Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер относительно выполнения Концепции реализации государственной политики в сфере противодействия распространению наркомании, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2011 - 2015 годы

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 22.11.2010 № 2140-р
редакция действует с 01.11.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 листопада 2010 р. N 2140-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 2011 року N 1109

1. Затвердити план заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, подавати щороку до 15 січня Державному комітетові з питань контролю за наркотиками інформацію про стан його виконання для її узагальнення та подання до 30 січня Кабінетові Міністрів України.

3. Витрати, пов'язані з виконанням плану заходів, здійснювати в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 31

 

ПЛАН
заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки

1. Провести:

1) моніторинг ситуації у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і ефективності здійснення заходів реагування на таку ситуацію.

2) аналіз законодавства у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, за результатами якого подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою вдосконалення державного регулювання у зазначеній сфері.

3) соціологічні дослідження проблем наркоманії, рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і сильнодіючих лікарських засобів.

4) моніторинг ефективності профілактики наркоманії серед учнів та студентів.

5) комплексні оперативно-профілактичні операції "Мак" з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення їх незаконного витоку та перекриття каналів збуту наркосировини з легальних посівів.

6) перевірки розважальних закладів та місць проведення дозвілля (кафе, дискотеки, нічні клуби тощо) з метою припинення фактів торгівлі або вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також профілактичні рейди "Вулиця", "Вокзал", "Канікули" з метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі.

7) комплексні оперативно-профілактичні операції "Канал" з метою перекриття міжнародних каналів контрабандного надходження наркотичних засобів в Україну та їх транзитного перевезення територією держави.

2. Створити:

1) загальнодержавну систему аналізу ризиків та тенденцій до збільшення обсягу пропонування на ринку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2) міжвідомчу автоматизовану систему обміну інформацією, пов'язаною з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність.

3. Удосконалити:

1) систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і соціальних працівників, працівників органів внутрішніх справ, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужби з питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2) програми підготовки соціальних працівників, волонтерів для роботи в наркологічних закладах, центрах ресоціалізації наркозалежних осіб, інших закладах і установах соціального спрямування, діяльність яких пов'язана із запобіганням виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі. Вивчити досвід залучення до антинаркотичної роботи осіб, які вилікувалися від наркотичної залежності, та їх родичів.

4. Забезпечити:

1) систематичне проведення із залученням громадськості міжвідомчих нарад, засідань за круглим столом, семінарів з метою організації дієвої взаємодії та обміну інформацією у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

2) проведення для дітей, молоді та їх батьків профілактичних і просвітницьких заходів щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування навичок протистояння шкідливому впливу вживання наркотичних засобів або психотропних речовин не за медичним призначенням.

3) надання в установленому законодавством порядку державної підтримки всеукраїнським молодіжним та дитячим громадським організаціям шляхом організації та проведення конкурсу програм, спрямованих на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з метою створення умов для залучення громадян до антинаркотичної діяльності, підвищення рівня громадської активності.

4) проведення психологічної експертизи інформаційних матеріалів для учнів та студентів з питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

5) здійснення оперативного контролю за культивуванням нарковмісних рослин та діяльністю сільськогосподарських підприємств, які отримали ліцензію на право їх вирощування;

6) посилення вимог до формування насіннєвого фонду та охорони посівів, місць зберігання і перероблення нарковмісних рослин, порядку знищення відходів і пожнивних залишків.

7) здійснення систематичного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

8) проведення обстеження приміщень, перевірки рівня їх укріпленості, наявності охорони, осіб, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.

9) розвиток мережі служб соціально-профілактичної роботи та центрів ресоціалізації наркозалежної молоді.

10) подальше виконання програми замісної підтримувальної терапії та з урахуванням результатів оцінки її виконання, проведеної незалежними фахівцями і експертними недержавними установами, вивчити питання щодо заміни метадону іншими медичними препаратами для лікування і соціальної реабілітації наркозалежних осіб для протидії поширенню наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших захворювань.

11) необхідним устаткованням територіальні наркологічні заклади для надання наркологічної допомоги, організації лікування та реабілітації наркозалежних осіб.

12) здійснення контролю за дотриманням протоколів і стандартів лікування наркозалежних осіб.

5. Здійснити:

1) заходи щодо активізації міжнародного співробітництва правоохоронних органів України та інших держав, агентств, інституцій Європейського Союзу, інших міжнародних організацій з вивчення і поширення зарубіжного досвіду запобігання наркоманії та боротьби з наркобізнесом.

2) комплексні оперативно-профілактичні заходи з метою виявлення джерел і перекриття каналів надходження в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з хіміко-фармацевтичних підприємств, аптечних закладів, інших місць їх виробництва, зберігання та реалізації.

6. Сформувати банк даних підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і підлягає ліцензуванню.

7. Розробити та затвердити регіональні програми, спрямовані на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, на 2011 - 2015 роки.

8. Сприяти утворенню обласних, міських та районних громадських рад з питань щодо профілактики і протидії поширенню наркоманії.

9. Розробити:

1) науково обґрунтовану методику проведення профілактичної роботи серед дітей і молоді з метою зменшення попиту на наркотичні засоби та психотропні речовини.

2) Комплексну програму профілактики поширення наркоманії та алкоголізму.

10. Організувати:

1) розроблення та видання інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклетів, плакатів, пам'яток, посібників, постерів) щодо формування у дітей і молоді негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розроблення зовнішньої реклами та її розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації та на транспорті.

2) здійснення заходів щодо виявлення в українському сегменті Інтернету розповсюджувачів наркотичних засобів і психотропних речовин та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

11. Організувати і провести із залученням громадськості інформаційно-просвітницькі та культурно-мистецькі акції (книжкові та художні виставки, фотовиставки, фестивалі, конкурси, концерти тощо), спрямовані на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

12. Активізувати:

1) проведення профілактичної роботи в установах виконання покарань, навчальних закладах та закладах соціальної реабілітації.

(підпункт 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

2) здійснення заходів щодо знешкодження злочинних наркоугруповань, підпільних нарколабораторій для виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин натурального та синтетичного походження, а також боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, отриманих внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

13. Сприяти висвітленню в державних засобах масової інформації питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

14. Посилити контроль за виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність.

15. Вивчити питання щодо необхідності установлення граничного обсягу максимального залишку лікарських засобів у суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами.

16. Ініціювати переговорний процес щодо підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про оперативне співробітництво.

____________

Опрос