацією з питань протидії незаконному переміщенню через державний кордон наркотичних засобів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

7) створення міжвідомчого віртуального координаційного центру з питань протидії незаконній міграції.

8) проведення суб'єктами інтегрованого управління кордонами спільної оцінки міграційних ризиків.

9) проведення суб'єктами інтегрованого управління кордонами оцінки існуючих і потенційних ризиків під час набуття особами статусу біженця в Україні та розроблення механізму контролю за перебуванням зазначених осіб в Україні.

10) проведення суб'єктами інтегрованого управління кордонами аналізу діяльності щодо продовження або скорочення терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, прийняття рішень про заборону їх в'їзду в Україну та опрацювання пропозицій щодо внесення відповідних змін до нормативно-правових актів.

3. Вжити заходів до активізації співробітництва:

1) з міжнародними організаціями, установами та структурами, зокрема:

з Європейською агенцією з питань управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав - членів Європейського Союзу у проведенні аналізу ризиків, забезпеченні обміну інформацією, участі у проведенні спільних операцій, виконанні спеціалізованих програм підготовки персоналу Держприкордонслужби.

з Інтерполом, Європолом та іншими міжнародними правоохоронними установами щодо проведення спільних заходів з протидії транскордонній і транснаціональній організованій злочинності, боротьби з корупцією, підготовки персоналу, обміну інформацією.

у рамках Форуму Чорноморського прикордонного співробітництва щодо реалізації спільних ініціатив і програм у сфері безпеки державного кордону, підготовки персоналу, обміну досвідом, проведення спільних скоординованих заходів.

з Місією Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова щодо обміну інформацією, спільного аналізу ризиків, підготовки персоналу, надання технічної допомоги прикордонним і митним органам, забезпечення участі експерта-спостерігача Місії Європейської Комісії у роботі спільної робочої групи з демаркації центральної (придністровської) ділянки українсько-молдовського державного кордону.

2) з прикордонними та митними органами суміжних держав щодо:

діяльності прикордонного представництва із забезпечення безперебійного пропуску осіб, товарів і транспортних засобів через державний кордон, запобігання виникненню конфліктних ситуацій.

створення спільних груп з аналізу ризиків та підготовки пропозицій у сфері безпеки державного кордону.

обміну інформацією, зокрема попередньою, про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон.

обміну досвідом щодо використання новітніх технічних засобів контролю, спостереження та інформаційно-комунікаційних технологій.

взаємодії під час здійснення контрольних процедур у пунктах пропуску через державний кордон.

визначення процедури погодження строку і порядку будівництва (реконструкції) пунктів пропуску через державний кордон та їх пропускної спроможності.

3) шляхом участі у засіданнях:

робочих груп Організації Чорноморського Економічного Співробітництва;

ради Всесвітньої митної організації, технічних та інших комітетів Організації.

4. Створити єдиний інформаційний простір суб'єктів інтегрованого управління кордонами шляхом удосконалення:

1) механізму обміну даними в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі "Аркан" щодо осіб, транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон.

2) інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи Держприкордонслужби.

3) телекомунікаційної складової інтегрованих інформаційно-телекомунікаційних систем Держприкордонслужби та Держмитслужби.

4) системи захисту інформації про особу (персональних даних) під час її одержання, використання, поширення та зберігання в інформаційних системах суб'єктів інтегрованого управління кордонами.

5. Привести процедуру пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів у відповідність із стандартами ЄС, забезпечивши:

1) перехід до застосування Єдиного адміністративного документа ЄС під час будь-яких процедур, пов'язаних з експортом, імпортом, транзитом товарів.

2) розроблення та запровадження нових технологій прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску для повітряного та морського сполучення.

3) спрощення прикордонних процедур, застосування поглибленого контролю осіб і транспортних засобів на основі аналізу ризиків та оперативної інформації.

4) комісійне оформлення вантажних суден шляхом застосування вільної практики.

5) удосконалення механізму виявлення викрадених автомобілів з числа тих, що переміщуються через державний кордон.

6) створення разом з прикордонними і митними органами Республіки Польща спільної робочої групи з координації пропуску через державний кордон учасників та гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

7) запровадження:

європейської трирівневої системи перевірки паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон.

інноваційних підходів до технічного оснащення прикордонних і митних органів та їх підрозділів технічними засобами контролю, відеоспостереження тощо.

контролю перетинання державного кордону громадянами України, іноземцями та особами без громадянства з використанням електронних карток.

8) дотримання принципів вибірковості та достатності під час здійснення прикордонного та митного контролю на основі аналізу ризиків.

9) облаштування пунктів пропуску через державний кордон шляхом:

визначення (погодження) разом із суміжними державами переліку і місць розташування таких пунктів пропуску, порядку, строків будівництва та розвитку їх інфраструктури;

врегулювання питання спільного використання споруд, обладнання контрольних органів, делегування повноважень та погодження спільних технологій прикордонного та митного контролю, порядку взаємного визнання їх результатів, а також накладеного митного забезпечення під час перетинання державного кордону.

10) виконання функцій митних органів під час здійснення митного контролю та митного оформлення на підставі міжнародних стандартів ISO.

11) запровадження процедури митного контролю товарів і транспортних засобів з використанням функціонального модуля "Фільтр пункту пропуску", автоматизованої системи митного оформлення Держмитслужби.

12) поетапне впровадження багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця".

13) створення єдиного диспетчерського центру на базі інформаційно-телекомунікаційних систем.

14) продовження роботи з ЄС з метою досягнення домовленостей щодо обміну попередньою інформацією про товари та транспорті засоби, що переміщуються через державний кордон в рамках торгівлі з державами - членами ЄС та приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і Конвенції про спільну транзитну процедуру.

6. Удосконалити систему охорони державного кордону шляхом:

1) розвитку інформаційної, оперативної, технічної та фізичної складових частин цієї системи.

2) визначення механізму спільного з правоохоронними органами суміжних країн моніторингу обстановки, аналізу ризиків у сфері безпеки державного кордону;

3) удосконалення механізму контролю за суднами (плавзасобами), які перебувають у територіальному морі.

4) створення інформаційно-телекомунікаційних систем контролю та спостереження за локальними ділянками державного кордону.

7. Вжити заходів для підвищення професійного рівня персоналу шляхом:

1) започаткування спільних проектів з підготовки персоналу із суміжними державами.

2) проведення спільних тренінгів, консультацій, конференцій з питань інтегрованого управління кордонами.

3) удосконалення:

навчальних програм підготовки персоналу Держприкордонслужби та Держмитслужби з урахуванням методик і програм, які застосовуються в державах - членах ЄС;

системи мовної підготовки персоналу Держприкордонслужби та Держмитслужби.

8. Забезпечити розвиток співробітництва та координацію діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами шляхом:

1) створення Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами.

2) удосконалення взаємодії між суб'єктами інтегрованого управління кордонами з питань протидії незаконному переміщенню через державний кордон наркотичних засобів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

3) удосконалення системи обміну інформацією між суб'єктами інтегрованого управління кордонами.

____________

Опрос