Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Государственной программы развития государственных предприятий "Міжнародний дитячий центр "Артек" и "Український дитячий центр "Молода гвардія" на период до 2015 года

КМ Украины
Распоряжение КМ от 03.09.2009 № 1075-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 вересня 2009 р. N 1075-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної програми розвитку державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" на період до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2011 року N 872-р
,
 від 15 лютого 2012 року N 86-р

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2013 року N 549-р)

1. Схвалити Концепцію Державної програми розвитку державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" на період до 2015 року, що додається.

Визначити Міністерство соціальної політики державним замовником Програми.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 872-р)

2. Міністерству соціальної політики разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати до 1 вересня 2012 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми розвитку державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" на період до 2015 року.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 872-р,
 від 15.02.2012 р. N 86-р)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми розвитку державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" на період до 2015 року

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

На сьогодні державні підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" (далі - центри) потребують модернізації їх матеріально-технічного стану, удосконалення змісту і структури освітньо-виховної діяльності з урахуванням сучасних вимог.

За останні роки внаслідок реалізації невиваженої стратегії розвитку центрів, зменшення обсягів державної підтримки погіршився їх фінансово-економічний стан та виникла небезпека припинення діяльності державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек".

У сучасних умовах центри не мають можливості забезпечити:

безпечні умови перебування дітей;

збереження цілісності території;

створення безперешкодного середовища для дітей-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, органів зору та слуху;

належний рівень екологічної безпеки;

збереження і відтворення історичних та архітектурних об'єктів, паркового комплексу державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек".

Майнові комплекси центрів та їх інфраструктура потребують модернізації з оптимізацією обсягів їх ресурсоспоживання відповідно до освітніх, виховних, культурологічних програм і проектів, що реалізуються, зокрема, в рамках Угоди між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про надання Державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" статусу центру під егідою ЮНЕСКО (категорія 2), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. N 793 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 41, ст. 1629). Необхідно також забезпечити соціальні гарантії персоналу центрів.

Аналіз причин виникнення проблем та обґрунтування необхідності їх розв'язання програмним методом

Реалізація державної політики у сфері оздоровлення спрямована на забезпечення надання належної якості послуг з оздоровлення та відпочинку, збільшення кількості оздоровлених дітей, розвитку позитивних особистісних якостей шляхом пропагування здорового способу життя, забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку висококваліфікованими спеціалістами відповідного фаху, підвищення престижу вітчизняної системи оздоровлення та відпочинку дітей.

Погіршення економічного стану, відсутність єдиного підходу до визначення змісту і структури освітньо-виховної діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, різке скорочення їх кількості, погіршення матеріального забезпечення негативно вплинули на стан інфраструктури центрів.

Прийняття Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", постанов Верховної Ради України від 3 лютого 2009 р. N 907-VI "Про невідкладні заходи щодо державної підтримки державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та "Український державний центр "Молода гвардія", від 3 березня 2009 р. N 1059-VI "Про інвентаризацію земель дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" та Указу Президента України від 27 листопада 2008 р. N 1102 "Про функціонування та розвиток Міжнародного дитячого центру "Артек" потребує переосмислення традиційних підходів до діяльності центрів та створення умов для забезпечення їх розвитку з урахуванням соціально-економічної ситуації, що склалася на даний час.

Центри потребують створення сучасних конкурентоспроможних рекреаційних спортивно-оздоровчих, освітньо-розвиваючих комплексів, що дасть можливість реалізувати права кожної дитини на повноцінне оздоровлення, відпочинок і навчання.

Комплексне розв'язання проблем можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Державної програми розвитку державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" на період до 2015 року (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є визначення стратегічних напрямів розвитку центрів, впровадження новітніх технологій виховання дітей та виконання програм особистісного розвитку з урахуванням строку оздоровчої зміни з подальшим використанням позитивного досвіду в усіх дитячих закладах оздоровлення та відпочинку і позашкільних навчальних закладах.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблем

Перший варіант розв'язання проблем передбачає зупинення функціонування центрів на період від двох до трьох років для реконструкції інженерно-технічних мереж, будівництва медичного комплексу, створення умов для безпечного перебування дітей шляхом реконструкції корпусів, спортивних майданчиків, ландшафтних комплексів та виконання робіт з берегоукріплення, завершення будівництва спортивно-оздоровчого комплексу, відселення громадян, які проживають на території державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек".

Реалізація такого варіанта потребує одночасного залучення на короткий строк значного обсягу фінансових ресурсів. Крім того, виникає загроза втрати висококваліфікованого персоналу, що має багаторічний досвід. За два - три роки держава може втратити можливість оздоровити близько 140 тис. дітей. Виникнуть значні проблеми під час проведення будівельних робіт різної складності та поєднання технологічних циклів різних етапів будівництва.

Другий варіант передбачає поетапну реконструкцію центрів на період до 2015 року, не потребує одночасного залучення значного обсягу коштів, дає можливість дотримуватися всіх технологічних процесів під час будівництва. До того ж залишається можливість оздоровлення та відпочинку дітей, збереження кадрового потенціалу центрів, розроблення та виконання програми національно-патріотичного виховання, створення бази для підготовки спеціалістів закладів оздоровлення та відпочинку, а також можливість впровадження на загальнодержавному рівні новітніх педагогічних розробок і програм.

Отже, другий варіант є оптимальним для ефективного розв'язання проблем.

Шляхи і способи розв'язання проблем

Основними шляхами розв'язання проблем державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" є:

розроблення генерального плану розвитку центру;

вирішення питань землевідведення та видачі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою;

створення лікувально-діагностичної бази із сучасним обладнанням та медичним стаціонаром на 400 місць;

завершення реконструкції 28 об'єктів, які залишилися незавершеними в ході реконструкції 2003 - 2006 років, та введення їх в експлуатацію;

реконструкція мережі систем тепло- та водопостачання довжиною 57 кілометрів із встановленням обладнання з підвищеним коефіцієнтом корисної дії;

проведення протизсувних робіт на території центру (38 гектарів - площа таборів центру, 15 - навчально-освітнього центру, 18 гектарів - площа території, на якій розташовані спортивні споруди та гуртожитки);

виконання робіт з берегоукріплення і здійснення заходів щодо очищення води;

збереження і відтворення парків, історичних та архітектурних об'єктів;

відселення громадян, які проживають на території центру, та будівництво житла для осіб, що працюють за строковими трудовими договорами;

оновлення матеріально-технічної бази;

впровадження енергозберігаючих технологій, залучення "зелених інвестицій";

створення національного культурно-освітнього центру виконання програм національно-патріотичного виховання та особистісного розвитку дитини, бази для підготовки спеціалістів та презентації на міжнародному рівні кращих здобутків вітчизняної освіти, культури та мистецтва;

реконструкція комплексу таборів "Прибережний", "Лазурний" та "Кіпарисний", їх спортивних майданчиків, фізкультурно-оздоровчих центрів, центрального стадіону та стадіону комплексу таборів "Гірський", будівництво тенісних кортів, реконструкція відкритого плавального басейну;

реконструкція каналізаційних станцій та очисних споруд;

модернізація системи охоронно-пожежної сигналізації;

будівництво багатофункціонального концертно-спортивного комплексу;

впровадження новітніх телекомунікаційних та комп'ютерних технологій.

Основними шляхами розв'язання проблем державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" є:

вирішення питань землевідведення та видачі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою;

здійснення комплексної реконструкції центру шляхом повної газифікації, реконструкції мереж холодного та гарячого водопостачання і каналізаційних мереж, реконструкції та переоснащення харчових блоків і медичного корпусу, реконструкції та проведення капітального ремонту спальних корпусів, оснащення їх сучасним обладнанням;

вирішення майнових та територіальних претензій щодо об'єктів цілісного майнового комплексу центру;

завершення будівництва спортивно-оздоровчого комплексу;

відбудова комплексу літніх спальних корпусів для організації центру відпочинку та реабілітації дітей з особливими потребами;

забезпечення заміни транспортних засобів та обладнання автомобільного парку;

реконструкція ландшафтних комплексів та виконання робіт з берегоукріплення;

створення на базі загальноосвітньої середньої школи центру сучасного навчально-виховного комплексу;

впровадження енергозберігаючих технологій, залучення "зелених інвестицій";

модернізація системи охоронно-пожежної сигналізації;

будівництво житла для осіб, що працюють за строковими трудовими договорами;

створення на базі будинку дитячої творчості комплексу гурткової роботи та організація роботи творчих майстерень провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі освіти, науки і техніки, культури і мистецтва;

створення структурного підрозділу науково-методичного забезпечення, виконання програм оздоровлення та відпочинку, організації дозвілля, проведення реабілітаційної роботи;

створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів у сфері відпочинку і оздоровлення дітей;

запровадження новітніх форм і методів позашкільної роботи з дітьми та вжиття заходів до зміцнення матеріальної бази;

створення матеріально-технічної бази для проведення презентацій, виставок, ярмарків оздоровчих послуг, міжнародних симпозіумів, конкурсів, фестивалів, з'їздів, науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів з питань організації діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, спортивно-масових і видовищних заходів та забезпечення участі в них провідних діячів культури і мистецтва України;

створення бази для підготовки вихователів, педагогів-організаторів, обслуговуючого персоналу.

Під час розв'язання проблем центрів насамперед необхідно враховувати потреби дітей-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, органів зору та слуху.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Очікуваним результатом виконання Програми є забезпечення сучасного розвитку інфраструктури центрів та безпечних умов перебування в них дітей.

У результаті виконання Програми з'явиться можливість забезпечити одночасний відпочинок у літній період близько 4000 дітей у державному підприємстві "Міжнародний дитячий центр "Артек" та 1500 дітей у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія" за одну зміну, а в період з жовтня по травень - 2250 та 800 дітей за одну зміну відповідно. Загальна кількість дітей, що відпочинуть протягом року в центрах, збільшиться до 35000 осіб, зокрема 31500 дітей за путівками, вартість яких оплачується за рахунок коштів державного бюджету. До того ж зменшиться негативний вплив природних факторів на безпечне перебування дітей на оздоровленні, будуть вирішені питання утилізації сміття та побутових відходів, оптимізації використання енергоресурсів з пріоритетом на залучення "зелених інвестицій", а також розроблено навчальну програму екологічного виховання дітей та молоді.

Виконання Програми дасть змогу:

державному підприємству "Міжнародний дитячий центр "Артек":

- забезпечити реконструкцію мереж тепло- та водопостачання (економія витрат на паливно-енергетичні ресурси становитиме близько 10 відсотків);

- провести ремонт мереж водопостачання і накопичувальних резервуарів (економія обсягу споживання питної води - близько 8 відсотків);

- відселити мешканців, які проживають на території центру (економія витрат на оплату спожитих послуг з тепло- та водопостачання становитиме близько 30 відсотків, а також витрат на ремонт та утримання житлового фонду - близько 1 млн. гривень на рік);

- оновити матеріально-технічну базу (економія витрат на проведення поточного ремонту становитиме - близько 1,5 млн. гривень на рік);

- впровадити енергозберігаючі технології (економія витрат на оплату спожитих електроенергії та газу - близько 15 відсотків);

- закінчити реконструкцію табору "Алмазний", у результаті кількість оздоровлених протягом року дітей збільшиться на 4500, що дасть можливість додатково отримувати 20 млн. гривень на рік;

- забезпечити виплату заробітної плати та стабільне функціонування центру;

- вирішити питання розміщення в комфортних умовах кращих учителів та соціальних педагогів, які матимуть можливість працювати в центрі на конкурсній основі;

- відселити громадян, які проживають у службовому житлі центру, але не працюють на підприємстві (на 1 червня 2009 р. на території центру проживала 381 особа, з яких лише 79 його працівників);

- поліпшити умови праці та соціального забезпечення працівників;

державному підприємству "Український дитячий центр "Молода гвардія":

- забезпечити реконструкцію мереж тепло- та водопостачання (економія витрат на паливно-енергетичні ресурси становитиме близько 30 відсотків);

- провести ремонт мереж водопостачання і накопичувальних резервуарів (економія обсягу споживання питної води - близько 15 відсотків);

- оновити матеріально-технічну базу (економія витрат на проведення поточного ремонту становитиме близько 800 тис. гривень на рік);

- забезпечити реконструкцію табору "Морський", у результаті кількість оздоровлених протягом року дітей збільшиться на 1600;

- створити базу сімейного відпочинку для дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу;

- забезпечити навчальний процес для дітей, що оздоровлюються під час навчального року;

- проводити постійно діючі навчальні семінари з питань надання медико-соціальних послуг для медичних, педагогічних, соціальних працівників, а також працівників служб у справах дітей, управлінь у справах молоді та спорту, волонтерів;

- проводити конференції, презентації, виставки, ярмарки оздоровчих послуг, міжнародні симпозіуми, конкурси, фестивалі, з'їзди, екскурсії, спортивно-масові і видовищні заходи;

- створити базу для підготовки вихователів, педагогів-організаторів, обслуговуючого персоналу;

- запровадити випуск інформаційно-методичних видань, в яких висвітлюються питання щодо реалізації державної політики у сфері оздоровлення дітей, вітчизняного та міжнародного досвіду організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, бюджетів Автономної Республіки Крим та Одеської області.

Обсяг видатків, пов'язаних з виконанням Програми, становитиме для державного підприємства:

"Міжнародний дитячий центр "Артек" - 795 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету - 594 млн. гривень, з бюджету Автономної Республіки Крим - 51 млн. гривень, за рахунок залучення інвестицій - 150 млн. гривень;

"Український дитячий центр "Молода гвардія" - 176 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету - 156 млн. гривень, інших джерел - 20 млн. гривень.

Загальна чисельність працівників державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" після закінчення виконання Програми становитиме від 1600 до 1700 осіб. У зв'язку з цим необхідно додатково залучити на конкурсній основі для роботи за строковими трудовими договорами 40 вчителів для навчально-освітнього центру, 150 фахівців з дипломами бакалаврів та спеціалістів вищих педагогічних навчальних закладів для роботи педагогами-організаторами, 100 осіб молодшого медичного персоналу та 40 лікарів. Для підтримання в належному стані паркового господарства центру необхідно залучити 50 спеціалістів ландшафтного дизайну та агрономів.

Загальна чисельність працівників державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" після закінчення виконання Програми становитиме 570 осіб. У зв'язку з цим необхідно додатково залучити близько 40 висококваліфікованих працівників та 70 працівників робітничих спеціальностей.

____________

Опрос