Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции интегрированного управления границами

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 27.10.2010 № 2031-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 жовтня 2010 р. N 2031-р

Київ

Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 28 жовтня 2015 року N 1149-р)

1. Схвалити Концепцію інтегрованого управління кордонами, що додається.

2. Адміністрації Державної прикордонної служби розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 31

 

КОНЦЕПЦІЯ
інтегрованого управління кордонами

Загальна частина

Геополітичне розташування України в центрально-східній частині Європи відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності та безпеки в регіоні.

Україна активно здійснює заходи щодо облаштування та реконструкції державного кордону, створення інтегрованої системи його охорони, забезпечення пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів.

Суб'єктами інтегрованого управління кордонами є Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, МВС, МЗС та інші органи державної влади відповідно до компетенції.

Інтегроване управління кордонами передбачає:

координацію діяльності компетентних державних органів із забезпечення безпеки і відкритості державного кордону;

забезпечення охорони державного кордону, пропуску в установленому порядку через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів, провадження інформаційної та оперативно-розшукової діяльності, проведення аналізу ризиків та здійснення запобіжних заходів;

провадження суб'єктами інтегрованого управління кордонами діяльності із запобігання, виявлення, розкриття (розслідування) транскордонних злочинів;

створення чотирирівневої системи контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства;

забезпечення міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробітництва.

Проблеми, на розв'язання яких спрямована Концепція

Проблемами інтегрованого управління кордонами є:

неналежна координація діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами;

необхідність у розробленні стандартів і нових підходів до інтегрованого управління кордонами;

відсутність концептуальних засад стратегічного планування розвитку інтегрованого управління кордонами;

потреба у визначенні основних принципів інтегрованого управління кордонами.

Мета і завдання Концепції

Метою Концепції є визначення основних засад і напрямів державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

Основними завданнями Концепції є спрямування зусиль суб'єктів інтегрованого управління кордонами на:

удосконалення системи правового регулювання у сфері інтегрованого управління кордонами, охорони державного кордону та механізму забезпечення співпраці у протидії транскордонній і транснаціональній організованій злочинності;

створення чотирирівневої системи контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства з урахуванням європейських стандартів;

створення єдиного інформаційного простору;

упровадження європейських стандартів здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю;

визначення механізму сприяння зовнішньоекономічній діяльності та розвитку міжнародної торгівлі, підвищення рівня транзитної спроможності держави;

запровадження нових підходів до удосконалення системи митного адміністрування та підвищення якості митного регулювання.

Шляхи розв'язання проблеми

Проблеми інтегрованого управління кордонами передбачається розв'язати шляхом:

у напрямі забезпечення співробітництва з державами, що не мають спільного кордону з Україною

реалізації та укладення (приєднання до) міжнародних договорів, що регулюють питання забезпечення безпеки державного кордону;

виконання програм і планів заходів щодо забезпечення міжнародного співробітництва, реалізації спільних проектів міжнародної технічної допомоги у сфері інтегрованого управління кордонами;

проведення моніторингу стану транскордонної і транснаціональної організованої злочинності;

удосконалення співпраці з Європейською агенцією з питань управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав - членів Європейського Союзу, зокрема у проведенні аналізу ризиків, забезпеченні обміну інформацією, участі у проведенні спільних операцій, виконанні спеціалізованих програм підготовки персоналу Держприкордонслужби;

забезпечення співробітництва з державами Чорноморського басейну;

налагодження співпраці з Інтерполом, Європолом та іншими міжнародними правоохоронними установами;

забезпечення розвитку партнерства з державами походження (транзиту) незаконних мігрантів;

активізації співпраці з Всесвітньою митною організацією;

забезпечення участі у розробленні концепції створення спільного європейського економічного простору;

у напрямі забезпечення співробітництва з державами, що межують з Україною

виконання міжнародних договорів та програм протидії організованій злочинності на державному кордоні, укладення нових міжнародних договорів, зокрема щодо проведення попередньої перевірки правових підстав для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, забезпечення обміну інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються у пунктах пропуску через державний кордон, запровадження спільного прикордонного та митного контролю, створення спільних контактних (консультаційних) пунктів, забезпечення співробітництва митних органів, внесення змін і доповнень до угод про пункти пропуску через державний кордон з метою оптимізації їх мережі;

вирішення питань щодо договірно-правового оформлення державного кордону, зокрема завершення демаркації державного кордону, затвердження документів про результати проведення спільних перевірок проходження лінії державного кордону;

удосконалення діяльності прикордонного представництва;

забезпечення співпраці з Місією Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова;

забезпечення розвитку прикордонного та митного співробітництва, зокрема удосконалення механізму обміну інформацією;

узгодження з компетентними органами держав, що межують з Україною, пропускної спроможності пунктів пропуску через державний кордон під час їх проектування (реконструкції), удосконалення механізму співпраці у запобіганні та припиненні правопорушень на державному кордоні, проведення спільних тренінгів, консультацій, конференцій з питань інтегрованого управління кордонами;

у напрямі проведення внутрішньодержавних процедур

забезпечення співробітництва та координації діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами, зокрема утворення міжвідомчої робочої групи з координації діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами, проведення моніторингу обстановки на державному кордоні, оцінки загроз і ризиків у сфері безпеки державного кордону та ефективності інтегрованого управління кордонами, підготовки програм і планів заходів щодо посилення його охорони, облаштування пунктів пропуску через державний кордон, кадрового, фінансового, матеріального, технічного, інформаційного забезпечення суб'єктів інтегрованого управління кордонами;

удосконалення системи правового регулювання у сфері інтегрованого управління кордонами та адаптації законодавства щодо державного кордону до законодавства Європейського Союзу, зокрема упровадження механізму здійснення контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства з урахуванням європейських стандартів, удосконалення механізму координації діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, та механізму забезпечення участі органів охорони державного кордону та митних органів у кримінальному судочинстві, застосування біометричних даних у візових та паспортних документах, приведення норм законодавства щодо митної справи у відповідність з Міжнародною конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур;

удосконалення порядку взаємодії органів державної влади з питань забезпечення контролю за безпекою та якістю товарів, що ввозяться на митну територію України, зокрема створення системи попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон;

формування державної міграційної політики з урахуванням стандартів Європейського Союзу;

створення чотирирівневої системи контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства:

- у країнах походження незаконних мігрантів (під час оформлення віз для в'їзду в Україну);

- у державах, що межують з Україною (під час забезпечення прикордонного співробітництва);

- у пунктах пропуску через державний кордон та поза ними (під час здійснення прикордонного контролю і забезпечення охорони державного кордону поза пунктами пропуску);

- в Україні (під час тимчасового перебування щодо дотримання іноземцями та особами без громадянства правил такого перебування);

приведення процедури здійснення прикордонного контролю у відповідність із стандартами Європейського Союзу;

створення єдиного інформаційного простору, зокрема визначення механізму забезпечення обміну інформацією про видачу віз, в'їзд в Україну (виїзд з України) іноземців та осіб без громадянства, їх тимчасове перебування в Україні, відмову або заборону в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, продовження (скорочення) строку їх перебування в Україні, скоєні правопорушення, приймання та передавання іноземців та осіб без громадянства відповідно до угод про реадмісію осіб, а також забезпечення доступу до відомчих баз даних, створення спільних баз даних з питань щодо управління міграцією, проведення оцінки міграційних ризиків;

дотримання європейських стандартів під час забезпечення міжвідомчого співробітництва, зокрема забезпечення співпраці у протидії транскордонній і транснаціональній організованій злочинності, розроблення нормативно-правової бази з питань забезпечення обміну інформацією між суб'єктами інтегрованого управління кордонами, утворення міжвідомчих координаційних центрів з питань протидії такій злочинності;

удосконалення системи пропуску осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон, зокрема упровадження новітніх технологій прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного та морського сполучення з урахуванням досвіду їх упровадження у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення, забезпечення дотримання принципу вибірковості під час здійснення прикордонного та митного контролю, посилення митного контролю після випуску товарів у вільний обіг, спрощення митних процедур у результаті запровадження електронного декларування товарів;

у напрямі забезпечення співробітництва щодо охорони державного кордону, дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму

забезпечення співпраці контрольних органів, здійснення спільних оперативно-профілактичних заходів щодо протидії правопорушенням на державному кордоні;

удосконалення системи охорони державного кордону, зокрема забезпечення розвитку інформаційної, оперативної, технічної та фізичної складових частин даної системи, упровадження сучасних засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних технологій;

приведення процедур здійснення митного контролю у відповідність з європейськими стандартами, що базуються на положеннях Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах, Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП 1975 року).

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

забезпечити виконання зобов'язань України в рамках безвізового діалогу з Європейським Союзом та належний рівень безпеки державного кордону;

привести систему інтегрованого управління кордонами у відповідність з європейськими стандартами, підвищити рівень безпеки державного кордону, забезпечити його відкритість для провадження законної транскордонної діяльності;

забезпечити розвиток міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробітництва;

реалізувати міжнародні проекти та виконати програми у сфері інтегрованого управління кордонами;

забезпечити відкритість і прозорість діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік центральним органам виконавчої влади, до компетенції яких належить питання щодо виконання завдань у сфері інтегрованого управління кордонами, міжнародної технічної допомоги, та інших джерел, не заборонених законодавством.

____________

Опрос