Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции создания единой государственной системы электронного учета древесины

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 16.09.2009 № 1090-р
действует с 16.09.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 вересня 2009 р. N 1090-р

Київ

Про схвалення Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини

1. Схвалити Концепцію створення єдиної державної системи електронного обліку деревини, що додається.

2. Держкомлісгоспу у місячний строк розробити і подати Кабінету Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

КОНЦЕПЦІЯ
створення єдиної державної системи електронного обліку деревини

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Концепція

Незаконні рубки, існування тіньового ринку деревини негативно впливають на стан природного середовища, розвиток лісового господарства та національної економіки в цілому.

Ефективне проведення моніторингу рубок, посилення контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням деревостанів, своєчасне притягнення до відповідальності за порушення лісового законодавства потребує створення єдиної державної системи електронного обліку деревини, яка забезпечить функціонування лісової галузі відповідно до європейських стандартів з раціонального використання та збереження лісів.

Мета Концепції

Метою Концепції є створення єдиної державної системи електронного обліку деревини на базі автоматизованої інформаційної системи Держкомлісгоспу.

Шляхи і способи реалізації Концепції

Створення єдиної державної системи електронного обліку деревини передбачається здійснити з урахуванням міжнародних стандартів шляхом:

розроблення галузевих положень з управління технологічними процесами у сфері обігу деревини (від заготівлі до реалізації) з установленням вимог до маркування деревини та ведення її обліку;

запровадження маркування деревини безпосередньо на лісосіках уніфікованими маркерами з нанесенням штрих-коду та ідентичного йому цифрового коду для реєстрації її походження, технологічних, якісних та кількісних показників;

забезпечення автоматичного зчитування інформації, що міститься у штрих-коді, та внесення її в електронній формі до системи обліку деревини;

автоматизації процесів документального оформлення транспортування деревини з лісосік до місць складування, переробки чи до кінцевого споживача або експортера;

автоматизації процесів приймання та інвентаризації деревини, що надходить з лісосік, у місцях її складування, зберігання та відвантаження, а також обліку деревини під час її реалізації;

застосування методів електронного контролю за переміщенням деревини, зокрема через митний кордон України;

створення систем електронного обліку деревини та документообігу, каналів зв'язку з використанням сучасних технологій для забезпечення достовірності та доступності інформації, модернізації автоматизованої інформаційної системи Держкомлісгоспу та відповідних баз даних;

оснащення лісогосподарських підприємств обладнанням для маркування деревини, засобами обробки та передачі інформації, впровадження сучасного програмного забезпечення;

створення комплексних систем захисту інформації.

Етапи реалізації Концепції

Концепція реалізується двома етапами.

На першому етапі (2009 - 2010 роки) передбачається:

розроблення положень з управління технологічними процесами у сфері обігу деревини;

розроблення та адаптація програмного забезпечення процесів електронного маркування та обліку деревини;

запровадження поштучного маркування та ведення електронного обліку круглих лісоматеріалів безпосередньо на лісосіках;

оснащення лісогосподарських підприємств засобами маркування, мобільними терміналами для введення, зчитування (сканування) та передачі інформації;

модернізація автоматизованих систем, що функціонують на зазначених підприємствах;

організація навчання працівників та керівників лісогосподарських підприємств навичкам роботи із сучасним технологічним обладнанням для маркування та ведення електронного обліку деревини;

формування галузевого електронного реєстру для обліку деревини під час її реалізації;

створення комп'ютеризованої системи контролю походження та обігу деревини (від заготівлі до реалізації), зокрема за такими критеріями, як час, порода, якість та обсяг;

забезпечення захисту інформації в інформаційних системах Держкомлісгоспу і лісогосподарських підприємств.

На другому етапі (2011 - 2012 роки) передбачається:

запровадження:

- електронного обліку деревини під час таксації та відведення лісосіки для рубки на пні, забезпечення застосування автоматизованого контролю даних щодо обсягу фактичного виходу заготовленої деревини;

- поштучного маркування та ведення електронного обліку круглих лісоматеріалів, що надходять з лісосік, у місцях їх складування, зберігання, переробки та відвантаження кінцевому споживачеві;

розроблення та забезпечення функціонування системи підтвердження походження деревини, зокрема автоматизація процедури аналізу та порівняння інформаційних даних щодо обсягу, якості та етапів обігу деревини;

створення:

- єдиної державної системи електронного обліку деревини;

- електронних систем взаємодії з органами МВС, Держмитслужби, ДПА щодо контролю за обігом деревини та протидії функціонуванню тіньового ринку.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств, а також частково за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для забезпечення діяльності Держкомлісгоспу, та інших не заборонених законом джерел.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

забезпечити за рахунок впровадження електронної системи контролю проведення перехресної перевірки походження деревини, виявлення фактів протиправних дій щодо заготівлі, постачання та реалізації деревини;

підвищити ефективність співпраці працівників Державної лісової охорони та правоохоронних органів, ДПА, органів Держмитслужби з контролю, обігу деревини, зокрема запобігання незаконним рубкам, забезпечити оперативне реагування на виявлені правопорушення;

підвищити конкурентоспроможність вітчизняної лісопродукції на зовнішньому ринку за рахунок впровадження електронного маркування деревини та ведення її обліку згідно з вимогами щодо сертифікації та легалізації деревини;

підвищити ефективність боротьби з контрабандою, організованою злочинністю і корупцією у сфері торгівлі деревиною;

збільшити обсяг виробництва вітчизняної лісопродукції з урахуванням принципів управління лісовими ресурсами, що передбачають їх невиснажливе використання;

удосконалити механізм контролю якості і фінансової дисципліни, порядок ведення бухгалтерського обліку та підвищити ефективність управління лісовою галуззю.

____________

Опрос