Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2010 - 2014 годы

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 13.01.2010 № 83-р
действует с 13.01.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 січня 2010 р. N 83-р

Київ

Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010 - 2014 роки

1. Схвалити Концепцію Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010 - 2014 роки, що додається.

Визначити Міністерство з питань житлово-комунального господарства державним замовником Програми.

2. Міністерству з питань житлово-комунального господарства разом із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади та за участю профспілок розробити і подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010 - 2014 роки".

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

КОНЦЕПЦІЯ
Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010 - 2014 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

На сьогодні існує значна кількість громадян, які тривалий час проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або сімей.

За даними статистичного бюлетеня Держкомстату "Житловий фонд України у 2008 році", станом на 1 січня 2009 р. налічувався 10181 гуртожиток, з яких 4066 перебувало у державній власності (з орієнтовною кількістю жителів - 1,04 млн.), 3369 - у власності територіальних громад і 2746 - у приватній власності. Більшість підприємств, установ та організацій, які мають гуртожитки, позбавлені можливості забезпечити таких громадян постійним житлом.

Одним із шляхів реалізації зазначеними громадянами конституційного права на житло відповідно до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" є приватизація житла в гуртожитках за умови їх передачі у власність територіальних громад (далі - передача).

Таким чином, на сьогодні існує необхідність комплексного врегулювання питання щодо передачі гуртожитків на основі єдиного підходу.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Вирішення питання щодо передачі гуртожитків ускладнюється насамперед такими факторами:

комерційна привабливість будівель гуртожитків;

незадовільний стан зазначених будівель та необхідність проведення їх ремонту;

продовження проживання у гуртожитках підприємств, установ та організацій громадян після розірвання з ними трудових відносин;

відсутність:

- єдиного підходу до вирішення питання щодо передачі гуртожитків незалежно від місця їх розташування;

- досвіду проведення такої передачі в масштабі країни.

Комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010 - 2014 роки (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення передачі гуртожитків, які є об'єктами права державної власності, а також тих, що не є об'єктами права державної власності та перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Перший варіант передбачає здійснення передачі гуртожитків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, що потребує значного часу, прийняття ряду нормативно-правових актів і постійного корегування сум, передбачених для цього у державному бюджеті на відповідний рік.

Другий, оптимальний варіант розв'язання проблеми передбачає поєднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у власності чи повному господарському віданні яких перебувають гуртожитки, надання державної підтримки, зокрема фінансової, під час передачі гуртожитків.

Зазначений варіант забезпечує комплексний підхід до вирішення питання щодо передачі гуртожитків та ефективне використання бюджетних коштів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

розроблення чіткого механізму передачі гуртожитків;

складення графіка передачі гуртожитків, які є об'єктами права державної власності;

визначення орієнтовних строків передачі гуртожитків, що не є об'єктами права державної власності та перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

У результаті виконання Програми у власність територіальних громад планується передати:

4066 гуртожитків загальною площею 11,2 млн. кв. метрів, які є об'єктами права державної власності;

2746 гуртожитків загальною площею 4,1 млн. кв. метрів, що перебувають у приватній власності.

Рівень ефективності виконання Програми визначається за результатами щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків здійснення та фінансування передбачених нею заходів, кількості гуртожитків, переданих у власність територіальних громад, чисельності громадян, які набули право приватної власності на житлові приміщення у таких гуртожитках.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел.

Обсяг фінансування визначається щороку виходячи з реальних можливостей державного бюджету.

____________

Опрос