Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам осуществления мер относительно перенесения учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов за пределы центральной части городов

КМ Украины
Положение, Распоряжение КМ от 06.01.2010 № 12-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 січня 2010 р. N 12-р

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань здійснення заходів щодо перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 2011 року N 1109

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2015 року N 77)

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань здійснення заходів щодо перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань здійснення заходів щодо перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань здійснення заходів щодо перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст

(У тексті Положення слова "Державний департамент з питань виконання покарань" у всіх відмінках замінено словом "ДПтС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1109)

1. Міжвідомча робоча група з питань здійснення заходів щодо перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Групи є:

розроблення пропозицій з питань здійснення заходів щодо перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст;

визначення обсягу потреби Державної кримінально-виконавчої служби у будівництві за межами міст типових будівель для розміщення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, їх матеріально-технічному і медичному забезпеченні, а також будівництві (придбанні) житла для персоналу таких установ та ізоляторів;

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації стосовно:

1) розроблення проектів щодо перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст (далі - проект), визначення напрямів роботи з їх реалізації та джерел фінансування;

2) проведення переговорів з вітчизняними і міжнародними організаціями, фінансовими установами та компетентними фондами держав-донорів щодо реалізації проектів;

3) розроблення проектів нормативно-правових актів з питань перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст;

4) визначення шляхів і способів розв'язання проблем, які перешкоджають реалізації проектів.

5. Міжвідомча робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою міжвідомчої робочої групи є Міністр юстиції, його заступником - Голова ДПтС, секретарем - начальник управління капітального будівництва та розвитку зазначеної Служби.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджується наказом Мін'юсту.

До складу міжвідомчої робочої групи входять заступник Міністра економіки, заступник Міністра фінансів, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва, заступник Міністра Кабінету Міністрів України - начальник управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів Секретаріату Кабінету Міністрів України, директор департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Мінфіну, директор департаменту міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Мінекономіки, заступник Голови ДПтС, керівник структурного підрозділу Мін'юсту, що відповідає за взаємодію з ДПтС.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

8. Організаційною формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова, а за його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи.

10. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мін'юст.

11. Організаційне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мін'юст і ДПтС.

____________

Опрос